Avaleht

Euroopa

Projekt MIDAS, Filmarchives Online

Filmarchives Online on tasuta infokataloog, mille abil  saab filmiinfot otsida mitmetest Euroopa filmiinfo kataloogidest. Keskkond on mitmekeelne ja võimaldab vaadata nii filmograafilisi andmeid kui ka infot filmide asukoha, haldaja kontaktandmete ja ligipääsuvõimaluste kohta. Andmebaas keskendub mittelavastuslikule materjalile, dokumentaal- ja õppefilmidele, uudis-, reklaam-, teaduslikele-, eksperimentaalsetele-, promo- ja spordifilmidele ning ka animafilmidele. Internetikeskkond on Euroopa Komisjoni MEDIA Plus programmi projekti MIDAS (Moving Image Database for Access and Reuse of European Film Collections) tulemus. MIDAS Projekti juhib Saksa Filmiinstituut (Deutsches Filminstitut) ja sellega on seotud 18 institutsiooni 12st Euroopa riigist (Filmarchives Online 2008). Eesti 2008. aasta maikuu seisuga selles projektis ei osale (Baltimaadest osaleb Leedu Riiklik Keskarhiiv).

MIDAS projekti eesmärgiks (MIDAS Project 2006) on leida lahendus Euroopa filmide (nii kommerts- kui ka kultuurilistel eesmärkidel) levitamise peamisele probleemile - info liikumise aeglusele, mis on tingitud keerulisest, paljude osapooltega aeganõudvast filmide asukoha kindlakstegemise protsessist, samuti autoriõiguste selgitamise keerulisusest. Projekti eesmärgiks on luua sobiv tehniline lahendus arhiivimaterjalide otsimiseks erinevates Euroopa filmiarhiivides ja neile ligipääsu tagamiseks. Otsing ja andmete vaatamine on tsentraliseeritud, samuti püütakse ületada keelebarjääre. Otsingutulemuste abil saab infot filmimaterjalide olemasolu, asukohta, kontaktandmete ja autoriõiguste kohta. Projekti alustati 2006. aastal pilootprojektina, mille eesmärgiks on tõestada, et selline informatsioonivahetus on võimalik. Reaalseks tulemuseks on Filmarchives-online.eu internetikeskkond, milles kõigi 18 MIDAS projektis osalevate filmiarhiivi kollektsioonid tehti kättesaadavaks 2008. aasta juulis.

Süsteemi loomise aluseks on eeldus, et  ühtset, tsentraalset, kõiki  andmeid sisaldavat andmebaasi on pea võimatu luua, kuna see oleks liiga keeruline ja kallis.  Seega valiti ühiseks platvormiks erinevate andmekogude vaheline „veebivärav", mis  otsib infot paljudest  erinevatest projektiga ühinenud andmekogudest ning kehtestab selleks ühtse andmevahetusstandardi. Pikemaajalise visioonina oodatakse, et MIDAS ühendab kolm aastat pärast projekti lõppemist, 2011. aastal vähemalt 80% Euroopa avalike filmiarhiivide informatsiooni ühtsesse otsingusüsteemi. Projektiga julgustatakse liituma ka eraarhiive. Tulenevalt projekti ambitsioonikast eesmärgist ja juba saavutatud tulemustest on Eestil igati mõttekas kaaluda selle projektiga ühinemist, sh võtta aluseks projekti raames väljatöötatud  tehnilisi lahendusi. MIDAS projekti raames on välja töötatud andmevahetusprotokoll, mida me peame kindlasti silmas ka EFA loomisel.

European-Films.net

European-Films.net on eraomanduses olev veebilehekülg, mis sisaldab informatsiooni Euroopas toodetud populaarsemate filmide kohta. Internetikeskkond pakub uudiseid ja ülevaateid, lehe missiooniks on soov tõsta filmipubliku teadmisi Euroopa filmide kohta.

European Film Gateway, EFG

Euroopa Komisjoni poolt eContentplus programmi raames finantseeritud projekt. Euroopa Filmivärava loomist alustati septembris 2008. Järgneva kolme aasta jooksul tuleb luua portaal, mis pakub ligipääsu ligi 700 tuhandele digiteeritud objektile Euroopa filmiarhiivides ja filmiteekides. Mõeldud osana Europeana digiraamatukogust. EFG konsortsiumisse kuulub 20 partnerorganisatsiooni, sealhulgas 14 filmiarhiivi ja kinemateeki 14 Euroopa riigist. Projekti toetab ACE (Association des Cinémathèques Européennes) ja EDL Fond ning tööd koordineerib Deutsches Filminstitut - DIF e. V. (Frankfurt).

Soome filmiinfo andmebaas ELONET

ELONET on väga mahukas Soome Rahvusliku Audiovisuaalarhiivi (Kansallinen Audiovisuaalinen Arkisto) ja Riikliku Filmiklassifitseerimise Nõukogu (Valtion Elokuvatarkastamo) andmebaas, mis sisaldab eelkõige  Soome, aga ka muu maailma filmiinfot. Andmekogu täiendatakse pidevalt ( andmebaas sisaldab infot ka mõnede Eesti filmide kohta). 2008. aasta mai alguses oli andmebaasis kirjeid üle 165 000 filmi, 232 000 isiku ja 148 000 institutsiooni kohta.

DOKweb.net, Institute of Documnetary Film (IDF), Prague

Prahas asuva Dokumentaalfilmi Instituudi (Institut Dokumentarniho Filmu, IDF, loodud 2001) filmiportaal on koostajate väitel suurim Ida-Euroopa riikides alates 1989.aastast toodetud dokfilmide ja dokitegijate andmebaas. Portaalis on kasulik filmialaste publikatsioonide sektsioon, produtsentide kalender, ulatuslik andmestik Euroopa riikide filmifestivalide, filmiinstitutsioonide, filmide levitamis- ja tootmisfirmade, filmiturgude, filmikoolide, täienduskoolitusvõimaluste ja muu filmieluga seotu kohta. Videotoas saab näha lõigukesi ja treilereid andmebaasis esitletavatest filmidest. Andmebaas põhineb peamises Kesk- ja Ida-Euroopa riikide iga-aastasele dokfilmiturule East Silver saadetud filmidel. Kohati on info üsna lünklik, tegijate eesmärk on andmebaasi infotaset ja interaktiivsust oluliselt tõsta. 2010.  aasta kevadel oli andmebaasis infot 89 Eesti dokfilmi ja 49 Eesti filmitegija kohta.

Baltic Universe

Filmide levitamise, koostöö ja promotsiooniplatform filmi ja ristmeedia produtsentidele, mis on loodud seitsme Balti regiooni riigi ühistööna EL First Motion Projekti raames.

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm