Avaleht » Abi » Terminid ja mõisted » Väljaanded - versioonid ja variatsioonid

Väljaanded - versioonid ja variatsioonid


Filmiteose erinevad väljaanded, teisendid ja esinemiskujud (trükiteoste puhul analoogia erinevate väljaannetega) liigituvad variantideks (variatsioonideks) ja versioonideks, millest esimene tähistab originaalteosega võrreldes väikeste sisumuutustega teost ja teine originaaliga võrreldes oluliste sisumuutustega teost. Erinevaid väljaandeid ehk teisendeid  toodetakse kas originaalteosega üheaegselt, sama võtteperioodi jooksul, aga ka hiljem, filmi taasväljaandmise protsessis.

Variant - väikeste muutustega väljaanne
Variant (või variatsioon) ehk väikeste sisumuutustega teisend on filmiteos, milles originaaliga võrreldes on tehtud  selliseid muutusi, mis teost sisuliselt ei muuda. Need võivad olla väikesed muutused teose muusikas, dialoogis, heliefektides, keelekasutuses, väikesed tsensori parandused, proloogi ja epiloogi lisamine jm). Muutused võivad olla ka ainult välised - erinev dokumentatsioon, reklaam ja tutvustav materjal, teistsugune pakend jms. Arhiivinduse mõistes on tegemist sama teose erinevate koopiatega, kuna muutused sisus on ebaolulised. Inglisekeelne vaste = Variation with minor changes. 

Näited võimalikest variantidest: filmi koolivariant, muudetud helikujundusega variant, muukeelsete subtiitritega variant, muukeelse pealeloetud tekstiga variant, uute subtiitritega variant, dubleeritud variant, taastatud väljaanne jm.

Versioon - oluliste muutustega väljaanne
Filmiteose versioonis ehk oluliste sisuliste muutustega teisendis on originaaliga võrreldes teadlikult tehtud olulisi muutusi. Muutused võivad olla tingitud filmi tootmise ja levitamise eesmärkidest, erinevate versioonide tegemisest erinevatele sihtauditooriumitele ja vanuserühmadele, kommertseesmärgil tehtud versioonid erineva lõpuga, vajadusest toota erineva pikkusega versioone reklaamipauside mahtu ja paigutust arvestades. Versioonid tekivad ka teose üheaegsest filmimisest erinevates keeltes, erinevate näitlejate ja tootjatega, muutused võivad olla tingitud filmi leviriikide tsensuurinõuetest. Oluliste muutustega väljaannet kataloogitakse eraldi teosena ja lisatakse viide originaalteosele.  Inglisekeelne vaste = Version with major changes

Näited võimalikest versioonidest: filmi kooliversioon (Classroom version); muudetud versioon (Revised); toimetatud versioon (Re-edited); lühiversioon (Short version); alaealiste tarbeks toimetatud versioon (Re-edited R-rated version); rahvusvaheliseks leviks toimetatud versioon (Re-edited for international distribution); toimetatud versioon uue diktoritekstiga (Re-edited and new narration) jm.

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm