Avaleht

Hagi Shein

1945

Meediaõppejõud, teleajakirjanik ja dokumentaalfilmide režissöör Hagi Šein on sündinud 13. septembril 1945 Tallinnas. Ta lõpetas aastal 1963 Tallinna 21. Keskkooli ning 1973 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo teaduskonna cum laude, olles läbinud massikommunikatsiooni sotsioloogia eriprogrammi. Järgnes aspirantuur  teleajakirjanduse ja telesotsioloogia alal Moskva Riikliku Ülikooli ajakirjandusosakonnas. Tartu Ülikoolist on Šeinil teadusmagistrikraad meedia ja kommunikatsiooni alal (Magister Artium 2001), aastatel 2001–2007 oli ta samas doktorantuuris teleajaloo ja meediapoliitika alal. Tema telemeedia alane kvalifikatsioon on võrdsustatud doktorikraadiga 2002. aastal, mil ta valiti viieks aastaks  telemeedia professoriks Concordia Rahvusvahelise Ülikooli nõukogu poolt.

Hagi Šein töötas 1967-1997 Eesti Televisioonis „Aktuaalse kaamera“ tootmisassistendi (1967-1968), filmimonteerija (1968-1971), sotsioloogi, saatejuhi, kommentaatori (1971-1988), ETV programmi peatoimetaja (1988-1990), programmi direktori asetäitja ja peadirektori asetäitja (1990–1992) ning peadirektorina (1992-1997). Ta on teinud autori ja saatejuhina sadu telesaateid (tuntumad „Kodulinn“, „Ajurünnak“ (1978–1982), „Mõtleme veel“ (1987–1989), „Prillitoos“ (1983–1990)) ning stsenaristi ja režissöörina 12 telefilmi (tuntumad „Ratastoolitants“ (1986), „Raudrohutee“ (1985), „Lepatriinutalv“ (1989)). Šein on õpetanud teleajakirjanduse ning massikommunikatsiooni kursusi Tartu Riikliku Ülikooli ajakirjandusosakonnas (1976-1986), Tallinna Pedagoogikaülikoolis (1994–1996), Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis (1997-2003 meediateaduskonna dekaan, alates 2002 telemeedia professor), Audentese Ülikoolis (2003–2006 meediateaduskonna dekaan, telemeedia professor) ning Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis (2006–2008 telemeedia professor, 2006–2011 õppedirektor ja direktori kt, 2011–2015 meediaosakonna juhataja, BA ja MA õppekavade juht). Alates 2015. aastast on ta Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi õppejõud, Meedia BA ja Televisooni MA õppekavade kuraator. Aastast 2007 ka MTÜ Eesti Filmi Andmebaas juhatuse liige ja peatoimetaja. Šein on avaldanud arvukalt artikleid ja uurimusi massikommunikatsioonisotsioloogia, televisiooniteooria ja -praktika alalt. Ta on BFM ajakirja „Baltic Screen Media Review“  toimetuskolleegiumi liige, referent ja retsensent (2013-). Talt on ilmunud mitu uurimust Eesti televisiooni ajaloost, tuntuim neist on „Suur teleraamat. 50 aastat televisiooni Eestis 1955-2005“ (Tallinn: TEA, 2005). Ta on olnud tegev poliitikas, olnud Eestimaa Rahvarinde eestseisuse liige, Eestimaa Rahvuste Foorumi president, Tallinna linna volikogu liige (2001-2004), Vabariigi Presidendi esindaja rahvusvähemuste ümarlauas.

Hagi Šein on osalenud väga paljude erialaliitude ja nõukogude töös: Eesti Meediakoolitajate Liidu nõukogu esimees ja kaasesimees (1998-2005), Vabariigi Presidendi Akadeemilise nõukogu liige (2002-2007), Ringhäälingunõukogu liige (2000-2007), Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogu liige (EFSA, 2002-2012), Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli rahvusvahelise nõukogu esimees (2005-2006), Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige (2007-2012, viimased kaks aastat esimees), Rahvusarhiivi nõukogu liige (2011-), Eesti Filmi Instituudi nõukogu liige (2012-), Digitaalse kultuuripärandi nõukogu filmipärandi töökomisjoni juht (2014-), Riigi kultuuripreemiate komisjoni liige (2015-) ja Euroopa Nõukogu meedia ja uute kommunikatsioonivahendite seirekomitee (CDMC) spetsialistide töögrupi „Avalik ringhääling infoühiskonnas“ (MS-S-PSB) liige (alates 2005 neljaks aastaks).

Vaata lisaks:
Ajaproov: Hagi Šein, ETV, 11.09.2005, https://arhiiv.err.ee/vaata/ajaproov-hagi-sein


Filmograafia

1990    Uus algus (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, stsenarist; režissöör Elo Tust

1989    Lepatriinutalv (dokumentaalfilm), Eesti Telefilm, režissöör (koos Hille Tartoga) ja stsenarist

1988    Bolero (tantsufilm), Eesti Telefilm, režissöör

1987    Jaak ja Maire (dokumentaalfilm), Eesti Telefilm, režissöör ja stsenarist

1986    Ratastoolitants (dokumentaalfilm), Eesti Telefilm, režissöör ja stsenarist

1985    Raudrohutee (dokumentaalfilm), Eesti Telefilm, režissöör ja stsenarist

1985    Defitsiit (dokumentaalfilm), Eesti Telefilm, režissöör ja stsenarist (koos Arno Köörna ja Herbert Metsaga)

1984    Palestra (tantsufilm), Eesti Telefilm, režissöör

1983    Dialoog (dokumentaalfilm), Eesti Telefilm, režissöör ja stsenarist

1982    Rituaal (dokumentaalfilm), Eesti Telefilm, režissöör ja stsenarist

1981    Ülemlaul (dokumentaalfilm), Eesti Telefilm, režissöör ja stsenarist

1980    Minu Tartu (dokumentaalfilm), Eesti Telefilm, stsenarist (koos Aune Pasti ja Vaino Vahinguga); režissöör Toomas Lepp

1979    Laulu sünd (dokumentaalfilm), Eesti Telefilm, stsenarist; režissöör Toomas Lepp

Tiitlid, aunimetused, riiklikud autasud

2006 - Riigivapi teenetemärgi III klass

2003 - Valgetähe teenetemärgi IV klass

1989 - teeneline ajakirjanik

Preemiad

2014 - Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia - Missioonipreemia Eesti Filmi Andmebaasi loomise ja järjekindla arendamise eest (kahasse Reet Sokmanniga)

1977 - ENSV Ajakirjanike Liidu aastapreemia saatesarja „Kodulinn„ eest (koos Tiina Mägi ja Mariina Mälguga).

1983 - dokumentaalfilm „Ratastoolitants“ nimetati Eesti Telefilmi koleegiumi poolt kõigi aegade 10 parima telefilmi hulka.

1986 - Eesti Telefilmi parima filmi aastapreemia „Kadaka-Jass“ dokumentaalfilmi „Raudrohutee“ eest.

1986 - Linda kolhoosi filmiklubi VII festivali „Inimene ja maa“ peaauhind dokumentaalfilmi „Raudrohutee“ eest.       

1987 - TPI Filmiklubi X filmifestivali peapreemia „Väike Hammasratas“ (kuni 60 minutilistele filmidele) filmi „Ratastoolitants“ eest.

1987 - Evald Tammlaane nimeline preemia saatesarja „Prillitoos“ eest.

1987 - Gruusias toimunud esimese rahvusvahelise telefilmide festivali „Kuldvillak“ Grand Prix filmi „Ratastoolitants“ eest.

Bibliograafia

Raamatud

Šein, H. (2005). Suur teleraamat. 50 aastat televisiooni Eestis 1955-2005. Tallinn: TEA.

Šein, H. (2002). Eesti telemaastik 1991–2001. Uurimused. Diskussioonid. Teabekogud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Šein, H. (1997). Materjale avaliku ringhäälingu teooriast ja praktikast. Eesti Televisiooni kontseptsiooni- ja arenguküsimusi 1993-1997. Tallinn: Eesti Televisioon.

Šein, H. (1996). Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis: 12+1 põhiküsimust, teese ja fakte diskussiooniks avalik-õiguslikust ringhäälingust. Tallinn: Riigikogu Kultuurikomisjon, Kultuuriministeerium, Ringhäälingu Nõukogu, Eesti Televisioon.

Artiklid

Hagi Šeini artiklid Eesti artiklite andmebaasis ISE

Teadusürituste korraldamine, esinemised konverentsidel, loengud välisülikoolides

2014    Filmipärandi töögrupi juhtimine Digitaalse kultuuripärandi nõukogu poolt koostatavas „Kultuuripärandi digimise rakenduskavas 2015-2020“.  

2013    Ettekanne „Filmipärand loovkasutusse?!“ ERR ja BFM rahvusvahelisel konverentsil

2005   “Accountability in exchange for stability”. Ettekanne EPRA töökonverentsil Sarajevos 11.-13. mail 2005.

2004    “Creative Content, New Formats and Cultural Identity”. Ettekanne 16. Euroopa TV ja Filmi Foorumil  “Expanding the Horizon: New countries, new players, new platforms”, 25.-27. novembril 2004 Viinis.

2004    “Distinction versus commonality – construction of European and national TV-broadcasting space”. Ettekanne RIPE@2004 konverentsil “Mission, Market and Management: Public Service Broadcasting and the Cultural Commons” 3.-5. juunil 2004 Taanis.

2003    “Implementation of EU media policy standards and TWF Directive requirements into broadcasting practices in acceding, candidate and transition countries”. Ettekanne EPRA töökoosolekul oktoobris 2003 Nikosias.

2003    “Transformation of statae broadcasters into a public service in Estonia: 10 years of development and 12 lessons learned” („Трансвормация государственного телевидения в публичное ТВ в Эстонии: 10 лет развития и 12 выводов”). Ettekanne Valgevene Ajakirjanike Liidu ja Article 19 konverentsil 19. juunil 2003 Minskis.

2003    „Public Service Broadcasting in Estonia” (koos Marju Lauristiniga). Ettekanne  European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies konverentsil  „Governance, Enlargement and Media Issues”, 28. veebr.-1. märtsil 2003 Firenzes.

2003    “Problems and concerns of implementing TWF Directive requirements into the programming of the TV stations in Baltic States”. Ettekanne Euroopa Meediainstituudi ja Läti Rahvusliku Ringhäälingunõukogu konverentsil “Broadcasting, new problems, new solutions” 23.-24. jaanuaril 2003 Riias.

2002    “Managing change in public broadcasters: Lessons learned in Estonia”. Ettekanne konverentsil “Public Service Broadcasting in transition states”, organized in association with the Communications Regulatory Agency and sponsored by the UK Foreign and Commonwealth Office and the Department for International Development, 22.-23.. mail 2002 Sarajevos.

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm