Avaleht » Kontakt, abi » UDK klassifikaator

UDK klassifikaator

  

001    Teadus, teadlased, teaduselu
002    Raamat ja raamatukogundus
06    Laste- ja noorteorganisatsioonid                          
06    Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid
069    Kunsti- ja käsitöönäitused
069    Muud näitused
069    Muuseumid
070    Ajakirjandus
159.9    Inimsuhete psühholoogia
17    Moraal. Eetika
24    Religioosne tegevus                                                   
25    Kristlikud pühad
27    Kristlus. Kirikud
29    Mittekristlikud usundid
304    Sotsiaalsed probleemid (elulaad ja kultuur)
314    Demograafia, rahvastik
32    Poliitika - sisepoliitilised sündmused
32    Poliitika - välissuhted   
321    Demonstratsioonid, miitingud    
  324    Valimised
327    Riikidevahelised suhted              
328    Parteid. Erakonnad
328    Riigivõimu organid - rahvaesindused 
328    Riigivõimu organid - valitsus
33    Majandus
332    Regionaalmajandus
332.2    Maamajandus
332.8    Elamumajandus
334    Majandustegevus
334    Ühistegevus
336    Rahandus. Pangandus
336.38    Loteriid
339     Väliskaubandus
34    Seadus ja õigus
35    Haldus - omavalitsused
35    Haldus - piirivalve
35    Haldus - politsei                                  
35    Haldus - tuletõrje
354    Ministeeriumid ja ametid
355.1    Õhukaitse
355/359    Sõjandus. Relvajõud
356    Kaitsevägi - maavägi
356    Kaitsevägi - merejõud
356    Kaitsevägi - õhujõud
357    Kaitseliit
358    Nõukogude armee
36    Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö
361    Heategevus
37    Haridus
37.01    Õpetajate koolitus
37.06    Hariduse sotsiaalsed probleemid. Inimkontaktid, suhted
370     Laste kasvamine ja kujunemine
371    Kodune kasvatus
371.04    Kutsenõustamine
372    Algharidus
373    Koolieelne kasvatus
374    Kooliväline tegevus
375    Keskharidus
376    Erikoolid. Eripedagoogika
377    Kutseharidus
378    Kõrgharidus
378    Üliõpilaskorporatsioonid
379    Harrastused
379    Puhkus. Vaba aeg
379.1    Turism
379.8    Filateelia
39    Etnograafia
39    Kombed, tavad, traditsioonid
391    Rõivastus. Rahvarõivad. Mood. Kaunistused
392    Eraelu tavad ja kombed
393    Matused
394    Ühiskondlik elu, avalik elu
395    Ühiskondlikud tavandid ja kombed
398    Folkloor
502/504    Loodus
51    Matemaatika
52    Astronoomia
53    Füüsika
54    Keemia
55    Maateadused
55/56    Geoloogia
55/56    Meteoroloogia
551.5    Ilmastik
57/59    Bioloogia
57/59    Botaanika
57/59    Zooloogia
592.2    Linnud
598.1    Roomajad. Herpetoloogia
61    Meditsiin
613.95    Imiku hooldamine ja tervishoid
614.8    Esmaabi
615    Farmaatsia
619    Veterinaaria
620    Üldenergeetika
621    Masinaehitus
622    Mäetööstus, kaevandamine
624    Ehitus
624.2    Sillaehitus
625.7    Teedeehitus
625.9    Vesiehitus
625/627    Hüdrotehnika
628    Jäätmekäitlus
629.5    Laevad, veesõidukid
629.7    Lennundus
63    Põllumajandus
630    Metsandus
634    Puuviljad. Marjakasvatus
634.03    Küttepuud
635.9    Ilutaimed. Iluaiandus
636.1    Hobusekasvatus
636.10    Muude loomade kasvatus
636.2    Loomakasvatus
636.3    Väikesed mäletsejad
636.4    Seakasvatus
636.7    Koerad
636.9    Linnukasvatus
637    Koduloomade ja ulukite toodang
638.1    Mesindus
639.1    Jahindus
639.2    Kalandus, kalapüük
64    Kodumajandus
654    Raadiotehnika
654    Telekommunikatsioon
654    Televisioon
654.1    Telegraaf. Telefonside
655    Polügraafia. Kirjastustegevus. Raamatukaubandus
656    Merendus
656.0    Liiklus
656.1    Maanteetransport
656.2    Raudteetransport
656.3    Tramm
656.4    Bussitransport
656.6    Veetransport
656.7    Õhutransport
656.8    Post ja postiteenused
658.8    Kaubandus, turundus
659    Reklaam. Üldsussuhted
659.3    Raadio, televisioon
66    Keemiatööstus
663    Toit, toiduainetööstus
666    Klaasitööstus
666.9    Ehitusmaterjalide tööstus
673    Värvilisest metallist esemed
674    Puidutööstus
676    Tselluloosi- ja paberitööstus
677    Tekstiilitööstus
681    Peenmehaanika ja aparaadiehitus
684    Mööblitööstus
687    Rõivad, rõivatööstus
7    Kunst
72    Arhitektuur
730    Skulptuur
739    Metallikunst
745/749    Tööstuskunst ja kunstkäsitöö. Tarbekunst
749    Mööblikunst
75    Maalikunst
76    Graafika
77    Fotograafia
782    Muusika
791    Filmikunst
791.3    Tsirkus
791.7    Videokunst
792.0    Teater
792.1    Sõnateater
792.2    Balletiteater
792.3    Ooperiteater
792.4    Opereti- ja muusikaliteater
792.5    Nukuteater
793.01    Laulupeod ja laulupäevad
793.02    Rahvatantsupeod
793.03    Võimlemispeod
793.04    Kokkutulekud, mängud, päevad
793.05    Muu seltskondlik meelelahutus
793.3    Tants, rahvatants
793.4    Koorilaul
796    Sport
796.01    Kehakultuur
796.02    Tervisesport
796.03    Vaba aeg ja sport
796.04    Koolinoorte ja noortesport
796.05    Sõjaväesport
796.06    Suveolümpiamängud
796.07    Taliolümpiamängud
796.08    Spordirajatised
796.10    Raskejõustikualad
796.11    Tehnikaspordialad
796.13    Jalgrattasport
796.14    Maastikualad
796.3    Mängud
796.4    Kergejõustik
796.5    Võimlemine
796.6    Ratsasport
796.8    Kahevõitluse alad
796.9    Talispordialad
797    Veespordialad
797.7    Autosport. Motosport
799    Kalasport
8    Kirjandus
902    Arheoloogia
904    Muistised
908   Kodulugu
91    Geograafia
910    Reisikirjad
912    Maa ja linna vaatamisväärsused
92    Biograafilised käsitlused
930    Ajaloolised käsitlused
930.25    Arhiivindus

                                                        

                        

                                           

                                              

 

 

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm