Avaleht

Filmiuuringud alates 1991 (aastate kaupa)


1991

Teinemaa, Sulev (1991). Režissöör Peep Puksi tõsielufilmid aastail 1969-1990. Diplomitöö. Juhendaja: Aune Unt. Tartu Ülikool: Filoloogia teaduskond: ajakirjanduse kateeder.

1993

Karlson, Maiga (1993). Eesti filmiaasta 1967.  Diplomitöö. Juhendaja E. Uverskaja. Tallinna Pedagoogikaülikool: infoteaduste osakond. 

1994

Kurvits, Eve (1994). Eesti filmiaastad 1963-1964. Diplomitöö. Juhendaja E. Uverskaja. Tallinna Pedagoogikaülikool: Sotsiaalteaduskond: Infoteaduste osakond. 

Sau, Katri (1994). Eesti filmiaastad 1961-1962. Diplomitöö. Juhendaja E. Rannap. Tallinna Pedagoogikaülikool: Infoteaduste osakond. 

1997

Kärk, Lauri (1997). Eesti filmidokumentalistika - ühe ajastu lõpp ja teise algus? TMK, nr.12.

1998

Lina, Jüri (1998). Filmikunsti väljenduslikkusest: filmikujundi struktuurist ja dünaamikast. Stockholm: Referent. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool: kultuuriteaduskond.

1999

Maimik, Andres (1999). Estonian film (Võrguteavik). Eesti Instituut.

Torop, Peeter (1999). Kirjandus ja film. Kultuurimärgid, lk 124-139. Tartu: Ilmamaa.

2000

Kärk, Lauri (2000).  Muutustest vabastet või kammitset? 1990ndate eesti filmArtikkel kogumikust "Eesti film 1991-1999"

Ruus, Jaan (2000). Kino ja raha Eesti Vabariigis. PDF. Artikkel kogumikust "Eesti film 1991-1999"

Torop, Peeter (2000). Identiteedi aegruumist. „Georgica“ näitel.  PDF. Teater. Muusika. Kino., 1, 62 - 66.

2001

Tomingas, Ivi (2001). Konstantin Märska ja Theodor Luts 105.  PDF. Tuna 2001/3.

Priimägi, Tristan (2001). Montaaž filmikunstis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Silvi Salupere. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Torop, Peeter (2001). Intertekstuaalne film. Teater. Muusika. Kino., 12, 82 - 86.

2002

Näripea, Eva (2002). Kaadreid kastlinnast: Tallinna paneelmagalad Eesti NSV mängufilmides 1967-1988. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendajad: professor Mart Kalm, Veste Paas. Eesti Kunstiakadeemia.

Paas, Veste (2002). Eesti dokumentaalfilmi kujunemine 1912-1940 ja hävinguaasta 1940. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool: kultuuriteaduskond.

Tomingas, Ivi (2002). Eesti film 90 I. Tuna 2002/3.

Tomingas, Ivi (2002). Eesti film 90  IITuna 2002/4.

Ruus, Jaan (2002).  Tallinnfilm" kui monument. PDF.

Torop, Peeter (2002). "Viimne reliikvia": intersemiootilise tõlke ideoloogiline juhtum I. Teater. Muusika. Kino., nr 4, 80 - 88.

Torop, Peeter (2002). "Viimne reliikvia": intersemiootilise tõlke ideoloogiline juhtum II. Teater. Muusika. Kino., 5, 72 - 83.

Torop, Peeter (2002). Visuaalse ja verbaalse kreoliseerumine Arvo Iho filmis "Karu süda". Teater. Muusika. Kino., 2, 61 - 67.

2003

Ivask, Nele (2003). Geopoliitilised representatsioonid Eesti mängufilmis aastatel 1927-2002. Bakalaureusetöö inimgeograafias. Juhendaja: Jussi S. Jauhiainen. Tartu Ülikool: bioloogia-geograafiateaduskond: geograafia instituut. 

Joosepson, Alo (2003). Film “Nimed marmortahvlil”: etnilise identiteedi konstrueerimine.  Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Maimets, Kaire (2003). Visuaalse ja muusikalise tasandi suhtest Leida Laiuse filmis „Ukuaru“. Magistritöö. Juhendaja: Jaan Ross. Eesti Muusikaakadeemia: Muusikateaduse osakond. 

Nahkur, Siim (2003). Priit Pärna narratiiv. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Mihhail Lotman. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond. 

Orav, Õie (2003). Tallinnfilm, I. Mängufilmid 1947-1976. Tallinn: Entsüklopeediakirjastus. 

Viires, Liina (2003). Subtiitrite integreerumine filmi – sidusmehhanismid subtiitrites ja filmitekstis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Ülle Pärli. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Trossek, Andreas (2003). Eesti 1970. aastate joonisfilm. Kunstiavangardi sublimatsioon näilisse lastemeediumisse. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Eesti Kunstiakadeemia.

2004

Rannastu, Katri (2004). Eesti Vabariigi sünni kujutamine dokumentaal- ja mängufilmis. Bakalaureusetöö (diplomitöö). DOC. Juhendaja: professor Mati Graf. Tallinna Pedagoogikaülikool: Sotsiaalteaduskond: Ajaloo osakond. 

Lotman, Juri (2004). Filmisemiootika. Tallinn: Varrak.

Magnus, Riin (2004). Paiga esteetika ja osalev kohakogemus dokumentaalfilmis. Bakalaureusetöö.  Juhendaja: Kalevi Kull. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Orav, Õie (2004). Tallinnfilm, II. Mängufilmid 1977-1991. Tallinn: Entsüklopeediakirjastus. 

Salmar, Sirje (2004). Reaalsuse ja teise konstrueerimine Urmas E. Liivi ja Meelis Muhu portreefilmide “Teine Arnold” ja “Meeleavaldaja” näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Ülle Pärli. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

2005

Balbat, Maris (2005). Oli kord "Tallinnfilm" I.  PDF. Teater. Muusika. Kino., nr.5.

Balbat, Maris (2005). Oli kord "Tallinnfilm" II.  PDF. Teater. Muusika. Kino., nr.6. 

Eesti loomemajanduse kaardistamine ja analüüs (2005). Eesti Konjunktuuri Instituudi uurimus. Audovisuaalsektor: film ja video PDF.  (lk.42-86).  

Näripea, Eva (2005). Tallinna vanalinna representatsioonid Eesti NSV filmikunstis 1960.-1970. aastail. Magistritöö. Juhendaja Mart Kalm. Eesti Kunstiakadeemia: Kunstiteaduse instituut. 

Oja, Martin (2005). Sissevaateid Jim Jarmuschi autoripoeetikasse. Karakteri ja keskkonna suhe kui domineeriv vastandus Jarmuschi filmides. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Zobel, Madli (2005). Režissööride Rein Marani ja Andres Söödi ametilood. PDF. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Anu Pallas, MA. Tartu Ülikool: Sotsiaalteaduskond: ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond. 

2006

Ansip, Karol (2006). Ülevaade Eesti dokumentaalfilmi arengusuundadest autorifilmi tekkeni. Autorifilmi näide Andres Söödi loomingu põhjal. Magistritöö. Juhendaja: Rein Veidemann.  Tallinna Ülikool:  Eesti Humanitaarinstituut: kultuuriteooria õpe.

Fiktsioon ja film (2006). Tõlkijad Tiina Randviir ja Mari Laaniste, tegevtoimetaja Eva Näripea, eessõna: Virve Sarapik.Tallinn: Eesti Kunstiteadlaste Ühing.

Kangur, Kristjan Jaak (2006). Neomütologism filmi “The Matrix” näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. . Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: semiootika osakond.

Kübar, Eva (2006). Naise portreteerimine dokumentaalfilmis. “Isamaa ilu” ja “Vanema õe” näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Tomingas, Ivi (2006). Oli kunagi Eesti Kultuurfilm... .  PDF. Teater.Muusika.Kino, nr 4, lk 84-88. 

2007

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi I. PDF.  Teater. Muusika.Kino, nr. 6.

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi II. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 7. 

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi III. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 8/9. 

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi IV. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 10.

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi V. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 11.

Gassmann, Britta (2007). Finaalsus Andrei Tarkovski filmipoeetikas. Bakalaureusetöö.  Juhendaja: Peeter Torop. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond. 

Joosepson, Alo (2007). „Oma“ ja „võõra“ modelleerimine: neli eesti mängufilmi. PDF. Magistritöö Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: semiootika osakond. 

Kaasik, Jaanus (2007). Keskkonna modelleerimine filmis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Silvi Salupere. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond.

Kaisma, Evelyn (2007). Õudus ja film. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond.

Maran, Margit (2007). Filmiterminid ajakirjas "Teater. Muusika. Kino". Magistritöö. Juhendaja: Arvi Tavast. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond. 

Pärn, Katre (2007). Kinosemioloogia: kinokeele struktuur ja ühikud. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: semiootika osakond.

Ruisu, Marje (2007). Etnograafiline film versus filmiline etnograafia: Robert Gardneri filmid akadeemiliste vaidluste tulipunktis. Bakalaureusetöö. Juhendaja Liivo Niglas. Tartu Ülikool: Kultuuriteaduste ja kunstide instituut.

Saldre, Maarja (2007). “Tabamata ime” intersemiootiline variatiivsus. Eduard Vilde näidendi ja kuue lühifilmilise tõlgenduse ajast, ruumist ja aegruumist. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop.

Tubelt, Ene (2007). Eestlase identiteedi kujutamine romaanis “Rehepapp” ja filmis “Malev” läbi oma ja võõra prisma. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kaie Kotov. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: Semiootika osakond.

2008

Luuk, Minni (2008). Leida Laiuse klassikalavastuste režissööristiil. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. . Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Lõhmus, Jaak (2008). Esivanemate unustatud varjud. SIrp, 29.september 

Marran, Bianka (2008). Filmi “Georgica” aeg-ruumiline analüüs. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Eesti Kunstiakadeemia.

Nelk, Agne (2008). Animaagiast Priit Pärna "Eine murul", "Hotell E", "1895" ja "Porgandite öö" näidetel. Magistritöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tallinna Ülikool: Kunstide instituut.

Masso, Kaisa (2008). Ruumi representatsioon Andrei Tarkovski Stalkeris. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Katrin Kivimaa. Eesti Kunstiakadeemia.

Oja, Martin (2008). Filmiblogid filmisotsioloogilise mõtte taustal. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Filosoofia ja semiootika instituut. 

Paistik, Alo (2008). Filmist kui kunstist mõtlemise juured Prantsuse varajase kino ja filmiretseptsiooni näitel aastatel 1908–1912. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Eesti Kunstiakadeemia.

2009

Cernovaite, Olga (2009). Classification of contemporary Finnish documentaries and exploration of their distinctive features. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Jarmo Valkola. Tallinn: Balti Filmi- ja Meediakool.

Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus (2009). 3.osa. Audiovisuaalvaldkond: film ja video.  PDF. Eesti Konjunktuuuriinstituut (vt. ka kogu dokumenti).

Jõerand, Raimo (2009). Eesti tõsielufilm ühiskondlike muutuste valguses". Publikatsioonis "Dokumentaalfilm - muutudes ja muutes" (2009, eesti keeles 2013, National Film Board of Canada). 

Kotta, Kristel (2009). „Viimse reliikvia“ filmikontseptsioon tõlgendustes ja selle kujunemine tootmisprotsessis. Magistritöö. Juhendaja: Rein Veidemann. Tallinna Ülikool: Eesti Humanitaarinstituut: kultuuriteooria osakond.

Kõiv, Henri (2009). Kognitiivne filmiteooria filmi „Dead Man“ põhjal. Hortus Semioticus. Tartu Ülikooli semiootika osakonna võrguväljaanne. 

Maimets-Volt, Kaire (2009). Mediating the 'idea of One': Arvo Pärt's pre-existing music in film.  Doctoral thesis. Estonian Academy of Music and Theatre. (Ingliskeelne doktoriväitekiri, eestikeelne pealkiri: Vahendades 'Üht(sust)': Arvo Pärdi valmismuusikast filmis.) 

Raag, Ilmar (2009). Eesti filmi seisust (ilmarraag.blogspot.com)

2010

Koppel, Annika (2010). Kevade. Suvi. Sügis: Arvo Kruusemendi filmid. Tallinn: Kadmirell.

Kärk, Lauri (2010).  Eesti film perioodideks lõigatult. Loengu konspekt.

Pikkov, Ülo (2010). Animasoofia: teoreetilisi kirjutisi animatsioonfilmist. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.

Pikkov, Ülo (2010). Animasophy: theoretical writings on the animated film. Translated by Eva Näripea. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.

Remsu, Olev (2010). Filmidraamatehnika. Blogspot.com.

Robinson, Cris J. (2010). Geniaalsuse ja täieliku kirjaoskamatuse vahel: Eesti animatsiooni lugu. Inglise keelest tõlkinud Kristjan-Jaak Kangur , eessõna: Tiina Lokk. Tallinn: Varrak.

Sarapik, Virve ja Viires, Piret (koostajad, 2010). Sügisball: (9. juunil 2008 toimunud konverentsi "Sügisball" ettekanded ja valik varem ilmunud artikleid (toimetajad Mari Laaniste ja Jaak Tomberg). Tallinn,Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm. Tartu Ülikooli Kirjastus.

2011

Eesti filmi sajand (= A century of Estonian cinema, 2011).  Ajakirja "Kunstiteaduslikke uurimusi" erinumber (koostaja Eva Näripea ; peatoimetaja Virve Sarapik), kd. 20, nr. 3-4. MTÜ Eesti Kunstiteadlaste Ühingu väljaanne. 

Kaggovere, Palme (2011). Pimedate Ööde filmifestivali Viljandi programm aastal 2010.  PDF. Lõputöö. Juhendaja: Kristiina Alliksaar, MA. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia: Kultuurhariduse osakond: Kultuurikorralduse eriala. 

Kangur, Paavo (2011). Viimne reliikvia: Pilk legendi taha. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.

Kivimaa, Evelin (2011). Peeter Simm: Eesti filmi partisan. Tallinn: Menu Kirjastus.

Laaniste, Mari (2011). Enesekuvandeist ja maailmapildist Priit Pärna filmides "Kolmnurk" ja Hotell E". Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4.lk. 62-96. Tallinn. 

Laaniste, Mari (2011). Vastakad vaated: Eesti ja eestlaste käsitlustest taasiseseisvusaegses filmikunstis. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 124-143. Tallinn. 

Laasik, Andres (2011). Filmilavastaja ja näitleja Kaljo Kiisk: ikka hea pärast. Tallinn: Eesti Päevaleht. 

Laasner, Siret (2011). Filmipealkirjade tõlkimisest ja mõjust kinokülastajale.  PDF. Magistritöö Juhendaja: Triin Pappel, MA. Tallinna Ülikool: Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride instituut: Tõlkekoolituse osakond. 

Lootus, Reena (2011). Inglise-Eesti animafilmi valiksõnastik. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Krista Kallis, MA. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut. 

Lõhmus, Alo (2011). Ööbikut ei tohi reeta. Rein Marani elu filmides.  (Võrguteavik). Tallinn: Eesti Ajalehed: Eesti Digiraamatute Keskus.

Mazierska, Ewa (2011). Postsotsialistlik Eesti filmikunst kui rahvusülene kino. Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk.166- 191. Tallinn.

Nurka, Maiu (2011).  Metafoor ja metonüümia kultuurilehe Sirp filmi- ja teatriartiklites. PDF. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: dotsent Külli Habicht. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Eesti keele osakond. 

Näripea, Eva (2011). Uued lained, uued ruumid. Eesti eksperimentaalfilm 1970. aastail. Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 34-61. Tallinn.

Näripea, Eva (2011). Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond). Doctoral thesis. PDF, väitekirja täistekst. Estonian Art Academy. (Ingliskeelne doktoritväitekiri, eestkeelne pealkiri: Eesti filmimaastikud. Ruumid, kohad ja paigad Nõukogude Eesti filmis (ning edaspidi)). Loe eestikeelset resümeed siit.

Pärn, Katre (2011). Autori ilmnemine stiilis: Sulev Keeduse "Georgica". Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4, lk. 144-165.  Tallinn.

Raag, Ilmar (2011). Kolm tuult eesti filmimerel. Sirp, 11.november.

Rutens, Kadi (2011). Filmifestival „Viljandi PÖFF 2009“. PDF. Lõputöö  Juhendaja: Marju Mäger. Tartu Ülikool: Viljandi Kultuuriakadeemia: Kultuurhariduse osakond: Kultuurikorralduse eriala. 

Sarapik, Virve ja Paistik, Alo  (2011). Eesti filmiretseptsioon 20. sajandi alguses: laadapalaganilt eestuppa. Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 11-33. Tallinn. 

Thalheim, Triin (2011). Väike inglise-eesti seletav filmisõnastik. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Arvi Tavast, PhD. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut. 

Trossek, Andreas (2011). Tumeda animatsiooni surm Euroopas: Priit Pärna "Hotell E". Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 97-123. Tallinn. 

Soo, Eveli (2011).  Filmiturundusmeetmestik Eesti filmiturunduse näitel. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Liisi Sepp.  Tartu Ülikool: majandusteaduskond: ettevõttemajanduse instituut. 

Stam, Robert (2011). Filmiteooria: sissejuhatus. Tõlkijad Eva Näripea, Mari Laaniste, Andreas Trossek, toimetajad Eva Näripea, Mari Laaniste. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.

Tuisk, Inga-Bel (2011). Dokumentaalfilmi kõrgeim eetiline missioon filmide „Kohtumine mormoonidega“ ja „Katka“ näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Liivo Niglas. Tartu Ülikool: Kultuuriteaduste ja kunstide instituut.

2012

Filmirežissöör Anri Rulkov (2012). (tekst: Aleksander Rulkov, Jan Kaus, Karol Ansip ... jt, tõlge inglise keelde: Marje Einre, Karin Sibul). Tallinn: Sihtasutus Anri Rulkov.

Kauber, Sten (2012).  Nõukogude Eesti film kultuurimälu meediumina nõukogudejärgses mälukultuuris. Kahe generatsiooni filmi vaatamiskogemuse analüüs. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kirsti Jõesalu. Tartu Ülikool: kultuuriteaduste ja kunstide instituut.

Kärk, Lauri (2012). Eesti filmiajaloo lühikonspekt. PDF. Koostatud Eesti filmi andmebaasile.

Orav, Õie (2012). Tallinnfilmi filminäitlejate õppestuudio (näitleja koolitus). Tallinn: Eesti Teatriliit. 

Samson, Ander (2012). Inglise-saksa-eesti filminduse valiksõnastik. PDF. Magistriprojekt. Juhendaja: Anne Arold. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia insituut: Saksa filoloogia osakond. 

Tafel-Viia, Külliki ja Lassur, Silja (2012). Mis nägu on Eesti filmiettevõtted – kas nad on muutumas? Meediakonverents 2012: Ekraanilt ekraanile presentatsioon. 25. oktoober 2012, Tallinn. TLÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituut.

Tafel-Viia, Külliki, Lassur, Silja, Ibrus, Indrek, Viia, Andres ja Terk, Erik (2012).  (filmivaldkonna ettevõtjate uuring) Filmivaldkonna ettevõtluspraktikad. Klasterdumise seis ja vajadus (sisend ELi Läänemerepiirkonna programmile First Motion). Eesti Tuleviku-uuringute Instituut.

Torop, Peeter (2012). Rahvusfilm ja kultuur. Akadeemia, 24(9), 1539 - 1554.

Vissak, Peeter (2012). Esimesest kümnendani: 10 aastat Matsalu loodusfilmide festivali. Lihula: Matsalu Loodusfilmide festival. 

2013

Ansip, Karol (2013). Eesti tõsielufilmi oma lugu. Põhijooned ja eripära kuuekümnendatest taasiseseisvuseni. Teater.Muusika. Kino, nr.11.

Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus (2013). 3.osa.  Audiovisuaalvaldkond: film ja video (2011).  PDF. Eesti Konjunktuuuriinstituut (vt. ka kogu dokumenti).                     

Estonian Film (Võrguteavik, 2013). Editor-in-chief Eda Koppel. Tallinn: Estonian Film Institut. Digar.

Felt, Kadi Freja (2013). Eesti propagandafilm „vaikival ajastul“. PDF. Bakalaureusetöö  Juhendaja: Dots. Olaf Mertelsmann.  Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: ajaloo ja arheoloogia instituut: uusima aja õppetool. 

Heidmets, Rao (2013). Animaõpik. Koolibri.

Hermann, Kristina (2013). Ekraanimeedia roll soostereotüüpide kujundamisel: Eesti algklassiõpetajate ja –õpilaste arusaam. PDF. Magistritöö.  Juhendaja: Andra Siibak, PhD. Tartu Ülikool: Sotsiaal ja haridusteaduskond: Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

Ibrus, Indrek; Tafel-Viia, Külliki; Lassur, Silja ja Viia Andres (2013). Tallinn Film Cluster: Realities, Expectations and Alternatives. Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Kahro, Marek (2013). Ekraanireligioon: populaarsete filmide ja telesarjade mõju Eesti noorte uskumustele.  PDF. Magistritöö. Juhendaja: vanemteadur Lea Altnurme, Dr.theol. Tartu Ülikool: Usuteaduskond: praktilise teoloogia õppetool.

Kaljuvee, Katrin (2013). Õiguslikud väljakutsed audiovisuaalteoste kasutamisel kaabellevivõrgus. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Aleksei Kelli, PhD. Tartu Ülikool: Õigusteaduskond Tallinnas: eraõiguse instituut. 

Koppel, Kadri (2013). Filmi kasutamise võimalusi gümnaasiumi kirjandustundides. Magistritöö. Juhendaja: Ave Mattheus.  Tallinna Ülikool: Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.

Kuuskemaa, Karin Victoria (2013). Nõukogude ajal loodud audiovisuaalteoste ja esituste kasutamine: õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused. PDF.  Magistritöö.  Juhendaja: Aleksei Kelli, PhD. Tartu Ülikool: Õigusteaduskond Tallinnas: Eraõiguse instituut: Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool.

Mediating culture through film: conversations and reflections on filmmaking at Tartu Worldfilm Festival (2008). Edited by Pille Runnel. Tartu : Estonian National Museum: NGO Worldfilm Society. Tartu: Bookmill.  Digaris kättesaadav.

Männa, Mari (2013). Tegelase portreteerimine kirjanduses ja filmis: Mati Undi ja Veiko Õunpuu „Sügisballi“ näitel.  PDF. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Ülle Pärli.  Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond: Semiootika osakond. 

Pikkov, Ülo (2013). Surrealist Sources of Eastern European Animation Film. Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School. 

Raag. Ilmar (2013).  Sissejuhatus eesti filmi vaatajanumbritesse ja filmisotsioloogiasse (ilmarraag.blogspot.com)

Rannamets, Harro (2013). How movies Influence Our Dietary Behaviour? Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.Retsold, Anne (1990). Filmitutvustus eesti ajakirjanduses. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja.  E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder.

Rood, Kadri (2013).  Aegluse poeetika filmis. PDF. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja semiootika instituut. 

Rood, Kadri (2013). Ajast, ruumist ja aegruumist Sulev Keeduse "Somnambuulis. Teater. Muusika. Kino, nr.11

Serka, Helen-Sanchez (2013). The internationalization of Estonian film : production through international collaboration. Magistritöö. Juhendaja: Annukka Jyrämä. Estonian Academy of Music and Theatre: Cultural Management and Humanities Department. 

Siu See Mei (2013). Lost and Found: Urban and Rural Spaces in Contemporary Estonian Cinema.  PDF. Master’s Thesis. Supervisor: Dr. Eva Näripea. University College London: School of Slavonic and East European Studies, University of Tartu: Faculty of Social Sciences and Education: Centre for Baltic Studies. 

Šein, Hagi (2013). Filmipildi märksõnastamisest Eesti filmi andmebaasis (rahvusfilmograafias). Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Vanaselja, Maret (2013). Eesti filmitööstuse rahvusvahelistumine. Magistritöö ärijuhtimise magistri kraadi taotlemiseks ärijuhtimise erialal.  PDF. Juhendaja: dotsent Tõnu Roolaht. Tartu Ülikool: Majandusteaduskond: Ettevõttemajanduse instituut. 

2014

Kanter, Kadri (2014). Eesti NSV kinematograafia ministeerium 1946-1953: eellugu, tegevuse põhisuunad ja likvideerimine. Magistritöö. PDF. Juhendaja: prof. Tõnu Tannberg. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Ajaloo ja arheoloogia instituut: Eesti ajaloo osakond.

2015

Verner, Regina (2015).  Loominguline Jüri Sillart 1943-2011: Meistri jälg Eesti filmikunsti maastikul. Bakalaureusetöö. PDF. Juhendaja: Elviira Mutt. Tallinna Ülikool: Balti Filmi- ja Meediakool: meediaosakond.

2016

Maripuu, Kerttu (2016). Filmi lõiminguline käsitlemine gümnaasiumi eesti keele kursusel „Meedia ja mõjutamine“ Elmo Nüganeni filmi „1944“ näitel. Magistritöö. PDF.  Juhendaja Kersti Lepajõe, PhD. Tartu Ülikool: Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond: Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm