Avaleht » Filmitegijad

Hagi Šein

Huviinfo

 • Viimase viie aasta tegevus:

  1) osalemine teadusühingutes, -nõukogudes, toimetuskolleegiumides:

  -  BFM ajakirja „Baltic Screen Media Review“  toimetiste toimetuskolleegiumi liige (2013-).

  2) teadusajakirjade referendiks ja retsensendiks olemine:

  -  BFM ajakirja „Baltic Screen Media Review“   (2013-).

  3) kunstierialade puhul osalemine loomingulistes liitudes, erialastes žüriides ja koostööprojektides:

  4) saadud uurimisgrandid ja läbiviidud arendusprojektid:

  2005.aasta Riigi kultuuristipendium Eesti teleajaloo uurimiseks ning Eesti 50-aastast telearengut kirjeldava „Suure teleraamatu“ väljaandmiseks.

  5) teadusürituste korraldamine, esinemised konverentsidel, loengud välisülikoolides:

  2014    filmipärandi töögrupi juhtimine Digitaalse kultuuripärandi nõukogu poolt koostatavas „Kultuuripärandi digimise rakenduskavas 2015-2020“.  

  2013    ettekanne „Filmipärand loovkasutusse?!“ ERR ja BFM rahvusvahelisel konverentsil

  2005   “Accountability in exchange for stability”. Ettekanne EPRA töökonverentsil Sarajevos 11.-13. mail 2005.

  2004    “Creative Content, New Formats and Cultural Identity”. Ettekanne 16. Euroopa TV ja Filmi Foorumil  “Expanding the Horizon: New countries, new players, new platforms”, 25.-27. novembril 2004 Viinis.

  2004    “Distinction versus commonality – construction of European and national TV-broadcasting space”. Ettekanne RIPE@2004 konverentsil “Mission, Market and Management: Public Service Broadcasting and the Cultural Commons” 3.-5. juunil 2004 Taanis.

  2003    “Implementation of EU media policy standards and TWF Directive requirements into broadcasting practices in acceding, candidate and transition countries”. Ettekanne EPRA töökoosolekul oktoobris 2003 Nikosias.

  2003    “Transformation of statae broadcasters into a public service in Estonia: 10 years of development and 12 lessons learned” („Трансвормация государственного телевидения в публичное ТВ в Эстонии: 10 лет развития и 12 выводов”). Ettekanne Valgevene Ajakirjanike Liidu ja Article 19 konverentsil 19. juunil 2003 Minskis.

  2003    „Public Service Broadcasting in Estonia” (koos Marju Lauristiniga). Ettekanne  European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies konverentsil  „Governance, Enlargement and Media Issues”, 28. veebr.-1. märtsil 2003 Firenzes.

  2003    “Problems and concerns of implementing TWF Directive requirements into the programming of the TV stations in Baltic States”. Ettekanne Euroopa Meediainstituudi ja Läti Rahvusliku Ringhäälingunõukogu konverentsil “Broadcasting, new problems, new solutions” 23.-24. jaanuaril 2003 Riias.

  2002    “Managing change in public broadcasters: Lessons learned in Estonia”. Ettekanne konverentsil “Public Service Broadcasting in transition states”, organized in association with the Communications Regulatory Agency and sponsored by the UK Foreign and Commonwealth Office and the Department for International Development, 22.-23.. mail 2002 Sarajevos.

  6)välissidemed:

  professionaalsete organisatsioonidega televaldkonnas: EBU (European Broadcasting Union), EPRA (European Platform of Broadcasting Authorities),  EUPERA (The European Public Relations Education and Research Association), CDMC (Council of Europe, Steering Committee on the Media and New Communication Services),  OFCOM (The independent regulator and competition authority for the UK communications industries), EAO (European Audiovisual Observatory);  kolleegidega Tampere and Yyvasküla Ülikoolist Soomes, Toulouse Ülikoolist Prantsusmaal, Leedsi Ülikoolist Inglismaal, Ohio Ülikoolist USAs, kolleegidega Riias, Vilniuses ja Kaunases, samuti Erasmus partnerülikoolidega Euroopas.

  7) koostatud õppevahendid:

  -  koostatud kompendiumid-juhendmaterjalid kursustele „Introduction to Television“, Basics of TV Journalism „ , Television Studies“, „Television Criticism“ Balti Filmi- ja Meediakoolis.

  8) juhendatavad ja kaitsnud magistrandid-doktorandid, kraaditaotlejate oponeerimine:

  -              kaitsnud magistrandid telealal - Peeter Võsu (2006, Tallinna Ülikool), Agne Kinks 2013, (Tallinna Ülikool)
  -              oponeeritud magistritööd telealal - Aune Unt (2005, Taru Ülikool) ja Andres Jõesaar (2006, Tartu Ülikool)

  9) erialaline osalemine Eesti avalikus elus:

  -           Riigi kultuuripreemiate komisjoni liige (2015-)
  -           Digitaalse kultuuripärandi nõukogu filmipärandi töökomisjoni juht (2014-)
  -           Eesti Filmi Instituudi nõukogu liige (2012-)
  -           Rahvusarhiivi nõukogu liige (2011-)
  -           Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige (2007-2012, viimased kaks aastat esimees)
  -           Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli rahvusvahelise nõukogu esimees (2005-2006)
  -           Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogu liige (EFSA, alates 2002-2012)
  -           Ringhäälingunõukogu liige (2000-2007)
  -           Vabariigi Presidendi Akadeemilise nõukogu liige (2002-2007)
  -           Eesti Meediakoolitajate Liidu nõukogu esimees ja kaasesimees (1998-2005)

  10) erialaline osalemine väljaspool Eestit:

  - Euroopa Nõukogu meedia ja uute kommunikatsioonivahendite seirekomitee (CDMC) spetsialistide töögrupi „Avalik ringhääling infoühiskonnas“ (MS-S-PSB) liige (alates 2005 neljaks aastaks)

Meie koostööpartnerid

 • Kultuuriministeerium
 • EFI
 • Eesti Kultuurkapital
 • ERR
 • Rahvusarhiiv
 • BFM
 • Kinoliit
 • Eesti Filmiajakirjanike ühing
 • Tallinnfilm