× Avaleht Üldstatistika Filmide kestus Filmitegijad Näitlejad Festivalid Märksõnad Võttekohad Lisad

Üldstatistika

Filmiteoste arv

Filmitootmise ajalugu Eestis jaguneb kolmeks üsna erinevaks perioodiks:
1) 1912–1940 I pool - filmitootmise algusperiood Eestis, mil esimesi filme hakati tootma erafirmades ja 1930ndate keskpaigas loodud riiklikus filmiettevõttes Eesti Kultuurfilm. Tehti esimesed mängufilmid, dokumentaalfimid ning arvukalt filmikroonikaid (üle tuhande pala);
2) 1940–1991 - nõukogude periood, mil peamine osa filmitooodangust tehti riiklikes filmiettevõtetes Tallinnfilm ja Eesti Telefilm;
3) 1991–... - filmitootmine taasiseseisvunud Eestis, mil filme hakati tootma eratootmisfirmades. Tootjafirmade tegevust toetavad riiklikult rahastatav Eesti Filmi Instituut ja Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapital. Üha enam filmitoodangut valmib rahvusvahelises kaastootmises.

Nende ajalooperioodide iseärasused on oluliselt mõjutanud filmitootmise mahudünaamikat. Esitatava statistika aluseks on Eesti filmi andmebaasi infosüsteemis loodud ja põhjaliku filmiinformatsiooniga sisustatud ligi 18 000 filmikirjet. Kirjeldusühikuks on terviklik film või filmipala, sealhulgas ka iga iseseisev kroonikapala, nii Eesti Kultuurfilmi kui ka “Nõukogude Eesti” arvukates filmiringvaadetes. Ringvaatepalad moodustavad kokku ligi 40% Eestis toodetud filmiteoste arvust. Taasiseseisvumise järgsetel aastatel filmikroonikate tootmine lõpetati, mis osaliselt selgitab ka filmide koguarvu langust alates 1990ndatest. Mitmetes filmiliikides on aga taasiseseisvunud Eestis juba ületatatud kogu nõukogude perioodi filmitootmise maht. Olulise muutuse filmitootmisesse tõi kaasa Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFM) asutamine Tallinna Ülikoolis ja sellega kaasnenud tudengifilmide arvu kasv.

Filmiteoste arv liikide kaupa
Infogram

Eestis toodetud filmiteoste koguarvu dünaamika aastate kaupa 1912–2017

Filmiteoste dünaamika

Eestis toodetud filmide arv peamiste filmiliikide kaupa 1912–2017

Eestis toodetud mängufilmide koguarvu dünaamika 1912–2017

Mängufilmide dünaamika

Eestis toodetud täispikkade mängufilmide koguarvu dünaamika 1912–2017

Täispikkade mängufilmide dünaamika

Eestis toodetud telemängufilmide koguarvu dünaamika 1912–2017

Telemängufilmide dünaamika

Eestis toodetud dokumentaalfilmide koguarvu dünaamika 1912–2017

Dokumentaalfilmide dünaamika

Eestis toodetud kroonikapalade koguarvu dünaamika 1912–2017

Kroonikafilmide dünaamika

Eestis toodetud animafilmide koguarvu dünaamika 1912–2017

Animafilmide dünaamika

Eestis toodetud tudengifilmide koguarvu dünaamika 1912–2017

Tudengifilmide dünaamika

Mängufilmide žanrid

Mängufilmide žanrite määramiseks on andmebaasis 24 žanrikategooriat. Üks mängufilm võib olla määratletud ka mitme žanritunnusega. Tabel kajastab nii täispikkade-, lühi-, tudengi- kui ka amatöörmängufilmide kogumit.

Žanritunnuste esinemise sagedus mängufilmides 1912–2017
Infogram