Avaleht

Film koolis

Filmi (ja video) kasutamine koolis võimaldab:

      a)   täiendada ja mitmekeskistada aine- ja keeleõpet,
      b)   lõimida õppekavade läbivate teemade õpetamist,
      c)   õpetada filme mõistma ja analüüsima,
      d)   kasutada filmi (videot) õpilaste loovaks eneseväljenduseks. 

Diana Joassoone ja Ene Peterson, raamatu "Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe  toetajana" (2011) autorid, kirjutavad selle sissejuhatuses: "Uute riiklike õppekavade rakendamisel aastatel 2010-2013 vajab õpetaja uusi õppematerjale lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) eesmärkide realiseerimiseks. Video ja televisioon võimaldavad tuua reaalse maailma õppeprotsessi. Televisioon veebikeskkonnas on aga keele- ja ainetunni läbiviimisel lisaväärtuseks. Lõiming läbivate teemadega pakub suurepärase võimaluse video ja televisiooni vahendusel muuta keele- ja aineõpetus tegeliku elu vajadustest lähtuvaks, st tutvustada olukordi, millega inimene ühiskonnas toimides kokku puutub ja millega hakkamasaamiseks tuleb õpilasi ette valmistada. Koos infotehnoloogia arenguga on tohutult kasvanud meediakanalite, -vahendite ja -sõnumite hulk. Neis edukalt orienteerumiseks on vaja aidata õppijat analüüsima sõnumite sisu ja tagamaid ning olla sõnumisaatjate motiivide suhtes kriitiline".

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm