Avaleht

Filmiteaduslikud artiklid

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi I. PDF.  Teater. Muusika.Kino, nr. 6.

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi II. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 7. 

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi III. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 8/9. 

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi IV. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 10.

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi V. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 11.

Ansip, Karol (2013). Eesti tõsielufilmi oma lugu. Põhijooned ja eripära kuuekümnendatest taasiseseisvuseni. Teater.Muusika. Kino, nr.11.

Balbat, Maris (2005). Oli kord "Tallinnfilm" I.  PDF. Teater. Muusika. Kino., nr.5.

Balbat, Maris (2005). Oli kord "Tallinnfilm" II.  PDF. Teater. Muusika. Kino., nr.6. 

Eesti filmi sajand (= A century of Estonian cinema, 2011).  Ajakirja "Kunstiteaduslikke uurimusi" erinumber (koostaja Eva Näripea ; peatoimetaja Virve Sarapik), kd. 20, nr. 3-4. MTÜ Eesti Kunstiteadlaste Ühingu väljaanne.          

Elmanovitš, Tatjana (1984). Eesti filmikunsti žanrijooni I. Tallinnfilmi mängufilmid, esimene periood: 1947-1961, teine periood: 1961-1971). Teater. Muusika. Kino, nr 10, lk 19-32.

Elmanovitš, Tatjana (1984). Eesti filmikunsti žanrijooni II. Tallinnfilmi mängufilmid, kolmas periood: 1971-1979, neljas periood: 1979-1984. Teater. Muusika. Kino,  nr 11, lk 23-38.

Ibrus, Indrek; Tafel-Viia, Külliki; Lassur, Silja ja Viia Andres (2013). Tallinn Film Cluster: Realities, Expectations and Alternatives. Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Jõerand, Raimo (2009). Eesti tõsielufilm ühiskondlike muutuste valguses". Publikatsioonis "Dokumentaalfilm - muutudes ja muutes" (2009, eesti keeles 2013, National Film Board of Canada).  

Kaljula, Liisa (2014). What Happened to Andres Lapeteus? An Upper-Class Homo Sovieticus Caught in the Gears of Soviet Modernity. Baltic Screen Media Review, volume 2. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Kõiv, Henri (2009). Kognitiivne filmiteooria filmi „Dead Man“ põhjal. Hortus Semioticus. Tartu Ülikooli semiootika osakonna võrguväljaanne. 

Kärk, Lauri (1997). Eesti filmidokumentalistika - ühe ajastu lõpp ja teise algus? TMK, nr.12.

Kärk, Lauri (2000).  Muutustest vabastet või kammitset? 1990ndate eesti film. Artikkel kogumikust "Eesti film 1991-1999"

Kärk, Lauri (2010).  Eesti film perioodideks lõigatult. Loengu konspekt.

Kärk, Lauri (2012). Eesti filmiajaloo lühikonspekt. PDF. Koostatud Eesti filmi andmebaasile.

Laaniste, Mari (2011). Enesekuvandeist ja maailmapildist Priit Pärna filmides "Kolmnurk" ja Hotell E".  Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4.lk. 62-96. Tallinn. 

Laaniste, Mari (2011). Vastakad vaated: Eesti ja eestlaste käsitlustest taasiseseisvusaegses filmikunstis. Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 124-143. Tallinn. 

Lõhmus, Jaak (2008). Esivanemate unustatud varjud. SIrp, 29.september 

Mazierska, Ewa (2011). Postsotsialistlik Eesti filmikunst kui rahvusülene kino. Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk.166- 191. Tallinn.

Mediating culture through film: conversations and reflections on filmmaking at Tartu Worldfilm Festival (2008). Edited by Pille Runnel. Tartu : Estonian National Museum: NGO Worldfilm Society. Tartu: Bookmill.  Digaris kättesaadav.

Näripea, Eva (2011). Uued lained, uued ruumid. Eesti eksperimentaalfilm 1970. aastail. Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 34-61. Tallinn.

Näripea, Eva; Mazierska, Ewa (2016). Transcending „Cold Intimacies“ in Veiko Õunpuu’s Works. Baltic Screen Media Review, volume 4. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Oja, Martin (2014). Darkness on Screen: Subjectivity-Inducing Mechanisms in Contemporary Estonian Art Film. Baltic Screen Media Review, volume 2. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Pikkov, Ülo (2013). Surrealist Sources of Eastern European Animation Film. Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Pikkov, Ülo (2016). On the Topics and Style of Soviet Animated Films. Baltic Screen Media Review, volume 4. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Pikkov, Ülo (2017). On the Links between Caricatures and Animated Films in Communist Eastern Europe. Baltic Screen Media Review, volume 5. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Pärn, Katre (2011). Autori ilmnemine stiilis: Sulev Keeduse "Georgica". Eesti filmi sajand. kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4, lk. 144-165.  Tallinn.

Raag, Ilmar (2009). Eesti filmi seisust (ilmarraag.blogspot.com)

Raag. Ilmar (2013).  Sissejuhatus eesti filmi vaatajanumbritesse ja filmisotsioloogiasse (ilmarraag.blogspot.com)

Rannamets, Harro (2013). How movies Influence Our Dietary Behaviour? Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Rood, Kadri (2013). Ajast, ruumist ja aegruumist Sulev Keeduse "Somnambuulis. Teater. Muusika. Kino, nr.11

Ruus, Jaan (2000). Kino ja raha Eesti Vabariigis. PDF. Artikkel kogumikust "Eesti film 1991-1999"

Ruus, Jaan (2002).  Tallinnfilm" kui monument. PDF.

Sarapik, Virve ja Paistik, Alo  (2011). Eesti filmiretseptsioon 20. sajandi alguses: laadapalaganilt eestuppa. Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 11-33. Tallinn. 

Sarapik, Virve ja Viires, Piret (koostajad, 2010). Sügisball: (9. juunil 2008 toimunud konverentsi "Sügisball" ettekanded ja valik varem ilmunud artikleid (toimetajad Mari Laaniste ja Jaak Tomberg). Tallinn,Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Šein, Hagi (2013). Filmipildi märksõnastamisest Eesti filmi andmebaasis (rahvusfilmograafias). Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Tafel-Viia, Külliki ja Lassur, Silja (2012). Mis nägu on Eesti filmiettevõtted – kas nad on muutumas? Meediakonverents 2012: Ekraanilt ekraanile presentatsioon. 25. oktoober 2012, Tallinn. TLÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituut.

Tafel-Viia, Külliki, Lassur, Silja, Ibrus, Indrek, Viia, Andres ja Terk, Erik (2012).  Filmivaldkonna ettevõtluspraktikad. Klasterdumise seis ja vajadus (sisend ELi Läänemerepiirkonna programmile First Motion). Eesti Tuleviku-uuringute Instituut.

Teinemaa, Teet (2017). Global Multi-Protagonist Trends in a Local Setting: The Case of Frozen Land and Autumn Ball. Baltic Screen Media Review, volume 5. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Tobro, Valdeko (1982). Teater ja film. Artiklivalimik 1962-1975). Tallinn: Eesti Raamat.

Tomingas, Ivi (2001). Konstantin Märska ja Theodor Luts 105.  PDF. Tuna 2001/3.

Tomingas, Ivi (2002). Eesti film 90 I. PDF. Tuna 2002/3.

Tomingas, Ivi (2002). Eesti film 90  II. PDF. Tuna 2002/4.

Tomingas, Ivi (2006). Oli kunagi Eesti Kultuurfilm... .  PDF. Teater.Muusika.Kino, nr 4, lk 84-88. 

Torop, Peeter (1999). Kirjandus ja film. Kultuurimärgid, lk 124-139. Tartu: Ilmamaa.

Torop, Peeter (2000). Identiteedi aegruumist. „Georgica“ näitel.  PDF. Teater. Muusika. Kino., 1, 62 - 66.

Torop, Peeter (2001). Intertekstuaalne film. Teater. Muusika. Kino., 12, 82 - 86.

Torop, Peeter (2002). "Viimne reliikvia": intersemiootilise tõlke ideoloogiline juhtum I. Teater. Muusika. Kino., nr 4, 80 - 88.

Torop, Peeter (2002). "Viimne reliikvia": intersemiootilise tõlke ideoloogiline juhtum II. Teater. Muusika. Kino., 5, 72 - 83.

Torop, Peeter (2002). Visuaalse ja verbaalse kreoliseerumine Arvo Iho filmis "Karu süda". Teater. Muusika. Kino., 2, 61 - 67.

Torop, Peeter (2012). Rahvusfilm ja kultuur. Akadeemia, 24(9), 1539 - 1554.

Trossek, Andreas (2011). Tumeda animatsiooni surm Euroopas: Priit Pärna "Hotell E". Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 97-123. Tallinn. 

Вахеметса, Айгар (1966). Об эстетически-воспитательном воздействии киноискусства. Aвтореферат ... кандидата философских наук. Институт философии АН СССР, Институт Истории Академии наук Эстонской ССР. 

Västrik, Riho (2015). Constructing National Identity in Soviet Estonian Documentary Cinema: A Case Study of the Documentary Ruhnu (1965) by Andres Sööt. Baltic Screen Media Review, volume 3. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm