Avaleht » Filmiliigid

Viimased (2020)

Mängufilm | Draama Kestus: 117:00

Näitlejad

Peaosades
Pääru Oja Pääru Oja Rupi
Laura Birn Laura Birn Riitta
Tommi Korpela Tommi Korpela Kari "Kalastaja" Kolehmainen
Elmer Bäck Elmer Bäck Lievonen
Sulevi Peltola Sulevi Peltola Pealik Oula
Samuli Edelmann Samuli Edelmann Tatu
Jarkko Lahti Jarkko Lahti Töödejuhataja
Tero Jartti Tero Jartti Mollanen
Indrek Spungin Indrek Spungin Kinnunen
Emmi Parviainen Emmi Parviainen Sanna
Kõrvalosades
Juhan Ulfsak Juhan Ulfsak Lihunik
Taavi Eelmaa Taavi Eelmaa Pootsman Dieter
Veiko Õunpuu Veiko Õunpuu Roolimees Bohlen
Pirjo Leppänen Pirjo Leppänen Maisa
Timo-Pekka Luoma Timo-Pekka Luoma Kaevur
Tom Petäjä Tom Petäjä Politseinik
Pasi Kajo Pasi Kajo Politseinik
Jouni "Abe" Laaksomies Jouni "Abe" Laaksomies Poliitik
Ilkka Koivula Ilkka Koivula Poromees
Tommi Eronen Tommi Eronen Poromees
Nils-Matti Vasara Nils-Matti Vasara Poromees
Antti Kalttopää Antti Kalttopää Poromees
Pentti Keskitalo Pentti Keskitalo Poromees
Jouni Seppälä Jouni Seppälä Karaoke laulja/kaevur
Seija Satokangas Seija Satokangas Baaridaam
Keijo Jauhojärvi Keijo Jauhojärvi Joodik/kaevur
Sanna Mäki-Tanila Sanna Mäki-Tanila Koristaja
Episoodides
Aaro Granrooth Aaro Granrooth
Anna Viinikka-Välimaa Anna Viinikka-Välimaa
Antero Koivuranta Antero Koivuranta
Antti Supperi Antti Supperi
Alex Aalto Alex Aalto
Ari Timberg Ari Timberg
Ahti Pasanen Ahti Pasanen
Arttu Papinaho Arttu Papinaho
Arto Niemelä Arto Niemelä
Alpo Kyngäs Alpo Kyngäs
Aimo Karvonen Aimo Karvonen
Arno van der Kamp Arno van der Kamp
Aimo Jolanki Aimo Jolanki
Asko Jaako Asko Jaako
Ahti Hiltunen Ahti Hiltunen
Aulis Harju Aulis Harju
Birgitta Hurula Birgitta Hurula
Erkki Tuoriniemi Erkki Tuoriniemi
Eila Paldanius Eila Paldanius
Eero Niskala Eero Niskala
Eerikki Laakso Eerikki Laakso
Erkki Kuivala Erkki Kuivala
Esa Pelimanni Esa Pelimanni
Eetu Rantatalo Eetu Rantatalo
Felippe Constancio Felippe Constancio
Heli-Maarit Ylitalo Heli-Maarit Ylitalo
Harri Visuri Harri Visuri
Heikki Sitomaniemi Heikki Sitomaniemi
Hannu Parvianen Hannu Parvianen
Hannu Ollikainen Hannu Ollikainen
Heta Kuosmanen Heta Kuosmanen
Hannu Korhonen Hannu Korhonen
Hille-Stina Huhtanen Hille-Stina Huhtanen
Harri Heikkilä Harri Heikkilä
Hanna-Maria Hanhivaara Hanna-Maria Hanhivaara
Heikki Kuru Heikki Kuru
Ilkka Sarpola Ilkka Sarpola
Ilkka Säynäjäkangas Ilkka Säynäjäkangas
Irja Hanschmidt Irja Hanschmidt
Jarmo Huhtanen Jarmo Huhtanen
Jasse Tuukkanen Jasse Tuukkanen
Jori Tyni Jori Tyni
Juha Vähäkuopus Juha Vähäkuopus
Jukka Teurajärvi Jukka Teurajärvi
Joni Seppänen Joni Seppänen
Jukka Saukkoriipi Jukka Saukkoriipi
Juha Saukkoriipi Juha Saukkoriipi
Jarkko Sarajärvi Jarkko Sarajärvi
Juho Ruotsala Juho Ruotsala
Jaana Pelimanni Jaana Pelimanni
Janne Parikka Janne Parikka
Jussi Pajulampi Jussi Pajulampi
Jussi Orava Jussi Orava
Juha-Matti Oja Juha-Matti Oja
Janita Nikumaa Janita Nikumaa
Jukka Niemelä Jukka Niemelä
Juha Mytkäniemi Juha Mytkäniemi
Janne Montonen Janne Montonen
Janne Lappalainen Janne Lappalainen
Jouko Könönen Jouko Könönen
Juho Kupila Juho Kupila
Jarmo Kartimo Jarmo Kartimo
Jukka Kaarto Jukka Kaarto
Jussi Kaijankoski Jussi Kaijankoski
Janita Hurme Janita Hurme
Joni Heikkinen Joni Heikkinen
Joonas Herraniemi Joonas Herraniemi
Jukka Haavikko Jukka Haavikko
Jussi Heinonen Jussi Heinonen
Julia Hokkanen Julia Hokkanen
Kari Salmi Kari Salmi
Kirsi Salmi Kirsi Salmi
Kari Ollila Kari Ollila
Kari Montonen Kari Montonen
Katja Komulainen Katja Komulainen
Kalevi Kaskentaus Kalevi Kaskentaus
Kimmo Karppinen Kimmo Karppinen
Kimmo Örn Kimmo Örn
Kalle Juntunen Kalle Juntunen
Kari Hiltunen Kari Hiltunen
Kari-Pekka Harmainen Kari-Pekka Harmainen
Käpsy Dahl Käpsy Dahl
Kristiina Laalo Kristiina Laalo
Keijo Keskitalo Keijo Keskitalo
Lauri Uusitalo Lauri Uusitalo
Lauri Keskitalo Lauri Keskitalo
Lauri Ylitalo Lauri Ylitalo
Lasse Sonkamuotka Lasse Sonkamuotka
Lenna Sarajärvi Lenna Sarajärvi
Lilja Koivuranta Lilja Koivuranta
Mikko Viuhkola Mikko Viuhkola
Markku Tuira Markku Tuira
Mark Lwoff Mark Lwoff
Mika Tammi Mika Tammi
Merja Takila-Ruotsala Merja Takila-Ruotsala
Martti Savolainen Martti Savolainen
Martti Pappila Martti Pappila
Mikko Niinikangas Mikko Niinikangas
Mikko Muuriaisniemi Mikko Muuriaisniemi
Miia Kvist Miia Kvist
Markus Koponen Markus Koponen
Markku Killström Markku Killström
Mika Kinnunen Mika Kinnunen
Martti Kaurala Martti Kaurala
Marja Juustovaara Marja Juustovaara
Mikko Hyvönen Mikko Hyvönen
Miikka Ikonen Miikka Ikonen
Matti Hurula Matti Hurula
Markus Huovinen Markus Huovinen
Mika Heikura Mika Heikura
Martti Hanni Martti Hanni
Maarit Glader-Mätäsaho Maarit Glader-Mätäsaho
Mirko Arkimaa Mirko Arkimaa
Niko Mutka Niko Mutka
Osmo Rinnekanto Osmo Rinnekanto
Onni Kelottijärvi Onni Kelottijärvi
Pekka Wahlberg Pekka Wahlberg
Pertti Sipola Pertti Sipola
Perttu Pupanen Perttu Pupanen
Pete Niemelä Pete Niemelä
Pekka Kuuva Pekka Kuuva
Pekka Kumpulainen Pekka Kumpulainen
Pasi Karjalainen Pasi Karjalainen
Pekka Eloniemi Pekka Eloniemi
Pekka Berg Pekka Berg
Petteri Aaltonen Petteri Aaltonen
Pia Lehtinen Pia Lehtinen
Paavo Niskanen Paavo Niskanen
Riitta Suurpää-Niemelä Riitta Suurpää-Niemelä
Riikka Ronko Riikka Ronko
Reijo Paasirova Reijo Paasirova
Risto Mäkeläinen Risto Mäkeläinen
Raimo Mätäsaho Raimo Mätäsaho
Raimo Liikavainio Raimo Liikavainio
Raimo Alanampa Raimo Alanampa
Risto Anunti Risto Anunti
Roope Shnro Roope Shnro
Samuel Suomalainen Samuel Suomalainen
Seppo Saastamoinen Seppo Saastamoinen
Susanna Olli Susanna Olli
Sami Hyttinen Sami Hyttinen
Sami Huovinen Sami Huovinen
Suvi Autio Suvi Autio
Steve Bird Steve Bird
Sami Joensuu Sami Joensuu
Simo Kaipainen Simo Kaipainen
Seppo Kangasharju Seppo Kangasharju
Teemu Kukkola Teemu Kukkola
Teemu Pauna Teemu Pauna
Teija Välimaa Teija Välimaa
Tommy Wilhelmsson Tommy Wilhelmsson
Toivo Saukkoriipi Toivo Saukkoriipi
Tuure Pasma Tuure Pasma
Timo Liikavainio Timo Liikavainio
Tuomo Lapinniemi Tuomo Lapinniemi
Toni Kumpulainen Toni Kumpulainen
Tuula Kaskentaus Tuula Kaskentaus
Tapio Harju Tapio Harju
Tero Heikkilä Tero Heikkilä
Tuomas Huhtakallio Tuomas Huhtakallio
Urho Ahomaa Urho Ahomaa
Venla Aho Venla Aho
Viljo Huttunen Viljo Huttunen
Vesa Rousu Vesa Rousu

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm