Avaleht » Abi » Terminid ja mõisted » Tootaja ja tootmisandmed

Tootaja ja tootmisandmed


Tootjafirma
Tootjafirma, kes vastutab filmiteose tootmise eest ning juhtib tootmise rahalist, tehnilist, administratiivset ja loomeprotsessi. Inglisekeelne vaste = Production company.

Tootmisaasta
Üldjuhul filmi tiitrites märgitud aasta. Inglisekeelne vaste = Production date. Kui tootmisaasta kohta pole täpseid andmeid siis:
[1972 või 1973] kas see või teine; 1972?] kui see on tõenäoline ;[umb. 1972] kui see on ligikaudne; [197-] kui on teada kümnend; [197-?] kui see kümnend on tõenäoline.

Kaastootjad
Tootjafirma kõrval filmi tootmises olulist rolli etendanud partnerfirma. Kaastootja on reeglina kaasfinantseerija, kelle osalus võib piirduda vaid rahalise osalusega ent võib avalduda ka reaalses koostöös. Kaastootja saab reeglina ka mingid õigused filmile. Inglisekeelne vaste = Co-producer.

Koostööpartner(id)
Institutsioon, asutus või isik väljastpoolt teose tootjafirmat (või kaastootjafirmat), kes  osutas filmi tootjatele olulist abi või ekspertiisi. Inglisekeelne vaste = In cooperation/ In association with.

Tellija
Filmi tellinud institutsioon või muu subjekt.

Sponsor
Isik  või institutsioon, kes toetas rahaliselt või muul moel teose tootmist ja levitamist kommertsiaalsetel eesmärkidel. Reeglina ei kontrolli sponsor teose sisu, kuid seda võib siiski praktikas esineda. Inglisekeelne vaste = Sponsor, Commmercial sponsor

Toetaja(d)
Isik  või institutsioon, kes toetab rahaliselt või muul moel teose tootmist ja levitamist mittekommertsiaalsetel eesmärkidel. Inglisekeelne vaste = Supported by.

Sisevõtted (mängufilmide puhul)
Rakendatakse mängufilmide puhul, märgib spetsiaalselt professionaalseteks filmivõteteks või saadete salvestamiseks kohaldatud ehitist või ruumi, reeglina filmipaviljoni, stuudiot või interjööri, kus toimusid filmi sisevõtted. 

Välisvõtted (mängufilmide puhul)
Kohanimed, kus toimusid mängufilmide välisvõtted. Välisvõtete paikadel võib olla nii  filmiajalooline, kultuurilooline väärtus. 

Järeltöötlus

Eriefektid  - filmi eriefekte teostanud firma nimi ja asukohariik.
Labor  -  filmimaterjali töödelnud filmilabori nimi ja asukohariik.
Montaaž - filmimontaaži järeltöötlust teostanud stuudio nimi ja asukohariik 
Heli - heli järeltöötlust teostanud stuudio nimi ja asukohariik.
Dublaaž - dublaaži teostanud stuudio nimi ja asukohariik.
Tiražeerimine - tiražeerimist teostanud ettevõtte nimi ja asukohariik

Tootjafirma profiil
Tootjafirmat tutvustav artikkel, kontaktaadress ja viide Internetileheküljele.

Huviinfo (huviinfo, eksitused, tsitaadid, tegijate ja vaatajate mälestused)
Filmi kavandamise, tootmise ja levitamisega, võttegrupi liikmetega, näitlejatega ja filmi sisuga või ajalooga seotud huvitavad üksikasjad ja mainimist väärivad faktid, konkreetset filmi puudutavad tegijate või vaatajate, kaasaegsete mälestused. Näiteks -  keda kaaluti rollidesse, filmist ellu läinud käibelausungid või kuvandid, tuntumad tsitaadid filmitegelaste tekstist ja dialoogidest, filmi sisu või võttekohtadega seotud huvitav info,  lavastuslikud, kujunduslikud, sisu, stiili ja montaaživead, muud filmis esinevad veidrad seigad, vead või äpardused. jms. Inglisekeelne vaste = Trivia.

 

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm