Avaleht » Kontakt, abi » Terminid ja mõisted » Sisukirjeldus

Sisukirjeldus


Juhtlause (Tagline, Logline)
Filmi juhtlause on meeldejääv, kokkuvõtlik, sageli loosunglik, köitev  lausung, mis võtab lühilauses kokku filmi sisu või teema üldisema mõtte, tonaalsuse, autori põhiidee, põhiväite või mõttelise eelduse, millele film on rajatud (premissi), ka filmi  peamise sõnumi  või selle eeldatava autoripoolse tähenduse.  Juhtlause  on filmi kvintessents, filmipõhine epigramm, mida filmi turundajad ja reklaamijad kasutavad eeldusel, et need soodustavad filmi müüki ja jäävad vaatajatele meelde. Mõned hästi sõnastatud juhtlaused muutuvad populaarseteks väljendusteks ja trendilausungiteks. Juhtlauseid kasutatakse filmi posterites, plakatitel (paigutakse enamasti vahetult filmi pealkirja lähedale), trilerites, filmi DVD kujunduses.

Sünopsis (Synopsis)
Sünopsis (ka resümee, annotatsioon) on filmi lühikokkuvõte, mis avab filmi tuuma, selle peamise sisu ja mõtte. Sünopsise eesmärk on lühikeses, enamasti 2-3 lõigulises tekstis esile tuua filmi aine, filmi olemus ja tähendus, osundada sellele, millest ja miks film on tehtud ja kellele on see ennekõike mõeldud. Sünopsist  soovitatakse tavaliselt kirjutada lihtsalt mõistetava tekstina, nii nagu filmist jutustataks lähedasele inimesele või heale tuttavale. Teksti stiil ja tonaalsus peaks vastama filmi olemusele, tõsise filmi sünopsist ei kirjutata naljatoonis. Sünopsis võib olla emotsionaalne ja võib sisaldada hinnanguid. Kasutakse olevikuvormi.  On hea, kui sünopsise esimene lause on huvitav ja köidab kohe lugeja tähelepanu. Andmebaasi toimetajad või selleks valitud eksperdid kirjutavad sünopsised kõigile filmidele, millel sünopsis puudub. Juhul, kui on olemas filmi originaalsünopsis, mis on enamasti kirjutatud filmi tootmise ja esmase levitamise ajal, tuuakse see ära originaalkujul. Teatud juhtumitel on otstarbekas kirjutada täiendav sünopsis filmidele, millel originaalsünopsis on olemas. Selline vajadus võib tekkida nõukogudeaegsete filmide puhul, kus sünopsis vahel pigem varjas kui tõi esile filmi tegeliku sisu,  tuuma või tähenduse. 

Sisukokkuvõte, sisukirjeldus (Summary, Plot Summary, Movie Summary)
Sisukirjeldus on ühtse stiiliga terviktekst, mida lugedes saab sünopsisega võrreldes põhjalikuma vastuse küsimusele, millest filmi on, millest film kõneleb ja mida näitab? Mängufilmide puhul esitatakse süžeeliin ja tegevustik, dokumentaalfilmide puhul filmi lühireferaat. Filmide sisukokkuvõtete koostamise põhireegliks on, et sisukirjelduse tekst avaks filmi sisu võimalikult täpselt ja kompaktses vormis. Soovitav on kirjelduse erapooletus ja objektiivsus. Samas pole teatud subjektiivsus ja hinnangulisus välistatud, kui selle vältimisel läheks kaduma filmi kontekst ja sügavamad seosed.  On oluline, et kirjeldus: a) annaks filmi sisust piisavalt põhjaliku ülevaate ja b) toetaks sisupõhise otsingu põhjalikust ja täpsust. 

Sisukord
Filmiringvaate ja/või kompilatsiooni/antoloogia, filmiajakirja, eristuvatest ja pealkirjastatud osadest koosneva filmiteose sisukord.

Filmi aeg
Filmis aset leidvate sündmuste ja tegevuse, filmi ainestikus käsitletav konkreetne aeg või ajaperiood - vastavalt võimalustele määratakse päev, aasta, kümnend või aastate vahemik.      

Stsenaarium
Kirjandusliku- või režiistsenaariumi tekst või tekstifragmendid.

Filmi keel(ed)
     Esituse/dialoogi keel(ed)
     Pealeloetava teksti keel
     Dublaaži keel
     Subtiitrite keel

Muusikaleht
Filmis kasutatud muusikateoste loend - nimi, autor, esitajad vastavalt filmi tiitritele või filmi dokumentatsioonile.

Seotud filmiteosed
Antud filmiteosega ennekõike sisu, teema ja ainevaldkonna kaudu seotud filmiteosed.

MÄRKSÕNAD

Sisumärksõnad
Filmide sisu, tegevust ja tegelasi kirjeldavad märksõnad.

Üksikasjad
Filmides esinevad/näidatavad, kujutatavad füüsilised esemed.

Teemad (kroonika/dokfilm)
Kroonika- ja dokumentaalfilmide teemamääratlus.

Teemad (mängufilm)
Mängufilmide teemamääralus.

Sündmused
Sündmused ja tegevused kroonikapalades ja dokumentaalfilmides, millest filmi tekstilises osas (kõne, dialoog, pealeloetav tekst, subtiitrid) kõneldakse/räägitakse/mainitakse või mida filmis näidatakse.

Kohanimed
Konkreetsed geograafilised kohad, millest filmi tekstilises osas (kõne, dialoog, pealeloetav tekst, subtiitrid) kõneldakse/räägitakse/mainitakse või mida filmis näidatakse.

Ehitised ja objektid
Filmides esinevad/näidatavad, kujutatavad konkreetsed ehitised ja objektid.

Asutused ja institutsioonid
Konkreetsed institutsioonid ja asutused, millest filmi tekstilises osas (kõne, dialoog, pealeloetav tekst, subtiitrid) kõneldakse/räägitakse/mainitakse või mida näidatakse.

Isikud (keda näidatakse)
Mittemängulistes rollides isikud, keda filmis näidatakse. 

Isikud (kes räägivad)
Mittemängulistes rollides filmis esinevad/kõnelevad isikud. 

Isikud (kellest räägitakse)
Mittemängulistes rollides isikud, kellest filmis räägitakse. 

Piirdaatumid
Filmiainesega, filmisündmustega kaetav/kajastatav/käsitletav ajaperiood - konkreetne kuupäev, aasta, aastate vahemik, kümnend.

Ainevaldkond (UDK)
Kasutatakse Eesti raamatukogunduses rakendatavat ja filmiandmebaasile kohaldatud UDK RB liigitustabelit.

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm