Avaleht

Eesti kino- ja filmialaste artiklite bibliograafia 1918-1940

 UDK 791.45 Tallinna kinod (üldiselt)
Eesti Rahvusraamatukogu teemakartoteek “Eesti ajakirjanduse artiklid 1918 – 1944”

1917

Etenduseaja lühendamine kinodes. [Peeter suure merekindluse komandant on … ette pannud praegu-valitseva kibeda küttepuuduse tõttu küttematerjali andmist kinodele viiekümne protsendi võrra vähendada. Kinod võivad avatud olla iga päev ainult kella kuuest kuni kümneni …  Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1917, 22. IX, 214, 3. Allk.: bh. (Kohalikud teated.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s193006&nid=9657&frameset=1&slk=3

Kinod ja kohvimajad pannakse Tallinnas kinni. [Nagu kuuleme, on Peeter Suure merekindluse komandant otsuseks teinud kõiki Tallinna kohvimajade ja kinode ruumid juba lähemate päevade sees sõjaväe haigemajade alla võtta. Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1917, 4.X, 224, 3. Allk.: bh. (Kohalikud teated.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s209030&nid=9667&frameset=1&slk=3

1919

Linna kinoteatrite “Toetus” (S. Karja uul. nr. 8), “Komeeta” (Pikal uul. 13) ja “Lõbustus” (Uuel Kalamaja uul. nr. 9-b) piletite hinnad on 15. märtsist s. a. 60 penni peale alandatud. Puhas sissetulek läheb linna vaeste toetuseks. [Kuulutus] Tallinna Teataja, 1919, 14. III, 60, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s235898&nid=24738&frameset=1&slk=4

Tallinna “hooviteatrid”. [Linnavolikogu koosolekul tabas linnaisasid päris ehmatus: linna kinod “Kometa” jt. on 150 päeva jooksul 24 tuhat marka kahju teinud. Sõnum] Vaba Maa, 1919, 4. VIII, 163, 4. Allk.: -e- (Tallinna teated.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s205395&nid=11639&frameset=1&slk=4

1920

Liig kõrge kinode lõbustusmaksu kohta, mis tervelt 50 protsenti üleüldisest sissetulekust, on Tallinna kinode omanikud linnavalitsusele pika kirja saatnud. Kinode omanikud panevad linnavalitsusele ette lõbustusmaksu ühes Punase Risti maksuga, 25 prots. pileti hinnast määrata. [Sõnum] Vaba Maa, 1920, 15. V, 107, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s207702&nid=13884&frameset=1&slk=6

Tallinnna kinod streikima hakanud. [Hiljuti andsid Tallinna kinoomanikud linnavalitsusele palvekirja ära, et lõbustusmaksu poole võrra vähendataks. Vastasel korral ähvardasid kinoomanikud oma asutusi 1. juunist kinni panna. Kuna linnavalitsus muidugi niisugust sooviavaldust kuulda ei võtnud, olid üleeila ja eila juba Tallinna kinod kinni. Elame, näeme, kauaks. Lühisõnum] Kaja, 1920, 3. VI, 119, 1. (Päevauudised.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s232626&nid=90911&frameset=1&slk=1

Eestikeelsed pealkirjad meie kinodes jätavad paljugi soovida. Isegi suuremates, n.n. esimese klassi kinodes pannakse selle peale vähe rõhku. Seletus piltide üle ilmub viimasel ajal enamasti Soome-Rootsi-Eesti ja Vene keeles, sagedasti aga jäätakse eestikeelne pealkiri kas koguni vahele, ehk ilmub niivõrd moonutuna, et mõte sagedasti arusaamataks jääb … [Sõnum] Tallinna Teataja, 1920, 5. VI, 123, 1. Allk.: R-i.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s244786&nid=266160&frameset=1&slk=1

Tallinna kinod streigivad 1. juunist saadik. Nagu teada palusid Tallinna kinoomanikud linnavalitsuselt lõbustusemaksu muutmist, mis aga linnavalitsus tagasi lükkas. Nüüd on kino uksed kinni, ainult “Marina” töötab veel. [Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1920, 8. VI, 125, 1. (Viimased teated.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s227002&nid=266162&frameset=1&slk=1

Kinode streik lõppenud. [Kinode streik on sedakorda jälle lõppenud. Etendused käivad nüüd endist viisi edasi. Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1920, 14. VI, 130, 3. Allk.: a. (Tallinna sõnumid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s225042&nid=266167&frameset=1&slk=3

Adler, Dixi. Kinode streik.[“Grand-Marina”, “Passash” jt Tallinna kinod streigi eel. Pikem sõnum] Vaba Maa, 1920, 14.VI, 130, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s200435&nid=13140&frameset=1&slk=4

Kinode streik lõppes selle tõttu, et “Grand-Marina” ja “Passash” streigi murdsid. Kuna “Grand-Marinat” ka kinoperemehed, kui põhjavajunut, arvesse ei võtnud, vedas “Passash” streigist joone läbi. [Sõnum] Vaba Maa, 1920, 15. VI, 131, 1. Allk.: Prz.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s203173&nid=13141&frameset=1&slk=1

Kinode streigi lõpetamise asjas teatab kinoteatri “Passashi” omanik “V. Maas” nr 131 ilmunud kirjatüki kohta: … mina kinode streigist üle kahe nädala ainelistel põhjustel osa võtta ei saa, … [Kiri] Vaba Maa, 1920, 17. VI, 133, 4. Allk.: “Passashi” omanik. (Kirjad toimetusele.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s205886&nid=13143&frameset=1&slk=4

Kinokuulutused uulitsakividel. [Juba mõnda päeva on näha Tallinna uulitsatel kinode kuulutusi, mis musta ja punase värviga jalgteedele on värvitud. Värvimise tööd tehakse ööseti, kui uulitsaliikumine vaikne. Linnavalitsusele annab igatahes pead murda, kuidas neid kuulutusi linnamaksu alla panna. Lühisõnum] Vaba Maa, 1920, 9. VII, 150, 3. Allk.: -na (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s218954&nid=10905&frameset=1&slk=3

1921

8. mai sissetulek invaliidide kapitali heaks! DraamateaterTallinna kino-teatrid, invaliidide kapitali heaks. - Etendused 8. mail, millede sissetulek invaliididele läheb: … [Nimekirjas 9 Tallinna kino, nende aadressid ja etendatavad filmid. Kuulutus] Tallinna Teataja, 1921, 8. V, 104, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s289891&nid=266290&frameset=1&slk=4

Kolm suuremat kino ühe omaniku kätte. [Sennine Tallinna kahe suurema kino (“Grand-Marina” ja “Passash”) omanik Kreitzer on neil päivil ka miniatüür-teaatri “Apollo” enese kätte võtnud. Praegu on “Apollos” remont uue omaniku poolt käimas. Lühisõnum] Vaba Maa, 1921, 18. VI, 156, 6. Allk.: -ht.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s256993&nid=45917&frameset=1&slk=6

Kino-streik Tallinnas. Protest linna kontrolööride teguviisi ja 40-protsendilise linnamaksu vastu. [Kinoomanikud põhjendavad kinode sulgemist. Sõnum] Vaba Maa, 1921, 26. VII, 193, 6. Allk.: -w-
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s289116&nid=60500&frameset=1&slk=6

Kinode streigi puhul. [Ungari eeskujul tuleks kinod ärimeeste, kes raha huvides kõlblusvastaseid filme demonstreerivad, käest ära võtta ja anda kontrolli all töötavaile kontsessionääridele. Sõnum] Vaba Maa, 1921, 28. VII, 195, 7. Allk.: J. M. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s276628&nid=60502&frameset=1&slk=7

Kinod streigivad edasi. [Tallinna kinod streigivad varsti juba nädala päevad. Streigi väliseks tundemärgiks on, et reklaamkastid tühjad on. Kui kaua sarnane kinode “suvine puhkeaeg” kestab ei ole ette näha. Sõnum] Tallinna Teataja, 1921, 29. VII, 171, 3. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s236189&nid=25252&frameset=1&slk=3

Kinodepidajad esinesid linnavalitsuse ees ettepanekuga – nende käest võtta lõbustusmaksu mitte iga … pileti pealt, vaid kindla maksu näol teatava aja peale ette … Linnavalitsus on küsimuse lahendamise annud rahaasjanduse komisjoni. [Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1921, 3. VIII, 175, 3. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s237520&nid=25256&frameset=1&slk=3

Tallinna kinode streik jatkub. [Läbirääkimised juba paar nädalat streikinud kinode omanike ja linnavalitsuse vahel on seni edutult lõppenud. Sõnum] Kaja, 1921, 6. VIII, 176, 3. Allk.: -re- (Tallinna sõnumid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s211875&nid=90866&frameset=1&slk=3

Kinoteatritest on Tallinna linnale lõbustusmaksu sisse tulnud läinud aasta teise poole jooksul 1 miljon 597 tuhat marka, aga läinud aasta 1. juulist kuni selle aasta juunikuu lõpuni üle 2 ja poole miljoni marga. [Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1921, 6. VIII, 178, 3. Allk.: -d.- (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s236412&nid=25259&frameset=1&slk=3

Kinoteatrite ja linnavalitsuse vahekorra selgitamine … [Eriarvamused lõbustusmaksu määramise alustest vajavad pikemaaegseid selgitamisi. ...ja kinod püsivad edasi kinni. Sõnum] Tallinna Teataja, 1921, 6. VIII, 178, 3. Allk.: -o- (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s236412&nid=25259&frameset=1&slk=3

Kinostreigi küsimus linnavalitsuse koosolekul. [Rahaasjanduskomisjoni ja linnavalitsuse poolt tunnistati vastuvõtmatuks kinoomanikkude ettepanek iga kino kohta kindel maksusumma määrata vaatamata piletite arvule. Sõnum] Vaba Maa, 1921, 6. VIII, 204, 6. Allk.: -e- (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s280840&nid=60589&frameset=1&slk=6

Kinoteatrite [… kinniolek hakkab ikka enam lihasse ja luusse lõikama nii linnavalitsusele kui … kinopidajatele. Lepituskatse nurjamineku järel ootavad kinopidajad rahaasjanduse komisjoni vormilikku ja õiglast otsust ega tea siiani oma ettevõtteid ei likvideerida ega ka käima panna. Sõnum] Tallinna Teataja, 1921, 10. VIII, 181, 3. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s233218&nid=25262&frameset=1&slk=3

Hääl rahva seast. [Austatud “Tallinna Teataja” toimetus! Soovitage oma lugupeetud lehes, et need kinod igavesti streikima jääksid. Kahju ei oleks vististi küll kellegil, peale mõne venelase. Läiluseni juba tüütasid ära oma nilbete reklaamidega, igal pool, kus liikusid. Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1921, 13. VIII, 184, 3. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s239604&nid=25265&frameset=1&slk=3

Kinoetendused nälgiva Venemaa heaks. [Kohalikkude kinoteatrite pidajate keskel on mõte tärganud ühes või mitmes teatris üks päev etendusi anda Venemaa nälgijate kasuks vabalt maksetava sissemineku maksu eest. Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1921, 13. VIII, 184, 3. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s239604&nid=25265&frameset=1&slk=3

Kinode-streikis üllatavat pööret oodata. [Nagu ustavalt poolt kuuleme, kavatseb Eesti õpetajateliit lähemal ajal linnavalitsuse ees kindlajooneliselt põhjendatud ettepanekuga esineda, et Tallinna kinode eesõigusline kasutamine (monopool) õpetajateliidule antaks.] Vaba Maa, 1921, 16. VIII, 214, 6. Allk.: -e- (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s290694&nid=60603&frameset=1&slk=6

Linnavalitsus ja kinoteatrid ei lepi kokku. [Linnavalitsus vastas eitavalt kinoteatrite teistkordsele  palvele lõbustusmaksu vähendamiseks ja kindla aastamaksu määramiseks. Sõnum] Vaba Maa, 1921, 24. VIII, 222, 6. Allk.: Es. (Tallinnast.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s253481&nid=60613&frameset=1&slk=6

Tallinna kinod avatakse uuesti. [Kinostreiki olevat raske läbi viia, sest praegu töötavad kaks kino … Lühisõnum] Vaba Maa, 1921, 30. VIII, 228, 7. Allk.: -e- (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s279784&nid=60621&frameset=1&slk=7

Kinod avatakse homme. [Piletite hind tehakse kõrgemaks. Linnavalitsus palutakse kiiremalt välja töötada määrus linna kasuks lõbustusmaksu võtmise asjus …Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1921, 31. VIII, 199, 1. (Mitmesugused teated.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s231117&nid=25280&frameset=1&slk=1

Kinod uuesti käima. [Ligi kuu aega on Tallinna kinod streikinud ja linnavalitsusega vägipulka vedanud. Nüüd on nad viimaks ometi viimasele järele andma pidanud ja täna algavad … tegevust uuesti. Pileti hindasid aga tõstetakse … Sõnum] Kaja, 1921, 1. IX, 198, 3. (Tallinna sõnumid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s222912&nid=90888&frameset=1&slk=3

Tallinna kinod avatakse uuesti. [Kinoomanikud linnavalitsuse tingimustega leppinud ja avavad hooaja 1. septembrist. Teadaanne] Vaba Maa, 1921, 1. IX, 230, 6. Allk.: -e- (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s287320&nid=60623&frameset=1&slk=6

Kinod töötavad. [Eila algasid Tallinna kinod, peale pikemat “suvepuhkust”, uuesti oma tegevust. Esimese elumärgina on karjuvad reklaamepildid, mis Viru tänava nurgal aset võtnud. Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1921, 2. IX, 201, 3. Allk.: Sigma. (Tallinna sõnumed.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s237945&nid=25282&frameset=1&slk=3

Pärast streiki. [Näiteid olukorrast Tallinna kinodes pärast streiki. Sõnum] Tallinna Teataja, 1921, 5. IX, 203, 3. Allk.: hee. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s234172&nid=25284&frameset=1&slk=3

Kino kooliõpilastele. [Haridusministeerium otsustas paluda põllumeesteseltsilt näitusplatsil oleva hoone (rotunde) koolilaste kino sisseseadmiseks. Sõnum] Vaba Maa, 1921, 26. IX, 255, 5. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s290525&nid=60658&frameset=1&slk=3

Ehitusplatsi rotundesse asutatakse kooliõpilaste kino. [“Estoonia film” tegi Tall. põllumeeste-seltsile ettepaneku, et see näitusplatsil oleva rotunde lubaks kino sisseseadmiseks. Põllumeeste-selts nõudis 250.000 m. renti, millest linnavalitsuse kasuks läheks 100.000 m. Sõnum] Vaba Maa, 1921, 20. X, 279, 4. Allk.: -e- (Kool.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s289240&nid=60691&frameset=1&slk=4

Kinodes ei osata eesti keelt. [Kinoteater “Passash” on oma viletsate eestikeelsete filmide pealkirjade poolest tõesti tähelepanemiseväärt. Pealkirjad on niivõrd puudulikult tõlgitud, et mõte tihtipeale täiesti kaduma läheb … Sedasama peab ka teiste kinode kohta ütlema. Sõnum] Kaja, 1921, 12. X, 239, 3. Allk.: pr. (Tallinna sõnumid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s222339&nid=91050&frameset=1&slk=3

Tallinna kinod hakkasid ammu juba … eestikeelseid pealkirju trükitud kujul ja esimesel kohal tooma. … need eestikeelsed pealkirjad on just meie paremates kinodes niivõrd vigased ja niivõrd kirjaoskamatult kokku seatud, et neid iialgi punastamata lugeda ei või. [Sõnum] Tallinna Teataja, 1921, 15. XI, 265, 7. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s381076&nid=266322&frameset=1&slk=7

Kinoteatrid peavad 10. jaanuariks korda seatud olema. [Kinoteatrite järelvaatusel leiti neis väga palju puudusi, mis publikumile kardetavaid õnnetusi ähvardasid tuua. Kõigile kinoteatritele, kus korratusi leiti, tehti kohustuseks 10. jaanuariks puudusi kõrvaldada. Sõnum] Tallinna Teataja, 1921, 21. XII, 299, 7. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s404670&nid=266356&frameset=1&slk=7

1922

Kinopidajad paluvad lõbustusmaksu muutmist. [Tallinna kinopidajad andsid linnavalitsusele palvekirja sisse, et lõbustusmaksu sissenõudmise kord saaks muudetud ning trahterimaksu kombel sisseseatud. Lühisõnum] Tallinna Teataja, 1922, 3. II, 28, 5. Allk.: -o- (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s347448&nid=266388&frameset=1&slk=5

Kinode ülevaatus. [Tallinna kinode ülevaatusel selgus, et enamus neist ei olnud kõrvaldanud 1921. a. ülevaatusel kindlakstehtud puudusi. Linnavalitsus otsustas veel kord määruste täitmist nõuda, ähvardades neid vastasel korral sulgeda. Sõnum] Tallinna Teataja, 1922, 18. III, 63, 5. (Tallinna sõnumed.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s248408&nid=25733&frameset=1&slk=5

Kinode ülevaatus. [Neil päevil ettevõetud kinode järelvaatusel leiti kino Koplis, “Moderni”, “Amori”, “Kalevi” ja “Kasino” juures suuremaid ehk vähemaid puudusi. Linnavalitsus lubas puuduste kõrvaldamiseks kahe-nädalalise tähtaja, mille järele kinod, kus nõudmised täitmata jäänud, suletakse. Lühisõnum] Vaba Maa, 1922, 18. III, 65, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s282326&nid=48774&frameset=1&slk=6

Kinode lõbustusmaks uuele alusele. [Linnavalitsus otsustas 1. maist s. a. algades kinodelt lõbustusmaksu võtta proportsionaalselt istmete (platside) arvule. Sõnum] Tallinna Teataja, 1922, 22. IV, 89, 5. (Tallinna sõnumid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s247296&nid=25955&frameset=1&slk=5

Kinode-maks uuel alusel. [Senise piletite järele võetava maksu asemele on linnavalitsus sündsamaks arvanud kinodelt edaspidi kindlat maksu toolidearvu kohaselt võtta … Lühisõnum] Vaba Maa, 1922, 22. IV, 92, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s288039&nid=48814&frameset=1&slk=5

Tallinna kinod jälle liidetud. [Kinode “Passaash´i” ja “Apollo” omanik hr. Kreitzer rentis jälle V. Voinoffilt “Grand-Marina” ja “Kasino”. Hr. Voinoff sõitis väljamaale. Sellega oleks “Rekord” ainukeseks suuremaks kinoteatriks Tallinnas, mis väljaspool liitu. Lühisõnum] Vaba Maa, 1922, 7. X, 234, 8. Allk.: -.- (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s276124&nid=49170&frameset=1&slk=8

Kinode kolmas järelvaatus lõppenud. Ette pandud viimane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. [Ehituste järelvalve komisjon kontrollis Kopli kino ja kinosid “Mars”, “Modern”, “Grand Marina”, “Apollo”, “Kasino”, “Royal-Bio”, “Passaash”, “Amor” ja “Rekord”. Sõnum] Vaba Maa, 1922, 3. XI, 257, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s296011&nid=49424&frameset=1&slk=6

Puuduste kõrvaldamiseks kinodest tähtajad määratud. [Hiljuti tõime teated puudustest, mis linna ehitusosakonna poolt moodustatud kommisjon järjekorralisel järelvaatusel kinode sisseseadetes ja ruumide juures leidis. Linnavalitsus, seda küsimust eile arutades, määras igasuguste leitud puuduste kõrvaldamiseks … tähtaja …Sõnum] Vaba Maa, 1922, 15. XI, 267, 6. (Tallinnast.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s293778&nid=49435&frameset=1&slk=6

1923

Kõrge linnamaksu alandamiseks pöördusid kinode “Moderni” ja “Royal-Bio” pidajad linnavalitsuse poole. 200.000-margalisest maksust läinud aastal tõstetud see nüüd korraga kumbagil 500.000 marga pealke käesoleval aastal. [Lühisõnum] Vaba Maa, 1923, 17. I, 13, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s246593&nid=49210&frameset=1&slk=6

Kinoteater Vabaduseplatsile?! [“Peetri” võõrastemaja kõrvalt 15 aastaks renditud krundile ehitatakse kinoteater. Sõnum] Vaba Maa, 1923, 1. II, 26, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s288130&nid=49225&frameset=1&slk=7

End. “Valvajasse” kinoteatrer. [End. “Valvaja” majas on praegu suuremad ümberehitused käimas. Osa majast tehakse korteriteks, kuna alumisele korrale kinosaal tuleb, mis sellekohaselt sisse seatakse, et isegi kinoülesvõtteid võib teha. Uus kino mahutab umbes 500 inimest. Lühisõnum] Vaba Maa, 1923, 1. II, 26, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s288130&nid=49225&frameset=1&slk=7

Uue kino avamist ei taheta. [Kino kohta, mida “Estoonia film” kuuldavasti Väike-Pärnu maant. nr. 31, Arnoveri majas, end. karskusseltsi “Valvaja” ruumides avama pidi, on linnavalitsus ehituspeavalitsusele teatega esinenud, et uue kino avamist tähendatud kohta soovitavaks ei pea.Lühisõnum] Vaba Maa, 1923, 24. III, 68, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s288999&nid=45679&frameset=1&slk=7

Pelgulinna kino avamist ei leita soovitavaks. [J. Inthal esitas linnavalitsusele ins. Zerini poolt valmistatud projekti ja palus Pelgulinnas, Alberti tänaval nr. 3, kino avamiseks luba. Linnavalitsus otsustas ehituspeavalitsusele teatada, et selles asjas esitatud plaan ei vasta sunduslikkudele ehitusmäärustele ja et ta tähendatud kohta kino avamist soovitavaks ei pea. Lühisõnum] Vaba Maa, 1923, 29. III, 72, 8. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s302133&nid=45683&frameset=1&slk=8

Kino Pelgulinna avada ei lubanud linnavalitsus E. Inthalile, Alberti tän. nr. 3, sest ettepandud plaan ei vastanud sunduslistele määrustele ja ka kavatsetud kino asukoht leiti mittesoovitavaks. [Lühisõnum] Vaba Maa, 1923, 18. IV, 86, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s270824&nid=45697&frameset=1&slk=6

Linnamaksu kinodelt 1924. a. paneb linnavalitsus volikogule ette võtta käesoleva aasta suuruses kogusummas, nimelt 7 ½ miljoni marka. Praegu on linnas 12 kino tegevuses. [Lühisõnum] Vaba Maa, 1923, 11. IX, 207, 6. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s264790&nid=48323&frameset=1&slk=6

Kinodelt nõutakse korralikka sundmäärustele vastavaid sisseseadeid. [Tallinna kinodes leiti  sundmäärustele mittevastavaid korratusi. Kino “Kalev” suletakse remondi pärast. Sõnumid] Vaba Maa, 1923, 22. XII, 295, 9. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s284103&nid=48537&frameset=1&slk=9

1924

Linnamaksu õiendamise kergendus kinodele. [Kinoomanikud paluvad linnavalitsust, et nendele linna lõbustusmaksu õiendamist kergendataks ja maksu veerandaastate viisi ettenõudmise asemel mitte üle kuu eest korraga ei nõutaks. Sõnum] Vaba Maa, 1924, 3. V, 100, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s283395&nid=50730&frameset=1&slk=7

1925

Kinod töötavad kahjuga. [Mõni aeg tagasi teatasime, et “Esto-Film”, kelle käes olevad kinod “Rekord” ja “Kungla”,  läinud aastal kaunis suurte kahjudega on lõpetanud. Seasama kurdavad ka teiste kinde omanikud. Sõnum] Rahvaleht, 1925, 13. VI, 47, 3. (Pealinna kaja.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s339328&nid=69675&frameset=1&slk=3

Uus suurem kinoteater Vabadusplatsi ääre. [“Royal Film” ostab  Olga Barolilt Vabadusplatsi äärest, Suure ja Väikse Roosikrantsi tänavate vahelt, senini ehitustest vaba suure maakrundi, et sinna väljamaa eeskujul suuremat kinoteatri hoonet ehitada. Sõnum] Vaba Maa, 1925, 1. VII, 148, 7.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s253770&nid=49111&frameset=1&slk=7

Uus kinoteatri hoone, mis maksab üle 40 miljoni marga. [Kinoühing “Royal Film” on ostnud ära Vabadusplatsi ääres oleva vaba krundi, et sinna 750 kohaga kinohoonet ehitada. Sõnum] Vaba Maa, 1925, 14. VII, 159, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s227320&nid=49122&frameset=1&slk=7

Uue kinohoone ehitustöödega Vabadusplatsi äärde alatakse. [Kinohoone, mis ligi 50 miljoni marga ümber ühes sisseseadega maksma läheb, ehitatakse peaasjalikult Ameerika kapitaliga. Sõnum] Vaba Maa, 1925, 25. VII, 169, 9.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s232750&nid=50994&frameset=1&slk=9

Uue kinohoone ehitus Vabadusplatsi ääres alanud. Kavatsetakse 1. veebruarist avada. [Kinohoonet ehitab a.-s. “Royal Film”. Kino maksumus 35 milj. marka on Ameerika kapital. Sõnum] Vaba Maa, 1925, 6. VIII, 179, 9. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s198615&nid=51005&frameset=1&slk=9

Vabadusplatsi äärse kinohoone fassaad võetakse uuesti ümbertöötamisele. Nõutakse kõrgema hoone ehitust ja selle kooskõla kõrvalhoonetega. [Sõnum] Vaba Maa, 1925, 14. VII, 186, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s233923&nid=51017&frameset=1&slk=7

Uue kinohoone projekti väljatöötamiseks soovitakse avaliku võistluse kuulutamist. [Sõnum] Vaba Maa, 1925, 18. VIII, 189, 8. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s271508&nid=51024&frameset=1&slk=8

Uue kinohoone ehitus võib alata. Kava ministeeriumis kinnitatud. [Sõnum] Vaba Maa, 1925, 5. IX, 205, 3. (Päevauudised.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s241751&nid=51050&frameset=1&slk=3

Tantsusaal kinoteatris. [Tantsuõpetaja Kirmann on oma endised tantsukursuste ruumid Hospidali tän. kinosaaliks ümber ehitanud. Uus kino kavatsetakse tuleval nädalal avada. Lühisõnum] Vaba Maa, 1925, 10.IX, 209, 9. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s213915&nid=51056&frameset=1&slk=9

Uue kinohoone ehtiustööd politsei kaudu seisma pandud. [Vabadusplatsi ääres kino vundament valmis ja seinad poolenisti üleval. Fassadi projekt seni esitamata. Sõnum] Vaba Maa, 1925, 20. IX, 218, 10.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s242727&nid=51072&frameset=1&slk=10

“Faunis” näitelava. Veel üks kino juure. [Linnavalitsus andis loa kinos näitelava avamiseks ning uue kino avamiseks Hospidali tän. 2-a, end. Kirnmanni tantsusaalis. Sõnum] Vaba Maa, 1925, 26. IX, 223, 9.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s239460&nid=51082&frameset=1&slk=9

Omanikkude vahetus kinodel. Koondamine uue aktsiaseltsi kätte. [“Balti Film Union” koondas enda alla kinod “Kasino” (nimetati ümber “Picadillyks”), “Passaash” ja “Grand-Marina”. Sõnum] Vaba Maa, 1925, 4. X, 230, 10. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s236876&nid=51093&frameset=1&slk=10

10-miljoniline linnamaksu jaotus kinoomanikkude vahel. [Tallinna 15 kino omanikud leppisid kokku lõbustusmaksu omavahel jaotamises. Sõnum] Vaba Maa, 1925, 14. X, 238, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s219548&nid=51101&frameset=1&slk=7

1926

“Rekordi” puhaskasu. [Osaühisus “Estoonia Film” on 3-miljonilise osakapitali juures oma möödunud aasta aruande 355.567 mk. suure kahjuga lõpetanud. Lühisõnum] Vaba Maa, 1926, 30. VI, 150, 6. (Kino.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s248335&nid=52048&frameset=1&slk=6

Tallinnas 16 kinot. Kinode linnamaks 1927. a. endiseks – 10 miljoni marka. [Eelmisel aastal 14 kino. Sõnum] Vaba Maa, 1926, 15. VIII, 190, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s225793&nid=52168&frameset=1&slk=7

10 miljonit kinodelt. [Tallinna kinode lõbustusmaksuks on määratud linnavolikogu poolt 1927. a. üldsummas 10 miljonit marka. Maksu suurus kinode kaupa. Sõnum] Rahvaleht, 1926, 16. X, 122, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s327572&nid=70054&frameset=1&slk=3

Tallinna kinotrust asutatud. [“Balti” ja “Royal filmi” kontorid on ühinenud, moodustades sellega kinotrusti. Trustil on Tallinnas 5, Tartus 2 kinot ja kuuldavasti tahavad nad ka teistes linnades kinod enese kätte saada. Trust olla filmide rendihinda tõstnud. Lühisõnum] Vaba Maa, 1926, 11. XII, 291, 12. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s248914&nid=52382&frameset=1&slk=12

1927

“Suure Tumma” riigis. Tallinna kinode majanduslikud raskused. Publiku lemmikpildid ja lemmiknäitlejad. Ka kino alal muutuvad maitsed. [Pikem sõnum] Rahvaleht, 1927, 12. III, 30, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s339142&nid=70118&frameset=1&slk=4

Kinode seisukord katastroofiline. Linnamaksu tasumises kergendus tehtud. [Külastajate arv väheneb, kinod lõpetavad tegevuse. Sõnum] Vaba Maa, 1927, 21. VII, 168, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s225125&nid=53604&frameset=1&slk=7

1928

Tulekaitse Tallinnna kinodes. [Artikkel] Eesti Politseileht, 1928, 28. I, 4, 54-56. Allk.: E. B-tt. 

Tuletõrje valvekorrast Tallinna kinodes.  Eesti Politseileht, 1928, 3. III, 9, 136-137. Allk.: A. P.

Tulekaitse Tallinna kinodes. [Tagavarauksed on lukustatud või naelutatud, elektriseadmed ei vasta nõudmistele, voolikud on mädanenud. Sõnum] Vaba Maa, 1928, 31. I, 25, 9. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s189953&nid=54457&frameset=1&slk=9

Tallinna 14 kinole 9 miljonit senti linnamaksu. [Tallinnas on 14 kino, mille omanikud mainitud summa omavahel linnavalitsuse eestvõttel ära jagavad. … arvesse võttes iga üksiku kino toolide arvu, platsihinna kõrgust ja rahva osavõtu elavust. Sõnum] Rahvaleht, 1928, 6. X, 118, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s336420&nid=70847&frameset=1&slk=3

1929

Tallinn Berliinist eest. [… suuri ja häid filme on Tallinnas jooksnud varem kui Euroopa suurlinnades. Conrad Weldti suurfilm “Mees, kes naerab” oli Tallinnas juba ammugi demonstreerimisel, Berliinis läheb see esmakordselt ekraanile aga veebruari lõpus. Sõnum] Rahvaleht, 1929, 26. II, 24, 4. (Filmiuudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s332377&nid=70924&frameset=1&slk=4

Pealinn saab vabaõhu-kino. [Täna, laupäeval [15. VI] avatakse Kadriorus, Noorseppade Kodu aias (end. “Akvaarium”) vabaõhu kino. Hinnad on odavad, ainult 15 ja 25 senti, … Lühisõnum] Rahvaleht, 1929, 15. VI, 69, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s382410&nid=70970&frameset=1&slk=3

“Detektiivina” kinopubliku jälgil. Põrandapühkmed jutustavad. Kes istus sellel toolil? Klassivahed ja maitsevahed. “Sihvkad” ja “prisked konid”. Inimesed jätavad endast jäljed igale poole. [Tallinna kinokülastajate käitumisest. Pikem sõnum] Rahvaleht, 1929, 10. VIII, 92, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s328718&nid=70993&frameset=1&slk=4

Nii aetakse inimene reklaamimõrda. Kino ja reklaaami algaegadelt. Kowboyd ja “musulmanid” Tallinna tänavail. Kui kogu linna elanikud said korraga telegrammid. Sensatsioon ja tervameelsus kinoreklaamis. [Kinoreklaamist Tallinnas. Pikem sõnum] Rahvaleht, 1929, 27. VIII, 99, 5, 6.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s390177&nid=71001&frameset=1&slk=5
järg: http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s390177&nid=71001&frameset=1&slk=6

Kinoveteraan M. Tensing 70-aastane. [Mihkel Tensing avas Tallinnas S.-Karja tn kino “Uus teater” 1914. a. ja “Moderni” 1917. a. Sõnum] Vaba Maa, 1929, 31. XII, 302, 2, portr.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s366119&nid=268257&frameset=1&slk=2

1930

Teedeministeeriumis kinnitati 2. V 1930. a. kinoteatri projekt Tallinnas, Paldiski mnt.19. Projekti koostaja Eugen Habermann, arhitekt E. ja Ü. … Tehnika Ajakiri, 1930, 5, 80. Allk.: B. (Tehnika teateid.)

Paldiski maanteele kino. [Endise tubakatehase ruumides on remont, et hoonet kino nõuetele vastavalt ümber ehitada. Lühisõnum] Vaba Maa, 1930, 28. V, 124, 7.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s214199&nid=56048&frameset=1&slk=7

Matusehelid kinoorkestritele. Kas häälfilm on “mööduv tuju”? Igatsus “elava muusika “järele. Tallinnas seatakse üles uusi filmiaparaate. [Pikem sõnum] Rahvaleht, 1930, 18. X, 123, 6.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s392102&nid=71695&frameset=1&slk=6

Kinod salgavad helifilmi. [Tallinna kinodes ei reklaamita helifilme, kuna rahvale ei  meeldi õõnes mehaaniline muusika. Sõnum] Rahvaleht, 1930, 23. X, 125, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s388802&nid=71708&frameset=1&slk=3

Võitlus helifilmide vastu. [Eesti muusikantide ühing tegi linnavalitsusele ettepaneku helifilmidele peale kinomaksu veel eriline  n. n. toolimaks linna kasuks peale panna. See aitaks helifilmi tõkestada ... Linnavalitsus vastas, et Tallinna kinod juba üldsummas 90.000-kroonise  lõbustusmaksuga koormatud ... Sõnum] Rahvaleht, 1930, 20. XI, 137, 6. (Kino.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s388958&nid=71734&frameset=1&slk=6

9-milj. linnamaks 15 kino vahel jagatud. [Linnavalitsus jagas 1931. a. lõbustusmaksu Tallinnas tegutseva 15 kino vahel. Sõnum] Vaba Maa, 1930, 4. XII, 284, 9. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s214686&nid=58276&frameset=1&slk=9

1931

Teedeministeeriumis kinnitati: … kinoteatri sisseseadmise projekt Tallinnas Puuvilja tän. (Eugen Habermann, dipl. arh. E. A. Ü.) … Tehnika Ajakiri, 1931, 5, 94. Allk.: B. (Tehnika teateid.) 

Teedeministeeriumis kinnitati: … uue kinoteatri projekt Tallinnas, Viru tän. 6 end. Bi-ba-bo (Eugen Habermann, dipl. arh. E. A. Ü.) … Tehnika Ajakiri, 1931, 8, 127 [142]. Allk.: B. (Tehnika teateid.) 

Teedeministeeriumis kinnitati: …kinohoone projekt Tallinnas, Paldiski mnt. 29 (Eugen Habermann, dipl. arh. E. A. Ü.) … Tehnika Ajakiri, 1931, 9, 143 [157]. Allk.: B. (Tehnika teateid.) 

S. Tartu maanteele veel teine kino. [Majaomanik Svigdal ehitab Suure Tartu maantee ja Puuvilja tänava nurgal oma krundile kino. Linnavalitsuse nõudele vastu tulles annab ta tulevikus S. Tartu maantee laiendamiseks 190 rtm. maad tasuta. Lühisõnum] Vaba Maa, 1931, 31. I, 26, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s220363&nid=58351&frameset=1&slk=7

Laduhoonest kino ehitab H. Miedeberg S. Tartu maant. Nr 43. [Lühisõnum] Vaba Maa, 1931, 5. III, 54, 7. (Lühikesed teated.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s204783&nid=58379&frameset=1&slk=7

Suurkino Paldiski maantee äärde. Isteplatse kuni 500 inimesele. [Paldiski maanteel endisel Maieri vabriku krundil käib kibe töö uue kino ehitamiseks. Uue kino omanikuks olevat kuuldavasti E. Wöhrmann … Kino projekti on valmistanud arhitekt E. Habermann …] Vaba Maa, 1931, 26. IX, 226, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s251736&nid=58605&frameset=1&slk=7

20 aastat kino-elu. Kino, kus tohtis istuda ainult paljastatud peaga. Kõnelev film 20 a. eest. Edisoni äpardunud leiutis. Kinomehaanik Saarman jutustab. Kui pealinlased kartsid filmi. [Pikem sõnum] Rahvaleht, 1931, 22. X, 124, 4, foto.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s381646&nid=73151&frameset=1&slk=4

Linnavalitsus jagas kinomaksu. 17 kinole 90.000 kr linnamaksu. [Nimetatud 17 kino ja neilt 1932. a. võetava maksu suurus. Sõnum] Vaba Maa, 1931, 17. XII, 296, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s264400&nid=58677&frameset=1&slk=7

1932

Kinod nõuavad maksude alandamist. Jutud streigist. [Tallinna kinoomanikud otsustasid pöörduda märgukirjadega linnavalitsuse ja kaubandus-tööstuskoja poole juhtides tähelepanu sellele, et praeguse suure maksukoorma all ähvardavad kinod pankrotti jääda. Sõnum] Rahvaleht, 1932, 15. III, 32, 1.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s383285&nid=71623&frameset=1&slk=1

Kinoomanikud räägivad streigist. Võitlus lõbustusmaksu vastu. [Aastas maksavad kinoomanikud 9 miljonit senti. Sõnum] Vaba Maa, 1932, 15. III, 63, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s366247&nid=268391&frameset=1&slk=7

Kinod palusid vähendada lõbustusmaksu. Märgukirjad linnavalitsusele ja kaubandus-tööstuskojale. [Kinoomanikud paluvad vähendada lõbustusmaksu ühe kolmandiku võrra ja mitte lubada väikeste kinode juurdeehitamist. Sõnum] Vaba Maa, 1932, 18. III, 66, 7.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s366250&nid=268394&frameset=1&slk=7

Kaubandus-tööstuskoda ja kinoküsimus. [Kaubandus-tööstuskoja vastuses Tallinna kinoomanikkude märgukirjale öeldakse, et Tallinn kannatab juba mõnda aega kinode ülirohkuse all  ja KTK ei saa uute kinode juurdekasvu takistada. Sõnum] Rahvaleht, 1932, 7. IV, 41, 2. (Kino. Filmi päevaküsimusi.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s389803&nid=109316&frameset=1&slk=2

Kui palju külastati kinosid ja teatreid. [1931. a. osteti Tallinnas 1.148.855 kino- ja 189.173 teatripiletit. Lühisõnum] Vaba Maa, 1932, 24. VIII, 198, 7. (Tallinnast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s274499&nid=58889&frameset=1&slk=7

Tallinna kinode kriisipõhjusi. [Leitakse, et Tallinnas on kinosid liiga palju – 17, rohkem kui Riias. Sõnum] Rahvaleht, 1932, 1. IX, 103, 6. (Filmiuudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s385636&nid=72008&frameset=1&slk=6

Kinoomanikud pidasid koosolekut. [Kinoomanikud on üksmeelselt protsentuaalse maksustamise vastu, milline seisukoht otsustati teatavaks teha ka linnavalitsusele. Sõnum] Rahvaleht, 1932, 27. IX, 114, 4. (Filmiuudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s383425&nid=72030&frameset=1&slk=4

Linnavalitsus kaotab 2-3 milj. lõbustusmaksu? [Mitmel Tallinna kinol on praegu suuri raskusi.  Linnavalitsus, kes ei olnud nõus alandama kinode lõbustusmaksu summat (9 miljonit senti), kaotab umbkaudsete arvestuste järele … 2-3 milj. senti. Lühisõnum] Rahvaleht, 1932, 17. XI, 136, 4. (Filmiuudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s385579&nid=81864&frameset=1&slk=4

Filmimonopol Eestis? Kinopidajate vastuväited: seotus Läti ja Leeduga. Tallinna kinode krahhid. [Filmimonopol on võimalik siis, kui riik omandab kinod. Pikem sõnum] Vaba Maa, 1932, 4. XII, 286, 6.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s275377&nid=58981&frameset=1&slk=6

“Rekordi” maksuvõlg teiste kinode kaela. [Osaühisus “Estonia-Filmi” maksujõuetuks jäämisel jäi linnal saamata 8.599 krooni lõbustusmaksu. Selle kättesaamiseks linn leidis õige lihtsa tee: ühe kino maksuvõlg pandi peale teistele kinodele lisaks nende senisele maksule. Lühisõnum] Rahvaleht, 1932, 29. XII, 153, 2. (Filmiuudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s386246&nid=81899&frameset=1&slk=2

1933

Tago sümfooniaorkester Mustvees. 30. aprillil viibis sümfooniaorkestri juht Tago oma orkestriga ja kinoga Mustvees, kus andis etendust. Ruumikas haridusseltsi saal oli puupüsti rahvast täis. [Lühisõnum] Vaba Maa, 1933, 3. V, 102, 6. (Siseriigist. Tartumaalt.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s207127&nid=59808&frameset=1&slk=6

Hooaja algus Tallinna kinodes. [Pealinna suurtest kinodest ainult “Gloria-Palace” oli kogu suve avatud. Teisipäeval [22. VIII] avati kino “Helios” hea filmiga.”Ball”, ...Lühisõnum] Sõnumed, 1933, 24. VIII, 181, 5. (Filmiuudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s203822&nid=141480&frameset=1&slk=5

Kinod hädas lõbustusmaksuga. [Tallinna kinodest seoses lõbustusmaksu maksmisega. Lühisõnum] Sõnumed, 1933, 24. VIII, 181, 5. (Filmiuudiseid.]
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s203822&nid=141480&frameset=1&slk=5

Maks igalt kinopiletilt? [Linnavalitsuse ringkondades valitseb mõte, hakata 1. aprillist 1934. a. alates lõbustusmaksu võtma igalt müüdud kinopiletilt. Lühisõnum] Sõnumed, 1933, 24. VIII, 181, 5. (Filmiuudiseid.]
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s203822&nid=141480&frameset=1&slk=5

Sotsialistide “kinopoliitika”. [Tallinna linnavolikogus leidis kinnitust linnavalitsuse ettepanek tõsta kinode lõbustusmaksu 10 miljonile. Sõnum] Sõnumed, 1933, 28. X, 209, 6.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s222729&nid=141512&frameset=1&slk=6

Tallinn uueks aastaks ilma kinodeta. [20. XII 1933. a. toimus Tallinnas üleriiklik kinoomanike nõupidamine, kus protestiks maksude suurendamise vastu otsustati kinod ajutiselt sulgeda. Sõnum] Vaba Maa, 1933, 22. XII, 300, 3.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s251694&nid=60019&frameset=1&slk=3

1934

Habermann, Eugen, arh. Kinoteater Viru tänaval, Tallinn. [Peatrepiruumi ja ooteruumi vaated. Fotod.] Eesti Arhitektide Almnanak, 1934, 14.

Teedeministeeriumis kinnitati: … Tallinnas, Harju tän. 48 kino sisseseadmise projekt (ins. E. Kuusik) Tehnika Ajakiri, 1934, ½, 32. Allk.: B. (Tehnika teateid.)

1935

Tallinna kinode arvu ülemmääraks – 16. [1. apr. k.a. astub jõusse kinoseadus. Lühisõnum] Kaja, 1935, 30. III, 76, 7. (Pealinna lühiuudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s266961&nid=110515&frameset=1&slk=7

Reklaamkastide streik tulemas. Kinoomanikud maadlevad linnaga reklaamkastide maksu pärast. [Reklaamkastid olid seni maksuvabad, kuid nüüd need taheti maksustada. Kinoomanikud leidsid selle lisakulu tülika olevat ja lubasid streiki alustada, s. t. jätta kastid reklaamita. Sõnum] Vaba Maa, 1935, 1. X, 231, 5.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s225677&nid=61265&frameset=1&slk=5

Kinode lõbustusmaks jaotati. [Kinoomanike seltsi Tallinna osakonna koosolekul oli arutusel 1936. a. lõbustusmaksu jaotamise küsimus. 1936. a. üldsumma 90.000 kr. Sõnum] Vaba Maa, 1935, 7. XII, 289, 9.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s237592&nid=61328&frameset=1&slk=9

1936

Tallinn mitmest Euroopa pealinnast ees. [Tallinnas on mitmed filmid linastunud varem kui paljudes Euroopa pealinnades. Lühisõnum] Uus Eesti, 1936, 8. III, 66, 6. (Pilk filmilinale. Filmi lühiuudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s210535&nid=62871&frameset=1&slk=6

Algas kinode eelhooaeg. Esietendusfilmid ja kodumaised sündmused ekraanil. [Tallinna kinode sügishooajast filmidest. Sõnum] Vaba Maa, 1936, 6. VIII, 176, 8. (Filmi maailmast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s207538&nid=61673&frameset=1&slk=8

Mida näeme Tallinna ekraanil. Suurteoseid ja “meeleolufilme”. [Ülevaade algava hooaja repertuaarist.] Vaba Maa, 1936, 27. VIII, 194, 8. (Filmi maailmast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s242383&nid=61691&frameset=1&slk=8

90.000 kr lõbustusmaksu Tallinna kinodele. [Tallinnas teotsevaile kinodele otsustas linnavalitsus määrata 1937. aastaks lõbustusmaksu 90.000 krooni. Praegu teotseb pealinnas 14 kino. Lühisõnum] Uus Eesti, 1936, 19. X, 284, 9. (Pealinna uudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s208815&nid=63213&frameset=1&slk=9

Tallinna väikekinode “jüripäev”. [Mitmed kinod kolivad uutesse ruumidesse. Sõnum] Vaba Maa, 1936, 22. X, 242, 4. (Filmi maailmast.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s199457&nid=61745&frameset=1&slk=4

Tallinna kinode maksuküsimused. Igal kinol 4000-5000 kr. lisakulu kroonikamaksu näol. [Linna kinoomanike koosolekult rahandusosakonnas. Sõnum] Vaba Maa, 1936, 3. XII, 277, 4. (Filmi maailmast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s210577&nid=61780&frameset=1&slk=4

Jaotati kinode lõbustusmaks. [Linna rahandusosakond jaotas volikogu otsusega kinodele määratud lõbustusmaksu summa – 90.000 krooni järgmiselt: … Linnavalitsus kinnitas rahandusosakonna jaotuse. Lühisõnum] Uus Eesti, 1936, 12. XII, 337, 10. (Pealinna uudiseid.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s242364&nid=63724&frameset=1&slk=10

1937

Esietenduskinod ja nende publik. Kuidas jaguneb Tallinna kinopublik. Koondumine lemmikkinode ümber. [Eri kinodel eri filmižanrid ja oma publik. Pikem sõnum] Vaba Maa, 1937, 21. IV, 89, 4, ill. (Filmi maailmast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s248012&nid=62239&frameset=1&slk=4

Kinode lõbustusmaksu jaotus. [Linnavalitsus jagas kinodele eelolevaks aastaks lõbustusmaksuna määratud 90.000 krooni järgmiselt: …  Üksikud summad on üldiselt samad, mis olid kinodele määratud ka käesolevaks aastaks. Sõnum] Uus Eesti, 1937, 8. XII, 334, 2. (Pealinna uudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s248366&nid=65553&frameset=1&slk=2

Ainult head filmi! [Head filmid Tallinna kinodes on õigustanud oma ostmise mitmekordselt suuremate sissetulekute ning publiku rahulolu näol. Valuuta eest filme tuleb muretseda range valiku põhimõttel. Artikkel] Vaba Maa, 1937, 14. XII, 288, 4. Allk.: Hääl publikust. (Filmi maailmast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s254630&nid=62155&frameset=1&slk=4

1938

Kinode lõbustusmaks tõuseb. [Tallinna linnavalitsus otsustas 1939. aastaks määrata kinodele kogusummas 95.000 krooni lõbustusmaksu. Käesoleval aastal tasusid kinod … 90.000 krooni. Lühisõnum] Rahvaleht, 1938, 19. IX, 165, 9.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s321327&nid=75131&frameset=1&slk=9

Paremaid heliaparaate Tallinna kinodesse. [Täiesti uued ja moodsatüübilised “Klangfilmi” aparaadid on tänavu tööle rakendatud “Bi-Ba-Bos” ja “Arsis”, kuna “Moderni” aparatuuri helipuhtust tunduvalt suurendati ümberehitamise ja uute osade arvel. Lühisõnum] Uus Eesti, 1938, 20. IX, 258, 6. (Pilk filmilinale.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s192476&nid=67013&frameset=1&slk=6

Filmi “nimekaardi” sünd. Kuidas valmivad Tallinna kinoplakatid. Kunstnikud, kes töötavad öösel. [Evald Himbergi tööst kino “Helios” dekoraatorina. Artikkel] Rahvaleht, 1938, 1. X, 176, 12, foto.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s315992&nid=84553&frameset=1&slk=12

Kõigis kinodes ühesugused sooduspiletid. [Kuna igasugused ühingud, ettevõtted jm organisatsioonid soovivad oma liikmetele sooduspileteid, otsustati Tallinna esinduskinodes anda iga kuu kuni 300 sooduspiletit hinnaga 40 senti. Sõnum] Rahvaleht, 1938, 15. X, 188, 12. (Kodumaiseid kinouudiseid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s324147&nid=84577&frameset=1&slk=12

Maailma ajalugu elavas pildis. Tallinna kinode filmikroonikatest. “Fox” kõneleb eesti keeles. Hermann Göringi taskutes on küpsiseid ja komvekke. [Pikem sõnum] Rahvaleht, 1938, 22. X, 194, 14. (Filmi maailmast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s318434&nid=110717&frameset=1&slk=14

Seitseteist korda üht ja sama filmi … Tallinna kinode ja kinohaigete rekordeid. [Sõnum] Uus Eesti, 1938, 1. XI, 299, 6. (Pilk filmilinale.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s207440&nid=66301&frameset=1&slk=6

Kinode lõbustusmaks jaotati. [Linnavolikogu poolt varem kindlaksmääratud lõbustusmaks kinodele 1939. a. eest jaotati linnavalitsuse poolt järgmiselt: … Kokku maksavad kinod 90.900 krooni lõbustusmaksu. Lühisõnum] Rahvaleht, 1938, 26. XI, 223, 12. (Filmi maailmast.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s320787&nid=110789&frameset=1&slk=12

1939

3787 istekohta Tallinna esietenduskinodes. [Sõnum] Rahvaleht, 1939, 14. I, 12, 10. (Filmi maailmast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s309241&nid=76367&frameset=1&slk=10

Tallinna kinod pühade ajal. Tallinna kinod eeskujulikud. Kino osa tallinlase väljaminekutest. [Tallinnas viibinud “Metro-Goldwyn-Mayeri” filmiühingu Euroopa-direktor Strengholdi arvamus Tallinna kinode kohta. Riigi statistikabüroo poolt korraldatud büdžeti uuringu tulemustest. Sõnumid] Rahvaleht, 1939, 7. IV, 83, 10. (Filmi maailmast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s314455&nid=78356&frameset=1&slk=10

Elav filmisuvi Tallinnas. Filmist ja kinost. [Tallinna kinode tegevusest suvel. Sõnumid] Rahvaleht, 1939, 3. VI, 129, 10. (Filmi maailmast.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s309936&nid=73220&frameset=1&slk=10

Uus kinovalitseja. [A. s. “Estofilmi” poollt Tallinnas omandatud kahe kino “Forumi” ja “Skala” juhtimine on pandud kino ja filmitegelasele P. Suunale, kes varem juhtis a.-s. Tormoleni filmiosakonda ja nüüd töötab a.-s. “Estofilmis”. Lühisõnum] Rahvaleht, 1939, 18. XI, 272, 10. (Filmi maailmast. Huvitavat kino alalt.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s319563&nid=74136&frameset=1&slk=10

Tallinna kinode sagedased “ristsed”. Peremehevahetus toob kaasa ka nimevahetuse. Taevatähed ning kreeka ja rooma jumalad laenavad nimesid. Meeldetuletusi Tallinna kinode lapsepõlveaastatest. [Ülevaade Tallinna kinodest ja nende nimedest] Rahvaleht, 1939, 2. XII, 284, 10. (Filmi maailmast.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s322575&nid=74165&frameset=1&slk=10

1942

Poole aastaga ligi 1,5 miljonit kinokülastajat. Menukaimaks filmiks kujunes “Kahekesi suures linnas”. “Kungla” uueks esietenduskinoks. [Poolaasta vältel jooksis Tallinna kinodes kogusummas 268 eeskava, mida näidati 5710 üksikseansil. Sõnum] Eesti Sõna, 1942, 16, X, 239, 3. (Tallinna teateid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s218874&nid=232966&frameset=1&slk=3

1942. aastal oli 2 850 600 kinokülastajat. Menukaimaks filmiks “Kuldne linn”. Linastamisel rida uudisfilme. [1942. aastal külastati Tallinna kinosid 2 850 600 korral, kusjuures toimus 11 360 seanssi. Sõnum] Eesti sõna, 1943, 21. I, 15, 3. (Tallinna teateid.)http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s206138&nid=233174&frameset=1&slk=3

Enamlaste propagandafilmid peletasid rahva kinodest. [Ülevaade Tallinna kinode tegevusest 1940. a.] Eesti Sõna, 1943, 29. VIII, 198, 4.
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s202628&nid=233390&frameset=1&slk=4

Kinod tagasi endistele omanikele. [Tallinna 13 kinost on otsustatud reprivatiseerida 6: “Amor”, “Diana”, “Kungla”, “Mars”, “Victoria” (Nõmmel) ja “Bi-Ba-Bo”. Sõnum] Eesti Sõna, 1943, 13. XI, 262, 2. (Tallinna teateid.)
http://dea.nlib.ee/fullview.php?pid=s197593&nid=233493&frameset=1&slk=2

Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu teemakartoteek “Eesti ajakirjanduse artiklid 1918 – 1944” . UDK 791.45  Tallinna kinod (üldiselt) 

 

 

 

Meie koostööpartnerid

  • Kultuuriministeerium
  • EFI
  • Eesti Kultuurkapital
  • ERR
  • Rahvusarhiiv
  • BFM
  • Kinoliit
  • Eesti Filmiajakirjanike ühing
  • Tallinnfilm