Avaleht

Tõnu Virve

Bibliograafia

 • 1975

  Telefilm Tiit Härmist (1975). Kodumaa, 8. jaan.
  Tormis, L. (1975). Ühest ballettfilmist, ka teatri filmimisest üldse [filmist "Tantsib Tiit Härm"]. Õhtuleht, 7. aug.
  Тормис, Л. (1975). Театр и экран. [Фильм-балет "Танцует Тийт Хярм"]. Вечерний Таллин, 7. aug.
  Elmanovitš, T. (1975). "Tantsib Tiit Härm" [samanimelisest ballettfilmist]. Noorte Hääl, 27. aug.

  1977

  M.  Liidja, M. (1977). Filmisuvi hakkab lõpule jõudma [“Surma hinda küsi surnutelt” võtetest]. Õhtuleht,  6. sept.

  1978

  Surma hinda küsi surnutelt = Цену смерти спроси у мертвых (1978). Ekraan = Экран, nr 1 lk 10-11, lk 15; nr 2, lk 71.
  Кург, K. (1978). Пять вечеров на ценности: З. Правда диалога. Таллини,  nr 2, 1k 86-92.
  Surma hinda küsi surnutelt = Цену смерти спроси у мертвых (1978). Kino = Кино nr 7, lk 1-3, lk 12-13.
  Endre, S. (1978). “Surma hinda küsi surnutelt”. Kodumaa, 12. apr,  lk 1.
  Скульский, Г. (1978). Сильнее судьбы. Сов. Эстония, 12. apr.
  Сокол, Э. (1978). “Цену смерти спроси у мертвых”. Молодежь Эстонии, 19. apr.
  Eringson, L. (1978). Film revolutsioonivõitluse ajaloost. Edasi, 23. аpr.
  Кийск, K. (1978). “Цену смерти спроси у мертвых”. Сов. Экран, М,  nr 10, lk 14-15.
  Ruus, J. (1978). Kаljо Kiisa ristteed: Mõtteid “Tallinnfilmi” uuest teosest. Sirp ja Vasar, 12. mai,  lk 11-12.
  Левчук, T.B. (1978). Лауреаты названы. [Беседа. Зап. Е. Хорева и др.] – Коммунист, Ереван, 13. mai, Комсомолец, Ереван, 13. mai.
  Kаldа, V. (1978). Еlu hinna üle tuleb mõelda elavail. Noorte Hääl, 16. mai.
  Kiisk, K. (1978). Peapreemia Kаljо Kiisa filmile. Sirp ja Vasar, 19. mai, lk 6.
  Поспелов, P. (1978) Пароходы, строчки и другие долгие дела: Заметки с XI всесоюз. кинофестиваля. Литературная газета, М, 24. mai, lk 8.
  Tamberg, K. (1978). Ekraaniteos revolutsioonist ja inimestest revolutsioonis: Mõtteid filmist “Surma hinda küsi surnutelt”. Rahva Нääl, 25. mai.
  Liidja, M. (1978). Inimesed kaugete aastate tagant. Õhtuleht, 2. juuni.
  Лийдья, M. (1978). Люди тех далеких лет. Веч. Таллинн, 2. juuni.
  Белова, Л. (1978). Чена Жизни.  Сов. Культура, М, 12. sept, lk 5.

  1979

  “Цену смерти спроси у мертвых” (1979). Экран, 1977-1978, М,  lk 254.
  Ишимов, B. (1979). Чена жизни и цена чести. Искусство кино, 1979, nr 1, lk 28-41. Ref: Elu hind jа аu hind.  Sirp ja Vasar, 23. veebr, lk 7 [katkend], Teater. Muusika. Kino, 1982, nr 1, lk 52.
  Цену смерти спроси у мертвых (1979). Кино Ташкент, nr 1, lk 1.
  Масловский, Г., Михалкович, B. (1979). Сердца для чести живы! Сов. Экран, М,  nr 3, lk 4-5. Katkend: “Surma hinda küsi surnutelt”. Tеаter. Muusika. Kino, 1982, nr 1, lk 51.
  Крупеня, Я. (1979). Гульня у жмурки. Мінская праўда, 14. veebr.
  Нориетис, У. (1979). Честь революционера. Сов. Латвия, Рига, 2. märts.
  Петров, B. (1979). Цену смерти знают живые. Сов.Молодежь, Рига, 2. märts.
  Премьеры экрана (1979). Туркменская искра, Ашхабад, 3. märts.
  Соболева, Л. (1979). Экран марта. Сов. Башкирия, Уфа, З. märts.
  Годин, B. (1979). Дорогой ценой: Рецензируем кинопремьеру. Веч. Донецк, 5. märts.
  Алексеенко, Д. (1979). За все в ответе. Ленинградская правда, 17. märts.
  Козловский, E. (1979). Путешествие по “Таллинфильму”. Сов. Экран, Mосква:  nr 3, lk  6-7.
  “Hukkunud Alpinisti” hotell = Oтель “У погибшего альпиниста” (1979). Ekraan = Экран, nr 3, lk  9, 14.
  Macaitis, S. (1979). Pasiklausk saves. Literatura ir menas, Vilnius, 14. aprill, lk 14.
  Valiulis, S. (1979). Mirties kaina pasakys mirusieji. Savaites ekranas. Vilnius, 16/22. аprill.
  Berman, B. (1979). Si fanno avanti anche i film estoni. Il Tempo, 27. apr.
  Вильджюнас, Л. (1979). Цена жизни. Сов. Литва, Вильнюс, 27. aprill.
  Marcinkevičius, A. (1979). Mirties verte. Komjaunimo tiesa, Vilnius, 1. mai.
  Марцинкявичюс, A. (1979). Цена смерти. Комсомольская правда, Vilnius, 1. mai.
  Mapkoвa, А., Пажитнова, Л. (1979). В горах Ала-Тау [О сьемках фильма]. Сов. фильм, Mосква:  nr 5, lk 18.
  Козловский, E. (1979). Экран и мода. Сов. Эстония, 13. mai.
  “Hukkunud Alpinisti” hotell = Oтель “У погибшего альпиниста”. (1979). Ekraan =  Экран, nr 6, lk 5, 12-13.
  “Hukkunud Alpinisti” hotell = Oтель “У погибшего альпиниста”. (1979). Ekraan =  Экран, nr 7, lk 10-11, 14.
  Hukkunud Alpinisti” hotell = Oтель “У погибшего альпиниста”. (1979). Kino =  Кино, nr 15, lk 2-3, 12-13.
  Аграновская, Э. (1979). “Oтель “У погибшего альпиниста””.  Молодёжь Эстонии, 8. sept.
  Кекелидзе, Э. (1979). В ожидании контакта.  Сов. Эстония, 14. sept.
  Siimer, E. (1979). Inimesed ja robotid. Õhtuleht, 18. sept.
  Paas, V. (1979). Mõtteid filmi ""Hukkunud Alpinisti" hotell" vaadates. Rahva Hääl, 26. sept.
  Ruus, J. (1979). Mängitsemine ulmemaailmas. Sirp ja Vasar, 28. sept, lk 11.
  Kaivo, J. (1979). Ühena "Hukkunud Alpinisti" hotellis. Noorte Hääl, 3. okt.
  “Цену смерти спроси у мертвых” (1979). [Отклики зарубежной прессы]. Молодежь Эстонии, 22. dets.

  1980

  Velliste, T. (1980). Ballett coca-cola'ga pestud põrandal. Sirp ja Vasar, 11. jaan.
  Капралов, Г. (1980). Решая собстенную участь. Правда, М, 7. veebr.
  Kapralov, G. (1980). Jäädes oma saatuse otsustajaks. [Ajaleht „Pravdа"]. Rahva Hääl, 12. veebr, Sirp ja Vasar,  15. veebr, lk 7. Pealkiri: „Valides oma saatust“.
  „Лесные фиалки” (1980). Кино, nr 3, lk 7.
  Ярвет, Ю. (1980). Oтвечать за свое имя [Зап. Э. Аграновская]. Сов. фильм,  Mосква:  nr 3, lk 35-37.
  Oja, M. (1980). Kaljо Kiisk Los Angelese filmifestivalist [vestlus K. Kiisaga]. Kodumaa, 26. märts, lk 4, lk 6.
  Кулль, Э. (1980). Игра без игры. Зап. Э. Аграновская. Сов. Фильм, М, nr 8, lk 14-15.
  Tamberg, K. (1980). Nõukogude filmikunsti esindamas. [Los Angelese rahvusvah. filmifestivalil FILMEX 1980]. Rahva Hääl, 3. aprill.
  Kiisk, K. (1980). “Tallinnfilm” Los Angelese festivalil. Sirp jа Vasar, 4. aprill, lk 10.
  Metskannikesed=Лесные фиалки (1980). Ekraan=Экран, nr 6, lk 3, 12.
  Tamberg, K. (1980). „Metskannikesed”, Rahva Hääl, 6. juuni.
  Oтель “У погибшего альпиниста” (1980). Новости экрана, Ташкент: 9/15. juuni.
  Гармаш, В. (1980). “Oтель “У погибшего альпиниста””. Томбовская правда, 14. juuni.
  Macaitis, S. (1980). Intriguojanti išmone. Literatura ir menas, Vilnius: 21. juuni, lk 15.
  Сергеевa, Р. (1980). Драмa и детектив. Ленинградская правдa, 22. juuni.
  Miniotaite, M. (1980). Viešbutis "Pas žuvusj alpinista". Savaites ekranas, Vilnius: 23/29. juuni.
  Mиниoтайте, M. (1980). “Oтель “У погибшего альпиниста “”. Эkрaн недели, Вильнюс:  23/29. juuni.
  Kичин, В. (1980). Обитаемый oстов: Зaметки o кинофaнтастике. Литератрная газета, Mосква: 25. juuni, lk 8.
  Шаус, Я. (1980). Земные тревоги фантастики. Сов. Литв,. Вильнюс: 27. juuni.
  Кекелидзе, Э. (1980). Неисцерпаемая тема [o К.Кийске.]. Сов. Эстония, 29. juuni.
  “Oтель “У погибшего альпиниста “”. (1980). Московская кинонеделя, 29. juuni.
  Gross, L. (1980). „Surma hinda küsis surnutelt“. Los Angeles Times, 3. juuli.
  Norkus, R. (1980). Ir pramogai, ir apmastymams. Torybine Klaipeda, 10. juuli.
  Норкус, Р. (1980). И отдохнуть и пoразмыслить. Сов. Клайпеда, 10. juuli.
  Siimer, E. (1980). Põnevusfilm „Metskannikesed”. Õhtuleht, 12. juuli.
  Сиймер, Э. (1980). „Лесные фиалки” – приключенческий фильм. Веч. Таллинн, 12. juuli.
  Тетерин, Н. (1080). Триест: новый успех советского кино. Сов. культура, Mосква: 18. juuli.
  Hotelis "Pie boja gajuša alpinista" (1980). Rigas kinoekrani, 21/27. juuli.
  Kalda, V. (1980). „Metskannikesed”. Nõukogude Õpetaja, 26. juuli.
  Викторова, Р. (1980). Инспектор, вы ошиблись. Сов. Сибирь, Новосибирск: 30. juuli.
  Емцев, М. (1980). Ближний космос. Сов. экран, Mосква: nr 16, lk 4-5.
  Грошкова, В. (1980). Путешествие в мир фантастики. Волжская коммуна, Куйбышев: 2. aug.
  Лотяну, Э. (1980). Триест – 80 [XVIII Междунар. Фестиваль фантастических фильмов]. Сов. экран, Mосква: nr 23, lk 18.
  Ляэн, И. (1980). Чем живет голубой экран. Советская Эстония, 8. aug.
  Matsulevitš, T. (1980). „Metskannikestele” mõeldes. Sirp ja Vasar, 29. aug, lk 10.
  Lipkovas, A. (1980). Atkurta Estijoa istorija. Kauno tiesa, 1. okt, lk 5.
  Кановичюс, Г., Фридбергас, И. (1980). Лесные фиалки: Сценарий. Искусство кино, nr 12, lk 159-160.

  1981

  Бельчиков, Р. Х. (1981). Кино Эстоний [Из содерж.: Oтель „У погибшего альпиниста“, lk 25]. Mосква.
  Бельчиков, Р. (1981). „Лесные фиалки”. Rmt: Кино Эстонии. М, lk 15-16.
  Бельчиков, P. X. (1981). Цену смерти спроси у мертвых”. Rmt: Кино Эстонии, М, lk 15.
  Белова, Л. (1981)). На все времена. Экран, 1978-1979, М, lk 87-89.
  Липков, В. (1981). Сквозь призму времени. Таллинн, nr 1, lk 102-107.
  Иванова, В. (1981). Обретение в поиске. Известия, 17. jaan. Katkend: Leidmine otsinguis. Sirp ja Vasar, 6. veebr, lk 11.
  Эльманович, Т. (1981). С маркой “Таллиннфильма”[Об эст. худож. фильмах]. Таллинн, nr 2, lk 115-121.
  Jermaš, F. (1981). [Nõuk. Filmikunstist]. Film a doba, Praha, nr 4, lk 184-193.
  Vallikivi, A. (1981). Karge meri = Суровое  море. Ekraan = Экран, nr 5, lk 2-3, 13.
  Günter, S. (1981). Hotel "Zum verunglückten Alpinisten". Neues Leben, Berlin:  nr 7, lk 18.
  Hotel "Zum verunglückten Alpinisten" (1981). Sächsische Neueste Nachrichten, Dresden: 4. juuli. Allkiri: elec.
  Knöfler, F. (1981). Ein bißchen Agatha Christie, ein bißchen Lem. Tribüne, Berlin: 7. aug.
  Buhrig, G. (1981). Hier verunglückte nicht nur der Alpinist…Union, Dresden: 10. aug.
  Ein inspektor versagt... (1981). Leipziger Volkszeitung, 15. aug. Allkiri: ro.
  Panorama sovëtského filmu (1981). Kvëty, Praha: nr 45, lk 42-43. Allkiri: zk.
  Juske, A. (1981). Pilk minevikku: ajalugu või retro. Sirp ja Vasar, 13. nov, lk 10.
  Sinimets, L. (1981). Eesti film ungari kriitikute pilgu läbi. Sirp ja Vasar, 4. dets, lk 11.

  1982

  Raun, V. (1982). Kui karge on meri? Teater. Muusika. Kino, nr 5, lk 42–46.
  Hain, J. (1982). Tõnu Virve. Teater. Muusika. Kino, nr 6, lk 96.
  Karge meri (1982). Ekraan, nr, 6, lk, 4–5.
  Репертуар июля (1982). Киномеханик, nr 6, lk, 36-37.
  Jasinskaja,T. (1982). Rusti jura. Savaites ekranas. Vilnius, 30. juuli.
  Ясинская,T. (1982). Суровое море. Экран недели. Вильнюс, 30. juuli.
  Ābolina,V. (1982). Skarba jūra. Rigas kinoekrani, 9–15. aug.
  Karge meri (1982). Kodumaa, 11. aug.
  Rinne, L. (1982). Filmi tehakse Pältrel... [„Nipernaadi“ võtetest]. Töörahva Elu, 26. aug.
  Toomsoo, J. (1982). Päev Nõgikikaste talus: Reportaaž „Nipernaadi“ võtteplatsilt. Edasi, 9. okt, lk 5.
  Соотна, Т. (1982). Суровое море. Молодёжь Эстонии, 21. sept.
  Õunapuu, P. (1982). „Kargest merest“ etnograafi pilguga. Sirp ja Vasar, 7. okt.
  Liidja, M. (1982). Mõtisklusi „Karge mere“ ümber. Õhtuleht, 13. okt.
  Haug,T. (1982). August Gailit pärast sündi kinolinal. Sirp ja Vasar, 5. nov.
  Karge meri (1982). Koit, 18. nov.

  1983

  Elmanovitš.T. (1983). Eesti mängufilm 1981-82. Teater.Muusika. Kino, nr  3, lk 51-62.
  Карахан, Л. (1983). “Нипернади”. О съемках фильма. Искусство кино, M, nr 3, lk 66-67. Ref: Teised meist. Sirp ja Vasar, 15. apr, lk 4.
  Аграновская, Э. (1983). Почему ушел Нипернади? Молодежь Эстонии, 19. märts.
  Аграновская, Э. (1983) Cолнце, которое светит в полночь. Молодежь Эстонии, 19. märts.
  Link, E. (1983). Mis on valmis, teoksil, kavas? [vestlus K. Kiisaga]. Sirp ja Vasar, 15. apr, lk 11.
  Кийск, К. (1983). Искатель приключений. Экран, Таллинн, nr 5, lk 18.
  Lokk, T. (1983). Nipernaadi ekraanirännakud. Ekraan, nr 5, lk 6.
  Elmanovitš, T. (1983). Toomas Nipernaadi rännuseiklused. Rahva Hääl, 5. juuni.
  Kirt, L. (1983). "Nipernaadi" [vestlus stsenarist J. Viidinguga]. Kodumaa, 8. juuni, lk 5.
  Orav, Õ. (1983). Kohtumine Toomas Nipernaadiga. Õhtuleht, 8. juuni.
  Орав, Ы. (1983). Тоомас Нипернаади – искатель приключений. Веч. Таллинн, 8. juuni.
  Кeкeлидзе, Э. (1983). Тот, кто очаровывает души. Сов. Эстония, 18. juuni.
  Karro, I., Türn, M. (1983). Neli variatsiooni igavesel teemal. Edasi, 23. juuni. lk  4.
  Lõhmus, A. (1983). Nipernaadi ja nipitiri. Edasi, 25. juuni, lk 5.
  Каякас А. (1983). Главный герой Георг Лурих. Советская Эстония, 12. juuli.
  Heinsalu, R. (1983). Ühe veidriku rännust. Noorte Hääl, 14. juuli.
  Peep, H. (1983). Kas eksperiment eksperimendi pärast või ... . Noorte Hääl, 14. juuli.
  Haug, T. (1983). "Pea vastu veel need mõnikümmend talve ...". Teater. Muusika. Kino, nr 8, lk 51-57.
  Välja, M. (1983). Luuakse filmimaailma [filmivõtetest]. Töörahva Lipp, 23. aug.
  Salmiste, E. (1983). Lurich rassis Mahtras [filmivõtetest]. Ühistöö, 25. aug.
  Karm, P. (1983). Järelkaemus Kaljo Kiisa "Nipernaadile". Kommunist, 27. aug.
  Apie garsuji estu sunkiaatleti (1983). Kauno tiesa, 27. okt, lk 5.
  Ruus, J. (1983). Toomas Nipernaadi filmielu. Sirp ja Vasar, 28. okt, lk 11.
  Аграновская, Э. (1983). К. Кийск. Искатель приключений. Сов. Экран, nr 11, lk 10-11.
  Macaitis, S. (1983). Klajuno daina. Vakarines naujienos, Vilnius, 19. nov. Ref: Teised meist.  Sirp ja Vasar, 23. dets, lk 11.
  Машайтис, С. (1983). Песня странника. Веч. Новости ,Вильнюс, 19. nov.
  Visockaite, J. (1983). Tomas Nipernadis. Literatura ir menas, Vilnius, 19. nov, lk 15.
  Estijos TSR [„Lurichi“ võtetest]. (1983). Tarybine Klaipeda, 22. nov, lk 5.
  Hellerma, K. (1983). Mitme näoga Nipernaadi. Noorus, nr 12, lk 22.

  1984

  Karm, P. (1984). Järelkaemus Kaljo Kiisa "Nipernaadile". Põllumajanduse Akadeemia, 22. märts.
  Rannap, I. (1984). Viis aastat televisiooni muusikafilme. Teater. Muusika. Kino, nr 4, lk 48–56. 
  Ишимов, В. (1984). Четыре монолога по поводу таллинских фильмов. Таллинн, nr 4, lk 93-104.
  Malm, R. (1984). Mida teame Lurichist? [V. Kuik filmivõtetest]. Kommunismiehitaja, 7. veebr.
  Ruus, J. (1984). Filmi-Lurich. Sirp ja Vasar, 22. juuni, lk 7.
  Teder, T. (1984). "Lurich" ja Lurich. Noorte Hääl, 24. juuni.
  Lõhmus, A. (1984). Lurich ja üksindus. Edasi, 8. juuli, lk 4.
  Дашевскии Ю. (1984). Борец в роли борца. Советский спорт, 10. juuli.
  Аграновская Э. (1984). Тоска по герою. Молодёжь Эстонии, 12. juuli.
  Arenoje - Lurichas (1984). Savaites ekranas. Vilnius, 13. juuli
  Hа экране Лурих (1984). Экран недели, Вильниус, 13. juuli.
  Parts, R. (1984). Kogu maailma kuld. Spordileht, 20. juuli, lk 5.
  Руут Т. (1984). "Лурих" на лопатках. Вечерний Таллин, 28. juuli.
  Ruut, T. (1984). Mida peale hakata? Õhtuleht, 28. juuli.
  Heinsalu, R. (1984). Film Lurichist. Rahva Hääl, 29. juuli.
  Räitsak, E. (1984). Ootasime teistsugust linateost. Rahva Hääl, 29. juuli.
  Sinkel, A. (1984). "Lurichist" ja Lurichist. Spordileht, 3. aug, lk 2.
  Tonts, Ü. (1984). "Lurich", Lurich ja petetud lootused. Edasi, 5. aug, lk 4.                                             
  Давгаленко Ю. (1984). Киевская премьера "Таллиннфильма". Советская Эстония, 23. aug.   Välja,M. (1984). Luuakse filmimaailma. Töörahva Lipp, 23. aug.
  Zaharovs, K. (1984). Uz ekrana - vestures lappuses. Cina, Riga, 30. aug ; Sports, Riga, 2. sept.
  Максимов В. (1984). Чемпиону мира посвящается. Правда, Москва, 17. sept.
  Чеховской Д. (1984). Самсон ХХ века. Ленинградская правда, 6. okt.
  Пивкин В. (1984). В жизни и на экране [pазмышления после фильма]. Вечерний Новосибирск, 9. okt.
  Kross, J. (1984). Mis ma Lurichi-filmist arvan? Teater. Muusika. Kino, nr 7, lk 54-56.
  Kärk, L. (1984). Lurich. Ekraan, nr 1, lk 8.
  Laasik, A. (1984). Supermees? Superfilm? Teater. Muusika. Kino, nr 7, lk 50-53.
  Langsepp, O. (1984). "Lurich" Lurichist. Kehakultuur, nr 16, lk 500-501.
  Maksimov, V. (1984). "Lurich hakkab siit..." [T.Lumest]. Kehakultuur, nr 8, lk 243-244.
  Реканд Р. (1984). На экране Лурих [o съёмках фильма]. Сов. экран, Москва, nr 9, lk 13
  Чеховской Д. (1984). И швед, и жнец. Нева, Ленинград, нр 4,стр. 205
  Bergman, B. (1984). The strange and mysterious "Adventurer". Moscow News, 26. aug, lk 11. Ref: "Moscow News" "Nipernaadist". Sirp ja Vasar, 14. sept, lk 7.

  1985

  Зоркая, Н. (1985). Человек среди песков. /Также о фильме “Искатель приключений”/. Сов. культура, 8. jaan, lk 5. Ref: Teised meist. Sirp ja Vasar, 18. jaan.
  Santini, G. (1985). "Nipernaadi" [Ref: ajalehest Il Messagero (Rooma), 4. apr 1984]. Teater. Muusika. Kino, nr 12, lk 81.
  Elurõõmu Eestist [Ref: ajalehest Kansan Uutiset 16. märts] (1985). Teater. Muusika. Kino, nr 12, lk 81.
  Laius, L., Järv, M. (1985). See film on keerulise ja karmi maailma mudel. Koit, 29. juuni.
  Helistvee, I. (1985). Film täiskasvanuile. Töörahva elu, 6. juuli.
  Vananurm, I. (1985). "Mängud kooliealistele". Kodumaa, 7. aug.
  Aleksius, M. (1985). Ühel juulipäeval seda filmi veel polnud. Noorus, nr 10, lk 12-13.

  1986

  Tänapäevaline noorsoofilm "Tallinnfilmilt" ["Naerata ometi"] (1986). Sirp ja Vasar, 24. jaan, lk 1.
  Allvee, Ü. (1986). Eesti filmidest tugevaid elamusi. Ühistöö, 8. veebr.
  Vananurm, I., Semm, S. (1986). "Naerata ometi". Koit, 15. veebr.
  Liidja, M. (1986). Mitte ainult lastekodust [vestlus L. Laiusega]. Ekraan, nr 3, lk 5.
  Raud, N. (1986). Elutõest läbi pisarate. Noorte Hääl, 5. märts.
  Liidja, M. (1986). Mõtisklus uue filmi ümber. Rahva Hääl, 13. märts.
  Tanel, A. (1986). Kolm erinevat lugu. Tee Kommunismile, 13. märts.
  Кекелидже,Э. (1986). Двойная сложность. Советская Эстония, 16. märts, lk 1.
  Sutrop, M. (1986). Naerata ometi - kui palutakse. Edasi, 16. märts, lk 4.
  Kirt, L. (1986). "Naerata ometi". Kodumaa, 26. märts, lk 1.
  Roose, M. (1986). Pilk pilgus ehk naeratagem ometi. TRÜ, 28. märts.
  Ruus, V. (1986). L. Laius - A. Iho piiritsoonis. Teater. Muusika. Kino, nr 4, lk 32-41.
  Alkesius, M. (1986). Lendas üle lastekodu. Edasi, 6. apr, lk 4.
  Pilipavičiene, Ž. (1986). Nevaikiško skausmo pemokos. Kinas, Vilnius, nr 9, lk 22-23.
  Пилпавичение, Ж. (1986). Уроки недетской боли. Кино, Vilnius, nr 9 lk 22-23.
  Karusoo, M. (1986). Kas naeratame? Sirp ja Vasar, 1. mai, lk 12.
  Лайус, Л. (1986). Путь к фильму. Советская Эстония, 11. mai.
  Ганелина, И. (1986). Изба детьми весела. Московский комсомолец, 27. mai.
  Uusküla, U. (1986). "Naerata ometi" Põlvas. Koit, 29. mai.
  Turi, I. (1986). Uusi filme. Ühistöö, 5. juuli.
  Luik, T. (1986). Kes sa oled, Monika? [vestlus peaosatäitja M. Järvega]. Säde, 26. juuli.
  Komissarov, E. (1986). Kust tulevad ideed [Teatrikunstnike Tõnu Virve ja Proomet Torga näitusest Kunstisalongis]. Teater. Muusika. Kino, nr 8, lk 96, ill.
  Нахабцев, В. (1986). Боль художника. Советскии Экран, М, nr 18, lk 10-11.
  Романенко, А. (1986). Мы строим дом: Заметки критики. Правда, 3. sept.
  Dobilaite, D. (1986). Mokyklinio amžiaus vaiku žaidimai. Savaites ekranas, Vilinius, 5. sept.
  Хомякова, Ю. (1986). Юности тревожное джеркало. Комсомольская iскра, Odessa, 9. sept.
  Visockaite, J. (1986). Estu kino pamoka. Vakarines naujienos, Vilnius, 10.sept.
  Лайус, Л. (1986). После кино... Сов культура, М, 11. sept, lk 4.
  Valiulis, S. (1986). Mokyklinio amžiaus herojai. Tarybinis mokytojas, Vilnius, 12. sept.
  "Мактаб ещидали бололар учун" (1986). Экран янгимекмари. Таškent, 17. sept.
  Фильмы недели (1986). Вечерний Донецк, 23. sept.
  Valiulis, S. (1986). Likimai ir žaidimai. Komjaunimo tiesa, Vilnius, 24. sept.
  Бобкова, А. (1986). Против дефицита доброты. Вечерний Минск, 25. sept.
  Денисько, Т. (1986). Життя продовжуеться. Эоря Полтавщины, Полтава, 26. sept.
  Liepina, D. (1986). Saruno no sirds. Rigas balss, 29. sept.
  Kainaizis, V. (1986). Pec "Kadrijas" motibiem. Skolotāju avize, Riia, 30. sept, lk 8-9.
  Palu, S. (1986). Solis starp izmisumu un laimi. Skolotāju avize, Riia, 30. sept, lk 9.
  Нячай, В. (1986). Падлетак перад выбарам. Звязда, Minsk, 2. okt.
  Гросмане, А. (1986). Когда ребенок не умеет даже плакат... Подомью Вента, Венспиль, 4. okt.
  Чорномаз, О. (1986). Игры без правил. Вiльне життя, Тернопiль, 5. okt.
  Мацайтис, С. (1986). Молодежь: "трудная" и благополучная. Сов. Литва, Вильнюс, 9. okt.
  Игры для детей школьного возраста (1986). Кинодекада Каракалпаки, Нукус, 11/20. okt.
  Печнина, Н. (1986). Такие жестокие и добрые игры... Гродненская правда, 18. okt.
  Соколов, В. (1986). Зеркало без пощады. Рабочий край Иваного, 22. okt.
  Kostenecka, M. (1986). Tas kiss ir patiesiba... Padomju dzimtene, Kuldiga, 23. okt.
  Spertale, D. (1986). Kad saluzt rotallietas. Ҫina, Riga, 30. okt.
  Stalidzāne, Ā. (1986). Vienaldzigo nebija. Padomju dzimtene, Kuldiga, 30. okt.
  "Rotalas skolas vecuma bérniem": - Stars. Madona 27. sept. 1986 (1986). Padjomu daugava, Jekabpils, 4. nov.
  Romanenko, A. (1986). Me ehitame kodu. Sirp ja Vasar, 7. nov, lk 7.
  Skalbergs, K. (1986). "Rotalas skolas vecuma berniem". Pioneris, Riga, 7. nov.
  "Naerata ometi" (1986). Pärnu Kommunist, 11. nov.
  Соколов, Е. (1986). Во что играют дети. Северный рабочий Ярославль, 22. nov.
  Гайсинская, Р. (1986). "Игры для детей школьного возраста". Магаданская правда, 13. dets.

  1987

  Strusková, E. (1987). Filmy z Pobaltí: zpřesňpváni obrysŭ. Film a doba, Praha, nr 2, lk 93-96.
  Каат, М. (1987). Идеальный пейзаж, или Безвертие. Молодой герой - современник на эстонском экран семидесятых и восьмидесятых годов. Радуга, nr 2, lk 81-87.
  Лайус, Л. (1987). Осторожно: дети. Родник, Riia, nr 2, lk 54-55.
  Kolodyński, A. (1987). "Nipernaadi". Film, Warszawa, nr 4. Ref: Sirp ja Vasar, 10. apr, lk 13.
  Гербер, А. (1987). Вы знаете, о чем они поют? Искусство кино, nr 4, lk 56-62.
  Speek, H. (1987). Filmiga "Naerata ometi" Prantsusmaal [vestlus L. Laiusega]. Sirp ja Vasar, 8. mai, lk 7.
  "Naerata ometi" parimate hulgas (1987). Sirp ja Vasar, 12. juuni, lk 7.
  Tooming, U. (1987). Kolme mehe debüüt [filmi „Ringhoov“ võtetest]. Õhtuleht, 17. juuli.
  Тооминг, У. (1987). Тройной дебют [О съемках фильма]. Вечерний Таллинн, 17. июля.
  Филиппова, Н. (1987). Их беда - наша беда. Сов. Культура, М, 30. juuli.
  Романенко, А. (1987). Равноравивый диалог поколений. Детская литература, М, nr 8, lk 48-52.
  Никулина, Г. (1987). Вместе со зретелем: Телеобозрение. Сов. Культура, M, 13. okt, lk 2.
  Лебедев, А. (1987). Игры для детей и взрослых: Заметки о новых фильмах, посвященных проблемам молодежи. Неделя, М, 26. okt, lk 16.
  Luik, T. (1987). Naerata ometi tõsiste töömõtete vahele [vestlus L. Laiusega]. Rahva Hääl, 8. nov.
  Pikner, M. (1987). Varjus elu. Maaleht, 12. nov, lk 10.
  Шептунова, М. (1987). Все только из жисни. Сов Эстония, 12. nov.

  1988

  Elmanovitš, T. (1988). Haljal oksal? "Tallinnfilmi" kaks linnadebüüti. Õhtuleht, 9. jaan.
  Эльманович, Т. (1988). Из жизни горожан. Вечерний Таллинн, 9. янв.
  Bristol, P. (1988). Kelle tarbeks filosoofia? Noorte Hääl, 10. jaan.
  Nyman-Metcalf, K. (1988). Eesti film Londonis: "Toomas Nipernaadi". Teataja, Stockholm, 30. jaan, lk 7.
  Lõhmus, J. (1988). "Naerata ometi" vaatajate ning arvustajate hinnanguis. Teater. Muusika. Kino, nr 2, lk 83-87.
  Mäenpää, L. (1988). Virolaista harhailua [filmist „Nipernaadi“]. Etelä-Suomen Sanomat, Lahti, 4. märts.
  Пискарева, Т. (1988). Преданные родителями, эти дети ждут душевного участия от каждое из нас. Правда, 10. aprill, lk 6.
  Берман, Б. (1988). Утраченные возможности, или Моральная статистика в царстве экраннах теней. Искусство кино, М, nr 5, lk 54-62.
  Massinen, H. (1988). Koditon nuoruus. Helsingin sanomat, 18. sept.
  Bulgakova, O. (1988). Das große Thema: VII. Festival des sowjetischen Films. Filmspiegel, Berlin, nr 21, lk 18-21.
  Goldberg, H. (1988). Hoffnunf ist eine Haltung. Filmspiegel, Berlin, nr 21, lk 14-15.
  Fränti, M. (1988). Päivän elokuvat lyhyesti. Helsingin sanomat, 2. nov, lk 69.
  Lindqvist, A. (1988). Leikkeja koululaisille. Katso, Helsinki, 2. nov.
  Viron "uutta aaltoa" (1988). Etelä-Suomen sanomat, Lahti, 2. nov.
  Teder, T. (1988). Inimlik vastupanu võõrandumisele. Sirp ja Vasar, 9. dets., lk 7.
  "Naerata ometi" ei pääse SDV ekraanile (1988). Sirp ja Vasar, 30. dets, lk 7.

  1989

  Kuusik, K. (1989). „Kas kordub „Karikakramäng“? [Roman Baskini „Vernanda“, Elo Tusti „Nõid“  ja Tõnu Virve „Ringhoov“]. Teater. Muusika. Kino, nr 1, lk 51–54, ill.
  Соловьев, С. (1989). " Игры для детей школьного возраста". Экран, M, lk 15-19.
  Федоров, А. (1989). Трудно быть молодым. Moskva: Киноцентр.

  1990

  Kuusik, K. (1990). Surmatantsu võtted on algamas. Teater. Muusika. Kino, nr 6, lk 90-91.

  1991

  Rumm, H. (1991). Surmatantsu tellis Moskva. Eesti Aeg, 17. sept.
  Kivi, A. (1991). Filmitegemine on päris naljakas töö, kui seda liiga tõsiselt ei võta, ütleb Tõnu Virve. Rahva Hääl, 2. nov, lk 2.
  Kruus, T. ja Veiksaar, K. (1991). Mängufilm „Surmatants“ on valmis. Õhtuleht, 3. nov.
  Veiksaar, K. (1991). Mängufilm “Surmatants” esilinastus. Õhtuleht, 3. nov.
  Linnard, T. (1991). Bernt Notke: “Kogu elu on üks surmatants”. Põhjarannik, 6. nov.
  Balbat, M. (1991). Bernt Notke ekraanil [“Surmatants”]. Sirp, 8. nov, lk 7.
  Teinemaa, S. (1991). „Freyja Film“ tähistas Talvepalee vallutamist. Esmaspäev, 11. nov.
  Kaugema, T. (1991). Surmatants sumera saatel [filmist “Surmatants”]. Postimees, 18. nov, lk 5.

  1992

  Alatalu, E. (1992). "Luukase" söömalaud oleks eesti teatritele üle jõu käinud [Islandi ajakirjanduse põhjal]. Eesti Ekspress, 20. veebr, lk 15.
  Kivastik, M. (1992). Klaaspärlimäng [filmist „Surmatants“]. Teater. Muusika. Kino, nr 3, lk 30-35.
  Laigna, E. (1992). Miks Bernt Notke naeris? [„Surmatants“]. Teater. Muusika. Kino, nr 3, lk 36-39.
  Ruus, J. (1992). Allakäik uueks ajaks [filmist „Surmatants“]. Teater. Muusika. Kino, nr 3, lk 40-41.
  Rumm, H. (1992). „Freyja Film“ [Tõnu Virve juhitavast filmistuudiost]. Teater. Muusika. Kino, nr 4, lk 88.
  Vipp, A. (1992). “Freyja Film“ otsib toetust Euroopast. Postimees, 11. juuni.
  Teinemaa, S. (1992). Ainuüksi söödi 30 000 rubla eest. Esmaspäev, 15. juuni.
  Kallas, T. (1992). „Freyja Film“ läheb sujuvalt kapitalismi. Post, 15. juuli.
  Ehasalu, T. (1992). Virvatants surmatulukestega [filmist „Surmatants“]. Teater. Muusika. Kino, nr 10, lk 50-52.
  Juske, A. (1992). Bernt Notke ja vürst Gabriel [„Surmatants“; lisatud Tõnu Virve filmograafia]. Teater. Muusika. Kino, nr 10, lk 53-55.
  Veiksaar, K. (1992). "Luukas". Õhtuleht, 13. okt.
  Kapstas, M. (1992). Veel üks eesti film. Päevaleht, 15. okt, lk 11.
  Kivi, A. (1992). Head isu, Luukas. Rahva Hääl, 15. okt, lk 7.
  Ruus, J. (1992). Mängufilm, see on imelihtne: Eesti-Taani-Islandi ühisfilm "Luukas" esilinastus 16. novembril õnnelikult Reykjavikis. Eesti Ekspress, 20. nov, lk 25.
  Mattisen, T. (1992). Sügisesest Austraaliast sügisesele Islandile [vestlus filmi helilooja Lepo Sumeraga]. Sirp, 27. nov, lk 11.
  Teinemaa, S. (1992). Head luua võib vaid puhas rõõm või valu. Esmaspäev, 22. dets.

  1993

  Seero, T. (1993). "Luukas" tuli tagasi. Rahva Hääl, 8. apr, lk 6.
  Kivastik, M. (1993). Nagu puhta vuugiga telliskivisein ["Luukas"]. Sirp, 23. apr, lk 7.
  Kärk, L. (1993). Niiditõmbaja ehk Freyja Filmi sünnipäev [filmidest „Suflöör“ ja „Luukas“]. Postimees, 29. apr, lk 7.
  Ehasalu, T. (1993). Miks? ["Luukas"]. Teater. Muusika. Kino nr 5, lk 68-69.
  Steinsson, G. (1993). Mõtisklusi oma näidendist “Luukas” [kirjaniku viibe loomingulisele grupile enne võtete algust].  Teater. Muusika. Kino, nr 5, lk 70.
  A. Alla, A. (1993). Nõukogudeliku süsteemi jäikus ja julmus [intervjuu Tõnu Virvega]. Eesti Päevaleht (Stockholm), 15. mai.

  1994

  Vanamölder, G. (1994). Eesti tragöödia, Õhtuleht, 3. dets.

  1995

  Olep, J. (1995). Filmikomisjon arvas Mati Undi kirjatöö ebaküpseks. Post, 1. juuni.

  1996

  Inimlik vastupanu võõrandumisele [„Ringhoov“] (1996). Eesti Päevaleht, 27. jaan.
  K. Funk (1996). Kaitsme hinda küsi kandlemängijalt [Tõnu Virve filmide retrospektiiv Vanemuise kontserdisaalis 6.-8. detsembril]. Postimees, 11. dets.

  1997

  Unt, M. (1997). Mängufilmi stsenaarium „Desintegraator“. Looming, nr 7–8.
  Seero, T. (1997). Filmitegu on kallis ja tekitab filmimaailmas hõõrumist [Eesti Filmi Sihtasutus ei toetanud Tõnu Virve Freyja Filmis kavandatavat filmiprojekti „Lenduri noorus“, veidi ka teistest projektidest].  Õhtuleht, 18. nov.
  Paakspuu, T. E. (1997). Võrumaal hakatakse filmi tegema [Võru maavalitsus sõlmis lepingu filmistuudioga Freja Film kavatsetava mängufilmi „Desintegraator“ loomiseks. Projekti lühitutvustus]. Õhtuleht, 8. dets, lk 5.

  1999

  "Luukas" läheb maailma (1999). Eesti Päevaleht,16. märts, lk 15.
  "Luukas" Euroopa filmiturul (1999). Õhtuleht, 4. okt, lk 2.
  "Luukas" jõuab euroopa suurimale filmiturule (1999). Eesti Päevaleht, 4. okt, lk 8.
  Olep, J. (1999). Eesti Hitchcock läheb Euroopa filmiturule. Nädal, nr 30, 2.-8. aug, lk 77.
  Eesti Cannes'is (1999). Sõnumileht, 4. okt, lk 4.

  2000

  Teinemaa, S. (2000). Vastab Tõnu Virve. Teater. Muusika. Kino, nr 11, lk 3-13, ill.

  2002

  Laigna, R. (2002). Surmatants on tõepoolest Elutants [B. Notke maalist, Freyja Filmi toodetud filmist „Surmatants“ ja L. Priimäe samateemalisest festivaliideest]. Postimees, 21. veebr, lk 13.
  Remsu, O. (2002). Pingutav vaatamine tasub end kuhjaga ära. Nädal, nr 17, 29. apr–5. mai, lk 21.

  2003

  Teder, T. (2003). Vägistamine Virve moodi [filmist „Armuunelmad“]. Sirp, 14. märts, lk 16.
  Lume, T. (2003). Lootsin, et leitakse teine osatäitja! ["Lurich"] SL Õhtuleht, 19. apr, lk 12-13, ill.
  Viivik, A. (2003). Kes oleks vääriline mängima Lurichit? SL Õhtuleht, 19. apr, lk 12-13, ill.
  Raudam, T. (2003).  Minu mälestused "Nipernaadist". Nädal, nr 19, 12. mai, lk 23.
  Kasterpalu, M. (2003). Nipernaadi, kes alati on teel. Postimees: Arter, 17. mai, lk 31.
  Märka, V. (2003). Nipernaadid udus: A. Gailiti "Toomas Nipernaadi" retseptsioonist eesti teatris ja kinos. Teater. Muusika. Kino, nr 10, lk 26-32.
  Mikomägi, M. (2003). Eesti on maja tee ääres [intervjuu Tõnu Virvega: filmirežissööri kriitiline seisukohavõtt Eesti filmipoliitika, eriti Eesti Filmi Sihtasutuse poolt filmide finantseerimise kohta- Lisatud EFSA peadirektori kommentaar „Eesti film on tõusuteel“]. Maaleht, 9. okt, lk 20, ill.

  2004

  Orav, Õ. (2004). „Hukkunud Alpinist hotell“; „Karge meri“; „Metskannikesed“; „Surma hinda küsi surnutelt“; „Tõnu Virve Ringhoov“. Rmt: Tallinnfilm II. Mängufilmid 1977-1991. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.
  Ruus, J. (2004). Romantiliselt talvest talve. Eesti Ekspress: TV Ekspress, nr 37, 9. sept, lk 9.
  Õunapuu, E. (2004). Vulgaarne Virve [filmist „Armuunelmad“]. Teater. Muusika. Kino, nr 12, lk 129–131, ill.
  Ruus, J. (2004). Vene aja Nipernaadi. Eesti Ekspress, 9. dets, lk A8–A9.
  Virve, T. (2004). Pronksmehe saladus.  Eesti Päevaleht, 20. dets, lk 4.

  2005

  Virve, T. (2005). Tõnu Virve [teatrikunstnik oma elust, tööst teatris, teatrist, inspiratsiooniallikatest, tõekspidamistest].  Rmt: Kunstniku raamat: juturaamat. Tallinn: Eesti Lavastuskunstnike Liit, lk 193–198, ill.
  Virve, T. (2005). Toetuse taotlemine iseendale tekitab usalduskriisi [Kultuurkapitali tegevusest]. Äripäev, 1. veebr, lk 23.
  Ammas, A. (2005). Laia joonega Eesti luurajast valmib film [Tõnu Virve plaanib mängufilmi „Hugo“ 1920.–1930. aastail Euroopas ühelt riigilt teisele relvi ja salainfot müünud Hugo Tamsarest. Lavastajaks on kutsutud Roman Baskin]. Eesti Päevaleht, 9. märts, lk 32.

  2006

  Laev, S. (2006). Firma pani autorit eirates Nipernaadi laulu viinareklaami. Eesti Päevaleht, 7. nov, lk 1, 4.

  2007

  Õun, A. (2007). "Naerata ometi" ülim realism. Muusa nr 2, märts, lk 60-61.
  Kivimäe, J. ja Virve, T. (2007). Pronkssõdur – skulptuur, mida karistatakse valusa mineviku eest [Tallinnas Tõnismäel asuva monumendi kunstilisest küljest]. Eesti Päevaleht, 23. apr, lk 18–19.
  Vaask, S. (2007). Valmisid alkoholiteemalised filmid ja õpetajaraamat. Õpetajate Leht, 4. mai.
  Virve, T. (2007). Pronkssõduri müür on värav surnuteriiki. Eesti Päevaleht, 12. mai, lk 22.
  Virve, T. (2007). Sakala rusudele memoriaal kommunismiohvritele Eesti Päevaleht, 30. juuni, lk 26.
  Koppel, A. (2007). Toomas Nipernaadi uus tulemine. Sõprus,  12. sept, lk 4.
  Kivimäe, J. ja Virve, T. (2007). Unustatud Cloria Victis [Kaitseväe kalmistu Tallinnas on Vabadussõja monumendile parim paik]. Eesti Ekspress: Areen, 13. sept.
  Kaljo Kiisa "Nipernaadi" tegemisest valmis dokfilm (2007). Eesti Päevaleht, 24. okt, lk 15.
  M. K. (2007). Nipernaadi tagasitulek. Kroonika, nr 44, 30. okt, lk 18-19.
  Virve, T. (2007). Kuidas filmiti "Nipernaadit"? Eesti Päevaleht, 3. nov, lk 24.

  2008

  Virve, T. (2008). Viimane kohtumine. Rmt: Mikk Mikiver: teater. Koostanud Lilian Vellerand.  Tallinn: Eesti Teatriliit.
  Veidemann, R. (2008). Sõjamonumentide saatuse üle valitseb needus [Tallinna monumentidest kõnelevad dokumentaalfilmid „Monument“ (režissöör Tõnu Virve, 2008) ja „Aljoša“ (režissöör Meelis Muhu, 2008)]. Postimees, 29. mai, lk 16, ill.
  Saarep, S. (2008). Vabadust ei saa samba külge aheldada [dokumentaalfilm „Monument“, Freyja Film, 2008]. Sirp, 20. juuni, lk 24.
  Kärk, L. (2008). Kes keda? Maavõisteldes mitmel tandril [Eesti filmiaasta 2008]. Postimees: AK, 20. dets, lk 18–19, ill.

  2009

  Ruus, J. (2009). Tsirkus alati jääb [Kalleimaid filmidekoratsioone läbi filmiloo, mis püstitatud Eesti pinnale]. Eesti Ekspress : Areen, 18. juuni.
  Laasik, A. (2009). Pronksi ja marmori ilu paistab selgelt valguses ja varjus [dokumentaalfilmist „Monument“ (Freyja Film, 2009)]. Eesti Päevaleht, 23. sept, lk 13.
  Laasik, A. (2009). Tõnu Virve: filmi aines puudutas mu enda mälestusi [intervjuu dokumentaalfilmi „Monument“ režissööri Tõnu Virvega]. Eesti Päevaleht, 23. sept, lk 13.
  В Kumu покажут фильм о Бронзовом солдате [Tõnu Virve dokumentaalfilmi „Monument“ venekeelse dublaaži linastumisest Kumus ning nii eesti- kui venekeelse variandi seanssidest vene ja eesti koolides]. (2009).  Postimees, vene k, 6. okt, lk 11.
  Virve, T. (2009). Ilmar Taska stiilne uus film ["Sinu riik tulgu" ("Thy Kingdom Come"), Itaalia-Hispaania, 2009, režissöör ja produtsent Ilmar Taska]. Teater. Muusika. Kino, nr 11, lk 99-102, ill.
  Lõhmus, J. (2009). "Hukkunud Alpinisti” Hotell" – 30 aastat varem. Eesti Ekspress: Areen, 12. nov.
  Tõnson, M. (2009). Jupi-jumala läbikatsumine [filmist "Hukkunud Alpinisti hotell“, lisaks katked Jaan Ruusi arvustustest 1979 ja 2009]. Eesti Ekspress: Areen, 12. nov.
  Kerge, R. (2009). Tõnu Virve: tänapäeval ehitatakse maju nii nagu varem dekoratsioone [Tõnu Virve meenutab dekoraratsioonide ehitamisi filmi "Hukkunud Alpinisti hotell" tarvis]. Õhtuleht, 13. nov.
  Ala, J. (2009). Tõnu Virve salasõnum suletud maailmast [intervjuu]. Postimees, 14. nov.
  Kiwa (pseud) (2009). "Hukkunud Alpinisti hotelli” maagiast ja müstikast [Filmi kultusliku maine põhjustest]. Postimees: AK, 14. nov.
  Koppel, A. (2009). “Hukkunud Alpinisti hotell” – kolmkümmend aastat hiljem. [Film restaureeriti ja digitaliseeriti Soomes Digital Film Finland poolt, restauraator Giuseppe di Giorgio].  Sirp, 13. nov. 
  Ala, J. (2009). Eikuhugi viiv tee [filmist „Hukkunud Alpinisti hotell“]. Postimees: AK, 14. nov.
  Teinemaa, S. (2009). Kultusfilmi igav hingamine [Tallinnfilmi 1979. a mängufilmist "Hukkunud Alpinisti hotell", mis värskelt restaureerituna taas kinoekraanile jõudis. Ka põgus kõrvutus A. Tarkovski "Stalkeriga", mis loodud samal ajal ja samuti vendade Strugatskite järgi]. Postimees: AK , 14. nov.
  Laasik, A. (2009). Lumeväli hiilgab “Hukkunud alpinisti hotellis” nüüd eredamalt. Eesti Päevaleht, 16. nov.
  Tooming, R. (2009). Grünberg: “Tõime tagasi Alpinisti-filmi alghelid” [Uuest filmiversioonist ja heli taastamisest filmis "Hukkunud Alpinisti hotell"]. Õhtuleht, 16. nov.
  Караев, Н. (2009). Γостиница вне нашего мира. День за Днем, 20.–26. nov.
  Esilinastub dokfilm Evald Okasest [„Evald Okas“] (2009). Eesti Päevaleht, 18. nov, lk 16.
  Dokfilm kunstnik Evald Okasest [„Evald Okas“] (2009). Postimees, 24. nov, lk 11.
  Laasik, A. (2009). Vanameister Evald Okas muigab oma filmiportrees [„Evald Okas“]. Eesti Päevaleht, 30. nov, lk 14.
  Veispak, T. (2009). Vanameistri soojad mälestused [filmist „Evald Okas“]. Postimees, 2. dets, lk 15.
  Remsu, O. (2009). Evald Okase eneseversioon [filmist „Evald Okas“]. Sirp, 18. dets, lk 19.

  2010

  Kaas, K. (2010). Taastatud filmiklassika ["Hukkunud Alpinisti hotell"]. Pärnu Postimees, 12. jaan.
  Virve, T. (2010). Raske on üksi vedada [Kristiina Davidjantsi dokumentaalfilmist "Palusalu"]. Sirp, 29. jaan, lk 18-19.
  Ansip, K. (2010). Monumenti püstitasin endal eluajal [Tõnu Virve dokumentaalfilmidest „Monument“ (2009) ja „Evald Okas“ (2009)]. Teater. Muusika, Kino, nr 8-9, lk 132-140, ill.

  2011

  Filmipühapäeval näeb Tõnu Virve filmi „Surmatants“ (2011). Filmimuuseum, 20. mai.
  Virve, T. (2011). Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline [Valentin Kuigi dokumentaalfilmist „Kalevite kanged pojad”, mis jälgib Tallinna lahte kavandatava Kalevipoja kuju (skulptor Tauno Kangro) ümber toimuvat]. Teater, Muusika, Kino, nr 8-9, lk 157-160.

  2012

  Vihma-Normet, S. (2012). Tõnu Virve tegi dokumentaalfilmi Pariisi-eestlasest Vahur Linnustest ["Armud jäänud, armud tulnud"]. Eesti Elu, 14. aprill.
  Esilinastub poliitiline dokumentaalfilm "Armud jäänud, armud tulnud" (2012). Delfi, Publik, 25. apr.
  Laasik, A. (2012). Kuidas portreteerida elukutselist eestlast, kes tegutseb Pariisis [filmist "Armud jäänud, armud tulnud"]. Eesti Päevaleht, 3. mai, lk 14.
  Davidjants, K. (2012). „Hukkunud Alpinisti hotell” – romaanist kultuslinateoseks. Eesti Päevaleht, 4. mai.
  Laasik, A. (2012). Salapärane Vahur Linnuste tiris Eestit Euroopasse ["Armud jäänud, armud tulnud"]. Eesti Päevaleht, 12. mai, lk 11.
  Remsu, O. (2012). Pariisis ja Lembitul [Tõnu Virve portreefilm Vahur Linnustest "Armud jäänud, armud tulnud"]. Sirp, 25. mai, lk 25.
  Teder, T. (2012). Vahur Linnuste varjatud aines [filmist "Armud jäänud, armud tulnud"]. Sirp, 25. mai, lk 25.
  Davidjants, K. (2012). "Nipernaadi" kannab lõputut igatsuse vaimu. Peaosalist oli raske valida. Eesti Päevaleht, 20. juuli, lk 20.
  Virve, T. (2012). Olemuse peidetud tahk [laienduseks Olev Remsu artiklile „Pariisis ja Lembitul”, Sirp. 25. V 2012]. Sirp, 24. aug, lk 26-27.
  Arb, K. (2012). 33 aastat "Hukkunud alpinisti" hotellis [filmile pühendatud konverents Kirjandusmuuseumis]. Postimees, 28. aug, lk 19.
  Virve, T. (2012). Inspireeriv Eesti film [Kirjandusmuuseumis peetud konverentsist "Tagasi Hukkunud Aplpinisti hotelli"]. Sirp, 14. sept, lk 27.
  Laasik, A. (2012). Edu laial Venemaal viis laia maailma ["Naerata ometi!"]. Eesti Päevaleht, 19. okt, lk 20.
  Laasik, A. (2012). Lastekodu müürid hoidsid inimest vangis ["Naerata ometi!"]. Eesti Päevaleht, 19. okt, lk 20.
  Freyja Film alustab 5. novembril Pärnus Tõnu Virve poliitilise autorifilmi „Plats“ võtetega (2012). EFI, 2. nov.
  Virve, T. (2012). Palju õnne! [Isiklikke mälestusi seoses Eesti Kinoliiduga.] Sirp, 21. dets, lk 27.

  2013

  Valton, A. (2013). Poliitiline Vahur Linnuste [filmist "Armud jäänud, armud tulnud"]. Teater. Muusika. Kino, nr 1, lk 109–111, ill.
  Virve, T. (2013). Vabaduse vangid. Rahvuslik Teataja, nr 1.
  Virve, T. (2013). Õhtud Tilsi lähistel ["Naerata ometi" võtetest]. Teater. Muusika. Kino, nr 1, lk 112–117, ill.
  Virve, T. (2013). Modernne Eesti film [Ants Eskola osatäitmisest Theodor Lutsu esimeses helifilmis "Päikese lapsed"]. Teater. Muusika. Kino, nr 5, lk 120–123, ill.
  Võrus tähistatakse Euroopa päeva filmiga “Armud jäänud, armud tulnud“ (2013). Sirp, 8. mai.
  Tõnu Virve autoriõhtu Kinomajas..Dokumentaalfilm “Monument” (2013). Kinoliit, 11. mai.

  2014

  Virve, T. (2014). Nino Rota ruumiline filmimuusika. Muusika, nr 1, lk 10, ill.
  Virve , T. (2014). Ajaloo mõtestamine massimeedias. Postimees, 16. veebr.
  Virve, T. (2014). Anne on rahvuslik vara. EKL, 8. apr.
  Virve, T. (2014). Riigitelevisiooni puudutav sõnum Eesti ühiskonnale: rahvusliku filmikunsti tippteosed vabariigi aastapäeval [„Monument“, „Elavad pildid“, „Et meeldiks kõigile“, „Nimed marmortahvlil“, „Jüri Rumm“]. Teater. Muusika. Kino, nr 6-7, lk 130-134, ill.
  Virve, T. (2014). Pojad jätkavad isade tööd [Tõnu Virve meenutab oma kauaaegseid kolleege Rein Karemäed ja Peeter Brambatit]. Õhtuleht, 19. aug.
  Virve, T. (2014). Tunne oma rahva hinge [Toomas Lepa dokumentaalfilm "Balti passioon"]. Teater. Muusika. Kino, nr 11, lk 123–126, ill.

  2015

  Virve, T. (2015). Koma [kunstnik Tõnu Virve mälestused mängufilmi "Surma hinda küsi surnutelt" esialgsest variandist, kus lavastajaks pidi olema Kalju Komissarov]. Teater. Muusika. Kino, nr 3, lk 110-113, ill.
  Täna toimub kinomajas Tõnu Virve autoriõhtu [esilinastub "Jaan Poska 10. märts 1920"] (2015). ERR kultuuriportaal, 10. märts.
  Viitung, R. (2015). Virvendav lühimonument Kinomajas [autoriõhtu „Tõnu Virve. 45 aastat filmitööd” 10. märtsil Kinomajas, filmist „Ringhoov“]. Sirp, 20. märts.
  Elava klassikuga näitusel – Tõnu Virve (2015). KUMU, 11. apr.
  Virve, T. (2015). Loovuse taustajõud [dokfilmist "Jüri", režissöör Julia Sillart]. Sirp, 30. okt, lk 25, ill.
  Virve, T. (2015). Maestro Paavo [David Donnelly film "Maestro" dirigent Paavo Järvist]. Muusika, nr 11, lk 20–21, ill.
  Virve, T. (2015). Kui kullerkupud kõlisesid. Eesti Elu (Toronto), 11. dets.

  2016

  Virve, T. (2016). Arusaamatult salastatud filmikonkurss. Õhtuleht, 20. jaan.
  Virve, T. (2016). Maamärk eesti dokumentalistikas [Toomas Lepa dokumentalfilm „Jaan Poska“]. Teater. Muusika. Kino, nr 3, lk 120-123, ill.
  Virve, T. (2016). Pereriigivaled [Valentin Kuigi ja Manfred Vainokivi mängufilm "Perekonnavaled"]. Teater. Muusika. Kino, nr 4, lk 107–110, ill.
  Virve, T. (2016). Õige eestlane Eesti asja ajamas. Õhtuleht, 19. apr.
  Virve, T. (2016). Filmimuusika ja elava pildi võrgutava suhte lummus [Kuidas defineerida muusikafilmi?]. Muusika, nr 8/9, lk 22–24, ill.  
  Virve, T. (2016). Kognitiivne nihe [Sissejuhatav avaveerg: halli keskpärasuse võidukäigust isikupära ja omanäolisuse üle. Kõrgkultuuri loojate alavääristamisest]. Teater. Muusika. Kino, nr 9, lk 3–4.
  Virve, T. (2016). Eesti rahvusvahelistumise maamärk avalikus ruumis. Sirp, 9. sept.

  2017

  Virve, T. (2017). Komandandi aeda sobiks 17 sangari mälestusmärk. Eesti Päevaleht, 5. jaan.
  Virve, T. (2017). Kolm sammu [avaveerg]. Teater. Muusika. Kino, nr 2, lk 3.
  Virve, T. (2017). Alkoholipoliitika on ka kultuuripoliitika. Kesknädal, 08. veebr.
  Virve, T. (2017). Suurfilm müüdud hingedest. Kesknädal, 22. veebr.
  Virve, T. (2017). Kultuurikatkestuste põlvkondade pained. Kesknädal, 08. märts.
  Virve, T. (2017). Nädala juubilar Michael Haneke 75. Kesknädal, 22. märts.
  Virve, T. (2017). Nädala juubilar Aki Kaurismäki 60. Kesknädal, 05. apr.
  Virve, T. (2017). Mälestustahvel Kerenskile „Estonia“ teatrimaja seinale!“ Kesknädal, 12. apr.
  Virve, T. (2017). Ühiskond sünnitab uusi põlvkondi vanematelt saadud väärtuste kaudu. Kesknädal, 10. mai.
  Virve, T. (2017). Nädala juubilar Sulev Keedus 60. Kesknädal, 19. juuli.
  Virve, T. (2017). Eesti 100. Poliitilise eestlase sünnist Maanõukoguni. Kesknädal, 12. aug.
  Virve, T. (2017). Film 20. augusti olulisest kangelasest Vahur Linnustest. Kesknädal, 16. aug.
  Virve, T. (2017). Valeri Blinovi filmikaadrite kunstiline kvaliteet vääriks riiklikku tunnustust. Kesknädal, 06. sept.
  Virve, T. (2017). Minge kõik KUMU näitusele “Kurja lillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst“. Kesknädal, 18. okt.
  Virve, T. (2017). Eesti Televisioon töötas omal ajal nagu üks suur perekond. Kesknädal, 22. nov.
  Virve, T. (2017). Tsensuur peegeldab ühiskonna ebakindlust iseenda suhtes. Kesknädal, 06. dets.
  Virve, T. (2017). Nädala juubilar Rein Aren. Kesknädal, 20. dets.

  2018

  Virve, T. (2018). Eesti iseseisvusaja uued kinoikoonid ja hallid kardinalid. Kultuur ja Elu, nr 1, lk 62-64, ill.
  Virve, T. (2018). Seriaal „Litsid“ räägib isiklike väärtuste hülgamisest võõra ideoloogia teenimise nimel. Kesknädal, 28. veebr.
  Virve, T. (2018). Jüri Sillarti omaaegse kaasteelisena „Püha Jüri päeval“. Teater. Muusika. Kino, nr 2, lk 98–104, ill.
  Virve, T. (2018). Professionaalne Eesti mängufilm on tagasi! ERR kultuuriportaal.
  Virve, T. (2018). Võimu ja Hirmu dialoogide tervendav naeruseanss. ERR kultuuriportaal.
  Virve, T. (2018). Kõrgkunst on viljastav hingebakter noortele. ERR kultuuriportaal.
  Virve, T. (2018). Põlvkondade avameelne ja hingeliigutav filmkunst. Kultuur ja Elu, nr 2.
  Virve, T. (2018). Eksistentsiaalseid küsimusi Eskola Antsu kaudu. KesKus, nr 3.
  Virve, T. (2018). Absoluutse tõe dokumentaalfilmid. Kesknädal, 07. märts.
  Virve, T. (2018). Nädala juubilar Ilmar Raag. Kesknädal, 27. mai.
  Virve, T. (2018). Juubeliaastal valmib Enn Põldroosi loomingust audiovisuaalse kunsti teos. Kesknädal, 13. juuni.
  Virve, T. (2018). Nädala juubilar Paul Poom. Kesknädal, 23. juuni.
  Virve, T. (2018). Nädala juubilar Ingmar Bergman. Kesknädal, 14. juuli.
  Virve, T. (2018). Audiovisuaalse kunsti tipud elavdamas eesti filminduse vaimu. Kesknädal, 22. juuli.
  Virve, T. (2018). Nädala juubilar Arvo Kukumägi. Kesknädal, 08. aug.
  Virve, T. (2018). Nädala juubilar Anne Erm. Kesknädal, 05. sept.
  Virve, T. (2018). Ekraanita enam läbi ei saa. Sirp, 14. sept.
  Virve, T. (2018). Nädala juubilar Aleksandr Goloborodko. Kesknädal, 26. sept.
  Virve, T. (2018). Nädala juubilar Lauri Nebel. Kesknädal, 11. okt.
  Virve, T. (2018). Jaak Lõhmuse värske film „Tagasi Kadriorus. Kesknädal, 20. okt.
  Virve, T. (2018). Pariisis idandatud rahvusluse äratusnäitus KUMU-s. Kesknädal, 18. nov.
  Virve, T. (2018). Nädala juubilar Maarja Mitt. Kesknädal, 8. dets.
  Virve, T. (2018). Paraadpool ja töö [intervjuu Olev Remsuga tema raamatust "Filmidraamatehnika" ja muust]. Teater. Muusika. Kino, nr 12, lk 105–109, ill.

  2019

  Virve, T. (2019). Euroopaliku tippkvaliteediga Läti ajaloofilmid. Kesknädal, 2. veebr.
  Virve, T. (2019). Nädala juubilar Jüri Garšnek. Kesknädal, 15. veebr.
  Virve, T. (2019). Nädala juubilar Rainer Sarnet. Kesknädal, 3. märts.
  Virve, T. (2019). Rohelised kassid. Kesknädal, 18. märts.
  Virve, T. (2019). Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus… Aga armastust ei tulnud. Kesknädal, 14. apr.
  Virve, T. (2019). Nädala juubilar Endel Pärn. Kesknädal, 21. apr.
  Virve, T. (2019). Nädala juubilar Taavi Tõnisson. Kesknädal, 12. mai.
  Virve, A. (2019). Ühendatud mitmekesisus – ühe kunstifilmi sünd [Tõnu Virve filmist „Põldroos“]. Teater. Muusika. Kino, nr 5, lk 102–106, ill.
  Virve, T. Laval ja lõuendil [näitus Laval ja lõuendil“ Adamson-Ericu muuseumis]. Sirp, 31. mai.
  Virve, T. (2019). Eesti lavastuskunstnike arengutest [näitus "Laval ja lõuendil" Adamson-Ericu muuseumis]. Teater. Muusika. Kino, nr 6, lk 26–32, ill.
  Tark, I. (2019). "Hukkunud Alpinisti hotelli" lavastamine võeti ette lootuses pääseda tasuta Šveitsi pulmareisile. Eesti Päevaleht, 15. juuni.
  Virve, T. (2019). Kakssada aastat vabaduse teel. Kesknädal, 15. juuli.
  Virve, T. (2019). Kahe väljapaistva väliseestlase lugu [Rein Taageperast ja filmist „Taagepera“ ning Vahur Linnustest ja filmist „Armud jäänud, armud tulnud“]. Kesknädal, 10. aug.
  Virve, T. (2019). Eesti. Talu. Film [Eesti Filmimuuseumi  näitus "Eesti. Talu. Film" taluarhitektuurist Eesti filmis]. Teater. Muusika. Kino, nr 9, lk 117–122, ill.
  Suri filmikunstnik ja režissöör Tõnu Virve (2019). Õhtuleht, 4. okt, lk 10, ill.
  Kerge, R. (2019). "Tõnu Virve oli 99 protsenti kunstnik" [Tõnu Virvet meenutavad Tõnu Kark, Tiit Härm, Mati Eliste ja Margus Mikomägi]. Õhtuleht, 8. okt, lk 12–13, ill.
  Iho, A. (2019). Mälupilte Tõnu Virvest. Sirp, 11. okt, lk 36.
  Tõnu Virve 18. VI 1946 – 1. X 2019 [järelehüüe] (2019). Sirp, 11. okt, lk 36. 
  Andekas mustkunstnik. 73-aastasena lahkus Tõnu Virve (2019). Eesti Päevaleht: LP, 25. okt, lk 58, ill.
  Virve, T. (2019). Kino. Teater. Muusika [filmikunsti suhtest teiste kunstiliikidega]. Teater. Muusika. Kino, nr 11, lk 85–92, ill.
  Virve, T. (2019). Kleit [kostüümikunstniku tööst filmis]. Teater. Muusika. Kino, nr 11, lk 93–94, ill.

Meie koostööpartnerid

 • Kultuuriministeerium
 • EFI
 • Eesti Kultuurkapital
 • ERR
 • Rahvusarhiiv
 • BFM
 • Kinoliit
 • Eesti Filmiajakirjanike ühing
 • Tallinnfilm