Avaleht

Doktori- ja magistritööd

Doktoritööd

Maimets-Volt, Kaire (2009). Mediating the 'idea of One': Arvo Pärt's pre-existing music in film.  Doctoral thesis. Estonian Academy of Music and Theatre. (Ingliskeelne doktoriväitekiri, eestikeelne pealkiri: Vahendades 'Üht(sust)': Arvo Pärdi valmismuusikast filmis.) 

Näripea, Eva (2011). Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond). Doctoral thesis. PDF, väitekirja täistekst. Estonian Art Academy. (Ingliskeelne doktoritväitekiri, eestkeelne pealkiri: Eesti filmimaastikud. Ruumid, kohad ja paigad Nõukogude Eesti filmis (ning edaspidi)). Loe eestikeelset resümeed siit.

Teaduste kandidaadi tööd

Вахеметса, Айгар (1966). Об эстетически-воспитательном воздействии киноискусства. Aвтореферат ... кандидата философских наук. Институт философии АН СССР, Институт Истории Академии наук Эстонской ССР. 

Эльманович Татьяна (1977). Эстонское документально-публицистическое телевидение и его роль в становлении телеискусства. (Прямое ТВ и телефильм) : автореферат кандидата искусствоведения. Москва : Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Magistritööd

Mesila, Tiit (1972). Ringvaade „Nõukogude Eesti“: väljendusvahendid, žanrid ja sisu analüüs. PDF. Diplomitöö. Juhendaja J. Peegel. Tartu Riiklik Ülikool: eesti keele kateeder. 

Nuiamäe, Aune (1981). Kultuurilooja portree Nõukogude Eesti dokumentaalfilmisDiplomitöö. Juhendaja: Marju Lauristin. Tartu Riiklik Ülikool: žurnalistika kateeder. 

Retsold, Anne (1990). Filmitutvustus eesti ajakirjanduses. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja.  E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder.

Pill, Ave (1990). Eesti dokumentaalfilm aastatel 1971-1989. Diplomitöö. Juhendaja: E. Uverskaja. Tallinna Pedagoogiline Instituut: raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder. 

Teinemaa, Sulev (1991). Režissöör Peep Puksi tõsielufilmid aastail 1969-1990. Diplomitöö. Juhendaja: Aune Unt. Tartu Ülikool: Filoloogia teaduskond: ajakirjanduse kateeder. 

Sau, Katri (1994). Eesti filmiaastad 1961-1962. Diplomitöö. Juhendaja E. Rannap. Tallinna Pedagoogikaülikool: Infoteaduste osakond. 

Lina, Jüri (1998). Filmikunsti väljenduslikkusest: filmikujundi struktuurist ja dünaamikast. Stockholm: Referent. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool: kultuuriteaduskond.

Paas, Veste (2002). Eesti dokumentaalfilmi kujunemine 1912-1940 ja hävinguaasta 1940. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool: kultuuriteaduskond. 

Maimets, Kaire (2003). Visuaalse ja muusikalise tasandi suhtest Leida Laiuse filmis „Ukuaru“. Magistritöö. Juhendaja: Jaan Ross. Eesti Muusikaakadeemia: Muusikateaduse osakond.

Näripea, Eva (2005). Tallinna vanalinna representatsioonid Eesti NSV filmikunstis 1960.-1970. aastail. Magistritöö. Juhendaja Mart Kalm. Eesti Kunstiakadeemia: Kunstiteaduse instituut. 

Ansip, Karol (2006). Ülevaade Eesti dokumentaalfilmi arengusuundadest autorifilmi tekkeni. Autorifilmi näide Andres Söödi loomingu põhjal. Magistritöö. Juhendaja: Rein Veidemann.  Tallinna Ülikool:  Eesti Humanitaarinstituut: kultuuriteooria õpe.

Joosepson, Alo (2007). „Oma“ ja „võõra“ modelleerimine: neli eesti mängufilmi. Magistritöö. PDF. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: semiootika osakond.

Maran, Margit (2007). Filmiterminid ajakirjas "Teater. Muusika. Kino". Magistritöö. PDF. Juhendaja: Arvi Tavast. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond. 

Nelk, Agne (2008). Animaagiast Priit Pärna "Eine murul", "Hotell E", "1895" ja "Porgandite öö" näidetel. Magistritöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tallinna Ülikool: Kunstide instituut.

Oja, Martin (2008). Filmiblogid filmisotsioloogilise mõtte taustal. Magistritöö (PDF). Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Filosoofia ja semiootika instituut. 

Kotta, Kristel (2009). „Viimse reliikvia“ filmikontseptsioon tõlgendustes ja selle kujunemine tootmisprotsessis. Magistritöö. Juhendaja: Rein Veidemann. Tallinna Ülikool: Eesti Humanitaarinstituut: kultuuriteooria osakond

Laasner, Siret (2011). Filmipealkirjade tõlkimisest ja mõjust kinokülastajale. PDF. Magistritöö  Juhendaja: Triin Pappel, MA. Tallinna Ülikool: Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride instituut: Tõlkekoolituse osakond. 

Lootus, Reena (2011). Inglise-Eesti animafilmi valiksõnastik. Magistritöö. PDF. Juhendaja: Krista Kallis, MA. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut. 

Soo, Eveli (2011). Filmiturundusmeetmestik Eesti filmiturunduse näitel.  PDF. Magistritöö. Juhendaja: Liisi Sepp.  Tartu Ülikool: majandusteaduskond: ettevõttemajanduse instituut. 

Thalheim, Triin (2011). Väike inglise-eesti seletav filmisõnastik. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Arvi Tavast, PhD. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut.

Samson, Ander (2012). Inglise-saksa-eesti filminduse valiksõnastik. PDF. Magistriprojekt. Juhendaja: Anne Arold. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Germaani, romaani ja slaavi filoloogia insituut: Saksa filoloogia osakond. 

Hermann, Kristina (2013). Ekraanimeedia roll soostereotüüpide kujundamisel: Eesti algklassiõpetajate ja –õpilaste arusaam. PDF. Magistritöö.  Juhendaja: Andra Siibak, PhD. Tartu Ülikool: Sotsiaal ja haridusteaduskond: Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

Kahro, Marek (2013). Ekraanireligioon: populaarsete filmide ja telesarjade mõju Eesti noorte uskumustele. Magistritöö. Juhendaja: vanemteadur Lea Altnurme, Dr.theol. Tartu Ülikool: Usuteaduskond: praktilise teoloogia õppetool.

Kaljuvee, Katrin (2013). Õiguslikud väljakutsed audiovisuaalteoste kasutamisel kaabellevivõrgus. PDF. Magistritöö. Juhendaja: Aleksei Kelli, PhD. Tartu Ülikool: Õigusteaduskond Tallinnas: eraõiguse instituut. 

Koppel, Kadri (2013). Filmi kasutamise võimalusi gümnaasiumi kirjandustundides. Magistritöö. Juhendaja: Ave Mattheus. Tallinna Ülikool: Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.

Kuuskemaa, Karin Victoria (2013). Nõukogude ajal loodud audiovisuaalteoste ja esituste kasutamine: õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused. PDF. Magistritöö.  Juhendaja: Aleksei Kelli, PhD. Tartu Ülikool: Õigusteaduskond Tallinnas: Eraõiguse instituut: Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool.

Serka, Helen-Sanchez (2013). The internationalization of Estonian film : production through international collaboration. Magistritöö. Juhendaja: Annukka Jyrämä. Estonian Academy of Music and Theatre: Cultural Management and Humanities Department. 

Siu See Mei (2013). Lost and Found: Urban and Rural Spaces in Contemporary Estonian Cinema. Master’s Thesis (PDF). Supervisor: Dr. Eva Näripea. University College London: School of Slavonic and East European Studies, University of Tartu: Faculty of Social Sciences and Education: Centre for Baltic Studies. 

Vanaselja, Maret (2013). Eesti filmitööstuse rahvusvahelistumine. Magistritöö ärijuhtimise magistri kraadi taotlemiseks ärijuhtimise erialal.  PDF. Juhendaja: dotsent Tõnu Roolaht. Tartu Ülikool: Majandusteaduskond: Ettevõttemajanduse instituut. 

Kanter, Kadri (2014). Eesti NSV kinematograafia ministeerium 1946-1953: eellugu, tegevuse põhisuunad ja likvideerimine. Magistritöö. PDF. Juhendaja: prof. Tõnu Tannberg. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Ajaloo ja arheoloogia instituut: Eesti ajaloo osakond.

Maripuu, Kerttu (2016). Filmi lõiminguline käsitlemine gümnaasiumi eesti keele kursusel „Meedia ja mõjutamine“ Elmo Nüganeni filmi „1944“ näitel. Magistritöö. PDF.  Juhendaja Kersti Lepajõe, PhD. Tartu Ülikool: Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond: Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm