× Avaleht Üldstatistika Filmide kestus Filmitegijad Näitlejad Festivalid Märksõnad Võttekohad Lisad

Eesti filmi 100. aastapäeva tähistamise ettevalmistuste käigus sündis Eesti Film 100 töögrupil idee koostada võimalikult täpne ülevaade Eesti filmiloomingust – rahvusfilmograafia, mis oleks kättesaadav laiale avalikkusele.

Eesmärgi ellu viimiseks asutati 2008. aasta lõpus MTÜ Eesti Filmi Andmebaas (juhatuse liikmed Reet Sokmann ja Hagi Šein). Pärast neli aastat kestnud ettevalmistustööd avati 12. detsembril 2012 veebis avalikuks kasutamiseks Eesti filmi andmebaas (EFA, www.efis.ee). Kümme aastat kestnud töö tulemusena on andmebaasi toimetus kogunud ulatusliku andmestiku ligi 18 000 teadaoleva Eesti filmiteose kohta. Kõigi filmiteoste täiskirjeteni jõudmine on kavandatud 2023. aastaks. Selleks ajaks peaks lõpule jõudma ka suuremahuline filmipärandi digiteerimine. See põhineb Kultuuriministeeriumi päranditöörühmas koostatud ja Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest toetatava “Kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava 2018–2023” alusel. See võimaldaks lisaks filmiinfole avalikkusele nähtavaks teha teha ligi 60% Eesti filmipärandist.

Filmiandmebaas oli üks peamistest andmekogudest, millega tegid harjutustöid Tallinna Ülikoolis 2017. aastal avatud Digihumanitaaria kõrvaleriala (kuraator Marek Tamm) üliõpilased digitehnoloogia kursustes, mida juhendas õppejõud Jaagup Kippar. Andmete töötlemiseks õpiti ja kasutati SQLi, Ri, ggploti, Power BI-i, Pythoni ning teiste tarkvarade võimalusi.

Veebileht põhineb digihumanitaaria kõrvaleriala 2017/2018 õppeaasta kahe semestri jooksul valminud statistikavihikul, millesse on panustanud kõik kursustel osalenud üliõpilased (Kristina Kniga, Anastasia Gretchiskina, Astrid Helvik, Katarina Oja, Annika Loor, Liisi Pütsepp, Sandra Papp, Kairi Jurtom ja Kaisa Norak). Tehtud töö viisid veebilehe kujule 2018. aasta suvel digihumanitaaria praktikal osalenud Kaisa Norak ja Annika Loor.

Kursustel osales ja andmetöötlust õppis ka Eesti filmi andmebaasi peatoimetaja Hagi Šein, kes siinkohal avaldab siirast tänu kõigile klassikaaslastele, kes kasutasid õpingutes ja harjutusülesannete tegemisel andmebaasi andmestikku ning panustasid sellesse töösse palju aega ja vaeva.

Sündinud andmestik on esimene detailsem Eesti filmivaldkonnas koostatud filmiandmete ja -statistika kogumik. Töö põhineb andmetel, mis on kogutud seisuga 1.03.2018. Andmeanalüüsi põhiandmestik puudutab Eesti filmivaldkonda perioodil 1912–2017.

Loodan, et lugejad leiavad järgnevast palju uudset ja huvipakkuvat materjali.

Hagi Šein
Eesti Filmi Andmebaasi peatoimetaja