Avaleht

Filmialaste artiklite bibliograafia 1940-1960

"Artiklite ja retsensioonide kroonika": 1940-1960 


1940 

Beljajev, V. Kolme kuuga Eesti ajalugu kinolinale. [Stuudio “Eesti Kultuurfilm” kunstilise dokumentaalfilmi “Eesti” valmistamisest. Jutuajamine filmi režissööri V. Beljajeviga.] Rahva Hääl, 1940, 22. okt.; Sirp ja Vasar, 1940, 2. nov., pealk. all: Sõna on režissööril.

Eesti Kultuurfilm vajab töölerakendamist. [Senisest tegevusest.] Uudisleht, 1940, 12. juuli.

Filmid töötava rahva tööst ja tegevusest. [Sihtasutuse “Eesti Kultuurfilm” ülesannetest.] Päevaleht, 1940, 16. juuli; Postimees, 1940, 16. juuli, pealk. all: Eesti Kultuurfilmilt hulk ajakohaseid filme.

Parvel, V. Eesti NSV esimene kolhoos filmis. [Dokumentaalfilm kolhoosist „Krasnaja Niva“. Viru maakond. Jutuajamine Eesti Kultuurfilmi operaatori V. Parveliga.] Sirp ja Vasar, 1940, 14.dets.

„Rahva tahe“. [„Eesti Kultuurfilmi“ dokumentaalfilm 1940. a. suve revolutsioonilistest sündmustest Eestis.] Postimees, 1940, 10.aug. - Allk.: E. H.

1941

Kinokroonika Eesti Stuudio töö uutes tingimustes. Sirp ja Vasar, 1941, 1. märts.

Peel, A. Avaraid võimalusi filmile ja kinole. [Kroonikafilmide valmistamisest Eesti NSV-s.] Rahva Hääl, 1941, 30. jaan.

Peel, A. Meie noorus ja meie film. Noorte Hääl, 1941, 24. apr.

Riis, V. Kinofikatsiooni Valitsusel uus juht. [Kinoasjanduse olukorrast ja arenguväljavaadetest Eesti NSV-s. Jutuajamine Kinofikatsiooni Valitsuse direktori V. Riisiga.] Sirp ja Vasar, 1941, 22. veebr.

„Eesti“ linastub Tallinnas. [Kunstiline dokumentaalfilm. Stsenaariumi autor ja režissöör V. Beljajev. Tallinna Kinostuudio ja Leningradi Kinostuudio.] Sirp ja Vasar, 1941, 15. märts.

Film eesti rahva minevikust ja olevikust. [Kunstiline dokumentaalfilm „Eesti“.] Tartu Kommunist, 1941, 18. apr. - Allk.: A. P.

Hint, D. Kunstilis-dokumentaalfilm „Eesti“. Sirp ja Vasar, 1941, 10. mai. - Allk.: D. H.

Levšin, A. „Eesti“. [Kunstiline dokumentaalfilm. Ajalehest „Trud“.] Rahva Hääl, 1941, 6. mai.

1944

Hallop, E. Eesti NSV kinoasjanduse tulevikukavatsusi. [Jutuajamine Kinofikatsiooni Valitsuse juhataja E. Hallopiga.] Sirp ja Vasar, 1944, 30. dets.

Promet, Lilli. Eesti film Nõukogude tagalas. [Kroonikafilmidest.] Rahva Hääl, 1944, 22. okt.

Hallop, E. Vabastatud Eesti filmis. [Kroonikafilmidest. „Vabastatud Eesti“ ja  „Vabastatud Narva“. Jutuajamine Kinofikatsiooni Valitsuse juhataja sm. Hallopiga.] Sirp ja Vasar, 1944, 21. okt.

1945

Исаев, С. Таллинская студия кинохроники. Советская Эстония, 1945, 31 мая.

Смирнов, В. Что мы увидим на экранах в 1945 году.  Советская Эстония, 1945, 7 янв.

1946

Jaanus, V. Kinokaaameraga kaevanduses. [Dokumentaalfilmi „Nõukogude Eesti“ kaadrite filmimisest Käva kaevanduses.] Viru Sõna, 1946, 1. aug.

Kinofikatsioonitööliste vabariiklik nõupidamine. [Tallinn. Ülevaade.] Sirp ja Vasar, 1946, 21. dets., lk. 5.

Raadik, A. Loomingulisest tööst kinokunsti alal. Eesti filmiteoste temaatikast ja stsenaristide praktilisest tööst. Õhtuleht, 1946, 3. aug.

Raadik, A. Nõukogude Eesti kinematograafia arengust viisaastakul. Rahva Hääl, 1946, 21. aug.; Noorte Hääl, 1946, 21. jaan., lüh.

Соколов, А. Запечатленная история наших дней. [О Таллинской киностудии]. Советская Эстония, 1946, 23 мая.

Dokumentaalfilm eesti rahva elust ja tööst. [„Nõukogude Eesti“. Stsenaariumi aut. L. Stepanova ja P. Rummo. Režissöör L. Stepanova. Dokumentaalfilmide Keskstuudio ja Tallinna Kinokroonika Stuudio.] Noorte Hääl, 1946, 9. okt.

Stalini preemia määramise puhul filmioperaator V. Tombergile:

Palts, B. Vladimir Tomberg. Noorte Hääl, 1946, 28. juuni.

Stalini preemia laureaate – Vladimir Tomberg. Sirp ja Vasar, 1946, 13. juuli, lk. 5.

Tomberg, V. Suur au. Rahva Hääl, 1946, 28. juuni.

Томберг, В. Высокая честь. Советская Эстония, 1946, 28 июня.

1947

Kinofikatsioonitöötajate ülevabariiklik nõupidamine. [Tallinn. Ülevaade.] Sirp ja Vasar, 1947, 5. juuli, lk. 8.

Lauristin, O. Eesti NSV filmitööstus Suure Oktoobri eel. [Jutuajamine ENSV kinematograafiatööstuseministri O. Lauristiniga.] Sirp ja Vasar, 1947, 4. okt., lk. 8.

Lepik, Minna. Eesti kinematograafia tulevikukavadest. Eesti Naine, 1947, nr. 12, lk. 12.

Nõukogude Eesti film tõusuteel. Ülevaade Eesti filmitööstusest. Rahva Hääl, 1947, 13. juuni.

Tomberg, Vladimir. Värviline kinofilm 12. üldlaulupeost. [Filmimise eeltöödest.] Noorte Hääl, 1947, 25. juuni.

Dokumentaalfilm „Nõukogude Eesti“. [Stsenaristid L. Stepanova ja P. Rummo. Režissöör L. Stepanova. Moskva Dokumentaalfilmide Keskstuudio ja Tallinna Kinokroonika Stuudio.] Õhtuleht, 1947, 4. jaan.

Film „Nõukogude Eesti“... ja selle loojaid. Sirp ja Vasar, 1947, 18. jaan., lk. 7.

Film õnnelikust Eestist. [„Nõukogude Eesti“] Rahva Hääl, 1947, 14. jaan.

„Kalevite hõim“. [Dokumentaalfilm. Stsenarist R. Parvel. Tallinna Kinokroonika Stuudio.] Kehakultuur, 1947, nr. 20, lk. 557-558.

Narvik, M. Filmist „Nõukogude Eesti“. Sirp ja Vasar, 1947, 25. jaan., lk. 8.

Niit, A. Esimene eesti spordifilm „Kalevite hõim“. Noorte Hääl, 1947, 12. okt.

Niitma, R. Dokumentaalfilm „Nõukogude Eesti“. Noorte Hääl, 1947, 22. jaan.

Siivas, A. Dokumentaalfilm „Nõukogude Eesti“. Postimees, 1947, 19. veebr.

„Teatri meisternäitlejad“. [Populaarteaduslik film]. Sirp ja Vasar, 1947, 18. jaan., lk. 8.

Tomberg, V. Kuidas sündis film „Nõukogude Eesti“. Stalinlik Noorus, 1947, nr. 2., lk. 76-77.

Верин, З. и Михайлов, С. Глядя на экран … (Москвичи о фильме «Советская Эстония»). Советская Эстония, 1947, 24 янв.

Любарский, А. «Праздник песни». [Докум. фильм. Авт. сценария П. Руммо. Режиссер Н. Комаревцев. Таллинская и Ленингр. Студия кинохроники]. Советская Эстония, 1947, 4 сент.

Фильм о Советской Эстонии. [Докум. фильм. «Советская Эстония». Авт. сценария Л. Степанова и П. Руммо. Режиссер Л. Степанова. Моск. центр. студия докум. фильмов и Таллинская студия кинохроники. Статьи и заметки: К. Хейн и др.]. Советская Эстония, 1947, 15 янв.

Stalini preemia määramise puhul filmioperaator V. Tombergile:

Minjajev, G. V. Tomberg. Postimees, 1947, 12. juuni.

Päll, Ed. Kõrge tunnustus kohustab. [Stalini preemia andmise puhul kirjanik A. Jakobsonile, helilooja G. Ernesaksale ning filmioperaator V. Tombergile.] Rahva Hääl, 1947, 10. juuni.

Riis, V. Tasu meisterlikkuse eest. Rahva Hääl, 1947, 10. juuni.

Saari, A. Teistkordne Stalini preenia laureaat. Sirp ja Vasar, 1947, 14. juuni, lk. 4.

Vladimir Tomberg, kahekordne Stalini preemia laureaat. Noorte Hääl, 1947, 8. juuni.

Рийс, И. Награда за мастерство. Советская Эстония, 1947, 8 июня.

Хейн, К. Дважды лауреат. Советская Эстония, 1947, 15 июня.

Nõukogude Estonica: Dokumentaalfilm „Nõukogude Eesti“

Буров, С. «Советская Эстония». Режиссер Л. Степанова. Центр. студия докум. фильмов и Таллинская студия кинохроники. Советское Исскуство, 1947, 17 янв.

Львов, М. «Советская Эстония». Правда, 1947, 13 янв.

Мирле, М. Фильм о Советской Эстонии. Красный флот, 1947, 18 янв.

Николаев, Ф. «Советская Эстония». Культура и жизнь, 1947, 11 янв.

Светланова, Э. Фильм о Советской Эстонии. Комсомольская правда, 1947, 14 янв.

Чернов, С. Возрожденная земля. Вечерняя Москва, 1947, 16 янв.

Яковлев, Э. «Советская Эстония». Гудок, 1947,15 янв.

1948

Normet, L. Tallinna Kinostuudio kinožurnaalidest. Sirp ja Vasar 1948, 18. sept., lk 8.

Sinijärv, K. Nii valmib film. [Tallinna Kinokroonika Stuudiost.] Pilt ja Sõna, 1948, nr. 7, lk [13].

Eesti kolhoos Gruusias. [Dokumentaalfilm. Stsenarist ja režissöör V. Tomberg. Tallinna Kinostuudio.]  Rahva Hääl, 1948, 20. jaan.

Kiipus, E. Eesti kinotööstuse edusammud. „Laulev rahvas“ ja „Eesti kolhoos Gruusias“ kinos „Oktoober“. Noorte Hääl, 1948, 16.jaan.

„Laulev rahvas“. [Dokumentaalfilm 12. üldlaulupeost. Tallinna Kinostuudio ja Leningradi Kinostuudio.] Rahva Hääl, 1948, 20. jaan.

Tallinna Kinostuudio kaks lühifilmi. [Dokumentaalfilm „Eesti põlevkivi“. Režissöör A.Juhkum.

Dokumentaalfilm „Uut elu rajamas“. Stsenarist T. Tomberg. Režissöör V. Tomberg.] Sirp ja Vasar, 1948, 13. nov., lk 7.

1949

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Vladimir Tombergile Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetuse andmise kohta. Rahva Hääl, 1949, 27. nov.; Noorte Hääle; 27. nov.; Sirp ja Vasar, 1949, 3. dets.; Sovetskaja Estonija, 1949, 27. nov.

Juhkum, A. K. Märska 40. a.  tööjuubel. [Tallinna Kinostuudio operaator.] Sirp ja Vasar, 1949, 28. mai, lk 8.

Tomberg, V. Dokumentaalfilmi libreto. [Filmi „Oma saatuse peremehed“ stsenaariumi libreto võistlusest.] Sirp ja Vasar, 1949, 6. aug.,  lk 8.

Tomberg, V. Eesti NSV Kinematograafiaministeerium tuli üleliidulises võistluses kolmandale kohale. Sirp ja Vasar, 1949, 14. mai, lk 1.

Tomberg, V. Huvitavaid elukutseid. [ Kinematograafia ala elukutsetest.] Noorte Hääl, 1949, 9. juuli.

Tomberg, V. Kirjanik ja kino. [Filmistsenaariumide tootmisest.] Sirp ja Vasar, 1949, 4. juuni, lk 7)

Võistlus filmistsenaariumi libretole. [Dokumentaalfilm „Oma saatuse peremehed.“ Võistlustingimused.] Sirp ja Vasar, 1949, 30. juuli, lk 5.

Film põlevkivist. [Dokumentaalfilm „Eesti põlevkivi“. Stsenarist E. Rannet. Režissöör A. Juhkum. Tallinna Kinostuudio.] Sirp ja Vasar, 1949, 14. mai, lk 8. -  Allk.: L. T.

„Taassündinud tehas“. [Dokumentaalfilm tehasest „Volta“. Stsenarist T. Tomberg. Režissöör V. Tomberg. Tallinna Kinostuudio.] Sirp ja Vasar , 1949, 10. sept., lk 8.

Uibo, K. „Suvine spordipäev“. [Spordilühifilm. Stsenarist H. Mikkin, Tallinna Kinostuudio.] Kehakultuur, 1949, nr. 21, lk 564-565.

Õunapuu, K. Film üldrahvalikust pidupäevast. [„Esimene mai 1949“.] Rahva Hääl, 1949, 24. juuli.

1950

Tomberg, V. Nõukogude Eesti elu kinoekraanil. [Tallinna Kinostuudio tööst 1949.a. ja ülesannetest 1950.a.] 16. dets. lk.2.

Tomberg, V. Kõige noorem ja kõige massilisem kunst. [Kinematograafia arengust Eesti NSV-s.] Sirp ja Vasar, 1950, 16. dets., lk. 2.

Amurski, Ilja. Poeem ekraanil. [Dokumentaalfilm „Nõukogude Eesti“, stsenarist I. Batšelis. Režissöörid V. Tomberg ja J. Gindin. Tallinna Kinostuudio.] Sirp ja Vasar, 1950, 18. nov., lk. 7.

Film eesti rahva stalinlikust teest. [„Nõukogude Eesti“] Rahva Hääl 1950, 10. nov.

Jutustus õnnelikest inimestest ja nende suurtest võitudest. [„Nõukogude Eesti“.] Noorte Hääl, 1950, 18. nov.

Kraav, A. Film eesti rahva õnnelikust elust. [„Nõukogude Eesti“.] Noorte Hääl, 1950, 11. nov.

Nittim, E. ja Liim, E. Värviline dokumentaalfilm „Nõukogude Eesti“. Õhtuleht, 1950, 10. nov.

Normet, Leo. Hea saavutus. [„Nõukogude Eesti“.] Sirp ja Vasar 1950, 18. nov., lk. 7

„Nõukogude Eesti“. Rahva Hääl, 1950, 16. nov.

Sepling, E. Valmib uus värviline täismetraažiline dokumentaalfilm „Nõukogude Eesti“. Sirp ja Vasar, 1950, 23. dets., lk. 7.

Tiks, J. Värviline juubelifilm „Nõukogude Eesti“. Talurahvaleht, 1950, 10.nov.

Новый документальный цветной фильм «Советская  Эстония». Советская Эстония,1950, 16 нояб.

1951

Danilovitš, N. Eesti nõukogude kinokunst uuel aastal. Sirp ja Vasar, 1951, 29. dets., lk 4.

Danilovitš, V. Nõukogude Eesti kinokunsti hoogsa arengu nimel. [Tallinna Kinostuudiost.] Õhtuleht, 1951, 26. jaan.

Erm, J. Filmist „Tulevased meremehed“. [Stsenarist Postnikov. Režissöör N. Dolinski. Tallinna Kinostuudioi.] Sirp ja Vasar, 1951, 27. okt., lk 8.

Konstantin Märska. [Filmioperaator. 1896-1951. Nekroloog.] Sirp ja Vasar, 1951, 1. sept., lk. 8.; Õhtuleht, 1951, 31. aug. - Allk.: V. Riis, V. Tomberg, E. Nõu jt.

Raudsepp, V. Film eesti rahva stalinlikust tänapäevast. [„Nõukogude Eesti“.] Rahva Hääl, 1951, 24. märts.

1952

Vassiljev, A. Filmi sünd. [Kroonika- ja lühifilmide loomisest. Tallinna Kinostuudio.] Õhtuleht, 1952, 25. märts.

1953

Tallinna Kinostuudio ringvaated „Nõukogude Eesti“. [Toim. Artikkel]. Sirp ja Vasar , 1953, 3. apr.

Leet, A. „Pärnu kalurid“. [Lühifilm. Stsenaariumi autor A. Vassiljev. Režissöör S. Školnikov]. Pärnu Kommunist, 1953, 15. aug.

Leisi, V. „Pärnu kalurid“. Sirp ja Vasar, 1953, 7. aug.

Радлов, Д. «Рыбаки Пярну». [Докум. фильм-очерк. Автор сценария А. Васильев. Режиссер С. Школьников]. Сталиская молодежь, 1953, 30 июля.

Rummo, P. Film F. R. Kreutzwaldist. Noorte Hääl, 1953, 15. nov.

1954

Koskel, R. Lühifilm kolhoosi loomakasvatusest. [Kaardiväelase kolhoos. Tapa rajoon. Stsenaariumi autorid E. Rand ja R. Vaidlo. Režisöör A. Juhkum]. Sirp ja Vasar, 1954, 8. jaan.

Pütsep, V. Praegu „Lenfilmi“ kinostuudios. [Eesti kunstilise kontsertfilmi „Nõukogude Eesti kunst“ filmimisest]. Edasi, 1954, 30. juuli

Vahi, V. Uus värviline kunstiline film. [„Nõukogude Eesti kunst“]. Rahva Hääl, 1954, 14. juuli.

Soom, A. Kasulik film. [Populaarteaduslik film „Põlevkivituhk – happelistele muldadele.“ Stsenaariumi autor J. Kaplinskaja. Režissöör V. Nevežin]. Rahva Hääl, 1954. 1. okt.

Александров, К. Фильм о содружестве науки и сельского хозяйства. Науч.-попул. фильм «Сланцевую золу - на кислые почвы». Советская Эстония, 1954, 2 окт.

Кару, К. Фильм о новом удобрении. [«Сланцеую золу - на кислые почвы»]. Сталинская молодежь, 1954, 7 окт.

Константинов, А. Фильм о передовых животноводах. [Науч.-попул. фильм «Молочное животноводство Эстон. ССР»]. Советская Эстония, 1954, 30 окт.

1955

Link, E. Avaramalt ja meisterlikumalt kajastada tegelikkust. [Tallinna Kinostuudio 1954.a. 2. poole kinoringvaadetest „Nõukogude Eesti“]. Sirp ja Vasar, 1955, 18. veebr.

Kruustee, V. Uus tööpõld ootab. [Tallinna Kunsiliste ja Kroonikafilmide Stuudio tööst]. Noorte Hääl, 1955, 9. märts.

Salu, V. „Kitsa lindiga“. [Kinoamatööridest]. Rahva Hääl, 1955, 11. märts.

Saar, O. Toimub filmi dubleerimine. [Tallinna Kinostuudio]. Noorte Hääl, 1955, 15.apr.

Võrk, V. Kultuuurharidusala ja kinotöötajate vabariiklikult nõupidamiselt. Õhtuleht, 1955, 16.apr.

Elken-Rudjakova, H. Kino kodanlikus Eestis. (Ajalooline ülevaade). Sirp ja Vasar, 1955, 26. aug.

Eesti nõukogude kino pioneere. [A. Juhkumi 60. sünnipäeva ja 35-aastase tegevuse puhul kinematograafia alal]. Sirp ja Vasar, 1955, 2. sept.

Leškin, S. Teaduslik-tehniliste kinofilmide festival põlevkivibasseinis. Noorte Hääl, 1955, 6. okt.

Soom, K. Film maisi kasvatamisest. [„Mais Eesti põldudel“]. Rahva Hääl, 12. okt.

Крумин, А. Фильм, утверждающий новое. [ Док. фильм „Кукуруза  на полях Эстоний“. Авт. сценарий А. Тальвоя  и Р. Вайдло. Режиссер  В. Невежин]. Советская Эстония, 1955, 4. окт.

Karu, A. „Mais Eesti põldudel“. [Dokumentaalfilm. Stsenaariumi autorid A. Talvoja ja R. Vaidlo. Režissöör V. Nevežin). Noorte Hääl, 1955, 25.okt.

Kruustee, V. Töörohke aasta. [Tallinna Kunstiliste ja Kroonikafilmide Kinostuudio tööst]. Stalinlik Noorus, 1955, nr.11, lk 30.

Link, E. „Sünnipäev“. [Kunstilis-dokumentaalfilm Eesti NSV 15. aastapäeva pidustustest. Stsenaariumi autor A. Vassiljev. Režissöör V. Parvel.]. Sirp ja 1955., 4. nov.

1956

Aarna, R. Kõneleb protokolliraamat. Mõtteid Tallinna Kunstiliste ja Kroonikafilmide Stuudio viimaste kunstiliste filmide kohta. Õhtuleht, 1956. 5. jaan.

Võita meie kinokunsti mahajäämus. [Puudustest Tallinna Kinostuudio töös. Toim. artikkel] Sirp ja Vasar, 1956, 16. märts.

Kään, H. Esimene dokumentaalfilm eesti rahvaluule alalt. [Etnograafilis-folkloristlik film „Kihnu pulmakombestik“]. Edasi, 1956, 31. märts.

Niin, K. Edukalt lõpule viia põllumajanduslike filmide festival. [Eesti NSV]. Rahva Hääl, 1956, 7. apr.

Gross, V. Sõbrale ja kinosõbrale. Probleeme eesti kinokunsti valdkonnast. Looming, 1956, nr. 5, lk 677-684.

Koik, L. Kinoringvaateid jälgides. Sirp ja Vasar, 1956, 15. juuni.

Äärmaa, A. Kitsasfilm Tallinna ajaloost. [Kitsasfilmiamatööri sm. Tippeli tööst]. Rahva Hääl, 1956, 22. juuni.

Koskel, R. Kui kivi jääb halliks.... [Filmi „Järsul kurvil“ võtetest Karksis]. Sirp ja Vasar, 1956, 26. okt.

Яникоск, Б. Прежде и теперь. (Из истории кинематографии Эстонии). Советская Эстония, 1956, 7 окт.

Siin on vaja laiemat koostööd. [Tallinna Kinostuudio tööst. Juhtkiri]. Sirp ja Vasar. 1956, 16. nov.

1957

Хаммер, Л. Фестиваль хроникально.документальных фильмов. Советская Эстония, 1957, 4 янв.

Tambek, Ü. Loominguline kokkutulek. [Riia, Vilniuse ja Tallinna kinostuudio töötajate loominguliselt konverentsilt Riias]. Sirp ja Vasar, 1957, 8. veebr.

Симон, А. Фильм о дружбе. [Докум. фильм  «Неделя дружбы» о пребывании делегатов «Интернациональной недели дружбы» в Таллине]. Советская Эстония, 1957, 10 марта.

Kalle, P. Ekraanil on uus repertaar. Sirp ja Vasar, 1957, 7. juuni.

Vassiljev, A. Novaatorite töö ekraanil. [Dokum. Film „Uus ehitusmaterjal silikaltsiit“]. Rahva Hääl, 1957, 9. juuni.

Beltšikov, R. Kinodokumendid elustuvad. [Nõukogude Liidu kino-fotodokumentide keskarhiivi materjalidest]. Õhtuleht, 1957, 17. juuli.

Ныу, Э. Развитие кинематографии в Советской Эстонии. Советская Эстония, 1957, 6 авг.

Link, E. Pool aastat kinokroonikas. [Ülevaade „Nõukogude Eeesti“ ringvaadetest nr. 1-32]. Sirp ja Vasar, 1957, 6. sept.

Aarma, R. Millist abi vajab Tallinna Kinostuudio? Rahva Hääl, 1957, 6. okt.

Данилович, Н. Дела и нужды Таллинской киностудии. Советская Эстония, 1957, 19 окт.

Heim, H. Minevikust ja tänapäevast. [Tallinna Kunstiliste ja Kroonikafilmide Kinostuudio lühifilmidest „40 aastat tagasi“ ja „Meie kodumaa“]. Sirp ja Vasar, 1957, 6. nov.

Tambek, Ü. Kõneldi tulevikuülesannetest. [Balti vabariikide ja Valgevene kroonikafilmi alal töötajate nõupidamiselt. Tallinn]. Sirp ja Vasar, 1957, 20. dets.

Tambek, Ü. Lätlased said rändvimpli. [Balti vabariikide ja Valgevene dokumentaalfilmide võistluselt]. Sirp ja Vasar, 1957, 27. dets.

1958

Sokolov, I. Filmi ajaloost. Edasi, 1958, 8. jaan.

Oja, A. Film meie kultuurkarjamaadest. [„Kultuurkarjamaad – haljaskonveieri põhiline lüli Eesti NSV-s“. Stsenaariumi autor R. Toomre. Režissöör V. Parvel]. Sotsialistlik Põllumajandus, 1958, nr. 1, lk. 46-47.

Beltšikov, R. Päevakorras on „mittekunstilised“ filmid. [Propageerimisest]. Sirp ja Vasar, 1958, 25. apr.

Власов, А. Научно-популярным и хроникально-документальным фильмам — зеленую улицу! Советская Эстония, 1958, 30 мая.

Kink, T. Kõneldi kinokunsti päevaprobleemidest. [Tallinna Kinostuudio kollektiivi, kunstinõukogu ja aktiivi loominguliselt kohtumiselt NSV Liidu kultuuriministri sm. N. Mihhailoviga]. Rahva Hääl, 1958, 26. juuni. (Kirjandus ja kunst).

Pass, E. Vastuseks ühele artiklile. [R. Beltšikovi artikkel „Päevakorras on „mittekunstilised“ filmid“ ajal. „Sirp ja Vasar“, 1958, 25. apr.] Sirp ja Vasar, 1958, 20. juuni.

Tambek, Ü. Kaduv aare. [Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riikliku Keskarhiivi filmimaterjalide kogu korraldamisest ja säilitamisest]. Sirp ja Vasar, 1958, 6. juuni.

Власов, В. Фестиваль кинофильмов Прибалтийских республик [и Белорусской ССР. Таллин]. Советская Эстония, 1958, 4 июня.

Beltšikov, R. Päevavalguse kino. Kultuuritöötaja, 1958, nr. 2, lk. 19.

Oja, U. Millega tegelevad filmimehed. [Tallinna Kinostuudio tööst]. Õhtuleht, 1958, 15. aug.

Renkov, N. Rändav mask. [Kombineeritud võtete meetodist filmimise praktikas]. Sirp ja Vasar, 1958, 1. aug.

Tambek, Ü. Kinost ja televisioonist. [Kino- ja televisioonistuudio töö sisulise ja majandusliku koordineerimise küsimusest]. Sirp ja Vasar, 1958, 22. aug.

Toomiste, A. Mineviku leheküljed. [Filmidokumendid eesti kommunistlike noorte kangelaslikust teest]. Õhtuleht, 1958, 29. okt.

Tambek, Ü. Üks kündja filmipõllul. [Tallinna Kinostuudio operaatori V. Parveli 50. sünnipäevaks]. Sirp ja Vasar, 1958, 21. nov.

Toom, V. Vladimir Parveli juubel. [50. sünnipäev]. Õhtuleht, 1958, 25. nov.

Кокк, Л. Заводская кинолетопись. [„Будни завода». О работе самодеятельного кинооператора А. Богданова. Таллиниский машиностроит. завод]. Советская Эстония, 1958, 20 ноября.

Tambek, Ü. Kamaluga värskust, leidlikkust ja talenti. [Kinoamatööride filmide võistluseslt]. Sirp ja Vasar, 1958, 5. dets.

Toomiste, V. Amatööroperaatorid olid koos. [Filmiamatööride 1. kokkutulekult. Tallinn]. Õhtuleht, 1958, 2. dets.

1959

Kirjanik ja kino. [Puudustest kirjanike ja Tallinna Kinostuudio vahelises koostöös. Toim. artikkel ja kirjanike sõnavõtu]. Eesti Kommunist, 1959, nr.1. lk. 68-76.

Tambek, Ü. Mida pakub aasta uus. [Tallinna Kinostuudio 1959.a. temaatilisest plaanist]. Õhtuleht, 1959, 5. jaan.

Kään, H. Tallinna Kinostuudio ringvaadetest. [„Nõukogude Eesti“, 1959, nr.1.] Edasi, 1959, nr. 3, lk.143.

Kallaste, R. Kinoringvaateid jälgides. [Tallinna Kinostuudio kroonikasektori tööst]. Rahva Hääl, 1959, 12. märts. (Lisa: Kirjandus ja Kunst).

Talmre, V. Ringvaadete ja dokumentaalfilmde loomisel. [Režissöör R. Kasesalu]. Rahva Hääl, 1959, 8. märts.

Данилович, Н.  Войдут на экраны. Творческие планы киноработников Эстонии. [Рассказ директора Таллинской  киностудии]. Советская Эстония, 1959, 27 марта.

Ilves, V. Hinnangud meie 1958. aasta filmidele. [II üleliiduliselt filmide festivalilt. Kiiev]. Noorte Hääl, 1959. 22. juuli

Taabori, V. Uued filmid valmivad. [Tallinna Kinostuudio tööst]. Õhtuleht, 1959, 13. aug.

Kruustee, V. Kaamera taga. [Tallinna Kinostuudio tööst]. Kultuuritöötaja, 1959, nr. 9, lk. 14-15.

Tambek, Ü. Filmikroonika ja seitseaastak. [Tallinna Kinostuudio loomingulise kaadri ülesannetest]. Sirp ja Vasar, 1959, 10. sept.

Reimets, E. „Oma silmaga“. [Dokumentaalfilm kolhoosielust. Stsenaariumi autorid E. Mets, J. Pant ja R. Vaidlo. Režissöör V. Gorbunov]. Õhtuleht, 1959, 20.okt.

Ilves, V. Eesti kinokunsti esimesed sammud. [Tekke- ja arenguloost]. Noorte Hääl, 1959, 22. nov.

Kallaste, V. Kinostuudio pisiformaadis. [Tartu Riikliku Ülikooli kino-fotokabineti tööst]. Edasi, 1959, 13. nov.

Kallaste, R. Siin on edusammud märgatavamad. [Tallinna Kinostuudio 1959. a dokumentaalfilmidest]. Rahva Hääl, 1959, 19. nov. (Lisa: Kirjandus ja Kunst).

Saarlep, A. Elu ja ekraan. [Väärnähtustest näitlejate kaadri valikul ja kasvatamisel Tallinna Kinostuudios]. Noorte Hääl, 1959, 26. nov.

Vastukajad artiklile „Elu ja ekraan“. [A. Saarlepa artikli puhul ajalehes Noorte Hääl, 1959, 26. nov.: A. Randvee; U. Sakjas]. Noorte Hääl, 1959, 10. dets.

1960

Tambek, Ü. 14 kilomeetrit sündmusi. [Tallinna Kinostuudio kroonikasektori plaanidest 1960.a]. Sirp ja Vasar, 1960, 9. jaan.

Videomagnetofon. [Televisioonifilmide valmistamiseks]. Sirp ja Vasar, 1960, 12. veebr.

Kui ekraanile tuli helifilm. [Eestis linastatud esimestest helifilmidest.] Edasi, 1960, 5. märts.

Truu, S. Filmirežissöör Reet Kasesalu. Nõukogude Naine, 1960, nr. 3, lk 11.

Kruvike, R. Olin filminäitleja. [Tallinna Kinostuudio töötajate suhtumisest massistseeni osatäitjasse]. Sirp ja Vasar, 1960, 20. mai

Link, E. Esimeselt kolmelt kilomeetrilt. [Tallinna Kinostuudio 1960.a. kinoringvaadetest]. Sirp ja Vasar, 1960, 20. mai.

Danilovitš, N. Uudisfilme Tallinna Kinostuudiolt. [Stuudio direktori jutustus]. Rahva Hääl, 1960, 2. juuni.

Kruustee, V. Tallinna Kinostuudios juubeliaastal. [Stuudio stsenaariumide osakonna toimetaja jutustus). Edasi, 1960, 17. juuli.

Kruustee, V. Käsil on mitmed filmid. [Tallinna Kinostuudio]. Sirp ja Vasar, 1960, 5. aug.

Kruustee, V. Meie filmide homsest päevast. [Tallinna Kinostuudio tulevikuplaanidest]. Sirp ja Vasar, 1960, 19. aug.

Laane, V. Elu jälgedes. [Tallinna Kinostuudio kroonikaosakonna tööst]. Rahva Hääl, 1960, 23. aug.

Tambek, Ü. Millist teed minna? [Tallinna Kinostuudio kroonikaosakonna tööst]. Õhtuleht 1960, 22. aug.

Юриссон, А. и Самсоньевская, Е. Новые работы „Таллинфильма“. Молодежь Эстонии, 1960, 17 авг.

Räägime kinouudistest. Intervjuu kino alal töötajatega: N. Danilovitš; J. Fogelman; R. Kasesalu; V. Riis]. Rahva Hääl, 1960, 9.okt.

 

Allikad:

Perioodi sept 1941 – aug 1944 kohta kroonikaid ei ole.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 22.06.1940 – 31.12.1940. Tallinn: Eesti Raamat, 1967.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 01.01.1941 – 26.08.1941. Tallinn: Eesti Raamat, 1970.
Artiklite ja retsensioonide kroonika Sept 1944 – dets 1945. Tallinn: Eesti Raamat, 1972.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 1946. Tallinn: Eesti Raamat, 1975.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 1947. Tallinn: Eesti Raamat, 1979.
Artiklite kroonika 1948. Tallinn: Eesti Raamat, 1988.
Artiklite kroonika 1949. Tallinn: Eesti Raamat, 1992.
Artiklite kroonika 1950. Tallinn: Eesti Raamat, 1990.
Artiklite kroonika 1951. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 1998.
Artiklite kroonika 1952. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus 1953.
Artiklite kroonika 1953. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus 1954.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 1954. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 1955. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955-1956.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 1956. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus 1956-1957.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 1957. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957-1958.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 1958. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958-1959.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 1959. Eesti Riiklik Kirjastus 1959-1960.
Artiklite ja retsensioonide kroonika 1960. Eesti Riiklik Kirjastus 1960-1961.

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm