Avaleht

Aleksandr Mandrõkin

1907–1973

Mängu- ja kroonikafilmide režissöör Aleksandr Mandrõkin sündis 18. novembril 1907. 1937 lõpetas ta Üleliidulise Riikliku Kinematograafiainstituudi (VGIK) režiiteaduskonna. Mandrõkin oli üks neist, kes suurtes NSV Liidu stuudiotes läbi ei löönud ja otsisisid seega võimalusi töötamiseks liiduvabariikide stuudiotes. 1947–1965 tegi ta režissöörina 81 kinoringvaadet "Nõukogude Eesti". Mandrõkin lavastas ka dokumentaalfilme ("Mu isamaa on minu arm", 1948, "Julgete sport", 1951, "Taassündinud Kreenholm", 1952, "Linn Emajõel", 1964, "Eesti põlevkivi", 1965, "Ilu argipäev", 1965). 1955 jõudis ekraanile Tallinna Kinostuudio ametlik esimene mängufilm, sisuliselt kontsertfilm "Kui saabub õhtu", milles esinevad lauljad, tantsijad ja näitlejad. Värvifilmi Eesti silmapaistvatest loovisiksustest tegi Mandrõkin enda kirjutatud stsenaariumi põhjal, tundmata piisavalt maa ja rahva kultuuritausta ja kunstitraditsioone. Nagu peaaegu kõikide külalisrežissööride filmides, on siingi liialdatud rahvuslike elementide kasutamisega.

Mandrõkin on lavastanud veel kolm mängufilmi. Ants Saare stsenaariumi järgi valminud draamas "Pöördel" (1957) püüti lahata maaeluga seonduvaid probleeme. Tegevus toimub allakäinud ühismajandis Võit, mille mahajäämust likvideerima saadetakse kõrgemalt poolt uus aktiivne esimees. Tallinna Kinostuudio esimese laiekraanfilmi "Esimese järgu kapten" (1958) aluseks on Aleksei Novikov-Priboi samanimeline mereromaan. See on lugu lihtsast tsaarilaevastikus teeninud madrusest Zahhar Psaltõrjovist ja tema saatusekaaslastest, kes kujunevad revolutsioonisündmuste mõjul nõukogude meremeesteks. Eesti näitlejaist oli filmis kõige olulisem roll Olev Eskolal krahv Everlingina. Valter Kruustee originaalstsenaariumi põhjal vändatud "Perekond Männard" (1960) käsitleb töölisliikumist Eestis aastail 1918–1924, seda peamiselt kahe Tallinna töölisperekonna – klassiteadlike Männardite ja omakasupüüdlike Neiderite elusaatuse näitel.

Alles 1960. aastate lõpul tuli Tallinnfilmi kunstinõukogus pidevalt toimiva ametikeelena kasutusele eesti keel, sest ikka oli veel stuudios umbkeelseid venelasi. Tõsi, selleks ajaks oli juba lahti saadud eesti nõukogude mängufilmile aluse pannud, Venemaalt Eestisse tulnud andetuist külalisrežissööridest Aleksandr Mandrõkinist, Viktor Nevežinist ja Mihhail Jegorovist.

Aleksandr Mandrõkin suri 29. oktoobril 1973.

Filmograafia

1965 Ilu argipäev (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

1965 Eesti põlevkivi (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 20, Tallinnfilm, režissöör

– 21. juuni 1940

– Laulupäevad

– Kunstlik vihm

– Kivikoristusmasin

– Kohvikklubi Romantik

– Mustamäe

– Kergejõustikuvõistlused Kadriorus

1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 17, Tallinnfilm, režissöör

– Sõjaveteranid

– Tallinna taastamine

– Laulupeo eel

– Autotransport

– Poola rõivad

– Uut mööblit Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadist

– Kooliõpilaste balletiring

– Tartu II spordimängud

1965 Tallinna Masinatehase 100. aastapäev (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 14), Tallinnfilm, režissöör

1964 Linn Emajõel [Молодост Тарту] (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 38, Tallinnfilm, režissöör

– Tallinna Merekaubasadamas

– Valveõed

– Järvakandi sportlased

– Tulevased ehitajad

–"Kihnu Jõnn"

–Poksivõistlused

1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 36, Tallinnfilm, režissöör

– ERKI juubel

– Mööbli tootmine

– Tund I klassis

– Uusehitused maal

– Tööriietus

– "Mäeküla piimamees" ekraanile

– Kunstiline võimlemine

1964 Sõprus on palavam päikesest (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 33/34), Tallinnfilm, režissöör

1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 27, Tallinnfilm, režissöör

–20 aastat Võru vabastamisest

–Sisseastumiseksamid

– Tehas Punane RET

– 100 000. külastaja Võsu puhkekodus

– Viljalõikus

– Riknenud kaubad

– Võistlevad tuletõrjujad

1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 26, Tallinnfilm, režissöör

– Spartakiaad

– Viljalõikus Adavere sovhoosi põldudel

– Külaline Kanadast

– Ehitajate päev

– Traallaev Laine kodusadamas

– Kunstnik dolomiidikaevanduses

– Eesti NSV Riikliku Filharmoonia estraadiorkester

1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 25, Tallinnfilm, režissöör

– Tarbekaupade laat

– Uued bussid

– V. Kingissepa nim Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaadis

– Seakasvatuse seminar

– Jahimeeste kokkutulek

– Külalised Gineast

– Motokross Võrus

1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 12, Tallinnfilm, režissöör

– Jõupaberist kotid

– Elu Vändras

– Raudteekonteinerid

– Pärnu mudaravilas

– Pottsepp Henn Jalango

– Kunstiklass

– Külalised Moldaaviast

1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 6, Tallinnfilm, režissöör

– Tallinna Meistrite Koolis

– Terramütsiini valmistamine

– Valga Õmblusvabrik

– Reportaaž

– Balti jaamas

– Suveniiride näitus

– Kohvik Pegasus

– Talvine Tallinn

1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 28, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Uudsevili

– Fašismiohvreid mälestades

–Põlevkivikaevanduses

– ENSV TA Keskraamatukogus

– Tallinna trammi juubel

– Avinurme puunõud

– Tallinnfilmi õppestuudio lõpetajad

– Sport. Suusahüpped Tallinnas Mustamäel

1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 27, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Tuumarelvakatsetuste keelustamine

– V. Kingissepa nim Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaat

– Uus kaev karjamaadele

– Reportaaž. Helikopteri kasutamine ehitustöödel

– Habemeajamine nii ja teisiti

– Meie operaatorid Semjon Školnikov ja Mati Kask Kuubast

– Tallinna pioneeride kingitus

1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 24, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Tartu Näidissovhoosis

– Tallinn–Vilnius

– "Hamlet" Vääna-Jõesuus

– Tallinna Moemajas

–Reportaaž Soomest

1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 23, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Rahvatantsupidu

– Irboskat mälestades

– Pioneerilaager Energeetik

– ELKNÜ Keskkomitee pleenum

– Üliõpilasehitajad

– Kujutava kunsti näitus

– Eesti NSV spartakiaad

1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 22, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

–Tsemenditehase Punane Kunda masinist Helmut Kuusk

– Kommunistlike noorte kokkutulek

– Tallinna Raeapteegis

– Reportaaž. Kodu-uurijate kokkutulek

– Lihula sovhoosis

– Külalised Bali saarelt

– Suusasportlaste treeninglaager

– Tallinn–Simferoopol

1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 21, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Kosmonautide vastuvõtt Moskvas

– Gobeläänitsehhis

– Kalalaev kodusadamas

– Satiiriajakirjanikud Pärnus

– Kutsekooliõpilaste projekt

– Diplomandid Urve Tauts ja Hendrik Krumm

1963 Moldaavia NSV kunstinädal Eesti NSV-s (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 17/18), Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 14, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Viies lindude päev

– Üliõpilaste sõprusnädal

– Tõravere observatoorium

– Tartu Konservitehas

– Isadepäev

– Komsomoli täheretk

– 1. mai

1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 11, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Suurim tööpink

– Värske kala

– Kornelia Lagle

– Reportaaž. Uued autod

– Kollektsionäärid

– Sportlaste tervis

– Richard Ritsingu juubel

1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 8, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Söödajahu tootmine

– Filmiamatöörid

– Saku näidissovhoosis

– Tapa raudteejaamas

– Alfred Rebase juubel

– Juuksurite võistlus

– Vastlad

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 34, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– USA mereblokaadi vastu

– Võru Gaasianalüsaatorite Tehas

– Katsetatakse kartulivõtmise kombaini

– Uus tsehh trükikojas Punane Täht

– Loodussõpradele avati kauplus

– Vabariigi esivõistlused jalgrattakrossis

– ELKNÜ 40. aastapäeva pidulik pleenum

– Komsomoliaktivistide autasustamine

– Nõukogude noorsoo sõpruspidu

1962 Eesti NSV kunstinädal Moldaavia NSV-s (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 33), Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 30, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Koristustööd rasketel ilmastikutingimustel

– Eesti Kaabli uus tootmiskorpus

– Reportaaž Karl Otsa mälestustahvli avamine Tallinnas

– Hübriidkaalikas – uus söödakultuur

– Laste jalgrattavõistlused Tartus

– Saksa DV aparaadinäitus Tallinnas

– Mart Saar 80-aastane

– Sport. NSV Liidu karikavõistlused akadeemilises sõudmises

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 28, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Sileerimistööd Elva rajooni V. I. Lenini nim sovhoosis

– Tallinna 46. Keskkoolis

– Sirgala lahtises põlevkivikarjääris nr 1

– Külastame Barclay de Tolly hauakambrit

– Üleliiduline turismimarsruut nr 43

– Meie külalisi

– Sport. Esivõistlused veesuusatamises

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 27, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Kosmonautide saabumine Moskvasse

– Aseri Tellisetehas

– V. Kingissepa nim kolhoosis

– Adamson-Eric 60-aastane

– Usklikud Obinitsa surnuaial

– Ansambel Jääballett Tallinnas

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 25, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Mälestussammas Jaan Anveldile

– Mõisaküla ekskavaatorid

– Mesinduspäev Pollis

– Tallinna uus piimakombinaat

– Eesti graafika Leningradis

– Matkajate kokkutulek Reius

– Näitlejad Vanemuise ehitusel

– NSVL esivõistlused autospordis

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 24, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Ülemaailmne kongress rahu ja desarmeerimise eest Moskvas

– Turvasammoniaakväetise tegemine Tootsis

– Pudelite valmistamise automaatliin Tartu Ehitusmaterjalide Tehases

– Ungari Rahvavabariigi Riigikogu delegatsioon ENSV-s

– Balti vabariikide mööblinäitusel

– Kapten Mamrenko vastuvõtt Tallinna sadamas

– Sport. Balti liiduvabariikide võistlused vibulaskmises

– Suvised suusavõistlused Tallinnas

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 21, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Kaarma dolomiidikarjääris

– Nõukogude–Soome sõpruspäevad

– Kultuuritöötajate seminaril

– Mälestusmärk Amandus Adamsonile

– Näitus mehhaniseeritud heinakoristamisest

– Noored tsirkusekunstnikud Tallinnas

– Sport. Soome–Eesti maavõistlus ujumises

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 20, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Tartu Raudbetoontoodete Tehas

– Liikuv lüpsiagregaat Kehtna näidissovhoosi karjamaal

– Vääna-Jõesuu pioneerilaagris

– Uue tennisehalli ehitus

– Novaatorite nõupidamine

– Esietendus "Teie soov, palun!"

– Sport. Korvpallivõistlus Tartus

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 9, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– NSV Liidu Ülemnõukogu valimised

– Balti Soojuselektrjaama ehitusel

– Jõgeva sordiaretusjaamas

– Kalalaev Jaan Anvelt saabus tagasi Atlandilt

– Pärnu isetegevuslik orkester

– Nelijärve suusaradadel

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 5, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Tudu metsapunktis

– Tallinna Kultuuriülikoolis

– Automatiseeritakse sulatusahje

– Roela sovhoosi uus vabalaut

– Laulab Hendrik Krumm

– Mänguasjade näitus

– NSVL esivõistlused lauatennises

1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 3, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Kohus timukate üle

– Balti vabariikide teaduste akadeemiate nõupidamine

– Austraalia Kommunistliku Partei delegatsioon Tallinnas

– Sovetskaja Rodina Atlandil

– Kolhoosnikud puhkekodus

– Ratsionaliseerija Aleksandr Moskalenko

– Võistlesid jääpurjetajad

1961 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 36, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– NLKP XXII kongress

– Oktoobrirevolutsiooni aastapäev

– Tehas Ilmarine

– Heimtali sovhoosis

– Turkmeeni vaibad

– Ardi Liivese näidend "Siinpool horisonti"

– Sport. NSVL tennisemeistrivõistlused

1961 NLKP 22. kongressiks (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 33), Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

1961 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 30, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Ehitatakse uusi koolimaju

– Tallinna 39. Keskkooli uued õppekabinetid

– Muusikakeskkool alustas tööd

– Koduloomaja Puiatus

– Tartu Pioneeride Majas

– Laste riietusest moedemonstratsioonil

– Originaalne suusamägi

1961 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 27, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Lenini preemia kätteandmine Juhan Smuulile

– NLKP XXII kongressi eel. Tallinna Masinatehases

– Märjamaa rajooni Tasuja kolhoosi iseliikuv silokombain

– Ilmastikulaev Orion

– Roosiaretaja Ferdinand Laaser

– Mööblinäituselt

– Rahvusvaheline autovõidusõit Leningradis

1961 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 24, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Avaldati NLKP programmi projekt

– Kommunaari uus õmblustsehh

– Meie külalisi. Kaluuga oblasti draamateater

– Esineb Mali vabariigi ansambel

– Sovhooside mehhanisaatorid Kohilas

– C. R. Jakobsoni 120. sünniaastapäeva tähistamine Kurgjal

– Mootorsuuskadega veel

1961 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 19, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

– 22. juunil 1941…

– ETKVL-i uus lasteaed

– Seitseaastaku tehased

– Kommunistlike noorte sovhoosis

– Jahta kalurite kongressieeelne kohustus

– Neljakordne miljonär

– Tallinna laulupäev

1960 Perekond Männard (mängufilm), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1958 Esimese järgu kapten (mängufilm), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1957 Pöördel (mängufilm), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1955 Kui saabub õhtu (mängufilm, kontsertfilm), Tallinna Kinostuudio, režissöör, stsenarist

1953 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 25, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Esimene koolipäev Tallinna 10. Keskkoolis

– Masinaehitajad-ratsionaliseerijad

– Sügisesed põllutööd kolhoosis. Rapla rajoon

– Kasvab töötajate heaolu. Tallinna automüügi esinduskauplus

– Daugava–Kalev jalgpallivõistlus

1953 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 19, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Kolhoosipõldude mehhanisaatorid. Tartu rajoon

– Stahhaanovlikul valvel. Nahakombinaat Kommunaar

– 3. ametiühingute laulupäev

1953 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 17, Tallinna Kinostuudio, 1956

– Stahhaanovlikul valvel. Tallinna Veduri ja Vaguniremonditehas

– Kalapüügi eesrindlased. Kalurikolhoos Vaal

– Taimekasvatusinstituudis

– Üleliidulised mootorispordi esivõistlused

1953 Esimene mai 1953 (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 13), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1953 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 12, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Stahhaanovlikul valvel. Kiviõli Põlevkivikeemiatehas

– Algas kevadkülv. Tartu oblast

– Portselanehistööde ateljees

–"Šaakalid" Tallinna Riiklikus Draamateatris

1953 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 11, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Esimese mai auks. Ilmarine

– Hoolitsus töötajate heaolu eest. Jaehindade alandamine

– Loomakasvatajate koolis Penijõel

– Algas metsaparvetus Reiu jõel

– Vennasvabariikides. Bargusini sooblite levitamine

1953 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 6, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Valimiste päeval. Kohalike nõukogude valimised Tallinnas ja Sauel

– Töötajate heaoluks. Kohtla-Järve–Tallinna gaasijuhe

– Talvised metsatööd. Massiaru metsapunkt

– Kohtla-Järve Kultuurimaja

1952 Taassündinud Kreenholm (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1952 Motovõistlused. NSV Liidu 1952. a. esivõistlused ringraja- ja krossisõidus (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1952 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 22, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Stalingradi hüdroelektrijaama ehitusel

– Võitlus uudismaade eest. Maaparandus Vabaduse kolhoosis

– Tallinna eesrindlikus leivatehases. Tallinna Leivatehas nr 2

– Veespordi spartakiaad. Balti vabariikide veespordivõistlused

1952 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 21, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Kaevurite linnas. Miiting Kohtla-Järvel Stalini monumendi avamisel

– Stahhaanovlike kogemuste vahetamine. Eesti Raudtee noorte stahhaanovlaste kokkutulek

– Tori hobusekasvatajad. Tori Hobusekasvatuse Instituut

– Laulupäev Tallinnas

1952 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 19, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Eesrindlik kollektiiv. Tehas Kvarts

– Elu lävel. Koolilõpetajate vastuvõtt Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis

– Diplomitöö kaitsmine tehases [Ilmarine]

– Viljandi rajooni laulupäev

1952 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 10, Tallinna Kinostuudio, režissöör, monteerija

– ENSV Ülemnõukogu teine istungjärk

– Keelata bakterioloogiline relv. Miiting Balti Manufaktuuris

– Uus hindade alandamine

– Kevadkülvi eel. Tartu traktorijaam

1951 Rünnak soodele (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1951 Julgete sport (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1951 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 33, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Rahvusvaheline üliõpilastepäev

– Uute saavutuste poole tootmistöös

– Maadlusvõistlustel

– Aruandluskontsert

1951 Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 34. aastapäev (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 32), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1951 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 19, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Eesti NSV 11. aastapäeva auks

– Kolhoosis Töösangar

– Küpsustunnistus

– Tallinn ehitab

– Dünamo üleliidulised meistrivõistlused korvpallis

1951 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 18, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Õppeaasta lõpp parteiharidustöö võrgus

– Eesti NSV 11. aastapäeva auks

– Tulevased melioraatorid

– Kolhooside ehitusel

– Valgemetsa pioneerilaagris

1951 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 16, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– ELKNÜ V kongress

– Kevadistel eksamitel

– Kutseala parim

– Kolhoosi linnufarmidele

– ELKNÜ V kongressi nimeline Noortestaadion

1951 Esimene mai 1951 (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 13), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1951 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 11, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– EK(b)P VI kongressi auks

– Kolhoosikeskust rajamas

– Esimene vabariiklik maa-arstide konverents

– Teaduse abi tööstusele

– Tallinna Riiklikus Konservatooriumis

1949 Esimene mai 1949 (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 13), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1949 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 12, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– ENSV Ülemnõukogu IV istungjärk

– Kolhoosides algas kevadkülv

– Kingitus 1. maiks

– Stalini preemia laureaadid

– Korrastame kodulinnad!

1949 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 11, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Eesti NSV Ametiühingute IX kongress

– 1. mai auks

– Kommunistlikud noored – tootmistöö eesrindlased

– Väljakutse 01

– Riiklik Vene Laulude Koor Tallinnas

1948 Mu isamaa on minu arm (dokumentaalfilm), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 27, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Tallinna vabastamise 4. aastapäev

– Aastaplaan esimeseks oktoobriks

– 50 aastat koolipõllul

– Üleliidulised purjespordi meistrivõistlused

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 26, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Tartu Riiklikus Ülikoolis

– Aleksander Läte matused

– Vabariigi parimad oma kutsealal

– ENSV mootorispordi meistrivõistlused

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 24, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Meresõjalaevastiku päev Tallinnas

– Aastaplaan täidetud

– Esimene leib riigile

– Üleliidulise sotsialistliku võistluse võitja

– Hoolitsus töötajate laste eest

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 23, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Põlevkivibasseini eesrindlasi

– Kõrgeväärtuslikku kütet elanikkonnale

– Pärnu Kalakombinaat

– Ratsaspordi meistrid

1948 Nõukogude Eesti 8. aastapäev (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 21), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 20, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Nad astusid ellu

– Aastaplaan 21. juuliks

– Noorte raudteelaste töövõit

– NSVL karikavõistlused tennises

– Koolinoorte vabariiklik olümpiaad

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 19, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– ELKNÜ III Kongress

– 90 aastat Mahtra sõjast

– Karjakasvatuse sovhoos Uusna

– Algas heinatöö

– Moskva Kammerteater Tallinnas

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 18, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– 2 000 000 liitrit piima aastas

– Ühistöö kõikevõitev jõud

– Pärnumaa laulupäev

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 17, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Uute viljasortide aretajad

– Kasvatame tõukarja

– Nõukogude raamat igasse majja

– Hoiame lapsi liikussõnnetuste eest

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 16, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Sotsalistliku võistluse võitja

– Sotsialistliku töö kangelane

– Kevadine kalapüük

– Ljubov Orlova Tallinnas

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 15, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Viisaastak kolme aastaga

– Teaduse abi põllumajandusele

– Uusi metsi rajamas

– Jalgpalli hooaeg algas

1948 Esimene mai 1948. aastal (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 13), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 9, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– ENSV naiste vabariiklik kongress

– Uue elu künnisel

– Vabariigi parim treial

– Omandame eesrindlaste töökogemusi

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 5, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Trikootööstus Marat

– ENSV Riiklik Avalik Raamatukogu

– Hõbedased rebased

– Vabariiklikud kiiruisutamise meistrivõistlused

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 4, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Kindlustame metsatööde plaani täitmise

– Tallinna vineeri- ja mööblivabrik

– Tehnilisi seadmeid Põlevkivibasseinile

– ENSV Riiklikus Kunstimuuseumis

1948 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 3, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Tallinna Linna Töörahva Saadikute esimene istungjärk

– Valmistume kevadkülviks

– ENSV Teaduste Akadeemias

– Isetegevuslik kujutava ja tarbekunsti näitus

1947 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 32, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Töötajate heaolu tõstmiseks

– V. Kingissepa nim Teraviljakombinaadis

– Eesrindlik käitis

– Kaardivaba kaubandus

1947 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 31, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– 18. jaanuaril 1948 kõik valimistele

– Meie saadikukandidaat

– Nõukogulik hool laste eest

– Kaugeid suguvendi külastamas

1947 Suure Oktoobri 30. aastapäev (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 28/29), Tallinna Kinostuudio, režissöör

1947 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 27, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Tekstiilikäitis Punane Koit

– Tubaka tehas Ahto

– Katkendeid N. Pogodini näidendist "Kremli kellad" Riiklikus Draamateatris

1947 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 24, Tallinna Kinostuudio, režissöör

– Tallinna vabastamisel langenuile

– Üleliidulised mootorspordi esivõistlused Tallinnas

Auhinnad

1966 I preemia parimale aimefilmile, 7. Baltimaade, Valgevene ja Moldaavia filmifestival Vilniuses – filmi "Ilu argipäev" eest

Valikbibliograafia

Artiklid

Uuet, L. (2012). 5000 lehekülge filmiajalugu. Tallinnfilmi kunstinõukogu protokollid. Tuna, nr 3, lk 74-79, ill.

Lõhmus, J. (2010). Jätkumisele mitte määratud film ["Perekond Männard"]. Maaleht, 25. nov.

Palli, I. (2010). Terje Luik: "Perekond Männard" oli üks pseudoajalooline film. Maaleht, 25. nov.

Lõhmus, J. (2010). Kas mitte esimese järgu petuskeem? [filmist "Esimese järgu kapten"]. Maaleht, 4. nov.

Palli, I. (2010). Eve Kivi: Liia Laats mängis seal väikese rolli säravaks [meenutus osalemisest filmis "Esimese järgu kapten"]. Maaleht, 4. nov.

Lõhmus, J. (2010). Mõne kuuga – ja selline pööre! [filmist "Pöördel"]. Maaleht, 28. okt.

Kiisk, K. (2005). Pikk tee suurvormini: Umbkeelsete vene režissööride tõlk [Kaljo Kiisk meenutab oma tee algust iseseisvaks mängufilmirežissööriks saamisel. Lühendatult Enno Tammeri raamatust "Elu jõud", Tänapäev 2004]. Eesti Ekspress: TV Ekspress, nr 14, 7. apr, lk 2-3, ill.

Davidjants, K. (1997). Nagu paneelmaja valmib plokkidest… Eesti dokumentaalfilm 1952. aastal [filmist "Taassündinud Kreenholm"]. Teater. Muusika. Kino, nr 7, lk 46-50, ill.

Vissak, S. (1960). Männardite tee [filmist "Perekond Männard"]. Edasi, 13. nov.

Kruus, O. (1957). Ei toonud pööret: Tallinna Kinostuudio uus film "Pöördel". Noorte Hääl, 13. dets.

 

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm