Avaleht

Valeria Anderson

Huviinfo

 • Filmograafia

  1988 Hiina müüri ääres (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1988 Rahvarinde kongress (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 20), Tallinnfilm, režissöör

  1987 Õhkmadratsid (reklaam), Tallinnfilm, režissöör

  1987 Ees on järgmine etendus (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1986 Vaikelu lihaga ja lihata (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1985 Areng (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1985 Nõukogude Eesti 1984/85. Su jõud – Eestimaa (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1984 Kodukotus (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1984 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 5, Tallinnfilm, režissöör

   –NSVL Ülemnõukogu saadikukandidaat Liivi Mardi

   –ENSV teeneline kunstitegelane viiulimeister Feliks Villak

   –Viljandi I keskkooli füüsikaõpetaja Veljo Aava

   –RAT Estonia ooperisolist Helvi Raamat R. Wagneri "Lendavas hollandlases"

  1983 ... ja supp on valmis õigel ajal (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1983 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 24, Tallinnfilm, režissöör

   –Rahumiting Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadis

   –ENSV TA Keemilise ja Boloogilise Füüsika Instituudis

   –Nurgakivi koondise Kommunaar uuele jalatsivabrikule Tallinnas

   –TPI toiduainete tootmisharu laboratooriumis

   –Vabariikliku Tallinna Onkoloogia Dispanseri uues polikliinikus

   –Avati kunstnik Adamson-Ericu majamuuseum

   –Kunstnik Olev Subbi pannoo "Suur Lõuna-Eesti maastik"

   –Maksim Gorki nimelise Tallinna Keskraamatukogu muusikafiliaal Lasnamäel

   –Näärivana Tallinna Postitöötlemise Keskuses

  1982 Põletushaavade ravi Arnold Seppo meetodil (õppefilm), Tallinnfilm, režissöör

  1982 Arnold Seppo ravinõelad luumädaniku ravis (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1982 Luu- ja liigeseinfektsiooni ravi Arnold Seppo meetodil (õppefilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1981 800 lööki ehk kilgilaulu soodsast mõjust kartuli kasvatamisel (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1981 Uute loomasöötade tootmisest (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 22), Tallinnfilm, režissöör

  1981 Eesti NSV ja Saksa DV Schwerini ringkonna noorte sõprussidemetest (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 7), Tallinnfilm, režissöör

  1980 Luumurdude metallosteosüntees Arnold Seppo süsteemi reponaator-fiksaatorite abil (õppefilm), Tallinnfilm, režissöör

  1979 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 4, Tallinnfilm, režissöör

   –Liitmineraalväetise tehase käikulaskmine

   –Nõukogude Eesti muusikafestivalil. Dirigent Paul Mägi ja helilooja Alo Põldmäe

   –Noorte kunstnike näitus Tallinnas

   –Kehtna Näidissovhoostehnikumi seatalitaja Malle Virak

   –Forellide kasvatamise uus meetod Kirovi-nim Näidiskalurikolhoosi Kotka kalamajandis

   –Kopenhaageni Freja ja Tallinna Näidislinnuvabriku naiskonnad kohtuvad väravpallis

   –Kirovi-nim Näidiskalurikolhoosi lastesanatooriumis

  1978 Kiitus killustikule (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist (+ Mart Port)

  1978 Mari Adamsoni loitsud (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1977 Teel (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist

  1977 175 aastat Tartu Riikliku Ülikooli taasavamisest (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 23/24), Tallinnfilm, režissöör

  1977 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 5, Tallinnfilm, režissöör (+ Karl Kello)

   –Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku Raamatukogu inkunaablid

   –Volga Autotehas

   –Tamara Šprenk – parim noor kontrolör-kassapidaja

   –Kabala Kultuurimaja puhkpilliorkester

   –Vello Õunpuu – absoluutne meister autode hipodroomisõidus

  1977 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 3, Tallinnfilm, režissöör

   –Teeneline tööstustöötaja Georgi Samonov Voltast

   –ENSV TA president Karl Rebane – NSVL TA korrespondentliikmeks

   –"Uku" tikkija Leida Kirst

  1976 Ma kardan kõrgust (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist (+ Grigori Skulski)

  1976 Ketrajad (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist (+ Grigori Skulski)

  1976 Eestimaa Kommunistliku Partei XVII kongress (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 3/4), Tallinnfilm, režissöör [+ Jüri Müür)

   –Väike-Õismäe elamurajoon Tallinnas

   –Tallinna Kaubasadam

   –Viljandi rajooni Gagarini nim. näidissovhoosi seakasvatusvabrik

   –Eesti Soojuselektrijaam

   –EKP XVII kongress Tallinna Laevastiku Ohvitseride Majas

  1975 Kevade tulek. Tartu 1975 (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1975 Tõde (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist (+ Õie Utter)

  1975 Eesti NSV 35. aastapäeva tähistamisest ja vabariiklikust laulu- ja tantsupeost (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 15), Tallinnfilm, režissöör

  1975 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 3, Tallinnfilm, režissöör

   –Arnold Veimeri memuaarideraamat

   –Tsemenditehases Punane Kunda

   –Aruküla uus kultuurimaja

   –Uus kaubalaev Olga Vorontsova

   –Ranna sovhoosi teenindusmaja

   –Tori Näidissovhoosi suurfarm

   –Jäneda Sovhoostehnikumi uus õppehoone

  1975 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 1, Tallinnfilm, režissöör

   –ENSV Ülemnõukogu 8. istungjärgult. Intervjuu Märjamaa sovhoosi traktoristi Vallot Kristaliga

   –Gustav Ernesaks – sotsialistliku töö kangelaseks

   –Tallinna Näidislinnuvabrik täitis 9. viisaastaku ülesanded

   –5. spordifilmide festival Tallinnas

   –Haapsalu autoteenindusest

   –Tarbekunstnik Ede Kurreli tööde näitus

   –Õpetaja Hilda Rammul 80-aastane

  1974 Inimeste maja (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör, stsenarist (+ Grigori Skulski)

  1974 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 14, Tallinnfilm, režissöör

   –Kuuba parteitöötajate delegatsiooni lahkumine Tallinnast

   –Tallinna Elamuehituskombinaadi peainsener Paul Veigel

   –Olev Soansi personaalnäitus

   –Ants Lauteri mälestustahvli avamine

   –Eesti Kalatööstuse uus ujuvdokk

   –Uus heinakoristustehnika

   –Mälestuskivi Kihnu Jõnnile

   –Poola sõjalaevade visiit Tallinna

  1974 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 12, Tallinnfilm, režissöör

   –NSV Liidu Ülemnõukogu valimised Tallinnas Mustamäel

   –Uus taimekaitsekeskus

   –Põllumuldade uurimine

   –Johann Köleri tööde näitus Kadrioru Kunstimuuseumis

   –Uus kuivsilotorn

   –Sport: ENSV-USA sõpruskohtumine korvpallis

   –Anna Ekston juhendab noori baleriine

  1974 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 6, Tallinnfilm, režissöör

   –30 aastat Meriküla dessandist

   –Tallinna Kunstitoodete Kombinaadi sisekujundajatelt EXPO-74-le

   –Üleliidulise sotsialistliku võistluse rändlipp Eesti NSV raudteelastele

   –Haljala kolhoosi biotsehhis

   –Žiguli autoteeninduskeskus Mustamäel

   –"Naer pole patt"

  1974 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 4, Tallinnfilm, režissöör

   –ELKNÜ XVII kongress

   –Tsemenditehases Punane Kunda

   –Termo- ja Elektrofüüsika Instituudis

   –Günther Reindorff 85-aastane

   –Laste joonistusvõistlus "Filmipintsel"

   –Tallinna Näidislinnuvabriku uus spordihoone

   –Folklauljad õed Urve ja Karin Lippus 

  1974 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 2, Tallinnfilm, režissöör

   –Lenini ordeni kavaler Arnold Kivistik

   –Tehases Ilmarine

   –Õpilastööde näitus

   –Tallinna Pelgulinna haigla kirurgid

   –August Nahkur – Vaida kroonikakirjutaja

   –Rahvakunstiansambel Leegajus

   –Endel Musta Lenini-teemaliste markide kogu

   –V. Lenini surma-aastapäev

  1973 Adamson-Eric (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1973 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 24, Tallinnfilm, režissöör

   –Kondiiter Ülle Veri

   –Tallinna Masinatehase uus valutsehh

   –Tallinna Laevaremonditehas

   –Kuusalu kolhoosi lüpsjad

   –Üleliiduline õppefilmide  festival Tallinnas

   –Eesti Riiklik Vene Draamateater 25-aastane

   –Vinni näidissovhoostehnikumi spordihoone

   –Peeter Vehm ja Mati Jõgi maailmameistrid laskespordis

  1973 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 22, Tallinnfilm, režissöör

   –Ülemaailmsel rahujõudude kongressil Moskvas

   –Näitleja Ants Lauter in memoriam

   –Uus konveierliin Tallinna Elamuehituse Kombinaadis

   –Geneetik Oskar Priilinn

   –400 000-s tallinlane

  1973 Eesti NSV sõprusrongi külaskäigust Saksa DV Schwerini ringkonda (ringvaade "Nõukogude Eesti"), Tallinnfilm, režissöör

  1973 Saksa DV Schwerini sõprusrongi külaskäigust Tallinna (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 9), Tallinnfilm, režissöör

  1973 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 6, Tallinnfilm, režissöör

   –Kangur Aasa Mäll

   –Põllumajandusteadlane Ilme Randalu

   –Ehitaja Anna Valgepea

   –Rahvakohtunik Aino Ööpik

   –Kunstnik Gita Teearu

   –Günekoloog Virve Erilas

  1973 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 1, Tallinnfilm, režissöör

   –Nõukogude Eesti preemiad

   –Helene Kullmani mälestussamba avamine Tartus

   –Raudteelaste autasustamine

   –Piirivalvurite autasustamine

   –Fotogrupp Stodomi näitusmüük rahufondi heaks

   –Noorte rahvusvaheline sõpruskohtumine võrkpallis

   –Kreeka laev "Arte" Pirita rannaliivas

   –Hiiumaa "Rahu eest" kolhoosi rebasefarmis

   –Hiiumaa kalakombinaadis

   –Eesti Elektrijaam

  1972 Johannes Lauristin (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1972 Algus (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1972 NSV Liidu 50. aastapäev (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 24), Tallinnfilm, režissöör

  1970 Partei liige (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1970 Villu (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1969 Nikolai Kormašov (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1968 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 31, Tallinnfilm, režissöör

   –ÜLKNÜ 50. aastapäev

   –Tõrvikurongkäik

   –Olev Hallap

   –Aare Tamman

   –Puiatu Eriinternaatkoolis

   –Kraanajuht

   –Oktoobridemonstratsioon

  1968 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 29, Tallinnfilm, režissöör

   –Komsomoliveteranide kokkutulek

   –Varia

   –Kalalaev kodusadamas

   –Skulptuurinäitus

   –Elektrijaamade ehitusel

   –Allveekalapüügi võistlused

   –Kohvik Kihnu Jõnn

   –Ratsapidustused Alma-Atas

  1968 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 27, Tallinnfilm, režissöör

   –Mihkel Tammar

   –Vennad-mehhanisaatorid

   –Majaehitus

   –Lasteaias

  1968 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 25, Tallinnfilm, režissöör

   –ÜRO põlevkivisümpoosium

   –Kunstinäitus

   –Aegviidu metsamajandis

   –1. september

   –Liivi kirjandus

   –Võrkpallurite autasustamine

  1968 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 24, Tallinnfilm, režissöör

   –Kõrgepingeliini remont

   –Peeter Tooma

   –Ikoonide restaureerimine

   –Pirita-Ülemiste kanal

   –Vellavere kolhoosis

   –Võrkpallivõistlused

  1967 Камнережные изделия (Vääriskivid) (reklaam), Tallinnfilm, režissöör

  1967 Läänemeri – rahumeri (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1967 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 27, Tallinnfilm, režissöör

   –Georg Sommer

   –Mineraalväetiste Tehase ehitusel

   –Rehepeks

   –Paide kaubanduskeskus

   –Suur sirmik

   –Noortööliste konkurss

   –Fotoklubi Stodom

   –Eesti NSV meistrivõistlused mootorispordis

  1967 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 24, Tallinnfilm, režissöör

   –Raske viljalõikus

   –NSVL põllumajandusminister Eestis

   –Liivia kasvandikud

   –Tallinna Elamuehituskombinaadis

   –"Inimesed sõdurisinelis"

   –Poistekoori suvelaager

   –Kohvik Merepiiga

  1967 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 15, Tallinnfilm, režissöör

   –Sõjaveteranid

   –Varia

   –Sõja jäljed

  1967 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 14, Tallinnfilm, režissöör

   –Mets

   –August Nukk

   –Tööveteranide austamispäev

   –Tedremäng

  1967 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 12, Tallinnfilm, režissöör

   –ENSV Ülemnõukogu istungjärk

   –Tallinna Laevaremonditehases

   –Radiobioloogia laboratoorium

   –Külamuuseum Mõnistes

   –Nooda valmistamine

   –Süstaslaalom

   –Reflekslint

  1967 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 4, Tallinnfilm, režissöör

   –Kergejõustikuvõistlused

   –Iluuisutamine

   –Suusatamine

   –Veepidu

   –Uisuspordi treeningud

   –Suusatajad, kalamehed

  1966 Reportaaž kuritööst (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1966 Maailmaparandajad (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1966 Tallinna III spordimängud 1966 (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 19), Tallinnfilm, režissöör

  1966 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 12, Tallinnfilm, režissöör

   –NLKP kongressi delegaadid teel koju

   –Puuvillakombinaadis Balti Manufaktuur

   –Kevadnäitusel

   –Tallinna Näidislinnuvabrikus

   –Lasketiirus

   –Filmistuudios Tallinnfilm

  1966 Tartu Kalevi korvpallimeeskond (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 7), Tallinnfilm, režissöör

  1966 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 1, Tallinnfilm, režissöör

   –Nõukogude Eesti preemiad

   –Elavhõbealaldite Tehas

   –Akrobaadid Jüri Druus ja Sergei Fatkin

   –Malet'sempionaat Tallinnas

   –Rahvusvahelised peotantsuvõistlused

   –RAMETO auhinna jagamine

  1965 Tagasitulek (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1965 Nõud (reklaam), Tallinnfilm, režissöör

  1965 Aastavahetus (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 40), Tallinnfilm, režissöör

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 38, Tallinnfilm, režissöör

   –"Rops aitab kõike"

   –Intervjuu Helgi Keremiga

   –Evald Okase ateljees

   –Tatjana Fuks

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 33, Tallinnfilm, režissöör

   –Surju metsapunktis

   –Kristjan ja Paul Raua mälestusmärk

   –Ikarus bussid

   –Vanemuise teatrihoone

   –Künnivõistlused

   –Eesti Televisioon

   –X suurjooks ümber Viljandi

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 32, Tallinnfilm, režissöör

   –Külas sõjaväelastel

   –Karl Rästas

   –Vivat tudengid

   –Põlevkivi tansport

   –Muusikariistade remondimeistrid

   –VSÜ Kalevi VI suursõit

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 29, Tallinnfilm, režissöör

   –Sõjakurjategija

   –Fryderyk Chopin sadamas

   –Raamatunäitus

   –Uus elamurajoon

   –Nõmme Pioneeride Majas

   –Filmistuudio Tallinnfilm

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 28, Tallinnfilm, režissöör

   –Sügis

   –Põlevkivi rikastusvabrikus

   –Noorsooteatri avamine

   –Tõukarjalaat

   –Saulepad

   –Kus põleb?

   –NSV Liidu meistrivõistlused motopallis

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 27, Tallinnfilm, režissöör

   –Kaevandustehnika remont

   –Uus Vilnius

   –Kombaini katsetamine

   –Joonistab Edgar Valter

   –'Sa'slõkk Kadriorus

   –Külalised Prahast

   –NSV Liidu meistrivõistlused mootorispordis

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 26, Tallinnfilm, režissöör

   –Tallinna Külmhoones nr 1

   –Maaparandajate seminar

   –Noored astronoomid

   –Koerteklubide kokkutulek

   –Tallinna Botaanikaaed

   –NSV Liidu – USA maavõistlus kergejõustikus

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 13, Tallinnfilm, režissöör

   –Uus veepuhastusjaam

   –Tallinn kunstis

   –Saku näidissovhoosis

   –20 aastat Tallinna Merekalanduse Tehnikumi

   –Malemat? Riias

   –Norma mänguasjad

   –TRÜ rahvakunstiansambli juubel

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 12, Tallinnfilm, režissöör

   –Kuramaa veteranid

   –Lillenäitus

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 10, Tallinnfilm, režissöör

   –Auhinnad filmifestivalil

   –Uus kool

   –Elektroodikoksi tootmine

   –Uued korterid

   –Meistrivõistlused suusatamises

   –Tallinna vanalinn

   –Meie külalisi

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 8, Tallinnfilm, režissöör

   –Sajandal sünnipäeval

   –Juubelipidustused Rakvere rajoonis

   –Juubelipidustused Triigil

   –Juubelipidustused Moskvas

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 6, Tallinnfilm, režissöör

   –Eesti Energia

   –Mälestussammas Eduard Vildele

   –Tallinna Linnamuuseumis

   –Üleliiduline talispartakiaad Otepääl

   –Keemiline puhastus

   –Noored korvpallurid

   –Esinevad Ritsikad

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 5, Tallinnfilm, režissöör

   –Sõjalaevastiku veteran

   –"Külmale maale" võtetel

   –Laulab Jacqueline Francois

   –Saku mõis

   –Rakiste Katetehases Pioneer

   –Metsavaht August Rein

   –Meistrivõistlused jäähokis

  1965 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 3, Tallinnfilm, režissöör

   –Eduard Vilde 100. sünniaastapäevaks

   –Tallinna Telefonikaugejaamas

   –Talisport Põlvas ja Elvas

   –Jalatsite tootmine

   –Kõrgehitajad

   –Lavakujundus "Aidale"

  1964 Kivine hällilaul (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1964 Spordi relvad (reklaam), Tallinnfilm, režissöör

  1964 Keemia, jah! (reklaam), Tallinnfilm, režissöör

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 28, Tallinnfilm, režissöör

   –1. september

   –Kalurikolhoosis Ranna

   –Tõuloomade näitus

   –Leib

   –Anna Mirka

   –Paatide kontroll

   –Lauljatar Saksa DV-st

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 22, Tallinnfilm, režissöör

   –Fa'sismiohvrite mälestuseks

   –Uued seadmed

   –Freesturba kogumine

   –Eesti NSV Riiklik Ajaloomuuseum

   –Ujumisvõistlused Georg Otsa rändkarikale

   –Vanda Juhansoo muinasjutumaa

   –Suvine Pirita

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 21, Tallinnfilm, režissöör

   –Tulevased arstid

   –Eesti Soojuselektrijaam

   –Tartu Metsakombinaadis

   –Tallinna heakorrastus

   –T'sehhoslovakkia kunstinäitus

   –Olümpia eel

   –Balti regatt

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 20, Tallinnfilm, režissöör

   –Fütosteriini tootmine

   –Traktoristide võistlus

   –Valga ja Valka

   –Tõravere observatoorium

   –Emil Laansoo ansambel

   –Jalgpallimat's Kadrioru staadionil

  1964 Armeenia NSV kunstinädal Eestis (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 18), Tallinnfilm, režissöör

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 15, Tallinnfilm, režissöör

   –Tootsi Turbakombinaadi kasvuhooned

   –Kommunistliku töö brigaad

   –Mudislaskool

   –Kalapüük

   –Teenindusbuss

   –Jalgrattavõistlused

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 14, Tallinnfilm, režissöör

   –1. mai – töörahva püha

   –Tallinna Elamuehituskombinaat

   –Tekstiilivabrik Punane Koit

   –Kalapüük ookeanil

   –Keraamiline pannoo

   –Kevadkülvi eel

   –Üliõpilaste sõpruspäevad

   –1. mai rongkäik

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 11, Tallinnfilm, režissöör

   –Põlevkivituhk põldudele

   –Seadmed Kuubale

   –Tallinna Mereklubi skulptuuriring

   –Võitlus tuberkuloosiga

   –Ärge kõndige raudteel!

   –Tallinna Keemia- ja Farmaatsiaa Tehases

   –Eesti ja Taani naiskondade kohtumine väravpallis

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 10, Tallinnfilm, režissöör

   –Vitamiinide tootmise uus meetod

   –Uus tehnika – sõnnikukoristaja

   –Helme Sanatoorne Internaatkool

   –Oskar Saviku orhideed Tallinnas

   –Hüdrometereoloogia

   –Ansambel Laine

   –Mäesuusatamisvõistlused Kaukaasias

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 8, Tallinnfilm, režissöör

   –Autojuht V. King

   –Uued elektrimootorid

   –Maletaja Maaja Ranniku

   –Naistepäeva eel

   –Tuleohutus

   –Sport. Tartu Kalevi korvpallimeeskohd kohtumas Minski Spartakiga

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 3, Tallinnfilm, režissöör (+ Reet Kasesalu)

   –Karbamiidvaigu tootmine

   –Rahvamajanduse näitus

   –Võimlemise eksperimentaalklass

   –Viljandi mööbel

   –Kino Kosmos valmib

   –Helisalvestusateljee

   –Kalurite klubi-spordihoone

  1964 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 1, Tallinnfilm, režissöör

   –ELKNÜ kongress

   –Õpilaste keemiaring

   –Tartu Aparaadiehituse Tehases

   –Kunstinäitus

   –Tootsi Turbakombinaadis

   –110-aastane Maria Tomson

   –50 aastat Eesti tennist

  1963 Eile, täna, homme (dokumentaalfilm), Tallinnfilm, režissöör

  1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 39, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Uued seadmed

   –Eesti agrokeemilise kaardi koostamine

   –Leiubüroo

   –Profesor Elfriede Ridala

   –Reportaaž. H. Pöögelmanni nim Tallinna Raadiotehnika Tehases

   –Õhkküte

   –Sportlased treeningul

  1963 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 36, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Sindi Töölisnoorte Keskkool

   –Filmib Eduard Eljas

   –Oru Turbakombinaadi ehitusel

   –Kunstinäitus

   –Tikkude tootmine

   –"Avarii"

   –Sport. ENSV ja Soome maavõistlused poksis

  1962 Tere, tüdrukud! (dokumentaalfilm), Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

  1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 39, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Sigade kasvatamine vanusegruppides

   –Tartu Piimatoodete Kombinaat

   –Valdeko Ratassepa juubel

   –Reportaaž. Eesti NSV teeneline leiutaja Aleksander Moskalenko

   –Kohvik Pärli kondiitrid

   –NSV Liidu esivõistlused poksis

   –Noorsookohvik Meloodia

  1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 31, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Seminar Adavere näidissovhoosis

   –Puurimismasin kaevanduses

   –Vanim kihnlane 100-aastane

   –TU-124

   –Herluf Bidstrup Tallinnas

   –Kartingute võistlused

   –Kuuba orkestri kontserdilt

  1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 11, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Noored sõidavad sovhoosi tööle

   –Punase Kunda ehitusel

   –Kommunistlik noor Valentina Agapova

   –Üliõpilane Veiko Siimar

   –Piirivalvurite juures

   –Orkester Metronoom valmistub festivaliks

  1961 Inimesed eesliinil (dokumentaalfilm), Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

  1961 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 21, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Kalapüük Põhja-Atlandil

   –Hummuli sovhoos

   –Tuukrid otsivad mürske

   –Suvepäevade lõpupidu Väike-Maarjas

   –Nukupolikliinik avatud

   –Maavõistlus kergejõustikus

  1961 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 20, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Vestlus ulakate poistega

   –Puiatu timurlased

   –Õpilased aitavad koolimaja ehitada

   –Roheline patrull

   –Matsalu linnuriigis

   –Pioneerid fotoamatöörid

   –Õpitakse ujuma

   –Algas pioneerisuvi

  1961 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 17, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Tallinna Masinatehase lukksepad

   –Lennujaama eesrindlased

   –Noor kolhoosiesimees Aime Viibus

   –Karjamaadeks on laiud

   –Uudne mördivalmistamise agregaat

   –Raadio teel juhitav Volga

   –NSVL esivõistlused kunstilises võimlemises

  1961 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 15, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Ahtme Ehitusmaterjalide Kombinaat

   –Maaparandustööd Sakus

   –Kevadkülv Vinni Näidiskatsesovhoosis

   –Kasvuhoones on suvi

   –Õpitakse vene keelt

   –Isetegevuslikud kunstnikud

   –Sport. Eesti NSV jalgratta tänavasõit

  1961 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 13, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör (+ Eduard Eljas)

   –Miitingud loosungi all "Käed eemale Kuubast"

   –Kreenholmi Manufaktuur

   –Lenini preemia laureaat Juhan Smuul

   –Rakke Keskkooli lõpetajad – tööle sovhoosi

   –Lasteringid majavalitsuse juures

  1960 Kohtumised tänaval (dokumentaalfilm), Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 38, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Nikita Hruštšov sõidab ÜRO Peaassambleele

   –Ehitatakse Punast Kundat

   –Metsamajanduse masinate demonstratsioon

   –Ühiskondliku kohtu ees

   –Polli harukordne õunasaak

   –Narva Pioneeride Maja meremehed

  1960 Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene NSV II maanoorte spartakiaad Viljandis (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 36), Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 34, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Ehitajate päev

   –Seitseaastaku radadel. Võru Gaasianalüsaatorite Tehases

   –Söödavarumine Audru sovhoosis

   –Rahvakirjanik Friedebert Tuglase juures

   –Uued purilennukid

  1962 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 32, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Tähistati sõjalaevastiku päeva

   –Jääretke mälestussamba avamine

   –100 000. Rakvere rajooni Energia kolhoos

   –Seitseaastaku radadel. Tehases Volta

   –Tori rekordhobune

   –Tallinna merekooli kiirpaat

  1960 Noorus filmis. Keskkoolilõpetajad (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 28), Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 25, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –100 000. Järlepa Tõulinnukasvatuse sovhoosis

   –Seitse töömeest õpivad

   –Ants Laikmaa majamuuseumi avamine

   –20. aastapäeva eel. Kärdla Kultuurimaja tutvustamine

   –Sport. NSVL meistrivõistlused ringrajasõidus

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 23, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Viimane koolikell

   –20. aastapäeva eel. Tallinna Parfümeeria- ja Seebitehases

   –Uus bensiinijaam

   –Kutsekoolide isetegevuse ülevaatus

   –Sport. Tallinna purjespordihooaja avamine

   –Ai-ai-ai! Kriitiline pala seintele joonistamisest

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 21, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Välisminister Gromõko pressikonverents Moskvas

   –Voltalased kiidavad heaks sm Hruštšovi avalduse Pariisi nõupidamisel

   –Mälestussammas Jevgeni Nikonovile

   –Reet Jürida vastuvõtmine kommunistlikku noorsooühingusse

   –Punane Kunda – üleliiduline komsomoli löökehitus

   –Kevadkülv Tartu rajoonis

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 17, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –V. I. Lenini sünniaastapäeva eel. Tööprotsess Tallinna Masinatehase valukojas

   –Jääminek

   –Väliseestlaste komitee loomine

   –Suure Teatri kollektiiv saabumas

   –Esimesed sõiduautode laenutajad

   –Ai-ai-ai! Alaealised ostavad tubakaautomaadist paberosse

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 14, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Kevad on saabumas

   –Nikita Hruštšov Pariisis

   –Uue raamatukaante-automaadi kasutamine trükikojas Punane Täht

   –Nööbilugemise automaat

   –Kohupiima pakkimise automaat

   –Avati E. Vilde nim kolhoosi klubi

   –Viimaseid uudiseid

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 11, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Jäälõhkuja Kapten Beloussov

   –1100 000. Eesti NSV sealiha riikliku kokkuostu aastaplaan – 100 000 tonni

   –Tallinna Tünnivabrikus

   –Sport. Jäähoki liiduvabariikide tsooniturniir

   –Ai-ai-ai! Vananenud kaubavalikust

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 8, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –EKP XII kongress

   –Transformaator nr 1

   –Mehaniseeritud kolonn

   –Rahaloendajad

   –Ansambel Meloodia

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 5, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Avati vabariiklik kunstinäitus

   –Seitseaastaku radadel. Uue katusekattematerjali – bemiidi tootmine

   –Reportaaž. Kõrgepingeliini ehitustööd Balti Soojuselektrijaamas

   –Külalisinsenerid Ilmarises

   –Suveniirid juubelipidustusteks

   –Suusamaraton Tartu-Kääriku

   –Uus lasteaed Nõmmel

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 4, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –NSVL Ülemnõukogu istungjärk [Dokumentaalfilmide Keskstuudiolt]

   –Söödapärmitehas läks käiku

   –Söökla Männiku

   –Pirita-Ülemiste kanal

   –Laevastiku ujumisbassein

   –Talv

  1960 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 2, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Kommunistliku töö laev Kalev

   –Noored ratsionaliseerijad Voltas

   –Noorte löökehitus GRES

   –Noor solist Urve Tauts

   –Maanoored õpivad

   –Parimaid pioneerijuhte Tamara Sepman

  1959 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 48, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Silikaltsiitkividest elamud Tallinnas

   –Noorte kohtumine kirjanikega

   –Reportaaž laulupeo ettevalmistustest Kihnu saarel ja Sindi vabrikus

   –Uute põllutöömasinate katsetamine

   –Motokross

  1959 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 46, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Kunda uue tsemnditehase ehitus

   –Nõukogude kino 40. aastapäev

   –ETKVL Rakvere Tööstuskombinaadis

   –Kunstilise võimlemise võistlused

   –Sten Frykberg Eestis

  1959 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 43, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Kommunistliku töö eesrindlaste esimene vabariiklik nõupidamine

   –Uut Uues Kalevis

   –Meie veterane. Karl Kanger

   –Uus töölissöökla

   –Viljandlased valmistuvad üldlaulupeoks

  1959 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 41, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Hiina Rahvavabariigi 10. aastapäev

   –Leonhard Kronk läks maha jäänud brigaadi

   –Kaevanduses nr 10

   –Postide paigaldamise masin

   –Aianduse ja mesinduse näitus

   –Ülemiste Kalev ja Maharadze Kolmeurne jalgpallis

  1959 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 38, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Elektronautomaadid Ahtme jõujaamas

   –Tööinimesed õpivad

   –Koerte näitus

   –Tartu ehitab

   –Poistekoor

  1959 ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 35, Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

   –Rumeenia kultuuri dekaad

   –Uus tsemenditehas Kundasse

   –Pärispea küla 700-aastane

   –Põlva linavabrikus

   –Ehitatakse tennisehalli

   –Sügismoed

  1959 Noorte suvepuhkus (ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 32), Kunstiliste ja Kroonikafilmide Tallinna Kinostuudio, režissöör

Meie koostööpartnerid

 • Kultuuriministeerium
 • EFI
 • Eesti Kultuurkapital
 • ERR
 • Rahvusarhiiv
 • BFM
 • Kinoliit
 • Eesti Filmiajakirjanike ühing
 • Tallinnfilm