Avaleht

Doktori- ja magistritööd

Doktoritööd

Maimets-Volt, Kaire (2009). Mediating the 'idea of One': Arvo Pärt's pre-existing music in film.  Doctoral thesis. Estonian Academy of Music and Theatre. (Ingliskeelne doktoriväitekiri, eestikeelne pealkiri: Vahendades 'Üht(sust)': Arvo Pärdi valmismuusikast filmis.) 

Näripea, Eva (2011). Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond). Doctoral thesis. PDF, väitekirja täistekst. Estonian Art Academy. (Ingliskeelne doktoritväitekiri, eestkeelne pealkiri: Eesti filmimaastikud. Ruumid, kohad ja paigad Nõukogude Eesti filmis (ning edaspidi)). Loe eestikeelset resümeed siit.

Teaduste kandidaadi tööd

Вахеметса, Айгар (1966). Об эстетически-воспитательном воздействии киноискусства. Aвтореферат ... кандидата философских наук. Институт философии АН СССР, Институт Истории Академии наук Эстонской ССР. 

Эльманович Татьяна (1977). Эстонское документально-публицистическое телевидение и его роль в становлении телеискусства. (Прямое ТВ и телефильм) : автореферат кандидата искусствоведения. Москва : Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Magistritööd

Mesila, Tiit (1972). Ringvaade „Nõukogude Eesti“: väljendusvahendid, žanrid ja sisu analüüs. PDF. Diplomitöö. Juhendaja J. Peegel. Tartu Riiklik Ülikool: eesti keele kateeder. 

Nuiamäe, Aune (1981). Kultuurilooja portree Nõukogude Eesti dokumentaalfilmisDiplomitöö. Juhendaja: Marju Lauristin. Tartu Riiklik Ülikool: žurnalistika kateeder. 

Retsold, Anne (1990). Filmitutvustus eesti ajakirjanduses. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja.  E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder.

Pill, Ave (1990). Eesti dokumentaalfilm aastatel 1971-1989. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder. 

Teinemaa, Sulev (1991). Režissöör Peep Puksi tõsielufilmid aastail 1969-1990. Diplomitöö. Juhendaja: Aune Unt. Tartu Ülikool: Filoloogia teaduskond: ajakirjanduse kateeder. 

Sau, Katri (1994). Eesti filmiaastad 1961-1962. Diplomitöö. Juhendaja E. Rannap. Tallinna Pedagoogikaülikool: Infoteaduste osakond. 

Lina, Jüri (1998). Filmikunsti väljenduslikkusest: filmikujundi struktuurist ja dünaamikast. Stockholm: Referent. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool: kultuuriteaduskond.

Paas, Veste (2002). Eesti dokumentaalfilmi kujunemine 1912-1940 ja hävinguaasta 1940. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool: kultuuriteaduskond. 

Maimets, Kaire (2003). Visuaalse ja muusikalise tasandi suhtest Leida Laiuse filmis „Ukuaru“. Magistritöö. Juhendaja: Jaan Ross. Eesti Muusikaakadeemia: Muusikateaduse osakond.

Näripea, Eva (2005). Tallinna vanalinna representatsioonid Eesti NSV filmikunstis 1960.-1970. aastail. Magistritöö. Juhendaja Mart Kalm. Eesti Kunstiakadeemia: Kunstiteaduse instituut. 

Ansip, Karol (2006). Ülevaade Eesti dokumentaalfilmi arengusuundadest autorifilmi tekkeni. Autorifilmi näide Andres Söödi loomingu põhjal. Magistritöö. Juhendaja: Rein Veidemann.  Tallinna Ülikool:  Eesti Humanitaarinstituut: kultuuriteooria õpe.

Joosepson, Alo (2007). „Oma“ ja „võõra“ modelleerimine: neli eesti mängufilmi. Magistritöö. PDF. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: semiootika osakond.

Maran, Margit (2007). Filmiterminid ajakirjas "Teater. Muusika. Kino". Magistritöö. PDF. Juhendaja: Arvi Tavast. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond. 

Nelk, Agne (2008). Animaagiast Priit Pärna "Eine murul", "Hotell E", "1895" ja "Porgandite öö" näidetel. Magistritöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tallinna Ülikool: Kunstide instituut.

Oja, Martin (2008). Filmiblogid filmisotsioloogilise mõtte taustal. Magistritöö (PDF). Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Filosoofia ja semiootika instituut. 

Kotta, Kristel (2009). „Viimse reliikvia“ filmikontseptsioon tõlgendustes ja selle kujunemine tootmisprotsessis. Magistritöö. Juhendaja: Rein Veidemann. Tallinna Ülikool: Eesti Humanitaarinstituut: kultuuriteooria osakond

Laasner, Siret (2011). Filmipealkirjade tõlkimisest ja mõjust kinokülastajale. PDF. Magistritöö  Juhendaja: Triin Pappel, MA. Tallinna Ülikool: Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride instituut: Tõlkekoolituse osakond. 

Lootus, Reena (2011). Inglise-Eesti animafilmi valiksõnastik. Magistritöö. PDF. Juhendaja: Krista Kallis, MA. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut. 

Soo, Eveli (2011). Filmiturundusmeetmestik Eesti filmiturunduse näitel.  PDF. Magistritöö. Juhendaja: Liisi Sepp.  Tartu Ülikool: majandusteaduskond: ettevõttemajanduse instituut. 

Thalheim, Triin (2011). Väike inglise-eesti seletav filmisõnastik. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Arvi Tavast, PhD. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut.

Samson, Ander (2012). Inglise-saksa-eesti filminduse valiksõnastik. PDF. Magistriprojekt. Juhendaja: Anne Arold. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia insituut: Saksa filoloogia osakond. 

Hermann, Kristina (2013). Ekraanimeedia roll soostereotüüpide kujundamisel: Eesti algklassiõpetajate ja –õpilaste arusaam. PDF. Magistritöö.  Juhendaja: Andra Siibak, PhD. Tartu Ülikool: Sotsiaal ja haridusteaduskond: Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

Kahro, Marek (2013). Ekraanireligioon: populaarsete filmide ja telesarjade mõju Eesti noorte uskumustele. Magistritöö. Juhendaja: vanemteadur Lea Altnurme, Dr.theol. Tartu Ülikool: Usuteaduskond: praktilise teoloogia õppetool.

Kaljuvee, Katrin (2013). Õiguslikud väljakutsed audiovisuaalteoste kasutamisel kaabellevivõrgus. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Aleksei Kelli, PhD. Tartu Ülikool: Õigusteaduskond Tallinnas: eraõiguse instituut. 

Koppel, Kadri (2013). Filmi kasutamise võimalusi gümnaasiumi kirjandustundides. Magistritöö. Juhendaja: Ave Mattheus. Tallinna Ülikool: Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.

Kuuskemaa, Karin Victoria (2013). Nõukogude ajal loodud audiovisuaalteoste ja esituste kasutamine: õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused. PDF. Magistritöö.  Juhendaja: Aleksei Kelli, PhD. Tartu Ülikool: Õigusteaduskond Tallinnas: Eraõiguse instituut: Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool.

Serka, Helen-Sanchez (2013). The internationalization of Estonian film : production through international collaboration. Magistritöö. Juhendaja: Annukka Jyrämä. Estonian Academy of Music and Theatre: Cultural Management and Humanities Department. 

Karin Victoria Kuuskemaa (2013). Nõukogude ajal loodud audiovisuaalteoste ja esituste kasutamine: õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused. Magistritöö. Juhendaja: Aleksei Kelli. Tartu Ülikool: õigusteaduskond Tallinnas: Eraõiguse Instituut: Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool.

Siu See Mei (2013). Lost and Found: Urban and Rural Spaces in Contemporary Estonian Cinema. Master’s Thesis (PDF). Supervisor: Dr. Eva Näripea. University College London: School of Slavonic and East European Studies, University of Tartu: Faculty of Social Sciences and Education: Centre for Baltic Studies. 

Vanaselja, Maret (2013). Eesti filmitööstuse rahvusvahelistumine. Magistritöö ärijuhtimise magistri kraadi taotlemiseks ärijuhtimise erialal.  PDF. Juhendaja: dotsent Tõnu Roolaht. Tartu Ülikool: Majandusteaduskond: Ettevõttemajanduse instituut. 

Kanter, Kadri (2014). Eesti NSV kinematograafia ministeerium 1946-1953: eellugu, tegevuse põhisuunad ja likvideerimine. Magistritöö. PDF. Juhendaja: prof. Tõnu Tannberg. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Ajaloo ja arheoloogia instituut: Eesti ajaloo osakond.

Connor, Iti (2014). Veiko Õunpuu film "Püha Tõnu kiusamine" ajaloolise sürrealismi taustal. Magistritöö. Juhendajad: Jarmo Valkola, Christo Burman. Tallinna Ülikool: Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni Instituut.

Maripuu, Kerttu (2016). Filmi lõiminguline käsitlemine gümnaasiumi eesti keele kursusel „Meedia ja mõjutamine“ Elmo Nüganeni filmi „1944“ näitel. Magistritöö. PDF.  Juhendaja Kersti Lepajõe, PhD. Tartu Ülikool: Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond: Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Yevchuk, Alina (2017). From Solaris to Stalker: An Examination of Different Mediums of Representation. Magistritöö. Juhendaja: Oliver Laas. Tallinna Ülikool: Humanitaarteaduste Instituut.

Mauer, Paula (2017).Transtsendentaalne stiil filmikunstis ja Avo Paistiku lühianimatsioonid. Magistritöö. Juhendaja: Ain Riistan.  Tartu Ülikool: Usuteaduskond: Religiooniuuringud.

Saidla, Rauno (2017). Muusika funktsioonid eesti mängufilmis Kaljo Kiisa "Hullumeelsuse" näitel. Magistritöö. Juhendaja: Katre Pärn. Tartu Ülikool: Semiootika osakond.

Haller, Helena (2014). Ajaloo vahendamine: dokumentaalfilmi semiootiliste vahendite analüüs (“Disko ja tuumasõda” näitel). Magistritöö. Juhendaja: Katre Pärn. Tartu Ülikool: Semiootika osakond.

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm