Avaleht

Eesti kino- ja filmialaste artiklite bibliograafia 1918 - 1940

UDK 791.44 Eesti filmiühingud ja –ettevõtted
Eesti Rahvusraamatukogu teemakartoteek “Eesti ajakirjanduse artiklid 1918 – 1944” 

 

Tln. „Balti-Film Union“

A/s „Balti Film Union“. Tegevusala: kinoteatrite asutamine, filmide eksploateerimine... [Asutajad: Simon Rubinstein, Miron Brodsky ja Max Rubinstein. Põhikapital: Emk. 5.000.000. ]Eesti Majandus, 1925, 4.VIII, 32 (126), 530. (uued aktsiaseltsid ja osaühisused.) Avaldatud Riigi Teataja nr. 124/125-1925.a.

Ado Birk asus Riiga. [A. Birk, kes seni elas Nõmmel, on nüüd ümber kolinud Riiga, kus ta asus juhtima tema poolt ellukutsutud aktsiaseltsi „Balt-film“. Uuele ettevõttele üüriti 20-toaline maja.] Vaba Maa, 1931, 2. X, 231, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s286881&nid=58610&frameset=1&slk=3

A.-s „Balti-Film Union“ likvideerimisel. [Aktsiaseltsi „Balti Film Union“ peakoosolek 9. apr. s.a. otsustas seltsi likvideerida.] Vaba Maa, 1927, 7. V, 106, 9. (Tallinnast)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s272955&nid=53542&frameset=1&slk=9

Tln. „Concentrum-film“

Meie filmiilmas - „Estonia-film“ algab võtetega. Uus filmiühing - „Concentrum-film“ - Veel uusi filmikavatsusi. [K. Märska filmi „Dollarid“ tegelaskond. „Estonia-film“ alustab filmi „Kajakate saar“ võtteid. B. Kusbock asuts uue Eesti filmiühingu – Concentrum-film“. Sõnumid.] Esmaspäev, 1929, 11. III, 10, 5.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s221824&nid=121434&frameset=1&slk=5

Tln. „Eesti Filmi-kooperatiiv“

Asutamisel Eesti Filmi-Kooperatiiv. Koondatakse lavategelasi, kirjanikke, kunstirahvast ja tulunduslasi. Tööjõud tegevuskapitalina. [Otsustati „EFKO“ asutamise küsimus. Sõnum] Esmaspäev, 1933, 31. VII, 31, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s221824&nid=121434&frameset=1&slk=5

Registreeriti „Eesti Filmikooperatiiv“ ... mis ühistegelise ettevõttena tahab hakata arendama Eesti erafilmitööstusi. Vaba Maa, 1934, 30. VII, 176, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s254179&nid=60316&frameset=1&slk=3

„Filmikooperatiivi“ esimene film. Nõmme elu-olu filmis. Eesti  [Operaatoriks Armas Hirvonen. Linastatakse Tallinna kinodes sügisese hooaja alguses Sõnum.] Vaba Maa, 1934, 15. VIII, 190, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s254179&nid=60316&frameset=1&slk=3

„Eesti Filmikooperatiivi“ asi liigub. Filmihuviliste poolt algatatud mõte filmikooperatiivi loomiseks on vastukõla leidnud väga mitmekesistes ringkondades. [Liikmeks on juba astunud E.T.K. juhataja admiral J. Pitka, rida majandus- ja kultuuritegelasi, väljapaistvaid ajakirjanikke jt. Filmikooperatiivi osamaks tuleb väike, ainult 10 krooni.] Sõnumed, 1933, 19. VIII, 179, 3. (Ekraan ja lava.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s191313&nid=141478&frameset=1&slk=3

„Eesti Filmikooperatiivi“ peakoosolek... [Sõnum] 31. augustil oli arutlusel ühingu tegevus ja valiti uus juhatus. Vaba Maa, 1934, 1. IX, 205, 9.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s270590&nid=60542&frameset=1&slk=9

Tln. „Eesti Filmiproduktsioon“

Film 1905. a. Sündmustest. [„Eesti Filmiproduktsiooni“ esikteosest „Öösel“. Retsensioon.] Vaba Maa, 1931, 1. VII, 151, 7.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s284526&nid=58500&frameset=1&slk=7

Eesti filmile ei leitud kino. [1905. a. Sündmusi käsitlevat filmi ei näita ükski suurem Tallinna kino, kartes venelaste ja baltisakslaste pahameelt. Sõnum] Vaba Maa, 1932, 21. I, 17, 7.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s285293&nid=58703&frameset=1&slk=7

Tln. „Eesti National Film“

Filmimine tänaval. [Laupäeval filmiti poeglaste gümnaasiumi õues ... üht osa praegu Tallinna filmitööstusel teoksil olevast filmist „Mineviku vari“, mis kujutab eestlaste allaheitmist.„Eesti National Film“.]  Vaba Maa, 1924, 31. VIII, 200, 8. (Tallinnast.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s327603&nid=46646&frameset=1&slk=8

Tallinna kinostudio Aleksander Rummeli ja Ida Jerschova eesvõttel on haridusministeeriumis registreeritud. „Eesti National Filmi“ poolt asutatud „Kino Studio“. Vaba Maa, 1924, 5. XI, 256, 7. (Tallinnast,)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s339439&nid=46511&frameset=1&slk=7

„Mineviku varjud“ „Rekordis“. [Täna kl 5 p.l. näitab „Eesti National Film“ kinoteatris „Rekord“ kinnisel esietendusel oma poolt lavastatud esimesi Eesti filmiteoseid. Eeskavas teos Eesti minevikust 13. ehk 14. aastasajast „Mineviku varjud“, 6. vaatuses; siis veel algup. Nali 2. vaat. „Õnnelik korterikriisi lahendus“ ja „Pilk sõjaväkke“, sõdurite toidustus Eesti kaitseväes.] Vaba Maa, 1924, 11. XII, 287, 9. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s294219&nid=46605&frameset=1&slk=9

Kinokiri. „Mineviku varjude“ ja „Ekraani“ puhul. [Novembris ilmuma hakanud ajakirjas „Ekraan“ anti ülimalt kiitev hinnang Eesti filmile „Mineviku vari“. Tegelikult on film nõrk. Retsensioon] Allk.: Gari Baldi.  Vaba Maa, 1924, 20. XII, 295, 6-7.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s309800&nid=46616&frameset=1&slk=6

Kino-Stuudio algab uuesti tegevust draama „Tshekist Miroschtschenko“ ülesvõtmistel. [Lähemas tulevikus kavatseb Kino-Stuudio uuesti algatada uusi ülesvõtmisi suurema draama jaoks. Õpilaste üleskirjutamised igapäev kella 7-9 õhtul Viru t 3, krt. 2. „Eesti National Film“] Vaba Maa, 1925, 19. VII, 164, 7.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s254066&nid=50989&frameset=1&slk=7

Tln. „Esimene Eesti Filmi stuudio“

„Esimene Eesti Filmi stuudio“. Linna haridusnõukogu otsustas esitada haridusministeeriumile registreerimiseks Balduin Kusbocki „Esimene Eesti Filmi stuudio“. Vaba Maa, 1923, 3. XI, 253, 8. (Teater ja muusika)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s301665&nid=48381&frameset=1&slk=8

Eesti film „Esimese öö õigusest“. [I Filmistuudio, läinud aastal hr. Kusboki poolt asutatud, on juba niikaugele jõudnud, et hakatakse filmima pilti, milleks juba eeltööd käsil. Pildi nimi „Primo noctis“ - „esimese öö õigus“. Temas käsitatakse Eesti ajalugu.] Allk.: P.K. Vaba Maa, 1924, 27, V, 120, 6. (Tallinnast)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s307952&nid=47740&frameset=1&slk=6

Tln. „Estonia-Film“

Kino-Ateljee „Estoonia-film“. Ateljee eesotsas fotograafid vennad Parikased ja kinoasjanduse tundjad vennad Märskad. Allk.: -h- Vaba Maa, 1919, 15. X, 225, 3, (Tallinna teated)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s191313&nid=141478&frameset=1&slk=3

Eesti kinolint Estonia-Filmi kontor asub Tallinnas. Kuninga tän. nr. 1, laboratoorium V. Pärnu mnt. nr. 20. „Estonia-Filmi“ firmamärk. E[esti] T[ehnika] S[eltsi] ajakiri, 1920, 1. III, 5, 72.
Ester Püsilink : http://tallinn.ester.ee/record=b1320177~S1*est

Eesti kinolint. [O. ü. „Estonia-film, mille asutajateks J, ja P. Parikas'ed ning Th. Ja K. Märska'd on hakanud kavakindlalt arendama kinotööstust Eestis. Käsil on ettevõtte laiendamine ja uue põhikirja väljatöötamine. Sõnum] E[esti] T[ehnika] S[eltsi] ajakiri, 1920, 15. IV, 8, 119-120.
Ester Püsilink : http://tallinn.ester.ee/record=b1320177~S1*est

Kaubandus- ja tööstusministeeriumi patentide ja kaubamärkide osakonna teadaanne. [ Vabriku- ja käsitööstuse seaduse ... põhjal ... kaitsetunnistused antud ... Joh. Parikas, Tallinnas. Kuninga tän. 1, Kinotööstuse ühing „Estonia“ ... 6. nov. 1919. a. Arvates...]RT, 1920, 16. VIII, 119/120, 947. (Teadaanne.) Vt. RT, 1921, 10. VI, 46, 272. Teadaanne kaitsetunnistuse tühistamise kohta.

Estonia Film Eesti kinolindiga on meil juba aastate eest katset tehtud, aga alles o/ü Estonia Film, mille asutajad fotograafid Joh. Ja P. Parikas ja kinotehnikud vennad Märska, on hakanud kinotööstust kavakindlalt edendama. Selleks arutatud laboratoorium töötab nii negatiivsed kui positiivsed pildid lõplikult valmis. 26. veebr. Demonstreeriti Tallinnas „Kalevi“ kinos esimest shurnali Eesti sündmustest. ... Lähemal ajal tuleb ka iseseisvuse teise aastapäeva paraad lindile. Samuti kavatsetakse tulevikus näitlejate koosmängul Eesti kinodraamaga algust teha. Kaja, 1920, 27. II, 45, 3. (Päevauudised)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s194499&nid=90712&frameset=1&slk=3

Eesti kinolindil on  juba oma ajalugu. [Ühel ajal Vene linditööstusega (1912/15) tehti ka Eestis sellega esimesi katseid. Esimeseks Eest filmiks tuleks küll lugeda Pääsukese kinopilti, nime all „Karujaht“, mis koduste abinõudega Tartus oli valmistatud. Edasi peab nimetama vennad Märskade ettevõtet, kes Eesti sündmusi pildistama hakkas ... Viimastega ühinesid fotograafid vennad Parikas'ed ja asutasid kinotööstuse ühingu „Estonia-Film“ ... Ettevõtet kavatsetakse märksa laiendada ...] Tallinna Teataja, 1920, 1. III, 48, 3. (Tallinna sõnumid.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s191486&nid=266085&frameset=1&slk=3

„Estonia-filmi“ proovipiltide näitus kinoteatris „Kalevas“. [2. III. 1920 demonstreeriti valitsuse ja sõjaväe esindajatele ning ajakirjanikele „Estoni-Filmi“ poolt valmistatud esimest eesti kroonikafilmi. Selle sisu.] Kaja, 1920. 3. III, 49, 1.  (Päevauudised.) Sõnum] http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s187981&nid=90716&frameset=1&slk=1

„Estoonia filmi“ kinopiltide proovinäitus. [Vendade J. Ja P. Parikate dokumentaalfilmidest. Sõnum] Allk.: -n. Vaba Maa, 1920, 3. III, 50, 1. (Päevauudised.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s191313&nid=141478&frameset=1&slk=3

„Estonia“ filmi ülesvõtteid.  [ näidati eila kutsutud võõrastele jälle „Kaleva“ kinos. Eila nähti pilta rahukonverentsilt, viimasest suurepärasest paraadist Tallinnas. „Kalevi“ kergespordi võistlustest, õhuposti saatmisest Soome Tallinnast, Tartust j. m.] Tallinna Teataja, 1920, 4. III, 51, 3. (Tallinna sõnumid,)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s204299&nid=266088&frameset=1&slk=3

„Estonia-filmi“  kinopiltide proovinäitus kinoteatris „Kalevas“ oli eila ... Seekord näidati uudisena „Talve sport Kadriorus“, „Uiskudega võidu jooksmine Iru jääl“, „Tallinna turg“ ja „Poska matus“. Teist korda näidati „Eesti iseseisvuse aasta päeva puhul ära peetud sõjaväe paraad Tallinnas“. Kaja, 1920, 21. III, 65, 3. (Päevauudised.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s204476&nid=90732&frameset=1&slk=3

Eesti kinolindi tööstus. [Kinotööstuse ühing „Estonia Film“ , mida vennad Parikased ja Merskad elule kutsusid, on mõnekuulise tööstuse järele niivõrt arenenud, et tarvilikuks on saanud ettevõtet laiendada. Tallinnas tuntud kinotegelane V. Voinoff ... ühes mitme teise uue jõuga on ettevõtte juurde astunud. „Estonia Filmi“ uuemad lindid kujutavad Eesti riigikassasse kulla toomist ... ratifitseeritud vahelepingu allakirjutamist, valitsuse liikmeid ja muud. Pühade ajal valiti ühingu juhikohusesse V. Voinoff, P. Parikas, T. Merska ja D. Hint ...] Tallinna Teataja, 1920, 8. IV, 77, 3. 8Tallinna sõnumid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s210715&nid=266114&frameset=1&slk=3

Kaubandus-tööstusministeeriumi patendi ameti teadaanne. [... välja antud ... tunnistused ... kaubamärkide ainuõiguslikuks tarvitamiseks: ... 10. mail 1921. a. ... Nr. 4 Kinotööstuse ühing „Estonia Film'ile“ , Tallinnas, - päevapiltniku tööde tarvis, kaheks aastaks .... Kaubamärk kujutab kajakat laintel ja kannab pealkirja „Estonia Film“ ...] Riigi Teataja Lisa, 1921, 10. VI, 46, 477. Osaühisuse „Estoonia Film“ põhikiri. [Tekst] Riigi Teataja Lisa, 1921, 22. VII, 61, 609-611.

Osaühisuse „Estonia-Filmi“ tegevusest. [Filmi osaühisusel on läbirääkimised Eesti kirjanikkudega, kunstnikkudega ja näitlejatega käimas. Eesti kirjandus, näite- ja maalikunst saavad ... laiemal määral pildistust leidma. Eestikeelsed pealkirjad filmide jaoks on juba olemas, tehniline külg on ka juba korras. Kino näidendite alal mõeldakse võistlus välja kuulutada.] Allk.: J. A. Tallinna Teataja, 1921, 16. IV, 85, 5. (Päevauudised.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s213130&nid=266271&frameset=1&slk=5

Kino film reklaamiks. [Salkkond Draamateatri näitlejaid filmisid Paul Sepa juhtimisel Viru tänaval reklaamfilmi „Havanna“ tubakatööstusele. Peaosas M. Möldre. Filmi valmistajaks „Estoonia film“, mille peaosanikkudeks päevapiltnikud vennad Parikased. Sõnum] Allk.: Nägija. Vaba Maa, 1921, 26. IV, 107, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s191313&nid=141478&frameset=1&slk=3

Estonia-Filmi ülesvõtted invaliidide-päevast Tallinnas. (Sündmused nr. 12) on kinoteatri „Kasino“ eeskavasse võetud. Pilt tuleb näitamisele tänasest peale. Tallinna Teataja, 1921, 21. V, 113, 3. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s201933&nid=266150&frameset=1&slk=3

„Estonia-Filmi“ poolt valmistati täna naljajanti. [Ülesvõtted algasid Rataskaevu tän. ja Pikajala nurgal oleva lillekaupluse juures, siis Viru tän., Kadriorus ja Pirital Naljapilt tuleb ... lähiajal Tallinna kinodes näitusele. Pildi korraldamist juhtis ... näitejuht Paul Sepp.] Tallinna Teataja, 1921, 9. VI, 129, 3. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s215721&nid=266166&frameset=1&slk=3

Estoonia-Film, esimene kinolindi tööstus Eestis. [On oma laboratooriumi sisseseadmisega lõpule jõudnud... Osaühisus tahab kohe algupäraste Eesti kinopiltide valmistamisele asuda.] Allk.: -M- Vaba Maa, 1921, 9. VI, 147, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s191313&nid=141478&frameset=1&slk=3

Esimese naljapildi ülesvõtmisega kinolindile tegi „Estoonia film“ eila hommikul Tallinnas katset. Vaba Maa, 1921, 10. VI, 148, 5. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s240320&nid=45909&frameset=1&slk=5

Estonia Filmi uus naljatükk. [Eila õhtul kanti kinoteatris Passashis ... uus naljapilt „Armastuse pisielukas“ kutsutud võõrastele ette. Ülesvõtet võib tehniliselt võrdlemisi kordaläinuks pidada ... Teine asi on naljapildi sisulise väärtusega, mille kohta küll suurema nõudmisega tohiks esineda ???? Kaja, 1921, 29. VI, 143, 5. (Tallinna sõnumid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s202877&nid=90833&frameset=1&slk=5

„Estonia-Filmi“ naljapilti „Armastuse pisielukas“ [näidati esimest korda 28. juunil teater „Passashis“. On püütud jõudumööda pakkuda kõike, mida nõutakse ... kinonaljalt... - kuid publikum ei naera. „Armastuse pisieluka“ eelkäijad (ülesvõtted Petseri ümbrusest jne.) olid üldse palju kenamad, kui „elukas“ ... ise.] Tallinna Teataja, 1921, 20. VI, 145, 3. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s162799&nid=25226&frameset=1&slk=3

„Estoonia Filmi“ valmistatud proovipilte näidati eila „Passaasis“. [Naljapilt „Armastuse pisielukas“ on tehniliselt õnnestunud, ...]  Vaba Maa, 1921, 29. VI, 166, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s244577&nid=45927&frameset=1&slk=6

Estonia-film hakkab elutsema. [Estonia-film olla endise maneesi Gonsiori tänaval oma kätte võtnud, et siin kinopiltide näitelava ja pilditehast sisse seada.] Vaba Maa, 1921, 19. VII, 186. 5. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s244577&nid=45927&frameset=1&slk=6

O.-ü „Estoonia-film“ suurendab oma osakapitaali 1. milj. 3. miljoni marga peale. Osanikkudest ülejääv osa uutest osatähtedest lastakse vabamüügile. Vaba Maa, 1921, 15. VIII, 213, 4. (Rahvamajandus.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s244577&nid=45927&frameset=1&slk=6

Kino ülesvõtted näitusest. [Eilase päeva jooksul tegi „Estoonia-film“ hulga ülesvõtteid näituse paviljongidest, väljapanekutest ja koguvaadetest. Ka harilikka päevapiltlisi ülesvõtteid tehti kohalikkude ja ka väljaspoolt sissesõitnud päevapiltnikkude poolt.] Vaba Maa, 1921, 11, IX, 240, 14. (Üleriikline põllutöö- ja tööstusnäitus Tallinnas.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s266166&nid=60636&frameset=1&slk=14

„Estonia film“. [Täna teeb „Estonia film“ ülesvõtteid üleriiklisest näitusest üleüldse, kui ka üksikutest paviljonidest ja väljapanekutest.] Kaja, 1921,15. IX, 212, 5. (Esimene üleriikline põllutöö ja tööstuse näitus.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s216554&nid=91023&frameset=1&slk=5

Näitus kinodes. [Eila demonstreeriti juba pealinna kinodes käesolevat näitust. Ülesvõtted olid tehtud näituse avamiselt, kogu ülevaadetest ja üksikutest paviljonidest. Pildid on valmistatud „Estonia Filmi“ poolt. Sõnum] Allk.: S. K.  Tallinna Teataja, 1921, 15. IX, 213, 5. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s160871&nid=25366&frameset=1&slk=5

Ülesvõtteid 1921. a üleriiklisest näitusest on esimene Eesti kinolintide tehas „Estofilm“ teinud, need lindile asendanud ja näidatakse nüüd juba mõnda aega „Kasino“ kinoteatris. Vaba Maa, 1921, 26. IX, 255, 3. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s264980&nid=60658&frameset=1&slk=4

H. T. [Harald Tammer] Sport ja film. [Repliik] Pakutakse ideid spordifilmide tegemiseks. Kritiseeritakse „Estonia-filmi“ senist tööstiili. Eesti Spordileht.1922, 16.XI, 40-41, 463-464.

Kaubandus-tööstusministeeriumi patendiameti teadaanne. [Vabriku- ja käsitööstuse seaduse põhjal antakse teada, et järgmised kaubamärkide  ... tunnistused on maksvusetaks tunnistatud: Nr. 4. Välja antud kinotööstuse ühingule „Estonia Film“ Tallinnas, päevapiltniku tööde kaubamärk „Estonia Film“ (2. juunist 1922.a.) Riigi Teataja Lisa, 1922, 1. IX, 109/110, 1075.

„Estoonia“-filmi tegevusest. „Estoonia-film“ on suure kogu, peaaegu kõik ülesvõtted kohalikkudest sündmustest Ameerikas – Philadelphiasse – saatnud, kust sellekohane nõudmine saadi. [... Ühtlasi on „Estoonia-film“ pöördunud Saksamaa filmivabrikute poole ettepanekutega, et kõik pildid, mis Tallinna saadetakse, üle Soome tuleks.] Vaba Maa, 1922. 21. II, 43, 6. (Tallinnast)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s264980&nid=60658&frameset=1&slk=4

Näitusehoone ümberehitatud. Osaühisus „Estonia film“ on vana näitusehoone, mis nende käes rendil on, täiesti ümberehitanud ... 2. - 11. septembril ärapeetaval Eesti näituse ajal kavatsetakse nimetatud hoones Eesti põllumajandusest ja tööstuse ülesvõtteid ekraanil demonstreerida ... Tallinna Teataja, 1922, 4. IV, 77, 3 (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s199780&nid=91381&frameset=1&slk=3

Meie linnad kasutagu meie kinofilmitööstust. [Kinos „Rekord“, mis nüüd o./ü- „Estoonia Filmi“ kätte on läinud ja näituseplatsil 17. apr. Avati, näidati ... 13. apr. Kutsutud publikumile. Estoonia Filmi ülesvõtteid Eesti sündmustest, linnadest ja maastikkudest. Juba mõned neist ettevõtetest, mis Estoonia Filmil on, peaksid väljamaale minema. Meie suvituslinnad oma huvides peaksid selleks kaasa aitama, et neid seal näidataks, kust külalisi võib loota. Selle tarvis tuleks veel uusi ülesvõtteid teha. ... Sõnum] Tallinna Teataja, 1922, 19. IV, 86, 4. (Rahvamajandus.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s171452&nid=25759&frameset=1&slk=4

„Rekordis“ näidatakse praegu kinoülesvõtteid invaliidide päevapidustustest Tallinnas. Enne seda näidati teekonda Haapsalust Saaremaale. [Igatahes on need „Estoonia“ filmi pildid huvitavamad, kui paljud tühised ülesvõtted väljamaa väikestest päevasündmustest või huvituseta maastikkudest.] Tallinna Teataja, 1922, 12. V, 105, 3. (Tallinna sõnumid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s199780&nid=91381&frameset=1&slk=3

O.-ü. „Estoonia-Film“ kavatseb kohalikkude tehaste tegevust filmida. [Sõnum] Allk.: N. Vaba Maa, 1922, 25. V, 119, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s264980&nid=60658&frameset=1&slk=4

Daanlased „Tallinna ilu“ ostmas. [Hiljuti näidati „Esto-Filmi“ osaühisuse kinoteater „Rekordis“ pilkepilti „Tallinna ilu“, kus tabavate pealkirjade all Tallinna räpasust ja mustust paljastati. .... Nüüd on üks suurem Daani kinoäri „Estofilmi“ poole ettepanekuga pööranud, nimetatud filmi ära müüa... Hoolimata haruldasest heast kaubast, andis „Esto-Film eitava vastuse. Sõnum] Vaba Maa, 1922, 18. VII, 164, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s264980&nid=60658&frameset=1&slk=4

„Danebrog'i“ lipu annetamist Tallinna linnale läinud nädalal pildistas Tallinna „Estoonia-Film“. Ajalooline pilt tuleb sügisel kino „Rekord'is“ näitelinale. Allk.: K. Vaba Maa, 1922, 25. VII, 170, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s264980&nid=60658&frameset=1&slk=4

Kino „Rekordis“ demonstreeriti eile ajakirjanikkudele „Tallinna ilu“ 2. järku. [Ekraanil esiletoodud „motiivid“ on väga iseloomulikud ja nende „esteetiline“ külg peaks kõigepealt linnaisadele silma hakkama.] Vaba Maa, 1922, 11. VIII, 185, 6. (Tallinnast.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s276818&nid=48922&frameset=1&slk=6

Uued pahed. O.-ü. „Estoonia-Film“ on uute pahede filmimisele asunud. [„Meil ja neil“ on uue filmi nimi ja annab ülevaate meie rahvamajandusest ja saab vist varsti meie seltskonna kõneaineks, nagu see praegu „Tallinna iluga“ on.] Vaba Maa, 1922, 17. VIII, 190, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s266219&nid=48928&frameset=1&slk=6

„Estoonia“ filmi viljakus on tuntav. Nõnda lõpetas ta eile Tartule tervelt kolm filmi. „Tartu näitus“, „Tartu ilu“, ka „Tartu vaated“. [Filmisid näidatakse täna-homme juba Tartu kinodes, kuna hiljem need ka „Estoonia filmi“ oma kinos „Rekordis“ ettekandele tulevad. Tallinna jaoks töötab vabrik praegu „Tallinna ilu 3.“ juures, mis ka juba lõpupoole peal. Vaba Maa, 1922, 29. VIII, 200, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s266219&nid=48928&frameset=1&slk=6

Iludusevõistluse „filmikuninganna“ leidmiseks Eestis korraldab osaühis. „Estoonia-Film“. [Võistlus korraldatakse selleks, et Eesti tõulise iluduse tüübi kohta selgusele jõuda. Ülesandmisi võistlusele võetakse vastu kuni 1. nov. s. a.] Vaba Maa, 1922, 2. IX, 204, 11, (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s266219&nid=48928&frameset=1&slk=6

„Estoonia filmi“ tehnik hr. Märska. Jõudis Tartust tagasi. Kus ta filmis neli pilti: Tartu näitus, hobuste-võidusõit, Tartu vaated ja Tartu „ilu“ ... Vaba Maa, 1922, 3. IX, 205, 16. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s266219&nid=48928&frameset=1&slk=6

Neljas „ilu“ - Tallinna kõht“ on uus pilkefilmi nimi, mis praegu valmis sai ja kino „Rekordis“ ekraanile pääseb. Vaba Maa, 1922, 4. XI, 258, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s239913&nid=49425&frameset=1&slk=7

Tartu kinolindil. Praegu jookseb kino „Rekordis“, Tallinnas, film Tartu vaadetega. Järjekorras on see neljas film o.-ü. „Estoonia-Filmi“ maastikupiltide seeriast. Allk.: P. Vaba Maa, 1922, 5. XI, 259, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s239913&nid=49425&frameset=1&slk=7

Kohtla põlevkivitööstuse filmimine. Eile sõitsid välja Kohtla Põlevkivitööstusse „Estoonia“ filmi ajaajaja direktor ja operaator, et põlevkivitööstust filmida. Vaba Maa, 1923,  102, 3. (Päevauudised.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s283769&nid=45713&frameset=1&slk=3

Laulupidu kinoteatris „Rekordis“. Laulupeost on „Estoonia-Filmi“ polt kogu huvitavaid ülesvõtteid tehtud, mis praegu kinoteatris „Rekordis“ näidatakse. Vaba Maa, 1923, 5. VII, 149, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s242591&nid=45783&frameset=1&slk=7

„Eesti filmi“ valmistamine käimas. [2400m pikkuse filmi võtteid alustatakse Narvas tööstusettevõtete filmimisega 15. VI. 1924. a. Lühisõnum] Vaba Maa, 1924, 13. VI, 133. 3. (Päevauudised.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s286172&nid=50865&frameset=1&slk=3

„Eesti filmi“ osaline demonstreerimine. Eesti tööstus ja teadus kinolinal. [Filmi demonstreerimine kinos „Faun“ 25. VII 1924.a. Sõnum.] Vaba Maa, 1924, 26. VII, 169, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s269632&nid=47795&frameset=1

O.-ü „Estoonia Film“ kino „Rekord“ 11. augustil 1924. Osaühisus „Estonia Filmi“ Esimese algu-päralise suurteose „Filmikaameraga läbi Eesti“ esietendus. Vaba Maa, 1924, 11. IX 1924, 209, 1.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s269632&nid=47795&frameset=1

O/ü. „Estonia film“ on oma põhikapitaali määranud Mk. 5.000.000 (enne Mk. 3.000.000. ... Avaldatud Riigi Teataja nr.17/18 – 1925.a. Eesti Majandus, 1925, 10. II. 7 (101), 110. (Muudatused aktsiaseltside ja osaühingute põhikapitaalideks.)

 Eesti film Rootsis. [Rootsi-Eesti ühing on Rootsi filmitööstuselt ... luba saanud Estonia-Filmi teose „Väike sõit Eesti“ näitamiseks kõikides „Svensk Filmindustri“ võimu alla kuuluvates kinodes, missuguseid on väga palju ja igalpool üle Rootsimaa.] Vaba Maa, 1925, 10. II, 33, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s200446&nid=46572&frameset=1&slk=4

Ka kino-ettevõtted töötavad kahjumiga. [Mõni aeg tagasi asutati Tallinnas osaühisus „Estoonia Film“ kolme miljonilise põhikapitaliga. Uus ettevõte pidi peaasjalikult Eesti elust ülesvõtteid tegema. ... tema käes on ka kinod „Rekord“ ja „Kungla“: Läinud aasta aruande järele ulatub „Estoonia Filmi“ kahju 1.104.229 marga peale.] Rahvaleht, 1925, 6. V,  36, 3. (Pealinna kaja.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s308537&nid=69664&frameset=1&slk=3

Tallinna turuelu filmitult jookseb tänasest peale 200-meetrise lindina „Rekordis“, muu  programmi täiendusena.  - „Estonia-Filmi“ operaator Märska. Vaba Maa, 1926, 29. VIII, 202, 9. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s234170&nid=52186&frameset=1&slk=9

Filmitähtede murd Viru tänaval. [„Estonia Film“ otsis „tähti“, kuid ei leidnud neid. Pikem sõnum] Vaba Maa, 1927. 7. VII, 156, 3. (Päevauudised.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s197637&nid=53592&frameset=1&slk=3

Eestis 1000 „filminäitlejat“. [Neil päevil ilmus ajalehtedes Eesti kinotööstuse „Estonia-filmi“ kuulutis, milles otsitakse filmi jaoks näitlejaid. Nüüd kuuleme, et „Estonia-filmi“ kuulutuse peale 1000 isiku pakkumise saanud, kes arvavad, et nad kõlbavad kinonäitlejaiks.] Rahvaleht, 1928, 31. VII, 89, 1.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s313978&nid=70818&frameset=1&slk=1

O – ü „Estonia-Film“ produktsioonile asudes vajab veel mõningaid mees- kui naissoost filmitüüpe. [Kuulutus] Rahvaleht, 1928, 31. VII, 89, 1.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s313978&nid=70818&frameset=1&slk=1

Minu tulevik on filmis. Nendest, kes püüavad saada filminäitlejaks. - [Pikem sõnum] Noorsugu esikohal – 11-aastased filmigeeniused. Millega nad loodavad läbi lüüa. „Estonia-Filmi“ uue filmi „Kajakate saar“ filmimise eel. Näiteid kandideerijate sooviavaldustest. Rahvaleht, 1928, 28. VIII, 101, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s313528&nid=70830&frameset=1&slk=4

Pooltosinat uusi Eesti filme. „Estonia-Filmil“ on valmis moodne ateljee. „Film Klubi“. K. Märska, B. Kusbocki ja A. Vannase kavatsused. Ka Eduard Vilde „Vigased pruudid“ filmilinale. [„Estonia-Filmil“ valmis „Kajakate saare“ filmimiseks ateljee kino „Rekord“ laval. Film tuleks kuni 3000 meetrit pikk. K. Märska on kirjutanud käsikirja filmi jaoks „Dollarid“. „Film-Klubi“ asub väntama filmi „Vigased pruudid“. E. Vilde portreefoto ja arvamus oma ajaviitejutu stsenaariumist. Artikkel]Esmaspäev, 1929, 11. II, 6. 3, foto.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s200438&nid=121427&frameset=1&slk=3

„Dollarid“ tulevad. Uus kinofarss väntamisel. A. Märska algatus. P. Pinna tütar mängib peaosa. [Fotodel Sisi Pinna ja Mihail Lepper, uue „Estonia-filmi“ peaosades. Pikem sõnum.] Esmaspäev, 1929, 25. II, 8, 5, fotod.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s190005&nid=121432&frameset=1&slk=5

Eesti Hollywoodis. Tööpäev uues ateljees. Kuidas tehakse sisevõtteid. Valgustuse sissesead. Noorte näitlejate „okastee“. Pilk meie filmielu kulisside taha. [Estonia-filmi ateljeedes. Artikkel] Esmaspäev, 1929, 4. III, 9, 5, fotod.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s200438&nid=121427&frameset=1&slk=3

Meie filmiilmast - „Estonia-film“ algab võtetega. Uus filmiühing - „Concentrum-film“. - Veel uusi filmikavatsusi. [K. Märska filmi „Dollarid“ tegelaskond. „Estonia-film“ alustab filmi „Kajakate saar“ võtteid. B. Kusbock asutas uue Eesti filmiühingu - „Concentrum-film“. Sõnumid.] Esmaspäev, 1929, 11. III, 10, 5.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s221824&nid=121434&frameset=1&slk=5

Mida praegu vändatakse. [K. Märskal on  „Estonia Filmi“ ateljees lõpetamisel kinofarss „Dollarid“ „Film-Klubi“ tegevus - „Vigased pruudid“. Noore filmitähe muresid. „Dollarite“ peategelane Sisy Pinna. Lühisõnum] Esmaspäev, 1929, 25. III, 12, 5.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s211829&nid=121436&frameset=1&slk=5

Jüri Rumm kinolavale. O. Villandi kavatsused. [Endine „Estonia-Filmi“ direktor O. Villandi valis filmi väntamiseks operaator Unt'i, peategelaseks Kalju Raag'i (joonistel.) Sõnum] Esmaspäev, 1929, 10. VI, 23, 1, ill.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s171397&nid=121561&frameset=1&slk=1

Kellel ministritest on „filminägu“? Vabariigi valitsus filmilindil. Uudist Eesti filmitööstuses. [12. III s. a.a demonstreeris o.-ü „Estonia Film“ oma uusimaid dokumentaalfilme. Pikem sõnum] Rahvaleht, 1931, 14. III, 31, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s307044&nid=71839&frameset=1&slk=3

Tallinna Meestelaulu Selts.  [... 21.-22.  mail  ... kontserte Valgas ja Võrus. Kogu kontsertreis filmiti Estonia filmi poolt ....] Muusikaleht, 1932, 7/8/9, 181.
http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=108907

K. Türnpu hauasammas avati 12. juunil Tallinna Kopli kalmistul. [Kogu avamistalitus filmiti Estonia Filmi poolt ...]  Muusikaleht, 1932, 7/8/9, 181. foto.
http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=108907

Filmikroonika tuleb. [O.-ü- „Estonia-Film“ on oma laboratooriumi täiesti korda seadnud ja hakkab jaanuarikuus valmistama filmikroonikaid, s.o. filmima sündmusi ja nende endastmõistetaval nappusel ka muud, mis võiks olla ekraanil huvitav vaadata.] Rahvaleht, 1932, 5. I, 2, 1.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s307044&nid=71839&frameset=1&slk=3

Samm edasi meie filmitööstuses. ... [Nüüd on „Estonia-Filmi“ laboratooriumi täiendatud ja hulk katsetamisi on tõendanud, et laboratoorium võib heliribasid kopeerida sama hästi kui seda tehakse välismaal.] Rahvaleht, 1932, 7. IV, 41, 2. (Kino. Filmi päevaküsimusi.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s307044&nid=71839&frameset=1&slk=3

Theo Luts ühines Parikasega. [Kuigi „Estonia-Filmi“ direktori J. Parikase kavatsus kõiki filmimehi koondada ühe mütsi alla äpardus, oli algatusest siiski nii palju kasu, et Theodor Luts enda filmilaboratooriumi Tallinnas likvideeris ja ühines „Estonia-filmiga“, enda aparaatidega ja abinõudega täiendades „Estonia-Filmi“ laboratooriumi sisseseadet.] Rahvaleht, 1932, 7. IV. 41, 2. (Kino. Filmi päevaküsimusi.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s307044&nid=71839&frameset=1&slk=3

„Estonia-Filmi“ rasked päevad. [O.-ü. „Estonia-Film“ on sattunud maksuraskustesse. Kino „Rekord“ rendileping on edasi antud insener Urbanile. Sõnum] Rahvaleht, 1932, 29. XI, 141, 1. (Filmiuudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s307044&nid=71839&frameset=1&slk=3

„Estonia-Film“ maksujõuetuks. Moosese kallid „drukk-nööbid“. -  Kuidas Strasch hindas oma varandust. [O.-ü. „Estonia-Filmil“ üle 8 miljoni sendi võlgasid. Käsil on ehitustööd kinos „Rekord“. Pikem sõnum] Esmaspäev, 1932, 19. XII, 151, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s178300&nid=122300&frameset=1&slk=3

Tln. „Estofilm“

Osaühisus „Estonia Film'i“ põhikirja muudatus. [Tekst] RT Lisa, 1921, 3.XII, 108, 1080.

Amerikalik reklaam. Pühapäeval [24.IV 1921] [... võttis Estofilm Draamateatri näitlejate ettekandel uulitsa näitemängu tagaajamistega , kinnivõtmistega jne. Kino ettekande tarvis üles. Muu hulgas esines pr. Möller [Mari Möldre] ... uulitsapoisi osas. Etendust juhatas ... Paul Sepp. Nagu kuuleme, on see naljamäng ainult ... paberossi- ja sigaretivabriku „Havanna“ reklaamiks lavastatud.] Kaja, 1921, 26. IV, 92, 3. [Päevauudised) http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s188349&nid=90782&frameset=1&slk=3

Havanna kino ekraanil. [ ... 24. skp. ... tehti Tallinnas Esto-Filmi poolt tubavabriku „Havanna“ jaoks reklaamülesvõtted. Instseneeriti naljapilt nimega „Havanna“. Pildi peaosas esines proua Möller, kuna tüki instseneerimine ja juhatamine ... näitejuhi Paul Sepa käes oli. Nädala pärast tuleb naljapilt „Havanna“ Tallinna kinode programmi. Märksõnad: Mari Möldre, Paul Sepp] Tallinna Teataja, 1921, 26. IV, 93,3 (Päevauudised.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s206497&nid=266279&frameset=1&slk=3

Kino-ülesvõtted näituselt. [ „Esto-film“ kavatseb kõik üleriiklise põllutöö- ja tööstusnäitusel asuvad näitusehooned, paviljonid ja kioskid iseäralise tasu eest pildistada, et meie näitust väljamaal tutvustada. Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1921, 16. IX, 214, 3. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s206497&nid=266279&frameset=1&slk=3

Etendused õpilastele. [Linna koolivalitsuse ja „Estonia“ vahel on kokku lepitud, mille järele tähendatud selts õpilastele alandatud hindadega etendusi korraldab. Ka algab näituseplatsil „Estonia-Filmi“ korraldusel kino tegevust, kus suuremat rõhku teaduslikkude palade peale pannakse, hinnad aga kättesaadavaks tehakse. Kino töötab kahe vahetusega. Lõuna ajal väiksematele, õhtul aga vanematele õpilastele.] Tallinna Teataja, 1921,4.XI, 256, 5. (Tallinna sõnumed.) Allk.: -ri.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s267057&nid=266313&frameset=1&slk=5

Kaubandus-tööstusnäitus. [ 12. mail s.a. Ärapeetud tööstusnäituse toimkonna koosolekul lepiti O.Ü. „Estofilmiga“ järgmiselt kokku: „Estofilm“ annab näituse kestel igapäev kell 11-7 näituse publikumile maksuta kinoetendus, kus peaasjalikult pilte Eesti tööstusest, kaubandusest, maastikkudest, sündmustest jne. Demonstreeritakse. Näitusel esinevatel töösturitel ja ärimeestel on neil etendustel õigus oma ettevõtteid maksuta demonstreerida.] Allk.: -son. Tallinna Teataja, 1922, 15.V, 107, 3. (Tallinna sõnumed)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s169794&nid=25973&frameset=1&slk=3

Majandusminister andis loa filmitööstuse ja kaubanduse a/s „Estofilmi“ asutamiseks. [A/s-i eesmärgiks on kinematograafiliste filmide, filmiaparaatide ja kinematograafiliste tarbeainete valmistamine, ..., nendega kauplemine... Põhikapitaliks on 50 000 kr. ... Asutajaiks J. Pudersell, E. Kiipus ja A. Lossmann,...] Majandusteated, 1936, 10. III, 10, 195. (Lühiuudised.) 

Uuendusi tööstustes. [Anti load J. Pudersellile, E. Kiipusele ja A. Lossmannile filmitööstuse ja -kaubanduse as. „Estofilm“ asutamiseks põhikapitaliga 50 000 kr. ning Tartus J. Otsale plekksepatöökoja avamiseks 10 töölisele ja K.-m Furmansky&pojad saeveski ja kastivabriku sisseseadmiseks 40 töölisele Lühisõnum]  Uus Eesti, 1936, 10. III, 68, 7. (Majanduslik elu. Toimetaja majandusteadlane A. Joasalu.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s214598&nid=62873&frameset=1&slk=7

Asutati uus filmitööstus. Majandusministri loal asutati filmitööstuse ja kaubanduse aktsiaselts „Estofilm“, mille eesmärgiks on filmide, filmiaparaatide ja kinematograafiliste tarbeainete valmistamine, nende üürimine ning nendega kauplemine. [Aktsiaseltsi põhikapitaliks on 50 000 krooni... Asutajaiks on J. Pudersell, E. Kiipus ja A. Lossmann.] Vaba Maa, 1936, 10.III, 56, 5.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s255278&nid=61404&frameset=1&slk=5

„Esto-Film“ ostab filmikontoreid. [Filmide laenukontor „Esto-Film“, mis hiljuti omandas „Harju-Filmi“ koos kõigi filmidega, omandas nüüd teise filmikontori eeloleva hooaja filmid. A.-s. „Tormoleni“ filmiosakond ... müüs kõik eeloleval hooajal tulevad filmid, arvult 25, „Esto-Filmile“. ... Seega filmide üürimise tsentraliseerimine on käimas täies hoos.] Vaba Maa, 1936, 19. V, 112, 8. (Filmimaailmast.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s262600&nid=61464&frameset=1&slk=8

„Esto-Film“ avas tegevuse. [Uuestiasustatud filmiettevõte „Esto-Film“ avas oma filmide-üürikontori. Filmikaubanduseasjatundjana töötab seal „Harju-Filmi“ endisi kaasomanikke Ipsberg jun. Lühisõnum] Vaba Maa 1936, 9. VI 128, 8. (Filmimaailmast.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s243686&nid=61485&frameset=1&slk=8

220 filmi eesti kinodele. Jagati filmikontingendid. Esto-film toob 90 eeskava.  Ameerika film vaeslapse osas. Tuleb üks Miliza Korjuse film. [Majandusministeerium avaldas eelolevaks hooajaks 1. juunist 1936 kuni30. juunini 1937 filmikontoritele antud sisseveoload. Aktsiaseltsiks „Esto-Film“ ühinesid kolm seni töötanud kontorit. (Harju-Film, Tormolen ja Ko, Rer-Atlantik [=? Esto-Film] Pikem sõnum] Esmaspäev, 1936, 20.VI, 25.3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s212822&nid=120099&frameset=1&slk=3

Tln. „Filmi-Klubi“

„Filmi-klubi“ [Asutamiskoosolek 13. X. Võeti vastu põhikiri, valiti korraldav komitee. Sõnum] Vaba Maa, 1925, 15.X, 239, 9.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s281115&nid=51102&frameset=1&slk=9

Uudiseid Tallinna helifilmis. [„Helilafilmi“ direktorid hrad V. Päts ja A. Eichelmann on viimasel ajal oma Eesti konstrueeritud helifilmiaparaadi juba nii kaugele viimistlenud, et see annab 99% helipuhtuse. Nüüd on neil kavatsuses ... trikkfilm „Tallinn kõverpeeglis“ ... lühifilm „Uus Tallinn“  ...] Esmaspäev, 1936, 14. III, 11, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s221759&nid=120084&frameset=1&slk=3

Filmi-klubi avamine. [Avati 27. okt. Valiti 9-liikmeline juhatus. Asutamiskoosoleku käik filmiti. Sõnum.]  Vaba Maa, 1925, 29. X, 251, 9. Tallinnast
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s255497&nid=51114&frameset=1&slk=9

„Filmi-klubi“ aastakoosolek. [Tulusid 15.837 marka, kulusid 12.196 marka. Sõnum.] Vaba Maa, 1926, 19. I, 15, 8. (Tallinnast.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s288941&nid=51462&frameset=1&slk=8

„Kevade unelm“ - „Rekordis“. [Uus Eesti film. Valmistatud „Filmi klubi“ poolt. Sõnum.] Vaba Maa, 1927. 6.XII, 286, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s274943&nid=54412&frameset=1&slk=4

Hooaja Eesti uuem film „Kevade unelm“ „Rekordis“. [„Filmi-Klubi“. Sõnum.] Vaba Maa. 1927, 8.XII, 288, 6.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s281760&nid=54414&frameset=1&slk=6

„Film-klubi“ tegevus. Hiljuti sai „Film-klubi“ uued ruumid Vene tänavale, kuna endised kino „Endlas“ tegevuse laienedes kitsaks jäid. [Ettevalmistusel ... „Vigased pruudid“ ... Vilde ...] Esmaspäev, 1929, 25.III, 12, 5. (Meie filmiilmast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s211829&nid=121436&frameset=1&slk=5

Tln. Fox

Tallinna „Foxi“ uus esindus. [Ameerika suurema filmiühingu „Foxi“ filmide esindus Eestis on läinud Tomsoni filmikontori kätte. ... Senini oli „Foxi“ kauaaegseks esindajaks van der Lay.] Rahvaleht, 1932. 13. VIII, 95, 4. (Filmiuudised)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s307044&nid=71839&frameset=1&slk=3

Tln. „Hollywood“

Filmiühing korraldab lavanäitlejate kursused. [Filmiühing „Hollywood“ pidas erakorralist peakoosolekut ühingu ruumes Vene t. 30. Otsustati lähemal ajal korraldada liikmetevahelised lavanäitlejate kursused. Ühing loodab omalt poolt kursuste kaudu avastada „tähti“.] Vaba Maa, 1935, 6.VII, 157, 9.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s250988&nid=61174&frameset=1&slk=9

Tln. „Metro-Goldwyn-Mayer“

Uus filmiettevõte.  Metro-Goldwyn-Mayer avas Tallinnas osakonna. [Filmiühingu peaesindaja Balti riikides on hr. Berger ja Tallinna esindaja on hr. Ivanov. Sõnum.] Rahvaleht, 1931, 3. II, 14, 6. (Kino)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s314525&nid=71803&frameset=1&slk=6

Tln. National-Film

Mahtra sõda – kinopildina. [„National-Filmkes pildistas esimese suurema kinodraama Eesti minevikust pealkirja all „Mineviku varjud“, kavatseb nüüd ka Ed. Vilde „Mahtra sõda“ filmida. Osade jaotus on juba käimas. Lühisõnum] Esmaspäev, 1925. 6.VII. 27, 1.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s169794&nid=25973&frameset=1&slk=3

Tln. „Ozolin-Film“

Uus kinofilmi valmistamise äri. [Nende päevade sees on Tallinnas elule kutsutud uus ettevõte nimega „Ozolin-Film“, mis kinopilta valmistama hakkab ... esialgu ainult naljapilta ...] Allk.: -ks. Vaba Maa, 1921, 5. X, 264, 6. (Viimased teated.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s266168&nid=52355&frameset=1&slk=6

Tln. Royal Film

A/s „Royal Film“ on oma läinud tegevusaasta kahjuga Emk. 963,1 tuh. Lõpetanud ... Äriseis 31. dets. Emk 5.927.t. Eesti Majandus. 1925, 16.VI, 25 (119). 417. (Teated ettevõtete tegevusest.)

A/s „Royal Film“. Tegevusala: Kinode sisseseadmine ja eksploateerimine, filmide ja aparaaatide valmistamine ... Asutajad: A. Estlar, G. Fallstein ja S. Rubinstein. Põhikapitaal: Emk. 5.000.000. ... Eesti Majandus. 1925, 21.VII, 30 (124). 496-497. (Uued aktsiaseltsid ja osaühisused.) Avaldatud Riigi Teataja nr. 117/118 – 1925. a.

A/s „Royal Film“ põhikapital suurendatakse Emk. 10.000.0000 võrra. 10.000 uue aktsia väljaandmise teel. 1.000 marka iga aktsia. Eesti Majandus. 1925, 1.XII,  25 (119). 801. (Põhikapitali suurendused.)

Filmiasjandus Eestis laienemas. Ka endised ministrid filmist huvitatud. Nagu „Riigi Teatajast“ näha on, on a.-s. „Roal-Film“ oma põhikapitali 10 miljoni võrra suurendanud... Teatavasti on ka endine minister K. Ipsberg asjale lähedale asunud ja „Royal-Filmi“ juhatusse valitud. Rahvaleht, 1925, 28.XI, 112, 3. (Pealinna kaja.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s314525&nid=71803&frameset=1&slk=6

Royal Film a.s. Põhikirja muudatus. Riigi Teataja lisa, 1927. Nr. 51. lk.977.

Suurfilm Eesti kapitali osavõtul. ... Hiljuti valmis Prantsusmaal suurfilm „Seersant“ X“, mis on valmistatud Eesti, Läti ja Prantsuse filmiringkondade kapitaliga. Eestist on filmi osanikuks a.-s. „Royal-Film“, kino „Gloria-Palace“ omanik. Rahvaleht. 1932, 11. II, 18, 13. http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s311753&nid=71595&frameset=1&slk=3

Nõukogude filmidel Tallinnas uus esindaja. Nõukogude Vene filmide esindus on läinud a.-s „Royal-Filmi“ kätte, kes nüüdsest peale üürib nõukogude filme Eesti kinodele. Rahvaleht. 1932, 20.VIII, 98, 6. (Filmiuudiseid)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s305051&nid=71998&frameset=1&slk=6

Tln. „Spiraalfilm“

Uus film. [Sõnum.] Asutatu filmiühing „Spiraal-film“, kus hakatakse naljapilte filmima. Vaba Maa. 1926, 26. IX, 226, 9. (Kino)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s214598&nid=62873&frameset=1&slk=7

Tln. „Teve Film

A.V. Eesti ilmameister naljafilmil Ed. Pütsep ja Ko. Esimene ülesvõte. [... Operaatorina filmimisel on toiminud „Teve Filmi“ operaator hr Konst[antin] Märska. Film tuleb ekraanile umbes kuu aja pärast...] Vaba Maa, 1924, 26.X, 248, 5.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s340436&nid=47947&frameset=1&slk=5

Tln. Urania

Lass tegi proovihüppeid. Kraana tipust sukeldumise eest makstakse miljon senti. [Eesti maratonujuja hüppas ajakirjanike juuresolekul 30 m kõrguselt. Hüpet Bekkeri tehase kraana tipust tahab filmida filmiühing „Urania“. Pikem Sõnum] Esmaspäev. 1930, 10. XI, 45, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s210642&nid=121644&frameset=1&slk=4

Tln. „ÜKS-film“

Filmidirektorite vahetus Tallinnas. [ Ameerika filmiühingu „Metro-Goldwyn-Mayeri“ Eesti osakonna kauaaegne direktor N. Ivanoff lahkus seniselt kohalt ja asus juhtima kinomanikkude üleriikliku seltsi filmikontorit „Ü.K.S. - Film.] Vaba Maa, 1937, 18. I, 13, 9.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s283437&nid=61815&frameset=1&slk=9

„Üks-filmi“ aastakoosolek. Kinoomanike filmikontor „Üks-film“ pidas oma korralise aastakoosoleku. [Juhatus valiti tagasi täies koosseisus: esimees J. Paabo, sekretär V. Zimmermann, laekur A. Kaasik, abiesimees Tensing ja ametita liige G. Bartels. „Üks-film“ esindab Eestis väga mitmesuguste produktsioonide filme: Inglise filme ja Ameerika RKO pilte.] Uus Eesti, 1937, ).XI, 305, 2.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s207417&nid=65524&frameset=1&slk=2

Trt. „Linda-Film“

Kinofilm Tartus. On asutatud aktsiaselts „Linda-film“, muretsetud ülesvõtteaparaadid, mõned dekoratsioonid ja muud tarvisminevat materjaali. [Uuel aastal hakatakse esimest pilti filmima, mille sisuks on Eesti ajalugu.] Allk.: P.K. Vaba Maa, 1922, 31. XII, 305, 7. (Rahvamajandus)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s352520&nid=49195&frameset=1&slk=7

Trt. „Regina-Film“

„Regina-Film“ Tartus töötab edukalt. [Hilja aja eest filmiti naljamäng, mis hästi oli õnnestunud.] Allk.: Fredo Rahvaleht, 1923, 22. IX, 6, 7. (Teater, kino, muusika ja muud lõbustused.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s317015&nid=69407&frameset=1&slk=7

"Must teemant“. Esimene. Eesti Kunst-draama. [Tartu „Regina filmi poolt vändatud film. Retsensioon] Allk.: Ainelo[?] Rahvaleht, 1923, 7. XI, 18, 7. (Teater, kino, muusika ja muud lõbustused.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s317015&nid=69407&frameset=1&slk=7

„Regina-Film“, Tartus, pildistab uue draama ehk naljapildi, mis tegelaste arv ust oleneb. [Nimetatud film asutati juba 1922. aastal, kuid tegevus algas alles 1923. a. Esimene ülesvõte oli 1-vaatusline naljapilt „Vanaema kingitus“. ... Teine pilt oli juba n. n. „Eesti esimene suurfilm“, viievaatuseline draama „Must teemant“. ...] Vaba Maa. 1924, 16. VIII, 187, 7. (Teater ja muusika.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s321327&nid=46519&frameset=1&slk=7

Trt. „Siirius-Film“

Uus film Tartust. Valmib oktoobris. Siirius-Filmi optimistlikud kavatsused. [„Siirius-Filmi“ tegevusest. Filmitakse „Noored kotkad“. Pikem sõnum] Vaba Maa, 1927, 16. IX, 217, 6.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s288585&nid=54342&frameset=1&slk=6

Uus Eesti film linal. Head mängu ja häid ülesvõtteid. „Noored kotkad.“ [„Siirius-Film“ Tartus. Retsensioon] Allk.: Joh. Jot. Vaba Maa, 1927. 24. XI, 276, 6.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s266732&nid=54402&frameset=1&slk=6

„Noored kotkad“ - uus Eesti film Tallinnas.  [Lavastanud ja filminud Th. Luts Tartus. Käsitleb Vabadussõja käiku. „Siirius-Film“. Retsensioon] Vaba Maa, 1927, 17. XII, 296, 10.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s305229&nid=54423&frameset=1&slk=10

Tartu Taara-Film

O/ü „Taara Film“. Tegevusala: teatri- ja kinokunsti edendamine ja näitekunsti edustamine, asutuste, filmikodade, -tehaste ja kinoteaatrite asutamine ja pidamine ning kinotööstuse tarvete ja saaduste, samuti filmide ja filmi demonstreerimise sisseseadete muretsemine ja kauplemine [... Asutajad: Jaan Otter, Eduard Kurs ja Karl Kuusik. Põhikapitaal: Ml. 5.000.000, ...] Eesti Majandus, 1925, 24. III, 13 (107), 211. (uued aktsiaseltsid ja osaühisused.) Avaldatud: Riigi Teataja nr 41/42 – 1925.a.

Esimese öö õigus, Tartus uus film valmimisel. [Käesoleva aasta algul asutatu Tartus o.-p „Taarafilm“, kes teise Eesti rahvusliku filmi lavastamisele on asunud. Operaator on kutsutud Saksamaalt nimelt üks „Ufa filmi“ operaatoritest.] Vaba Maa, 1925, 2. VIII, 176, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s220137&nid=51001&frameset=1&slk=4

„Taara Film“. Uus osaühisus filmikodade ja kinoteatrite asutamiseks. [Tartus on Eesti kodanikud Jaan Otter, Ed. Kurs ja Karl Kuusik asutanud osaühisuse 5 milj. Suure põhikapitaliga, teatri- ja kinokunsti edendamiseks, et asutada filmikodasid, tehaseid, kinoteatreid, samuti muretseda ja kaubelda filmide ja nende demonstreerimise sisseseadetega Eestis kui ka väljamaal. Osatähti on 100, igaüks 50.000 mrk.] Vaba Maa, 1925, 17. III, 63, 8.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s261177&nid=46888&frameset=1&slk=8

Kibe töö „Eesti Hollywoodis“. [„Taara-Film“ väntab Tartus ajaloolist filmi „Esimese öö õigus“. Peaosades Puhmas, Melsas, Lukk, Möller, Kirschenberg, maadleja Tigane jt. Operaator J. Silis. Pikem sõnum] Esmaspäev, 1925, 17. VIII, 33, 8, fotod.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s199276&nid=121121&frameset=1&slk=8

„Esimese öö õigus“. Uus Eesti film. [ Tartu „Taara filmi“ suuremat esikteost „Esimese öö õigus“... näidati pühapäeval kutsutud võõrastele Tartus, kinoteater „Athenas“.] Vaba Maa, 1925, 27. X, 249, 7.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s261177&nid=46888&frameset=1&slk=8

Kino-värdjad. Natukene meie kino-poliitikast. [Eesti viimane film „Esimese öö õigus“ on labane ja maitsetu. Kino-tsensuur peaks vahele astuma. Artikkel] Allk.: H. V. Vaba Maa 1925, 5. XI, 257, 8.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s187181&nid=232622&frameset=1&slk=3

„Esimese öö õigus“.[„Taara-filmi“ teos „Esimese öö õigus“ on Tartust Tallinna jõudnud ja demonstreeritakse praegu kahes kinos „Grand Marinas“ ja „Piccadillys“, rohkesti vaatajaid leidub. Näitlejad – Hartius Möller, Mary Melsas, A. Kirschenberg, jt.] Vaba Maa, 1925, 10. XI, 261, 9.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s240323&nid=51124&frameset=1&slk=9

„Taara-film“ [ sel aastal peale sündmusfilmide muul ala ei tegutse. Algust tehakse kevadel suurema Eesti moodsa filmi valmistamisega. Selleks on kuuldavasti juba filmi juhatuse poolt käsikiri muretsetud.] Rahvaleht., 1926, 4. IX, 104, 2.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s313334&nid=70035&frameset=1&slk=2

Otter tuli Tartusse taga. „Esimese öö õigus“ ameeriklastele maha müüdud.  [Müüs „Taara filmi“ poolt tehtud filmi 20.000 dollari eest ühele kinoettevõtjale. Sõnum] Vaba Maa, 1927, 22. X, 119, 8.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s196985&nid=53555&frameset=1&slk=8

791.44(063) Filminädalad

Angelus, Oskar. Kultuurfilmi liikumine. [Mõtteid Hamburgis peetud dokumentaalfilmide nädalalt. Dokumentaalfilmi ajalugu ei ole pikk, kuid see on võitnud kiiresti populaarsuse kogu Euroopas. Artikkel] uus Eesti, 1937, 13. X, 278, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s247309&nid=66425&frameset=1&slk=6

791.44E(071) Filmikursused

Meie filmikunsti sepipajas. Filmiklubi filmikursuste töö täies hoos. [Kursustel õpib 60 14-60-a. noort. Õppetöö 2 korda nädalas, kursuse kestvus 4 kuud. Kavas on lavastada E. Vilde „Vigased pruudid“. Sõnum] Rahvaleht, 1928, 25. X, 126, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s311057&nid=70856&frameset=1&slk=3

791.44E(079) Filmistsenaariumide võistlused

68 filmikäsikirja. [Eesti algupärase filmikavandite võistlusele on kokku tulnud 68 käsikirja... Jury koosseisu kuuluvad filmiinspektor A. Adson, ... Lühisõnum] Esmaspäev 1937, 20.II, 8, 1.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s233621&nid=120147&frameset=1&slk=1

 

 Allikas: Rahvusraamatukogu teemakartoteek “Eesti ajakirjanduse artiklid 1918 – 1944”

 

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm