Avaleht

Filmiuuringud kuni 1991


Selle perioodi publikatsioonide põhiautorid olid Veste Paas (1931-2002), Ivar Kosenkranius (1937), Valdeko Tobro (1936-1975), Hillar Palamets (1927)  ja Viivi Grossschmidt (1938-1984). 

Kosenkranius, Ivar (1962). Meie aja kangelane kinokunstis: abiks lektorile. Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing.

Kosenkranius, Ivar (1964). Eesti kino minevikuradadelt. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Вахеметса, Айгар (1966). Об эстетически-воспитательном воздействии киноискусства. Aвтореферат ... кандидата философских наук. Институт философии АН СССР, Институт Истории Академии наук Эстонской ССР.Ilves, V (1967). Soviet Estonian film art. Tallinn: Eesti Raamat.

Ilves, V (1967). Soviet Estonian film art. Tallinn: Eesti Raamat.

Palamets, Hillar (1968). Õpilased, kino ja televisioon. Tallinn : Eesti NSV ühing "Teadus".

Palamets, Hillar (1969). Õpilased ja filmikunst. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool.

Kaarlimäe, Kirsi (1970). Filmikunst ajalehes. Diplomitöö. Juhendaja: Juhan Peegel.  Tartu Riiklik Ülikool: eesti keele kateeder.

Paas, Veste (1972). Loenguid filmiteooriast. Talinn: Eesti NSV Haridusministeerium, Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut.

Mesila, Tiit (1972). Tiit Mesila.pdf (11.1 MiB) Ringvaade „Nõukogude Eesti“: väljendusvahendid, žanrid ja sisu analüüs. PDF. Diplomitöö. Juhendaja J. Peegel. Tartu Riiklik Ülikool: eesti keele kateeder.

Paas, Veste (1972). Teerajajad. Tallinn: Eesti Raamat (sarjast "Väike filmiraamat"). Raamat filmilugu alustanud inimestest.

Tobro, Valdeko (1972). Kirjandus ja film. Tallinn: Eesti Raamat.

Paas, Veste (1973). Kui tummfilm naeris. Tallinn: Eesti Raamat (sarjast "Väike filmiraamat").
(Max Linder, Mack Sennett, Harold Lloyd, Buster Keaton, Igor Iljinski).

Kosenkranius, Ivar (1974). Film ja aeg: esseid, etüüde, portreevisandeid. Tallinn: Eesti Raamat.

Эльманович Татьяна (1977). Эстонское документально-публицистическое телевидение и его роль в становлении телеискусства. (Прямое ТВ и телефильм) : автореферат кандидата искусствоведения. Москва : Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Grossschmidt, Viivi (1979). Filmide paremaks mõistmiseks: metoodiline materjal. Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut. Tallinn: Eesti NSV Haridusministeerium.

Paas, Veste (1980). Olnud ajad. Tallinn: Eesti Raamat (sarjast "Väike filmiraamat"). Käsitletakse esimesi filmilinastusi ja filmilinastajaid Eestis, paikkinode tekkimist, esimeste eesti mängufilmide tegemist ja tegijaid perioodil 1895-1932 (J. Pääsuke, K. Märska, B. Kusbock, Th. Luts, A. Hirvonenist jt.).

Nuiamäe, Aune (1981). Kultuurilooja portree Nõukogude Eesti dokumentaalfilmis. Diplomitöö. Juhendaja: Marju Lauristin. Tartu Riiklik Ülikool: žurnalistika kateeder.

Tobro, Valdeko (1982). Teater ja film: artiklivalimik 1962-1975). Tallinn: Eesti Raamat.

Kooli- ja õpilaskinode põhimäärus ja metoodiline juhend (1983). Tallinn: Eesti NSV Riiklik Kinokomitee.

Elmanovitš, T. (1984). Eesti filmikunsti žanrijooni I. Tallinnfilmi mängufilmid, esimene periood: 1947-1961, teine periood: 1961-1971). Teater. Muusika. Kino, nr 10, lk 19-32.

Elmanovitš, T. (1984). Eesti filmikunsti žanrijooni II. Tallinnfilmi mängufilmid, kolmas periood: 1971-1979, neljas periood: 1979-1984. Teater. Muusika. Kino,  nr 11, lk 23-38.

Assenin, Sergei (1986). Etüüde eesti multifilmidest ja nende loojatest: multifilmide maailmas = Estonian animated films and their creators: in the world of animated films. Tallinn: Perioodika.

Nahkur, Anne (1986). Teatri- ja filmiõpetusest V-VI klassis : õppe- metoodiline vahend. Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium.

Paas, Veste (1987). Ajahetked: Eesti dokumentaalfilm, 1920-1940. Tallinn: Eesti Raamat (sarjast "Väike filmiraamat").

Nahkur, Anne (1990). Filmiõpetus: abimaterjal õpetajale. Eesti Hariduse Arenduskeskus. Tallinn: Haridusministeerium.

Anton, Aune (1990). Eesti filmikirjandus 1971-1988. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder.

Pill, Ave (1990). Eesti dokumentaalfilm aastatel 1971-1989. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja. E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder. 

Retsold, Anne (1990). Filmitutvustus eesti ajakirjanduses. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja.  E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder.

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm