Avaleht » Kontakt, abi » Otsinguabi

Otsinguabi

 
Lingid

Sinise šriftiga filmipealkirjad ning kirsipunase ja valge šriftiga sõnad/tekstid on lingid, millele klõpsamine alustab vastavat otsingut. Kursori viimisel lingina töötavale tekstile ilmub sellele alajoon.

 

Otsinguvõimalused  ülemiselt menüüribalt

Avalehe ülemiselt horisontaalselt menüüribalt saab alustada filmiliikide, filmitegijate, filmiasutuste, filmikogude, otsisõnade,  andmebaasi info ja abimaterjalide otsingut, edaspidi surfata filmoteegis. Klõps vastavatel sõnadel avab rippmenüüd, mis viivad vastavate otsingupäringute avalehtedele, kust saab reeglina jätkata detailsemat otsingut, kasutades pakutavaid menüüsid, liigitusi ja filtreid.

Üldotsing

Üldotsingu alustamiseks tuleb andmebaasi avalehekülje ülemise otsinguriba tekstikasti sisestada otsingusõna(d) või sõnaosad ning siis avaneb kohe rippmenüü esmase pakutava valikuga, kui vajutate otsingunuppu, siis avaneb Otsingutulemuste lehelt, kus avanevad kõik otsingutulemused, mis võimaldab leida otsisõna(de) vasteid kas ainult lihtotsingust, üldotsingust, filmitegijate, filmiasutuste, märksõnade või varamu seast. 


Detailotsing

Detailotsingu alustamiseks tuleb andmebaasi avalehekülje ülemisel otsinguribal asuva vastava nupu alt avada detailotsigu sisestuskast ja sisestada otsingusõna(d). Detailotsing võimaldab soovitava vaste leidmist ka ühe konkreetse tunnuse/otsingusõna põhjal, ennekõike on see aga mõeldud vastete leidmiseks üheaegselt mitmete tunnuste ja nende erinevate kombinatsioonide põhjal.  Üheaegselt on otsingus võimalik kasutada kuni 13 otsingusõna. Filmiliigi ja -žanri sisestamiseks peab tegema valiku vastavat rippmenüüst. "Otsisõnade" otsingukasti sisestatu otsib vasteid  sisumärksõnade + üksikasjade hulgast, "Kohad ja objektid" otsingukasti sisestatu aga vasteid filmiteostes esinevate konkreetsete geograafiliste kohtade + konkreetsete ehitiste ja objektide hugast. Seega on täpsema tulemuse saamiseks otstarbekas  viimasesse sisestada konkreetse koha, ehitise või objekti nimi (näiteks Pirita või Pirita sild). Kümnendite otsingukast on mõeldud filmi sisus hõlmatava ajaperioodi sisestamiseks, otsingukümnend tuleb sisestada kujul 1930ndad. Igasse detailotsingu kasti ei peaks sisestama rohkem kui ühe otsingusõna. Detailotsingu kasti sulgemine kustutab kõik eelnevad otsingusõnad. 


Otsing filmiliikide alamlehekülgedelt

Filmiliikide avalehekülg ja sellelt klikatavad kõigi filmiliikide alamleheküljed pakuvad lisavõimalusi filmiteoste otsingute täpsustamiseks. Võimalik on kasutada filmi pealkirjade sõnaotsingut, tähestikulist otsingut, tootmisaasta slaiderit (mis võimaldab määrata soovitud tootmisaastate vahemikku), alamliikide ja  žanrifiltrit  (mängufilmide puhul). Otsingut täpsustavaid filtreid võib kasutada ühe- või mitmekaupa. Filtrid saab eemaldada vastavale nupule klikates.
Otsingutulemusi saab vaadata kahes vaates - detail- ja nimekirjavaates. Detailvaates esitatakse filmiteost tutvustav lühitekst ning soovi korral saab vaadata ka filmide sünopsist (va kroonikafilmid). Nimekirjavaade on kompaktsem loend, kus esitatakse vaid filmi tootmisaasta, liik, žanr ja filmi režissööri nimi. 
Korraga kuvatakse kuni 30 otsingutulemust, kui neid on rohkem, tuleb edasi liikuda mööda tulemuste lõpus kuvatavat leheküljesirvijat.
Klikkimine filmi või režissööri nimel viib vastavale leheküljele. Enim otsitud filme näeb andmebaasi avaleheküljel. 
 

Otsing filmitegijate alamlehekülgedelt

Filmitegijate avalehekülg ja sellelt klikatavad erialapõhised alamleheküljed pakuvad lisavõimalusi filmitegijate otsingute täpsustamiseks. Võimalik on kasutada nimeotsingut, tähestikulist otsingut, erialade fikseeritud filtrit ning "Vali eriala" rippmenüüd, mis sisaldab  sadakond filmiieriala nimetust. Otsingut täpsustavaid filtreid võib kasutada ühe- või mitmekaupa. Filtrid saab eemaldada vastavale nupule klikates.
Otsingutulemusi saab vaadata kahes vaates - detail- ja nimekirjavaates. Detailvaates esitatakse filmitegijat tutvustav lühitekst. Nimekirjavaade on kompaktne nimeloend inimeste sünniaastatega.
Korraga kuvatakse kuni 30 otsingutulemust, kui neid on rohkem, tuleb edasi liikuda mööda tulemuste lõpus kuvatavat leheküljesirvijat.
Klikkimine filmitegija nimel viib tema avaleheküljele. Enim otsitud filmitegijaid näeb andmebaasi avaleheküljel.


Otsing filmiasutuste alamlehekülgedelt

Filmiasutuste avalehekülg ja sellelt klikatavad alamleheküljed pakuvad lisavõimalusi tootmisfirmade ja filmiinstitutsioonide otsingute täpsustamiseks. Võimalik on kasutada nimeotsingut, tähestikulist otsingut ja firma või institutsiooni asutamise kümnendifiltrit. Otsingut täpsustavaid filtreid võib kasutada ühe- või mitmekaupa. Filtrid saab eemaldada vastavale nupule klikates.
Otsingutulemusi saab vaadata kahes vaates - detail- ja nimekirjavaates. Detailvaates esitatakse tootmisfirmat või institutsiooni tutvustav lühitekst. Nimekirjavaade on kompaktne nimeloend firma või institutsiooni asutamisaastaga. 
Korraga kuvatakse kuni 30 otsingutulemust, kui neid on rohkem, tuleb edasi liikuda mööda tulemuste lõpus kuvatavat leheküljesirvijat.
Klikkimine filmiasutuse nimel viib selle avaleheküljele.


Märksõnade otsing

Andmebaasi sisestatud filmide märksõnastamine võimaldab filme otsida paljude sisutunnuste põhjal.  Märksõnad on jaotatud 13 liiki ja need omakorda märksõnagruppidesse (vt märksõnade klassifikaatorit).
Märksõnade otsingut saab mitmest kohast -  näiteks andmebaasi avalehelt sõnapõhiselt üldotsingu lahrist (valides abiks märksõnafiltri), andmebaasi avalehekülje horisontaalselt otsinguribalt, detailotsingu kastist või märksõnade avaleheküljelt. Soovitava märksõna leidmiseks saab kasutada sõnaotsingut, tähestikulist otsingut, märksõnade esinemise  sagedusfiltrit ja konkreetsele märksõnaliigile loodud sisupõhist grupifiltrit. Otsingut täpsustavaid filtreid võib kasutada ühe- või mitmekaupa. Filtrid saab eemaldada vastavale nupule klikates.
Otsingutulemusi saab vaadata kahes vaates - detail- ja nimekirjavaates. Detailvaates esitatakse märksõnad esinemissageduse põhjal (sagedusarv on sulgudes), nimekirjavaates aga tähestikulises järjekorrras  (sagedusarv on sulgudes). 
Korraga kuvatakse kuni 30 otsingutulemust, kui neid on rohkem, tuleb edasi liikuda mööda tulemuste lõpus kuvatavat leheküljesirvijat.

Klikkimine sobival märksõnal käivitab selle märksõnaga seotud filmide otsingu.

Filmikogude otsing

Andmebaasi toimetus koondab filme temaatilistesse kollektsioonidesse, mis hõlbustavad erinevate kogude leidmist. Kiire ligipääs neile kollektsioonidele on võimalik avalehe ülemiselt otsinguribalt "Filmikogud", samuti otsisõnade menüüst "Kollektsioonid" 


Otsing Eesti filmi varamu "laekatest"

Andmebaasi avalehekülje paremas ülaosas asuv Eesti filmi varamu sisaldab mitmesuguseid fotode, tekstide ja dokumentide kollektsioone. Laekad avanevad nendele klikkimisel, laekate sees saab edasi liikuda andmebaasile omaseid klikkimipõhimõtteid kasutades, kus kirsipunase šriftiga tekstid viivad soovitava otsingutulemuseni. Fotokogudes saab fotolt fotole edasi-tagasi liikuda vastavate kursorite abil.
 

juuni 2022

 

 

 

 

 

  
   


 

 

 

 

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm