Avaleht » Filmiliigid

Huviinfo

Life-Nature

Ohustatud liikide elupaikade taastamine Silma Looduskaitsealal, Vormsi ja Osmussaare maastikukaitsealadel
(LIFE2003NAT/ EE1000181)

Projekti peamine eesmärk on pool-looduslike rannikuelupaikade ning nende loodusväärtuste säilitamine ja taastamine.

Tegevused Vormsi maastikukaitsealal on suunatud kõre ja väike-laukhane elupaikade, madalate rannikulõugaste ja rannaniitude säilitamiseks. Nimetatud elupaikade säilitamise ja taastamisega luuakse paremad elutingimused ka arvukatele teistele ohustatud ja haruldastele liikidele.

Projektiala loodusväärtusete säilitamiseks teeb Silma Looduskaitseala Administratsioon tihedat koostööd kohalike mittetulundusühingutega. Projektipartneriteks on Sihtasutus Silma Märgala ja Mittetulundusühing Läänerannik. Projekt viiakse ellu koostöös kohaliku elanikkonnaga.

Peamine rahastaja on Euroopa Liidu LIFE Nature programm. Projekti kaasrahastaja on Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium.

MTÜ Lääneranniku peamiseks ülesandeks on projekti tegevuste koordineerimine Vormsil, seonduva GIS-i loomine ning õppefilmi tegemine.

Kõige loomulikum viis pool-looduslike rannikuelupaikade kaitsmiseks on nende karjatamine ja niitmine, mis tagab ohustatud liikide säilimise. Selleks on Vormsile ette nähtud mitmed tegevused:

- rannaniitudel karjatamiseks soetatakse Vormsile kari: 100 lammast, 25 lihaveist ja 5 hobust; loomad antakse lepinguga kohalike talunike käsutusse.

- Rumpo, Diby ja Hosby rannaaladel puhastatakse madalad veega täidetud pinnaselohud ja rannikulõukad, et taastada kõre kudemispaigad ning taasasustatakse need kullestega;

- karjatatakse ja niidetakse Vormsi rannarohumaid. Lepingud karjatamiseks ja niitmiseks sõlmitakse kohalike talunikega.

- Projekti käigus tehakse õppefilm Natura 2000 ala majandamisest projekti näitel "Tasakaal inimese ja looduse vahel";

- kohalikele elanikele (talunikud ja teised projektis osalejad) korraldatakse kaks õppereisi teistele Life- projekti aladele Eestis (Matsalu, Häädemeeste);

- viiakse läbi kohtumised ja õppepäevad kohalikele talunikele, maaomanikele ja teistele huvigruppidele.;

- rajatakse õpperada;

- koostatakse voldik-buklett matkaraja-näidisala kohta.

Allikas: http://www.laanerannik.eu/tegevused/life-nature (6.12.2014).

Lähemalt Euroopa Liidu looduskaitse võrgustiku Natura 2000 kohta:

Mis on Natura 2000?  http://www.natura2000.envir.ee/?  (6.12.2014).

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm