Avaleht » Abi » Terminid ja mõisted » Filmiteose füüsiline kirjeldus

Filmiteose füüsiline kirjeldus


Filmiteose füüsiliste näitajate kirjeldus-selgitus on potentsiaalne terminoloogiasõnastik, mille abil filmide tehnilisi näitjaid kirjeldada saab ja mis digitehnoloogia arenedes selles osas pidevat täiendamist vajab.  Andmebaasi esimese järgu koostamisel on piirdutud filmiteoste peamiste füüsiliste näitajatega, mis on koondatud filmi füüsiliste baasnäitajate kategooriasse, mis  esitatakse kirjete täisandmetes eraldi filmilindil, videolindil või failina toodetud filmide kohta, samuti põhiandmed filmi helimaterjalide kohta. Füüsiliste baasandmete kirje moodustub komaga eraldatud erinevate parameetrite reast.

Filmi füüsilised baasandmed
Potentsiaalsed tunnused ja parameetrid - filmiosade arv, filmilindi kandja, filmilindi laius mm, filmilindi alusmaterjal, filmi värvus, kestus, metraaž, heli, projektsiooni kiirus, tüüp ja formaat, keeleversioonid ja arhiiviviit (vaata määratlusi allpool).

Video füüsilised baasandmed
Potentsiaalsed tunused ja parameetrid -  magnetlindi formaadid, digiformaat, värvus, kestus, heliformaat, projektsiooni kiirus, tüüp ja formaat, keeleversioonid ja arhiiviviit (vaata määratlusi allpool). 

Faili füüsilised baasandmed
Potentsiaalsed tunnused ja parameetrid - faili formaat, koodek ja resolutsioon, kandja, värvus, kestus, heliformaat, keeleversioonid, ja arhiiviviit (vaata määratlusi allpool).

Filmi füüsilised baasandmed (heli)
Potentsiaalsed tunnused ja parameetrid - heliformaat, kandjad, algmaterjalid, arhiiviit ( vaata määratlusi allpool).

TERMINOLOOGIASÕNASTIK

Filmi laadi erimäärangud:

     Originaalnegatiiv (Original negative)
      - Filmikaameras eksponeeritud negatiivfilm - Original negative (OCN)
      - Monteeritud/järjestatud negatiivfilm - Final version negative cut või final cut
     Master-koopia (Masterpositive)  - peeneteraline kõrgtaseme koopia originaalnegatiivist, mida kasutatakse ennekõike duubelnegatiivi valmistamiseks,
     samuti koopiate tegemiseks või säilitamiseks arhiivis
     Pööratava positiivi originaal (16mm, 8mm. Super 8mm film)
      - Filmikaameras eksponeeritud pööratav filmimaterjal, millel pärast filmimaterjali keemilist töötlust tekkis kujutava objekti positiivne kujutis - Original reversal positive
      - Pööratava positiivi monteeritud või järjestatud originaal - Final version original reversal positive cut
     Pööratav positiiv - pööratava positiivi originaalilt pööratavale filmile tehtud koopia  Reversal positive
     Vahenegatiiv  - pööratava positiivi monteeritud või järjestatud originaalist negatiivfilmile tehtud koopia, mida kasutatakse levituskoopiate tegemiseks ja paljundamiseks - Internegative.
     Vahepositiiv - duubelpositiiv originaalnegatiivist. Tavalisest tihedam positiiv, mida kasutatakse vaheastmena duubelnegatiivi tegemiseks - Interpositive
     Duubelnegatiiv - negatiivkoopia, mis on tehtud master-koopiast või vahepositiivist, mida kasutatakse levituskoopiate tegemiseks ja filmi paljundamiseks -Duplicate negative.
     Kineskoobi negatiiv - telemonitorilt tehtud võte negatiivfilmile, kasutatakse positiivi tegemiseks - Kinescope negative.
     Kineskoobi positiiv
      -  Positiivkoopia telemonitorilt tehtud võtte negatiivfilmist  - Kinescope positive
      -  Telemonitorilt tehtud võte pööratavale filmimaterjalile - Kinescope positive
     Arhiivi positiiv - arhiivis säilitatav parim positiiv paljunduste tegemiseks või filmi demonstreerimiseks - Archival positive
     Arhiivi negatiiv - arhiivis säilitatav negatiivi koopia paljunduste tegemiseks - Archival negative
     Filmikoopia - must-valge või värviline koopia filmi levitamiseks ja demonstreerimiseks, millelt võib teha ka järgnevaid vaate- ja levituskoopiaid - Reference print
     Vaatekoopia - sihtotstarbeliseks läbivaatuseks (näiteks arhiivis) tehtud koopia - Viewing print
     Levituskoopia - filmilevis kasutatav koopia. Märkida levituskoopia formaat ja kandja - Distribution print

Videomaterjali laadi erimäärangud:

     Originaalmaterjal - filmi või telesaate originaalvideomaterjal - Video master
     Läbivaatuskoopia - originaalmaterjali koopia läbivaatuseks ja demonstreerimiseks - Video viewing copy
     Laiatarbekoopia - kommertseesmärgil paljundatud videokoopia. Inglisekeelne vaste - Video distribution print.

Helisalvestuste laadi erimäärangud:

     Magnetheli - analoogsalvestus ferromagneetilise kihiga kaetud 16mm või 35mm lindil või filmilindi servas asuval magnetheli ribal - magnetic track, mag trk
     Helinegatiiv - optiline salvestus negatiivfilmi heliribal - Negative track, neg trk
     Kahepoolne helinegatiiv - optiline salvestus helinegatiivi ribale filmilindi mõlemal serval - Double edge negative track, dbl edge neg trk
     Duubelnegatiiv - optiline salvestus negatiivfilmi heliribal, mida kasutatakse positiivikoopia heliriba tegemiseks - Duplicate negative track, dupe neg trk
     Duubelpositiiv - optiline salvestus pööratava filmi heliribal. Kasutatakse koos master-koopia pildiga - Duplicate positive track, dupe pos trk
     Digitaalne magnetheli - digitaalne salvestus ferromagneetilise kihiga kaetud 2- või 8-realisel DAT lindil või 4-realisel 6,25mm lindil - Digital audio track
     Digitaalheli - digitaalne salvestus magnet-optilisel kettal

Osade, ühikute arv ja komplekteeritus:

     Olemasolevate osade, ühikute arv - arhiivis olemasolevate teose/materjali osade, kassettide või muude ühikute tegelik arv. Märkida arv - Number of physical units or parts
     Teose/materjali osade või ühikute arv - tervikliku teose/materjali osade või ühikute arv. Märkida arv - Number of units or parts of complete item. 

Kandja – film (Carrier, Container):

     Kandja (Carrier, Container): Filmiketas ( Reel), Filmirull (Roll), Filmikassett (Cassette),  Silmuskassset (Cartridge), Silmus (Loop)
     Filmi laius (Gauge or width): 70 mm, 35 mm, 17,5 mm, 16 mm,  9,5 mm, 8 mm, Super 8 mm
     
Filmi alusmaterjal (Film base): Nitraatalus - N (Nitrate), Atsetaatalus - A (Safety-acetate), Triatsetaatalus - T (Safety-triacetate), Diatsetaatalus - D (Safety-diacetate), Polüesteralus - P (Polyester , estar)

Kandja – magnetlint:

Analoogvideo professionaalsed formaadid:
     2 tolli (Quadruplex Ampex, Kadr 1-3, Kadr-3PM) - lahtisel rullil 2 tolli laiune (50,8 mm) magnetlint.
     U-matic - kassetikarbis magnetlindi laius ¾ tolli (19,05 mm). Lindil kaks helirada-kanalit. Tehniliselt täiustatud variandid on U-matic High Band ja U-matic SP.
     C- formaat (Kadr 103) - lahtisel rullil 1 tolli laiune (25,4 mm) magnetlint.  Kolm lineaarset heliriba, millest ühte kasutatakse digitaalse ajakoodi salvestuseks.
     B-formaat (BCN) - lahtisel rullil 1 tolli laiune (25,4 mm) magnetlint.
     Betacam - kassetikarbis ½ toilli laiune (12,7 mm)  magnetlint. Digitaalne ajakood.
     Betacam SP - kassetikarbis ½ toilli laiune (12,7 mm)  magnetlint. Digitaalne ajakood

Tavakasutaja analoogvideo formaadid:
     Betamax - kassetikarbis ½ tolli laiune (12,7 mm) magnetlint
     VHS - kassetikarbis ½ tolli laiune (12,7 mm)  magnetlint
     S-VHS - kassetikarbis ½ tolli laiune (12,7 mm)  magnetlint 
     VHS-C - kompakt-kassetikarbis ½ tolli laiune (12,7 mm)  magnetlint
     Video 8 - kassetikarbis 8 mm laiune magnetlint 
     Hi 8 - kassetikarbis 8 mm laiune magnetlint

Värvi- ja salvestusstandard:
    PAL (Phase Alternating Line) - värvitelevisiooni ja salvestusstandard
    SECAM (Sequential Color with Memory) - värvitelevisiooni ja salvestusstandard
    NTSC (National Television System Committe) - USA ja mitmete Aasia riikide värvitelevisiooni  ja salvestusstandard 

Digiformaadid:
    Digital Betacam (Digibeta, d-beta) - kassetikarbis ½ toilli laiune (12,7 mm)  magnetlint. 4 kanalit kompresseerimata heli. S-kassetid 40 minutit ja L-kassetid 124 minutit
     DV
    
MINI DV
     
DVCAM
     
DVCPRO
    
DVCPRP 50
    
HDCAM
    
HDCAM SR
    
DIGITAL 8 (8mm)
    
D1 UNCOMPRESSED ¾“
    
D5
    
D3

Kandja – digifail:  

Failiformaat:
     AVI  (Audio Video Interleaved) - AVI  failidega kasutatakse erinevaid kodekeid - MPEG, DivX, XviD, DV jt.
     MPG (Moving Picture Experts Group) - kasutatakse MPEG-1 ja MPEG-2 kodekit
     WMV (Windows Media Video) - Microsofti formaat,mis kasutab MPEG-4 kodekit
     MOV (Quick Time Movie) - kasutusel peamiselt Macintoshi operatsioonisüsteemiga Apple arvutites. Windowsis vaatamiseks nõuab eriprogrammi
     RM (Real media) - video vaatamiseks internetis, väikese resolutsiooniga
     ASF (Advanced Streaming Format) - VMV alaliik, video vaatamiseks internetis, Microsofti MPEG-4 varasem rakendus.

Kodekid:

     MPEG - 1  (Moving pictures Expert Group)
    
MPEG - 2 - kasutatakse HDTV, DVD. HDV ja SVCGga
     MPEG - 4
    
MJPEG (Motion JPEG) - Jpeg failide streem, kasutatakse digifotoaparaatidega tehtud videotes
     DV (Digital Video) - video tõmbamiseks kaamerast arvutisse
     WMV ( Windows Media Video) - Microsofti kodekid
     RM (Real Media) - Real Networks kodek video ja audio striimimiseks
     DivX - alates DivX 4 resolutsioonipiiranguteta MPRG-4 kodek
     FLASH MEDIA
    
JPG 2000
     Mobiiltelefoniga tehtud film

Resolutsioon:
     720 x 480 (NTSC)
     720 x 576 (PAL, SECAM) pixel 1,067
     756 x 576 pixel 1,0
     1280 x 720 HD 720, 50P
     1440 x 1080i HDV
     1920 x 1080i HD 50i,  1,5Gbit/s 
    
1920 x 1080i HD 50i 3 Gbit/s
     2K
    
4K

Kandja – optiline ketas:
    
CD
    
DVD
    
Kõvaketta seade (SCSI, IDE, SATA, SAS...)
     XDECAM
    
Server, lisada serveri asukoht, omanik, haldaja
     FLASH mälud
    
P2
    
SD mälukaart

Värvus:
    
Must-valge - m-v
     Värviline - värv

Metraaž: filmi pikkus meetrites 

Kestus: filmi kestus minutites ja sekundites kujul 00:00

Heli:
    
Helifilm - heli
     Tummfilm -  tumm
     Heli/helita - mõlema tunnuse esinemise korral heli/helita

Heli formaadid:
     Mono
   
  - üherealine mono
     - kaherealine ehk  duaalmono
     Stereo
    
- stereo
     - Dolby Stereo
     Analoog Surround
     
- Dolby Surround
     - Ultra* Stereo
     Digital
     - Dolby Digital
     - Dolby Digital  EX
     - Dolby Pro Logic /II/ IIx
     - SDDS
     - DTS  Digital Surround
     - DTS  - ES/NEO:6
     - DTS  96/24
     - Dolby A

Helikandjad:

     Magnetlint
    
- 35 mm
     - 17,5 mm
     - 16 mm
     DAT
     - 2-realine
     - 8-realine
     6,25 magnetlint
   
  - 4-realine
     - 2-realine
     - 1-realine 
     CD
    
DVD
    
Blu-ray
    
MO
    
Dolby MO

Heli algmaterjalid:
    
Heli filmikoopial
    
Filmiheli kokkusalvestus (Mix)
     Rahvusvaheline kokkusalvestus (ME track)
     Diktori helirida (VO)
     Võõrkeelne VO (märkida keel)
     Muusikate kokkusalvestus
    
Taustade kokkusalvestus
    
Võõrkeelne kokkusalvestus (märkida keel)
     Restaureeritud heli (märkida originaalheli formaat ja kandja)

Projektsioon: 

Projektsiooni kiirus:
     
Kaadrit sekundis - projektsiooni kiirus ..... k/s
      LP
     
LSP 

Projektsiooni tüüp:
     Anamorfne
    
Laiekraan

Projektsiooni formaat:
     4:3
    
16:9

Keeleversioonid:
     
Subtiitrte keel
     K
oopiad erinevates keeltes
    
Dublaazi keel

Arhiiviviit - filmi või matrjali, koopia asukohaviit arhiivis

 

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm