Avaleht » Abi » Terminid ja mõisted » Filmitegijad

Filmitegijad

Tootjafirma
Esmane filmi tootmise eest vastutust kandev subjekt. Välja arvatud erandjuhtumid (näiteks amatöörfilmid, kus üksikisik täidab kõiki olulisemaid tootja funktsioone) täidab tootjafirma koordineerivat rolli, vastutab nii üksikisikute kui teiste firmade osalemise eest ning kannab üldvastutust kogu tootmise ja loomeprotsessi eest, Tootjafirmat ei käsitleta produtsendina. Inglisekeelne vaste = Production company.

Produtsent
Produtsent on üksikisik, kes kannab peamist administratiivset ja finantsilist vastutust teose tootmise eest. Tihti on see roll veelgi laiem, sest produtsent teeb sageli otsuseid ka teose kunstilise ja intellektuaalse sisu kohta. Eesti Autoriõiguse seadus: “Teose produtsendiks loetakse füüsilist või juriidilist isikut, kelle finantseerimisel või juhtimisel on teos loodud ja kelle nimi on fikseeritud selles audiovisuaalses teoses”. Inglisekeelne vaste = Producer.

Režissöör
Tootmise loominguline juht, kes kannab põhivastutust teose tähendusliku, sisulise ja väljendusliku külje eest. Lavastuslike filmide tootmisel on režissööri tööks ka lavastamine ja näitejuhtimine. Režissööri tööülesanded, kohustused ja vastuse ulatus  sõltub sageli seda rolli täitvast konkreetsest isikust, tootjafirmast ja konkreetses filmikultuuris kujunenud tavadest. Filmilindil ja filmi dokumentatsioonis võivad režissööritööd teinud isikud olla tähistatud ka muude  ametinimedega ja mõistetega, näiteks „teostus“, „režissöör-lavastaja“, „lavastaja“, "autor" jm. Inglisekeelne vaste = Director 

Stsenarist
Filmi- või videotoote originaalkäsikirja autor või materjali adapteerija.Filmilindil ja filmi dokumentatsioonis võivad stsenaristi tööd teinud isikud olla tähistatud ka muude  ametinimedega ja mõistetega, näiteks „käsikiri“, „filmi käsikiri“, „stsenaariumi autor“, „idee autor“, „lugu“ jm. Inglisekeelne vaste = Screenwriter (FIAF)

Dialoogi autor
Filmis näitlejate poolt esitatava dialoogi teksti autor. Inglisekeelne vaste = Writer of Dialogue

Operaator
Teose/materjali filmija, pildilahenduse autor, isik, kes teeb kaameratööd, kavandab filmimise tehnilisi- ja valguslahendusi, stseenide/episoodide ülesvõtmist ning kes sageli nõustab režissööri kaamera(te) asetuse, võttenurkade ja valgustuse küsimustes. Operaator jälgib ja nõustab reeglina ka filmimaterjali  ilmutamise ja edasise töötlemise protsessi kuni demonstratsioonikoopia valmimiseni. Filmilindil ja filmi dokumentatsioonis võivad operaatoritöö teinud isikud olla tähistatud ka muude  ametinimedega ja mõistetega, näiteks „operaator-lavastaja“, „pilt“, „pildilahendus“, "peaoperaator" jm. Inglisekeelne vaste = Cinematographer.   

Kunstnik (-lavastaja)
Isik, kes kavandab ja loob filmi kujunduse ning vastutab selle eest, mis jääb kujunduslikkus mõttes kaamera vaatevälja. Töötab tihedas koostöös teose režissööri ja operaatoriga filmi kavandamisest ja tootmiseelsest perioodist alates. Suuremate projektide puhul vastutab kunstnik-lavastaja võttepaiga ülesehituse, interjööri disaini teostuse ja dekoratsioonide paigutuse eest.  Inglisekeelne vaste (kunstnik-lavastaja) = Production Designer; inglisekeelne vaste (kunstnik) = Art Director

Helilooja
Filmi originaalmuusika autor. Inglisekeelne vaste = Composer, Music Composer

Helirežissöör
Isik, kes vastutab teose/materjali heli salvestamise ja töötlemise eest, kavandab helisalvestuse tehnilisi aspekte ja lahendusi, teeb helisalvestisi ning nõustab filmi režissööri ja operaatorit heliülesvõtete, heli- ja muusikalise kujundusega seotud küsimustes. Helirežissöör teeb, jälgib ja nõustab ka helimaterjali järeltöötlust, helikujundust ning teose helirea kokkukirjutust.  Filmidokumentatsioonis on kasutusel ka ametinimetus “helioperaator”, kelle funktsioon, tegevus ja vastutusala võib/võis kattuda helirežissööri tööga, aga võis/võib olla sellest ka kitsam. Heliülesvõtete tegemine, nende järeltöötlus ja spetsefektide tegemine võib olla jaotatud mitme kitsama funktsiooniga helispetsialisti vahel.   Inglisekeelne vaste (helirežissöör)  = Sound Designer, Inglisekeelne vaste (helioperaator) = Sound Recordist, Sound Recorder, Inglisekeelne vaste (poom/poomimees) = Boom Operator, Inglisekeelne vaste (helimonteerija) = Sound Editor, Inglisekeelne vaste (kokkusalvestaja) = Re-recording Mixer/ Dubbing Mixer

Direktor
Enne seda, kui produtsendi ametinimetust Eestis  kasutama hakati, oli filmi direktor filmi administratiivse,  organisatoorse ja finantsjuhtimise eest vastutav isik. Osaliselt langesid tema funktsioonid kokku praeguse produtsendi rolli ja vastutusega. Direktorit ei nimetata andmebaasis ümber produtsendiks.  Varasema perioodi filmitiitrites ja dokumentatsioonis võib esineda ka ametinimetusi „tootmisjuht“ ja „filmitootja“.

Monteerija
Isik, kes lähtudes filmi stsenaariumist ja koostöös režissööriga  valib, järjestab ja komponeerib  filmimaterjali terviklikuks filmiteoseks, sünkroniseerib pildi ja heli ning osaleb filmi järeltootmises. Inglisekeelne vaste = Film Editor, Editor.

Toimetaja
Sõltuvalt tootmise korraldusest tegi/teeb filmi toimetaja filmigrupis mitmesuguseid sisupoolega seotud organisatoorseid ning sisuarendusega seotud töid. Sisu puudutavatest kohustustest oli/on olulisim koostöö filmi käsikirja autoritega filmi sisu arendamisel, käsikirja ja muude tekstide toimetamisel, filmiga seotud tausta ja faktikontroll, dokumentaalfilmide puhul ka töö esinejatega, organisatoorsetest ülesannetest filmigrupis koostöö tagamine, hoolitsemine loova koostöövaimu eest jm. Inglisekeelne vaste = Content editor.

 

 

 

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm