Avaleht

Kultuuripoliitika arengusuunad 2020

(tööversioon 8.02.2013)

Valdkondlikud prioriteedid - Filmikunst

Riik toetab filmide tootmist mahus, mis loob eeldused professionaalse filmitootmise järjepidevuse püsimiseks Eestis ja kasvatab vaatajate huvi eesti filmi vastu

Eesti Filmi Instituut on kõiki olulisimaid valdkondlikke tegevusi kattev organisatsioon, mis toetab filmide arendamist, tootmist ja turundamist. Instituut vastutab talle kuuluva pärandi restaureerimise ja digiteerimise koordineerimise eest, kogub valdkondlikku statistikat ning viib ellu teadlikkuse ja täiendkoolitusega seotud tegevusi.

Riik toetab koostöös eraettevõtjatega suuremates maakonnakeskustes asuvates teatrites ja kultuurikeskustes võimaluste loomist filmide digitaalseks näitamiseks. Eesti filme levitatakse rahvusvahelistel festivalidel ja teiste riikide kino- ja telelevis ning nad on kättesaadavad uutel digitaalsetel platvormidel.

Eestis toetatakse filmikunsti rahvusvahelistumist ja kaastootmist teiste maade filmiettevõtete ja -tegijatega. Eestis on professionaalsed spetsialistid ja tehniline võimekus, et rahvusvahelised ettevõtted saaksid Eestis teostada tele- ja filmiprojekte. Tegutsevad regionaalsed fondid audiovisuaalse sisu tootmisteenuse rahvusvaheliseks pakkumiseks Eestis ja Eestit võtete sihtmaana rahvusvaheliselt turundav organisatsioon.

Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolist kujuneb kaasaegne rahvusvaheline filmi- ja meediaõppe kõrgkool, kus saab õppida filmi ja audiovisuaalmeediat eesti ja inglise keeles. Välja arendatakse õppe- ja teadussuunad, mis kätkevad endas info ja kommunikatsioonitehnoloogiate rakendamist kultuuriloomes ja selles osalemises, samuti ristmeediaõpet, videomängude arendamist, kultuuripärandi digitaliseerimist ja uuskasutust, digitaalsete õpiökosüsteemide, sh hariduslike mängude loomist.

Riigi jaoks on oluline väärtustada audiovisuaalset pärandit ja tagada võimekus selle säilitamiseks ja restaureerimiseks. Eesti audiovisuaalne pärand digiteeritakse ja sellele tagatakse avalikkuse piiranguteta ligipääs.

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm