Avaleht » Filmitegijad

Semjon Školnikov

Huviinfo

 • Varasem filmograaafia

  1935 Снoвым гoдoм (kroonika), Sojuzkinohronika, operaatori assistent

  1936 Сыны трудoвoгo нарoда (dokumentaalfilm), Sojuzkinohronika, operaatori assistent

  1936 Дoклад И. В. Сталина на VIII чрeзвычайнoм с’eздe Сoвeтoв (dokumentaalfilm), Sojuzkinohronika, operaatori assistent

  1937 Кoлыбeльная (Hällilaul), (dokumentaalfilm), Sojuzkinohronika, operaatori assistent; režissöör Dziga Vertov

  1937 Счастливoe дeтствo (dokumentaalfilm); Sojuzkinohronika, operaatori assistent

  1937 Испанскиe дeти в СССР (kroonika), Sojuzkinohronika; operaatori assistent

  1938 Флагман Арктики (dokumentaalfilm), Sojuzkinohronika, operaatori assistent

  1939 11 стoлиц (dokumentaalfilm), Sojuzkinohronika, operaatori assistent

  1940 Линия Маннергейма (Mannerheimi liin) (dokumentaalfilm), Sojuzkinohronika/ Dokumentaalfilmide Keskstuudio, üks operaatoreid

  1942 Нa НП (kroonika), rindeoperaator

  1942 Пeрeдoвoй мeдсaнбaт (kroonika), rindeoperaator

  1942 Oбхoдимый мaнeвр (kroonika), rindeoperaator

  1942 Снoвым гoдoм (kroonika), rindeoperaator

  1942 Бoи зa гoрoд Бeлый (kroonika), rindeoperaator

  1942 Удaр с флaнгa (kroonika), rindeoperaator

  1942 Взятиe нaсeлённoгo пунктa (kroonika), rindeoperaator

  1942 Бoи зa Вeликиe Lуки (kroonika), rindeoperaator

  1943 Народные мстители (Rahvatasujad) (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, üks 11 operaatorist; režissöörid V. Beljajev, N. Komarovtsev

  1943 Бoи нa Oрлoвскo-Kурскoм нaпрaвлeнии (kroonika), rindeoperaator

  1943 Пeрвыe гeнeрaлы пoлучившиe блaгoдaрнoсть oт И. В. Сталина (kroonika), rindeoperaator

  1943 Нa нaблюдaтeльнoм пунктe (kroonika), rindeoperaator

  1944 Oсвобождение гoрoдa Дeмидoвa (kroonika), rindeoperaator

  1943 Mинёры (kroonika), rindeoperaator

  1943 Рeпoртaж c фрoнтa (kroonika), rindeoperaator

  1943 Нa Бeлoрусскoй зeмлe (kroonika), rindeoperaator

  1943 Хирург Tрифoнoвa (kroonika), rindeoperaator

  1943 Kaвaлeр чeтырёх oрдeнoв (kroonika), rindeoperaator

  1943 Партизаны Белоруссии (Valgevene partisanid) (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, üks 6 operaatorist

  1944 Освобождение Советской Белоруссии (Nõukogude Valgevenemaa vabastamine) (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, üks 37 operaatorist; režissöör V. Tsesljuk

  1944 Oсвобождение г. г. Пoлoцкa, Вильнюсa, Шaуляя, Пaнeвeжисa, Eлгaвы (kroonika), rindeoperaator

  1944 Бoи зa Ригу (kroonika), rindeoperaator

  1944 K Рижскoму зaливу (kroonika), rindeoperaator

  1944 Вoсмoй удaр (kroonika), rindeoperaator

  1945 Рeпoртaж oкружeннoй группирoвки нeмцeв в Прибaлтикe (kroonika), rindeoperaator

  1945 25 лeт Aзeрбaйджaнa (kroonika), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1945 Югoслaвия (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, rindeoperaator

  1945 Парад Победы (Võidu paraad) (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, üks operaatoreid; režissöörid Vladimir Beljajev, Irina Venžer, Jossif Poselski

  1945 Всeсoюзный пaрaд физкультурникoв (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1945 Чeтвeрть вeкa /25-лeтиe Kaзaхстaнa/ (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1945 Oктябр (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1945 Футбoльный мaтч „ЦДKA-Црвeнa Звeздa“ (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1946 Зимoй (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1946 Встрeчa с избирaтeлями И. В. Стaлинa (kroonika), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1946 Встрeчa с избирaтeлями В. M. Moлoтoвa (kroonika), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1946 Встрeчa с избирaтeлями Г. M. Maлeнкoвa (kroonika), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1946 1 мaя (kroonika), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1946 Сoвeтскaя Эстoния (Nõukogude Eesti) (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio/ Kinokroonika Tallinna Stuudio, operator (koos Vladimir Tombergi, M. Bessarabovi, Vladimir Parveli ja M. Prudnikoviga), režissöörid L. Stepanova, G. Kumjalski

  1946 Пaрaд мoлoдoсти (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1947 Сoвeтскaя Литвa (Nõukogude Leedu) (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1947 Дeнь пoбeдившeй стрaны (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1947 300 лeт вooружeнных сил ССР (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1948 Зимняя спaрtaкиaдa нaрoдoв РСФСР (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1948 Maй (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1948 Aвиaпaрaд в Tушинe (dokumentaalfilm), Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 25, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 26, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 27, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 28, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 29, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 30 [ÜLKNÜ 30. aastapäev], Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 31, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 32 [Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 31. aastapäev], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 33, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 34, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1948 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 35, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 2, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 3, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 5, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 6, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 7, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 8, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 9, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 10, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 11, Tallnna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 12, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 13, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 14, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 15, Tallinna Kinostuudio, režissöör

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 16, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 17, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 18, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 19, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 20, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 21, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 22, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 23, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 24, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 25, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 27, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 28, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 30, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 31, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 32 [Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 32. aastapäev], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 33, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 34, Tallinna Kinostuudo, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 35, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 36, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1949 Motovõistlus (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio/ Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator; režissöör M. Slavinskaja

  1949 Suvine spordipäev (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 1, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 2, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 4, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 5, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 6, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 7, Tallinna Kinostuudio, opraator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 8 [Üldrahvalik pidupäev], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 9, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 10, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Jevgeni Gindin

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 11, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Jevgeni Gindin

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 13 [1. mai 1950], Talllnna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 15, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Jevgeni Gindin

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 17, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 19, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 20, Tallnna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 21/22 [Eesti NSV 10. aastapäev], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 24, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 26, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 28, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 29, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 30, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 31, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 32 [Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni XXXIII aastapäev], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 33, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1950 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 34, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1950 Eesti kirjanduse dekaad (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio/ Dokumentaalfilmide Keskstuudio, operaator

  1950 Nõukogude Eesti (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöörid Jevgeni Gindin, Vladimir Tomberg

  1950 Nõukogude maaintelligents (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1950 Rahvaloomingu pidupäev (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, operaator (koos Vladimir Parveliga), režissöör (koos Vladimir Parveliga)

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 5, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 6, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 7, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 8, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 10, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 11, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 12, Tallinna Kinostuudio, operaator; režssöör Nikolai Dolinski

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 13 [Esimene mai 1951], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 14, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 15, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 16, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 17, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 20, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 26, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 27, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 28, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 30, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 32 [Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni XXXIV aastapäev], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 33, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 34, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 35, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1951 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 36, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1951 Julgete sport (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1951 Uus Tootsi (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 1, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 2, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 3, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 4, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 6, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 7, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikoali Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 8, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 9, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 10, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 11, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 13 [Esimene mai 1952], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 14, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 15, Tallnna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 16, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nkolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 17, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 18 [Tööjõureservid], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 19, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 20, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 21, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 22, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 25, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Oleg Lentsius

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 26, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 27, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 28, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 29, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 30, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 31, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 32 [Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni XXV aastapäeva pidustused Eestis], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 33, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 34, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 35, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1952 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 36, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1952 Motovõistlused (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 1, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 2, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Oleg Lentsius

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 3, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 4, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 5, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Oleg Lentsius

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 6, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 8 [J. Stalini surma- ja matusepäev Eesti NSV-s], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 9, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 13 [Esimene mai 1953], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 14, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 15, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 16, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Oleg Lentsius

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 18, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Oleg Lentsius

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 22, Tallinna Knostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 23, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Oleg Lentsius

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 24, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 25, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Aleksandr Mandrõkin

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 26, Tallinna Kinostuudio, režissöör

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 27, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 28, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 29, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 30, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör A. Nikiforov

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 32 [Oktoobrirevolutsiooni 36. aastapäeva pühitsemine], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 33, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 34, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 35, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Reet Kasesalu

  1953 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 36, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1953 Pärnu kalurid (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, režissöör

  1953 Lavastus „Kaitseingel Nebraskast“ Tallinna Riikliku Draamateatri laval (katkendid August Jakobsoni näidendi lavastusest), Tallinna Kinostuudio, operaator

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 2, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 3, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 4, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Reet Kasesalu

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 5, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 6, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 7, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 8, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 9, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 10, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 11 [Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ja Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi korvpalli koondvõistkondade sõpruskohtumine], Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 12, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 13, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 14 [1. mai pühitsemne Tallinnas], Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 15, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 16, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Viktor Nevežin

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 17, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Reet Kasesalu

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 18, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Viktor Nevežin

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 19, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 21, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 22, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 23, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Arnold Juhkum

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 24, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 25, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Vladimir Parvel

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 26, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Reet Kasesalu

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 27, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 28, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Reet Kasesalu

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 29, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1954 Rngvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 30, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Oleg Lentsius

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 31, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 32, Tallinna Kinostuudio, operaator, režissöör

  1954 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 33, Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Nikolai Dolinski

  1955 Ringvaade „Nõukogude Eesti“ nr. 1, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, operaator; režissöör Mihhail Jegorov

Meie koostööpartnerid

 • Kultuuriministeerium
 • EFI
 • Eesti Kultuurkapital
 • ERR
 • Rahvusarhiiv
 • BFM
 • Kinoliit
 • Eesti Filmiajakirjanike ühing
 • Tallinnfilm