Avaleht

Bakalaureusetööd

Priimägi, Tristan (2001). Montaaž filmikunstis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Silvi Salupere. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Näripea, Eva (2002). Kaadreid kastlinnast: Tallinna paneelmagalad Eesti NSV mängufilmides 1967-1988. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendajad: professor Mart Kalm, Veste Paas. Eesti Kunstiakadeemia.

Nahkur, Siim (2003). Priit Pärna narratiiv. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Mihhail Lotman. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.  

Trossek, Andreas (2003). Eesti 1970. aastate joonisfilm. Kunstiavangardi sublimatsioon näilisse lastemeediumisse. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Eesti Kunstiakadeemia.

Joosepson, Alo (2003). Film “Nimed marmortahvlil”: etnilise identiteedi konstrueerimine.  Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Viires, Liina (2003). Subtiitrite integreerumine filmi – sidusmehhanismid subtiitrites ja filmitekstis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Ülle Pärli. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Ivask, Nele (2003). Geopoliitilised representatsioonid Eesti mängufilmis aastatel 1927-2002. Bakalaureusetöö inimgeograafias. Juhendaja: Jussi S. Jauhiainen. Tartu Ülikool: bioloogia-geograafiateaduskond: geograafia instituut.

Magnus, Riin (2004). Paiga esteetika ja osalev kohakogemus dokumentaalfilmis. Bakalaureusetöö.  Juhendaja: Kalevi Kull. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Rannastu, Katri (2004). Eesti Vabariigi sünni kujutamine dokumentaal-   ja mängufilmis.   Bakalaureusetöö (diplomitöö). DOCJuhendaja: professor Mati Graf. Tallinna Pedagoogikaülikool: Sotsiaalteaduskond: Ajaloo osakond.  

Salmar, Sirje (2004). Reaalsuse ja teise konstrueerimine Urmas E. Liivi ja Meelis Muhu portreefilmide “Teine Arnold” ja “Meeleavaldaja” näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Ülle Pärli. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Oja, Martin (2005). Sissevaateid Jim Jarmuschi autoripoeetikasse. Karakteri ja keskkonna suhe kui domineeriv vastandus Jarmuschi filmides. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Zobel, Madli (2005). Režissööride Rein Marani ja Andres Söödi ametilood. Bakalaureusetöö. PDF. Juhendaja: Anu Pallas, MA. Tartu Ülikool: Sotsiaalteaduskond: ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond.

Kübar, Eva (2006). Naise portreteerimine dokumentaalfilmis. “Isamaa ilu” ja “Vanema õe” näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Kangur, Kristjan Jaak (2006). Neomütologism filmi “The Matrix” näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: semiootika osakond.

Ruisu, Marje (2007). Etnograafiline film versus filmiline etnograafia: Robert Gardneri filmid akadeemiliste vaidluste tulipunktis. Bakalaureusetöö. Juhendaja Liivo Niglas. Tartu Ülikool: Kultuuriteaduste ja kunstide instituut.

Gassmann, Britta (2007). Finaalsus Andrei Tarkovski filmipoeetikas. Bakalaureusetöö.  Juhendaja: Peeter Torop. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond. 

Tubelt, Ene (2007). Eestlase identiteedi kujutamine romaanis “Rehepapp” ja filmis “Malev” läbi oma ja võõra prisma. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kaie Kotov. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: Semiootika osakond.

Kaisma, Evelyn (2007). Õudus ja film. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond. 

Kaasik, Jaanus (2007). Keskkonna modelleerimine filmis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Silvi Salupere. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond. 

Katre Pärn (2007)Kinosemioloogia: kinokeele struktuur ja ühikud. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond: Semiootika osakond.

Saldre, Maarja (2007). “Tabamata ime” intersemiootiline variatiivsus. Eduard Vilde näidendi ja kuue lühifilmilise tõlgenduse ajast, ruumist ja aegruumist. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop.

Marran, Bianka (2008)Filmi “Georgica” aeg-ruumiline analüüs. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Eesti Kunstiakadeemia.

Luuk, Minni (2008). Leida Laiuse klassikalavastuste režissööristiil. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja Semiootika Instituut: semiootika osakond.

Paistik, Alo (2008). Filmist kui kunstist mõtlemise juured Prantsuse varajase kino ja filmiretseptsiooni näitel aastatel 1908–1912. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Eesti Kunstiakadeemia.


Masso, Kaisa (2008). 
Ruumi representatsioon Andrei Tarkovski Stalkeris. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Katrin Kivimaa. Eesti Kunstiakadeemia.

Cernovaite, Olga (2009). Classification of contemporary Finnish documentaries and exploration of their distinctive features. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Jarmo Valkola. Tallinn: Balti Filmi- ja Meediakool.

Kaggovere, Palme (2011). Pimedate Ööde filmifestivali Viljandi programm aastal 2010. PDF.  Lõputöö. Juhendaja: Kristiina Alliksaar, MA. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia: Kultuurhariduse osakond: Kultuurikorralduse eriala. 

Nurka, Maiu (2011). Metafoor ja metonüümia kultuurilehe Sirp filmi- ja teatriartiklites.  PDF. Bakalaureusetöö (kunstiteadused). Juhendaja: dotsent Külli Habicht. Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: Eesti keele osakond.

Rutens, Kadi (2011). Filmifestival „Viljandi PÖFF 2009“. Lõputöö. PDF. Juhendaja: Marju Mäger. Tartu Ülikool: Viljandi Kultuuriakadeemia: Kultuurhariduse osakond: Kultuurikorralduse eriala.

Tuisk, Inga-Bel (2011). Dokumentaalfilmi kõrgeim eetiline missioon filmide „Kohtumine mormoonidega“ ja „Katka“ näitel. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Liivo Niglas. Tartu Ülikool: Kultuuriteaduste ja kunstide instituut.

Kauber, Sten (2012).  Nõukogude Eesti film kultuurimälu meediumina nõukogudejärgses mälukultuuris. Kahe generatsiooni filmi vaatamiskogemuse analüüs. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kirsti Jõesalu. Tartu Ülikool: kultuuriteaduste ja kunstide instituut.

Felt, Kadi Freja (2013). Eesti propagandafilm „vaikival ajastul“. Bakalaureusetöö. PDF. Juhendaja: Dots. Olaf Mertelsmann.  Tartu Ülikool: Filosoofiateaduskond: ajaloo ja arheoloogia instituut: uusima aja õppetool.

Rannamets, Harro (2013). How movies Influence Our Dietary Behaviour? Baltic Screen Media Review, volume 1. Tallinn 

Rood, Kadri (2013).  Aegluse poeetika filmis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Torop. Tartu Ülikool: Filosoofia ja semiootika instituut. 

Verner, Regina (2015).  Loominguline Jüri Sillart 1943-2011: Meistri jälg Eesti filmikunsti maastikul. Bakalaureusetöö. PDF. Juhendaja: Elviira Mutt. Tallinna Ülikool: Balti Filmi- ja Meediakool: meediaosakond.

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm