Avaleht

Filmiraamatud ja filmiuuringud (alfabeetiline bibliograafia)

 

Ansip, Karol (2006). Ülevaade Eesti dokumentaalfilmi arengusuundadest autorifilmi tekkeni. Autorifilmi näide Andres Söödi loomingu põhjal. Magistritöö. Juhendaja: Rein Veidemann.  Tallinna Ülikool:  Eesti Humanitaarinstituut: kultuuriteooria õpe.

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi I. PDF.  Teater. Muusika.Kino, nr. 6.

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi II. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 7. 

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi III. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 8/9. 

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi IV. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 10.

Ansip, Karol (2007). Sissevaated Eesti dokumentaalfilmi V. PDF. Teater. Muusika. Kino, nr 11.

Ansip, Karol (2013). Eesti tõsielufilmi oma lugu. Põhijooned ja eripära kuuekümnendatest taasiseseisvuseni. Teater.Muusika. Kino, nr.11.

Anton, Aune (1990). Eesti filmikirjandus 1971-1988. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder. 

Assenin, Sergei (1986). Etüüde eesti multifilmidest ja nende loojatest: multifilmide maailmas = Estonian animated films and their creators: in the world of animated films. Tallinn: Perioodika.

Aumont, Jacques; Bergala Alain; Marie, Michel ja Marc Vernet (2012).  Filmiesteetika. Prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult). Toimetaja ja järelsõna: Alo Paistik. Tallinn: Varrak.

Balbat, Maris (2005). Oli kord "Tallinnfilm" I.  PDF. Teater. Muusika. Kino., nr.5.

Balbat, Maris (2005). Oli kord "Tallinnfilm" II.  PDF. Teater. Muusika. Kino., nr.6. 

Cernovaite, Olga (2009). Classification of contemporary Finnish documentaries and exploration of their distinctive features. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Jarmo Valkola. Tallinn: Balti Filmi- ja Meediakool.

Eesti filmi sajand (= A century of Estonian cinema, 2011).  Ajakirja "Kunstiteaduslikke uurimusi" erinumber (koostaja Eva Näripea ; peatoimetaja Virve Sarapik), kd. 20, nr. 3-4. MTÜ Eesti Kunstiteadlaste Ühingu väljaanne. 

Eesti loomemajanduse kaardistamine ja analüüs (2005). Eesti Konjunktuuri Instituudi uurimus. Audovisuaalsektor: film ja video PDF.  (lk.42-86).                                                                    

Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus (2009). 3.osa. Audiovisuaalvaldkond: film ja video.  PDF. Eesti Konjunktuuuriinstituut (vt. ka kogu dokumenti). 

Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus (2013). 3.osa.  Audiovisuaalvaldkond: film ja video (2011).  PDF. Eesti Konjunktuuuriinstituut (vt. ka kogu dokumenti). 

Эльманович Татьяна (1977). Эстонское документально-публицистическое телевидение и его роль в становлении телеискусства. (Прямое ТВ и телефильм) : автореферат кандидата искусствоведения. Москва : Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Elmanovitš, Tatjana (1984). Eesti filmikunsti žanrijooni I. Tallinnfilmi mängufilmid, esimene periood: 1947-1961, teine periood: 1961-1971). Teater. Muusika. Kino, nr 10, lk 19-32.

Elmanovitš, Tatjana (1984). Eesti filmikunsti žanrijooni II. Tallinnfilmi mängufilmid, kolmas periood: 1971-1979, neljas periood: 1979-1984. Teater. Muusika. Kino,  nr 11, lk 23-38.

Estonian Film (Võrguteavik, 2013). Editor-in-chief Eda Koppel. Tallinn: Estonian Film Institut. Digar.

Felt, Kadi Freja (2013). Eesti propagandafilm „vaikival ajastul“. PDF. Bakalaureusetöö  Juhendaja: Dots. Olaf Mertelsmann.  Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: ajaloo ja arheoloogia instituut: uusima aja õppetool. 

Fiktsioon ja film (2006). Tõlkijad Tiina Randviir ja Mari Laaniste, tegevtoimetaja Eva Näripea, eessõna: Virve Sarapik.Tallinn: Eesti Kunstiteadlaste Ühing.

Filmirežissöör Anri Rulkov (2012). (tekst: Aleksander Rulkov, Jan Kaus, Karol Ansip ... jt, tõlge inglise keelde: Marje Einre, Karin Sibul). Tallinn: Sihtasutus Anri Rulkov.

Gassmann, Britta (2007). Finaalsus Andrei Tarkovski filmipoeetikas. Bakalaureusetöö.  Juhendaja: Peeter Torop. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond. 

Grossschmidt, Viivi (1979). Filmide paremaks mõistmiseks: metoodiline materjal. Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut. Tallinn: Eesti NSV Haridusministeerium.

Heidmets, Rao (2013). Animaõpik. Koolibri.

Hermann, Kristina (2013). Ekraanimeedia roll soostereotüüpide kujundamisel: Eesti algklassiõpetajate ja –õpilaste arusaam. PDF. Magistritöö.  Juhendaja: Andra Siibak, PhD. Tartu Ülikool: Sotsiaal ja haridusteaduskond: Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

Ibrus, Indrek; Tafel-Viia, Külliki; Lassur, Silja ja Viia Andres (2013). Tallinn Film Cluster: Realities, Expectations and Alternatives. Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Ilves, V (1967). Soviet Estonian film art. Tallinn: Eesti Raamat.

Ivask, Nele (2003). Geopoliitilised representatsioonid Eesti mängufilmis aastatel 1927-2002. Bakalaureusetöö inimgeograafias. Juhendaja: Jussi S. Jauhiainen. Tartu Ülikool: bioloogia-geograafiateaduskond: geograafia instituut. 

Joosepson, Alo (2003). Film “Nimed marmortahvlil”: etnilise identiteedi konstrueerimine.  Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Joosepson, Alo (2007). „Oma“ ja „võõra“ modelleerimine: neli eesti mängufilmi. PDFMagistritöö Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: semiootika osakond. 

Jõerand, Raimo (2009). Eesti tõsielufilm ühiskondlike muutuste valguses". Publikatsioonis "Dokumentaalfilm - muutudes ja muutes" (2009, eesti keeles 2013, National Film Board of Canada). 

Kaasik, Jaanus (2007). Keskkonna modelleerimine filmis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Silvi Salupere. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond.

Kaggovere, Palme (2011). Pimedate Ööde filmifestivali Viljandi programm aastal 2010.  PDF. Lõputöö. Juhendaja: Kristiina Alliksaar, MA. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia: Kultuurhariduse osakond: Kultuurikorralduse eriala. 

Kahro, Marek (2013). Ekraanireligioon: populaarsete filmide ja telesarjade mõju Eesti noorte uskumustele.  PDF. Magistritöö. Juhendaja: vanemteadur Lea Altnurme, Dr.theol. Tartu Ülikool: Usuteaduskond: praktilise teoloogia õppetool.

Kaisma, Evelyn (2007). Õudus ja film. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond.

Kaljuvee, Katrin (2013). Õiguslikud väljakutsed audiovisuaalteoste kasutamisel kaabellevivõrgus. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Aleksei Kelli, PhD. Tartu Ülikool: Õigusteaduskond Tallinnas: eraõiguse instituut. 

Kangur, Kristjan Jaak (2006). Neomütologism filmi “The Matrix” näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. . Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: semiootika osakond.

Kangur, Paavo (2011). Viimne reliikvia: Pilk legendi taha. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.

Kanter, Kadri (2014). Eesti NSV kinematograafia ministeerium 1946-1953: eellugu, tegevuse põhisuunad ja likvideerimine. Magistritöö. PDF. Juhendaja: prof. Tõnu Tannberg. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Ajaloo ja arheoloogia instituut: Eesti ajaloo osakond.

Karlson, Maiga (1993). Eesti filmiaasta 1967.  Diplomitöö. Juhendaja E. Uverskaja. Tallinna Pedagoogikaülikool: infoteaduste osakond. 

Kauber, Sten (2012).  Nõukogude Eesti film kultuurimälu meediumina nõukogudejärgses mälukultuuris. Kahe generatsiooni filmi vaatamiskogemuse analüüs. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kirsti Jõesalu. Tartu Ülikool: kultuuriteaduste ja kunstide instituut.

Kepp, Õnne (koostaja, 2014). Laps Eesti filmis. Laps aegade hõbelõngal. Toimetanud Margit Tõnson ja Hilary Bird, kujundanud Gunnar Lilles. Lastekaitse Liit, Tallinn 2014.  

Kivimaa, Evelin (2011). Peeter Simm: Eesti filmi partisan. Tallinn: Menu Kirjastus. 

Kooli- ja õpilaskinode põhimäärus ja metoodiline juhend (1983). Tallinn: Eesti NSV Riiklik Kinokomitee.

Koppel, Annika (2010). Kevade. Suvi. Sügis: Arvo Kruusemendi filmid. Tallinn: Kadmirell.

Koppel, Kadri (2013). Filmi kasutamise võimalusi gümnaasiumi kirjandustundides. Magistritöö. Juhendaja: Ave Mattheus.  Tallinna Ülikool: Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.
Kosenkranius, Ivar (1962). Meie aja kangelane kinokunstis: abiks lektorile. Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing.

Kosenkranius, Ivar (1964). Eesti kino minevikuradadelt. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Kosenkranius, Ivar (1974). Film ja aeg: esseid, etüüde, portreevisandeid. Tallinn: Eesti Raamat.

Kotta, Kristel (2009). „Viimse reliikvia“ filmikontseptsioon tõlgendustes ja selle kujunemine tootmisprotsessis. Magistritöö. Juhendaja: Rein Veidemann. Tallinna Ülikool: Eesti Humanitaarinstituut: kultuuriteooria osakond

Kurvits, Eve (1994). Eesti filmiaastad 1963-1964. Diplomitöö. Juhendaja E. Uverskaja. Tallinna Pedagoogikaülikool: Sotsiaalteaduskond: Infoteaduste osakond. 

Kuuskemaa, Karin Victoria (2013). Nõukogude ajal loodud audiovisuaalteoste ja esituste kasutamine: õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused. PDF.  Magistritöö.  Juhendaja: Aleksei Kelli, PhD. Tartu Ülikool: Õigusteaduskond Tallinnas: Eraõiguse instituut: Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool.

Kõiv, Henri (2009).
Kognitiivne filmiteooria filmi „Dead Man“ põhjal. Hortus Semioticus. Tartu Ülikooli semiootika osakonna võrguväljaanne. 

Kärk, Lauri (1997). Eesti filmidokumentalistika - ühe ajastu lõpp ja teise algus? TMK, nr.12.

Kärk, Lauri (2000).  Muutustest vabastet või kammitset? 1990ndate eesti film. Artikkel kogumikust "Eesti film 1991-1999"

Kärk, Lauri (2010).  Eesti film perioodideks lõigatult. Loengu konspekt.

Kärk, Lauri (2012). Eesti filmiajaloo lühikonspekt. PDF. Koostatud Eesti filmi andmebaasile.

Kübar, Eva (2006). Naise portreteerimine dokumentaalfilmis. “Isamaa ilu” ja “Vanema õe” näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Laaniste, Mari (2011). Enesekuvandeist ja maailmapildist Priit Pärna filmides "Kolmnurk" ja Hotell E". Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4.lk. 62-96. Tallinn. 

Laaniste, Mari (2011).
Vastakad vaated: Eesti ja eestlaste käsitlustest taasiseseisvusaegses filmikunstis. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 124-143. Tallinn. 

Laasik, Andres (2011). Filmilavastaja ja näitleja Kaljo Kiisk: ikka hea pärast. Tallinn: Eesti Päevaleht. 

Laasner, Siret (2011). Filmipealkirjade tõlkimisest ja mõjust kinokülastajale.  PDF. Magistritöö Juhendaja: Triin Pappel, MA. Tallinna Ülikool: Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride instituut: Tõlkekoolituse osakond. 

Lina, Jüri (1998). Filmikunsti väljenduslikkusest: filmikujundi struktuurist ja dünaamikast. Stockholm: Referent. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool: kultuuriteaduskond.

Lootus, Reena (2011). Inglise-Eesti animafilmi valiksõnastik. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Krista Kallis, MA. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut. 

Lotman, Juri (2004). Filmisemiootika. Tallinn: Varrak.

Luuk, Minni (2008). Leida Laiuse klassikalavastuste režissööristiil. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. . Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Lõhmus, Alo (2011). Ööbikut ei tohi reeta. Rein Marani elu filmides.  (Võrguteavik). Tallinn: Eesti Ajalehed: Eesti Digiraamatute Keskus.

Lõhmus, Jaak (2008). Esivanemate unustatud varjud. SIrp, 29.september 

Magnus, Riin (2004). Paiga esteetika ja osalev kohakogemus dokumentaalfilmis. Bakalaureusetöö.  Juhendaja: Kalevi Kull. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Maimets, Kaire (2003). Visuaalse ja muusikalise tasandi suhtest Leida Laiuse filmis „Ukuaru“. Magistritöö. Juhendaja: Jaan Ross. Eesti Muusikaakadeemia: Muusikateaduse osakond. 

Maimets-Volt, Kaire (2009). Mediating the 'idea of One': Arvo Pärt's pre-existing music in film.  Doctoral thesis. Estonian Academy of Music and Theatre. (Ingliskeelne doktoriväitekiri, eestikeelne pealkiri: Vahendades 'Üht(sust)': Arvo Pärdi valmismuusikast filmis.) 

Maimik, Andres (1999). Estonian film (Võrguteavik). Eesti Instituut.

Maran, Margit (2007). Filmiterminid ajakirjas "Teater. Muusika. Kino". Magistritöö. Juhendaja: Arvi Tavast. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond. 

Marran, Bianka (2008). Filmi “Georgica” aeg-ruumiline analüüs. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Eesti Kunstiakadeemia.

Masso, Kaisa (2008). Ruumi representatsioon Andrei Tarkovski Stalkeris. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Katrin Kivimaa. Eesti Kunstiakadeemia.

Mazierska, Ewa (2011). Postsotsialistlik Eesti filmikunst kui rahvusülene kino. Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk.166- 191. Tallinn.

Mediating culture through film: conversations and reflections on filmmaking at Tartu Worldfilm Festival (2008). Edited by Pille Runnel. Tartu : Estonian National Museum: NGO Worldfilm Society. Tartu: Bookmill.  Digaris kättesaadav.

Mesila, Tiit (1972). Ringvaade „Nõukogude Eesti“: väljendusvahendid, žanrid ja sisu analüüs. Diplomitöö. Juhendaja J. Peegel. Tartu Riiklik Ülikool: eesti keele kateeder. 

Männa, Mari (2013). Tegelase portreteerimine kirjanduses ja filmis: Mati Undi ja Veiko Õunpuu „Sügisballi“ näitel.  PDF. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Ülle Pärli.  Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond: Semiootika osakond. 

Nahkur, Anne (1986). Teatri- ja filmiõpetusest V-VI klassis : õppe- metoodiline vahend. Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium.

Nahkur, Anne (1990). Filmiõpetus: abimaterjal õpetajale. Eesti Hariduse Arenduskeskus. Tallinn: Haridusministeerium.

Nahkur, Siim (2003). Priit Pärna narratiiv. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Mihhail Lotman. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.  

Nelk, Agne (2008). Animaagiast Priit Pärna "Eine murul", "Hotell E", "1895" ja "Porgandite öö" näidetel. Magistritöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tallinna Ülikool: Kunstide instituut.

Nuiamäe, Aune (1981). Kultuurilooja portree Nõukogude Eesti dokumentaalfilmis. Diplomitöö. Juhendaja: Marju Lauristin. Tartu Riiklik Ülikool: žurnalistika kateeder. 

Nurka, Maiu (2011).  Metafoor ja metonüümia kultuurilehe Sirp filmi- ja teatriartiklites. PDF. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: dotsent Külli Habicht. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Eesti keele osakond. 

Näripea, Eva (2002). Kaadreid kastlinnast: Tallinna paneelmagalad Eesti NSV mängufilmides 1967-1988. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendajad: professor Mart Kalm, Veste Paas. Eesti Kunstiakadeemia.

Näripea, Eva (2005). Tallinna vanalinna representatsioonid Eesti NSV filmikunstis 1960.-1970. aastail. Magistritöö. Juhendaja Mart Kalm. Eesti Kunstiakadeemia: Kunstiteaduse instituut. 

Näripea, Eva (2011). Uued lained, uued ruumid. Eesti eksperimentaalfilm 1970. aastail. Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 34-61. Tallinn.

Näripea, Eva (2011). Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond). Doctoral thesis. PDF, väitekirja täistekst. Estonian Art Academy. (Ingliskeelne doktoritväitekiri, eestkeelne pealkiri: Eesti filmimaastikud. Ruumid, kohad ja paigad Nõukogude Eesti filmis (ning edaspidi)). Loe eestikeelset resümeed siit.

Oja, Martin (2005). Sissevaateid Jim Jarmuschi autoripoeetikasse. Karakteri ja keskkonna suhe kui domineeriv vastandus Jarmuschi filmides. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Oja, Martin (2008). Filmiblogid filmisotsioloogilise mõtte taustal. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Filosoofia ja semiootika instituut. 

Orav, Õie (2003). Tallinnfilm, I. Mängufilmid 1947-1976. Tallinn: Entsüklopeediakirjastus. 

Orav, Õie (2004). Tallinnfilm, II. Mängufilmid 1977-1991. Tallinn: Entsüklopeediakirjastus. 

Orav, Õie (2012). Tallinnfilmi filminäitlejate õppestuudio (näitleja koolitus). Tallinn: Eesti Teatriliit. 

Paas, Veste (1972). Teerajajad. Tallinn: Eesti Raamat (sarjast "Väike filmiraamat"). Raamat filmilugu alustanud inimestest.

Paas, Veste (1972). Loenguid filmiteooriast. Talinn: Eesti NSV Haridusministeerium, Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut.

Paas, Veste (1973). Kui tummfilm naeris. Tallinn: Eesti Raamat (sarjast "Väike filmiraamat"). (Max Linder, Mack Sennett, Harold Lloyd, Buster Keaton, Igor Iljinski).

Paas, Veste (1980). Olnud ajad. Tallinn: Eesti Raamat (sarjast "Väike filmiraamat"). Käsitletakse esimesi filmilinastusi ja filmilinastajaid Eestis, paikkinode tekkimist, esimeste eesti mängufilmide tegemist ja tegijaid perioodil 1895-1932 (J. Pääsuke, K. Märska, B. Kusbock, Th. Luts, A. Hirvonenist jt.)

Paas, Veste (1987). Ajahetked: Eesti dokumentaalfilm, 1920-1940. Tallinn: Eesti Raamat (sarjast "Väike filmiraamat").

Paas, Veste (2002). Eesti dokumentaalfilmi kujunemine 1912-1940 ja hävinguaasta 1940. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool: kultuuriteaduskond. 

Paistik, Alo (2008). Filmist kui kunstist mõtlemise juured Prantsuse varajase kino ja filmiretseptsiooni näitel aastatel 1908–1912. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Eesti Kunstiakadeemia.

Palamets, Hillar (1968). Õpilased, kino ja televisioon. Tallinn: Eesti NSV ühing "Teadus".

Palamets, Hillar (1969). Õpilased ja filmikunst. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool.

Pikkov, Ülo (2010). Animasoofia: teoreetilisi kirjutisi animatsioonfilmist. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.

Pikkov, Ülo (2010). Animasophy: theoretical writings on the animated film. Translated by Eva Näripea. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.

Pikkov, Ülo (2013). Surrealist Sources of Eastern European Animation Film. Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Pill, Ave (1990). Eesti dokumentaalfilm aastatel 1971-1989. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder. 

Priimägi, Tristan (2001). Montaaž filmikunstis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Silvi Salupere. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Pärn, Katre (2007). Kinosemioloogia: kinokeele struktuur ja ühikud. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: semiootika osakond.

Pärn, Katre (2011). Autori ilmnemine stiilis: Sulev Keeduse "Georgica". Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4, lk. 144-165.  Tallinn.

Raag, Ilmar (2009). Eesti filmi seisust (ilmarraag.blogspot.com)

Raag, Ilmar (2011). Kolm tuult eesti filmimerel. Sirp, 11.november.

Raag. Ilmar (2013).  Sissejuhatus eesti filmi vaatajanumbritesse ja filmisotsioloogiasse (ilmarraag.blogspot.com)

Rannastu, Katri (2004). Eesti Vabariigi sünni kujutamine dokumentaal- ja mängufilmis. Bakalaureusetöö (diplomitöö). DOC. Juhendaja: professor Mati Graf. Tallinna Pedagoogikaülikool: Sotsiaalteaduskond: Ajaloo osakond. 

Remsu, Olev (2010). Filmidraamatehnika. Blogspot.com.

Ruus, Jaan (2000). Kino ja raha Eesti Vabariigis. PDF. Artikkel kogumikust "Eesti film 1991-1999"

Ruus, Jaan (2002).  Tallinnfilm" kui monument. PDF.

Tomingas, Ivi (2001). Konstantin Märska ja Theodor Luts 105.  PDF. Tuna 2001/3.

Tomingas, Ivi (2001). Konstantin Märska ja Theodor Luts 105.  PDF. Tuna 2001/3.

Rannamets, Harro (2013). How movies Influence Our Dietary Behaviour? Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.Retsold, Anne (1990). Filmitutvustus eesti ajakirjanduses. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja.  E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder.

Robinson, Cris J. (2010). Geniaalsuse ja täieliku kirjaoskamatuse vahel: Eesti animatsiooni lugu. Inglise keelest tõlkinud Kristjan-Jaak Kangur , eessõna: Tiina Lokk. Tallinn: Varrak.

Rood, Kadri (2013).  Aegluse poeetika filmis. PDF. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja semiootika instituut. 

Rood, Kadri (2013). Ajast, ruumist ja aegruumist Sulev Keeduse "Somnambuulis. Teater. Muusika. Kino, nr.11

Ruisu, Marje (2007). Etnograafiline film versus filmiline etnograafia: Robert Gardneri filmid akadeemiliste vaidluste tulipunktis. Bakalaureusetöö. Juhendaja Liivo Niglas. Tartu Ülikool: Kultuuriteaduste ja kunstide instituut.

Rutens, Kadi (2011). Filmifestival „Viljandi PÖFF 2009“. PDFLõputöö  Juhendaja: Marju Mäger. Tartu Ülikool: Viljandi Kultuuriakadeemia: Kultuurhariduse osakond: Kultuurikorralduse eriala. 

Saldre, Maarja (2007). “Tabamata ime” intersemiootiline variatiivsus. Eduard Vilde näidendi ja kuue lühifilmilise tõlgenduse ajast, ruumist ja aegruumist. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop.

Salmar, Sirje (2004). Reaalsuse ja teise konstrueerimine Urmas E. Liivi ja Meelis Muhu portreefilmide “Teine Arnold” ja “Meeleavaldaja” näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Ülle Pärli. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Samson, Ander (2012). Inglise-saksa-eesti filminduse valiksõnastik. PDF. Magistriprojekt. Juhendaja: Anne Arold. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia insituut: Saksa filoloogia osakond. 

Sarapik, Virve ja Paistik, Alo  (2011). Eesti filmiretseptsioon 20. sajandi alguses: laadapalaganilt eestuppa. Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 11-33. Tallinn. 

Sarapik, Virve ja Viires, Piret (koostajad, 2010). Sügisball: (9. juunil 2008 toimunud konverentsi "Sügisball" ettekanded ja valik varem ilmunud artikleid (toimetajad Mari Laaniste ja Jaak Tomberg). Tallinn,Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Sau, Katri (1994). Eesti filmiaastad 1961-1962. Diplomitöö. Juhendaja E. Rannap. Tallinna Pedagoogikaülikool: Infoteaduste osakond. 

Serka, Helen-Sanchez (2013). The internationalization of Estonian film : production through international collaboration. Magistritöö. Juhendaja: Annukka Jyrämä. Estonian Academy of Music and Theatre: Cultural Management and Humanities Department. 

Siu See Mei (2013). Lost and Found: Urban and Rural Spaces in Contemporary Estonian Cinema.  PDF. Master’s Thesis. Supervisor: Dr. Eva Näripea. University College London: School of Slavonic and East European Studies, University of Tartu: Faculty of Social Sciences and Education: Centre for Baltic Studies. 

Soo, Eveli (2011). Filmiturundusmeetmestik Eesti filmiturunduse näitel. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Liisi Sepp.  Tartu Ülikool: majandusteaduskond: ettevõttemajanduse instituut. 

Stam, Robert (2011). Filmiteooria: sissejuhatus. Tõlkijad Eva Näripea, Mari Laaniste, Andreas Trossek, toimetajad Eva Näripea, Mari Laaniste. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.

Säde, Enn (2016). Säde filmist. Lood Eesti filmimetsadest. Kultuurileht. 

Šein, Hagi (2013). Filmipildi märksõnastamisest Eesti filmi andmebaasis (rahvusfilmograafias). Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn University: Baltic Film and Media School.

Zobel, Madli (2005). Režissööride Rein Marani ja Andres Söödi ametilood. PDF. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Anu Pallas, MA. Tartu Ülikool: Sotsiaalteaduskond: ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond. 

Tafel-Viia, Külliki ja Lassur, Silja (2012). Mis nägu on Eesti filmiettevõtted – kas nad on muutumas? Meediakonverents 2012: Ekraanilt ekraanile presentatsioon. 25. oktoober 2012, Tallinn. TLÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituut.

Tafel-Viia, Külliki, Lassur, Silja, Ibrus, Indrek, Viia, Andres ja Terk, Erik (2012).  (filmivaldkonna ettevõtjate uuring) Filmivaldkonna ettevõtluspraktikad. Klasterdumise seis ja vajadus (sisend ELi Läänemerepiirkonna programmile First Motion). Eesti Tuleviku-uuringute Instituut.

Teinemaa, Sulev (1991). Režissöör Peep Puksi tõsielufilmid aastail 1969-1990. Diplomitöö. Juhendaja: Aune Unt. Tartu Ülikool: Filoloogia teaduskond: ajakirjanduse kateeder. 

Thalheim, Triin (2011). Väike inglise-eesti seletav filmisõnastik. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Arvi Tavast, PhD. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut. 

Tobro, Valdeko (1972). Kirjandus ja film. Tallinn: Eesti Raamat.

Tobro, Valdeko (1982). Teater ja film: artiklivalimik 1962-1975). Tallinn: Eesti Raamat.

Tomingas, Ivi (2001). Konstantin Märska ja Theodor Luts 105.  PDF. Tuna 2001/3.

Tomingas, Ivi (2002). Eesti film 90 ITuna 2002/3.

Tomingas, Ivi (2002). Eesti film 90  IITuna 2002/4.

Tomingas, Ivi (2006). Oli kunagi Eesti Kultuurfilm... .  PDF. Teater.Muusika.Kino, nr 4, lk 84-88. 

Torop, Peeter (1999). Kirjandus ja film. Kultuurimärgid, lk 124-139. Tartu: Ilmamaa.

Torop, Peeter (2000). Identiteedi aegruumist. „Georgica“ näitel.  PDF. Teater. Muusika. Kino., 1, 62 - 66.

Torop, Peeter (2001). Intertekstuaalne film. Teater. Muusika. Kino., 12, 82 - 86.

Torop, Peeter (2002). "Viimne reliikvia": intersemiootilise tõlke ideoloogiline juhtum I. Teater. Muusika. Kino., nr 4, 80 - 88.

Torop, Peeter (2002). "Viimne reliikvia": intersemiootilise tõlke ideoloogiline juhtum II. Teater. Muusika. Kino., 5, 72 - 83.

Torop, Peeter (2002). Visuaalse ja verbaalse kreoliseerumine Arvo Iho filmis "Karu süda". Teater. Muusika. Kino., 2, 61 - 67.

Torop, Peeter (2012). Rahvusfilm ja kultuur. Akadeemia, 24(9), 1539 - 1554.

Trossek, Andreas (2003). Eesti 1970. aastate joonisfilm. Kunstiavangardi sublimatsioon näilisse lastemeediumisse. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Eesti Kunstiakadeemia.

Trossek, Andreas (2011). Tumeda animatsiooni surm Euroopas: Priit Pärna "Hotell E". Eesti filmi sajand. Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd. 20, nr. 3-4. lk. 97-123. Tallinn. 

Tubelt, Ene (2007). Eestlase identiteedi kujutamine romaanis “Rehepapp” ja filmis “Malev” läbi oma ja võõra prisma. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kaie Kotov. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: Semiootika osakond.

Tuisk, Inga-Bel (2011). Dokumentaalfilmi kõrgeim eetiline missioon filmide „Kohtumine mormoonidega“ ja „Katka“ näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Liivo Niglas. Tartu Ülikool: Kultuuriteaduste ja kunstide instituut.

Vanaselja, Maret (2013). Eesti filmitööstuse rahvusvahelistumine. Magistritöö ärijuhtimise magistri kraadi taotlemiseks ärijuhtimise erialal.  PDF. Juhendaja: dotsent Tõnu Roolaht. Tartu Ülikool: Majandusteaduskond: Ettevõttemajanduse instituut. 

Viires, Liina (2003). Subtiitrite integreerumine filmi – sidusmehhanismid subtiitrites ja filmitekstis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Ülle Pärli. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Vissak, Peeter (2012). Esimesest kümnendani: 10 aastat Matsalu loodusfilmide festivali. Lihula: Matsalu Loodusfilmide festival. 

Вахеметса, Айгар (1966). Об эстетически-воспитательном воздействии киноискусства. Aвтореферат ... кандидата философских наук. Институт философии АН СССР, Институт Истории Академии наук Эстонской ССР.

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm